برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1145 100 1

صفت نفخ

صفت نفخ در دانشنامه اسلامی

صفت نفخ
صفت نفخ، خروج هوا از مخرج حرف هنگام تلفظ آن؛ از صفات فرعی حروف را می گویند.
نفخ (با فتح اول و سکون دوم) در لغت به معنای دمیدن هوا از دهان است و در فن تجوید به خروج هوا از مخرج حرف، هنگام تلفظ آن گفته می شود و در مقام ادا، لب ها باد می کنند و صوتی پدید می آید. نفخ از صفات فرعی و غیرمتضاد حروف به شمار می آید.
حرف منوخ
حرف دارای این ویژگی را « حرف منفوخ » گویند؛ مانند: تلفظ «ف» در کلمات: اف ، کهف ، افواههم، افواج و فویل.
عناوین مرتبط
...

صفت نفخ را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی صفت نفخ   • مفهوم صفت نفخ   • تعریف صفت نفخ   • معرفی صفت نفخ   • صفت نفخ چیست   • صفت نفخ یعنی چی   • صفت نفخ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صفت نفخ
کلمه : صفت نفخ
اشتباه تایپی : wtj kto
عکس صفت نفخ : در گوگل

آیا معنی صفت نفخ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )