انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 952 100 1

صفر

/safar/

مترادف صفر: پوچ، تهی، خالی، هیچ، زهره

برابر پارسی: زفر، سفر، زفرین، تهی، زِفر

معنی اسم صفر

اسم: صفر
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: نام ماه دوم از سال قمری، نام کوهی در نزدیکی مدینه

معنی صفر در لغت نامه دهخدا

صفر. [ ص ِ ] (ع ص ) خالی از هر چیزی. (منتهی الارب ). تهی و خالی. (غیاث اللغات ). || رجل صفرالیدین ؛ مرد بی چیز. (منتهی الارب ).

صفر. [ ص ِ ] (ع اِ) خالی ، ترجمه ٔ سانسکریت صونیا در ریاضی هند و عربی ، معادل زرو در فرانسه و در عین حال ریشه ٔ کلمات غربی سیفرا ، تزیفر و مشتقات آنها است و رجوع به سیفر ، شیفر زرو و دائرة المعارف اسلامی (صفر) شود. قدما علامت صفر یعنی نماینده ٔ هیچ نداشتند. این علامت را هندیان اختراع کردند بنام صونیا یعنی تهی و ایرانیان که کتب ریاضی هندی را به عربی ترجمه و نقل کرده اند، آن را به صفر عربی که هم بمعنی تهی است ترجمه کردند و چون ترجمه ٔ آنان به لاتینی برگشت ، صفر عربی را در لاتینی شکسته و از آن زرو ساختند. علامت صفر (0) یا (0) است. صفر حافظ مرتبه ٔ عدد است و خود آن عدد نیست و آن مرتبه نیز از عدد خالی است. دائره ٔ کوچک به این شکل (0) که در علم حساب برای ده چند کردن عددی بطرف راست آن عدد می نویسند فی زماننا در عربی و فارسی بعوض آن دائره ٔ کوچک نقطه می نویسند مگر در هندی همان صفر نگارند. (غیاث اللغات ) :
بگذشتی و صفر جای تو یافت
از صفر کجاصفات جویم.
خاقانی.
ز هرچه زیب جهانست و هر که ز اهل جهان
مرا چو صفر تهی دار و چون الف تنها.
خاقانی.
این گنج صرف دارد و آواز در میان نه
وآن همچو صفر خالی و آوازه ٔ مزور.
خاقانی.
که الف چون بشد از منزل یک
صفر بر جای الف کرد ثبات.
خاقانی.
الحق از آحاد ملک خصم تو صفر است و بس
گرچه رود در حساب هیچ بود در رقم.
خاقانی.
این جهان نفی است در اثبات جو
صورتت صفر است در معنیت کو.
مولوی.
|| (اِخ ) در اصطلاح اهل تقویم علامت ستاره ٔ زهره است. (غیاث اللغات ). || علامت برج حمل است در تقویم و بهمین جهت از لفظ صفر کنایه باشد برج حمل. (غیاث اللغات ).
ازصفت هم صفرم و هم منقلب هم آتشی
گوئی اول برج گردونم نه من دوپیکرم.
خاقانی.
اولین برج فلک صفر است چون تو بهر فقر
اولین پایه گرفتی صفر بهر خان و مان.
خاقانی.
صفر کن این برج ز جرم هلال
بازکن این پرده ٔ زشتی خیال.
خاقانی.

صفر. [ ص َ ] (ع مص ) خالی شدن خنور و منه : نعوذ باﷲ من صفرالاناء؛ یعنی مردن مواشی. (منتهی الارب ). تهی شدن. (تاج المصادر بیهقی ) (مصادر زوزنی ). || مردن. (منتهی الارب ). || زردآب جمع شدن در شکم کسی. (منتهی الارب ).

صفر. [ ص ُ] (ع ص ، اِ) خالی از هرچیزی. (منتهی الارب ). || کنایه از دنانیر است. (النقودالعربیة ص 151).

صفر. [ ص ُ / ص ِ ] (ع اِ) روی. (منتهی الارب ) (مهذب الاسماء). صُفر؛ روئین که به هندی کانسی گویند. (غیاث اللغات ) : ذکر شهرستان روئین که آن را مدینة الصفر خوانند. (تاریخ سیستان ).
که کدامین خاک همسایه زر است
یا کدامین خاک صفر ابتر است.
مولوی.
|| صُفر؛ نحاس.(تذکره ٔ ضریر انطاکی ). مس (؟). || سیاهیها که به زردی زند. مفرده اصفر، یقال : رجل اصفر و امراءة صفراء. (ترجمان علامه ٔ جرجانی ).

صفر. [ ص ُ ف ُ ] (ع ص ، اِ) خالی. (منتهی الارب ).

صفر. [ ص َ ف َ ] (ع اِ) بیماری شکم که روی صاحب خود را زرد گرداند. (منتهی الارب ). صفرة تعلوا اللون و البشرة. (بحر الجواهر). بیماری زریر. زردی. یرقان. || عقل. || عقد. || بیم. روع. || نفس و دل. لب القلب. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). یقال : لایلتاط بصفری ؛ ای لایلزق بنفسی و لایقبله قلبی. || ماری است در شکم مردم می چسبد به استخوانهای پهلو و میگزد آنرا، یا کرمکی است که میگزد استخوانهای پهلو و سر آن را یا کرم شکم. (منتهی الارب ). کرم شکم.(مهذب الاسماء). دود یقع فی الکبد و شراسیف الاضلاع فیصفر عنه الانسان جداً و ربما قتله. (بحر الجواهر). || (مص ) جمع شدن زردآب در شکم. (منتهی الارب ). اجتماع الماء فی البطن کمایعرض للمستسقی. (بحر الجواهر). || (اِمص ) گرسنگی. (منتهی الارب ).

صفر. [ ص َ ف َ ] (ع اِ) نام دومین ماه از ماههای عربی پس از محرم و پیش از ربیع الاول و در جاهلیت آن را ناجر گفتندی. ج ، اصفار. جنگ صفین در غره ٔ این ماه به سال سی و هفتم هجری بود. و بقولی ولادت حضرت باقر (ع ) در این روز است و روز هفتم صفر شهادت حسن بن علی علیه السلام است به سال پنجاهم و روز ولادت موسی بن جعفر (ع ) امام هفتم شیعیان است به سال 128 هَ. ق. و عامه ٔ مردم روز سیزدهم صفر را نحس شمارند. و بیستم آن اربعین است یعنی چهلم شهادت حسین علیه السلام و روز بیست و هشتم آن رحلت رسول اکرم (ص ) است و روز آخر این ماه بقولی روز شهادت حضرت رضا (ع ) میباشد. مؤلف غیاث اللغات آرد: این نام مأخوذ است از صِفر بمعنی خالی چرا که چون این ماه صفر بعد از محرم واقع است قبل از ظهور پیغمبر ما (ص ) قتال در ماه محرم حرام بود. از این سبب در ماه صفر مردم عرب برای قتال میرفتند و خانه ها را خالی میگذاشتند. و بعضی نوشته اند که بوقت وضع کردن اسم این ماه موسم خزان و ایام برگ ریز بود و برگ درختان زرد می شدند، لهذا این ماه را صفر نام کردند، در این صورت مأخوذ از صُفر است که بمعنی زردی باشد. (غیاث اللغات ). ظاهراً این وجه تسمیه بر اساسی نیست :
به خدا ار بحقیقت نگری
مه شعبان و صفر یکسانست.
انوری.
از پس هر مبارکی شومی است
وز پی هر محرمی صفر است.
خاقانی.
گر زکاتی بمحرم بدهی
چون خسیسان بصفر بازمگیر.
خاقانی.
ماهتان در صفر سیاه شده است
زآن چو گردون کبودپیرهنید.
خاقانی.

صفر. [ ص َ ف َ ] (اِخ ) ابوالفتح گوید: کوهی سرخ است از کوههای ملل قرب مدینه. ادیبی گوید صفر کوهی است به فرش ملل که منزل ابوعبیدةبن عبداﷲبن زمعةبن اسودبن مطلب بن اسدبن عبدالعزی بدان بود و بدان کوه صخره هاست که صخره های ابی عبیده نام دارد. (معجم البلدان ).

صفر. [ص َ ف ِ ] (ع ص ) خالی. (منتهی الارب ) (مهذب الاسماء).

صفر. [ ص َ ف ِ ] (اِخ ) نصر گوید: کوهی است به نجد در دیار بنی اسد. (معجم البلدان ).

صفر. [ ص ُف ْ ف َ ] (ع ص ، اِ) گویا ج ِ صافر است چون شاهد و شُهَّد و غایب و غُیَّب و صافر خالی بود و هو مرج الصفر. (معجم البلدان ).

صفر. [ ص ُف ْ ف َ ] (اِخ ) موضعی است بین دمشق و جولان و آن صحرائی است که بروزگار بنی مروان بدانجا وقعه ای مشهور بوده است و آن را در اخبار و اشعار خود آورده اند. (معجم البلدان ).

معنی صفر به فارسی

صفر
( اسم ) ۱ - خالی تهی پوچ . ۲ - نماینده فقدان عدد است و آن خود عدد محسوب نمی شود علامت آن چنین است : ( ٠ ) توضیح بعض معاصران بر آنند که چون صفر در اصل به معنی میان خالی است پس صفر را باید مانند فرنگیان نوشت : ٠ ولی باید دانست که در کتب فارسی و عربی از دیر باز صفر را به صورت ( . ) نیز نوشه اند . ۳ - برج حمل . ۴ - ستاره زهره . ۵ - آن درجه از حرارت که مقابل باشد با حرارت یخ ذوب شده .
موضعی است بین دمشق و جولان و آن صحرائی است که بروزگار بنی مروان بدانجا وقعه مشهور بوده است و آنرا در اخبار و اشعار خود آورده اند
دهی از دهستان حومه بخش مسجد سلیمان شهرستان اهواز
دهی از بخش سنجابی شهرستان کرمانشاه
برنده صفرا و زائل کننده آن
او راست تفسیر سوره تکاثر که در ذی الحجه
عبدالرحمان بن اسماعیل بن عثمان عالم قرا آت ( ف. ۶۳۶ ه.ق .). او را کتابی است موسوم به [ الاعلان ].
دهی از دهستان نازلو بخش حومه شهرستان رضائیه
دهی است جزو دهستان اکراد ساوجبلاغبخش کرج شهرستان تهران در ۶۱ کیلومتری مغرب کرج ۲۲ کیلومتری جنوب راه شوسه کرج قزوین جلگه و معتدل : ۵۱۵ تن سکنه قنات در بهار از رود کران استفاده می شود محصولات غلات بنشن صیفی چغندر قند باغهای انگور : شغل اهالی زراعت و گله داری است .
دهی از دهستان دلاور بخش دشتیاری شهرستان چاه بهار
دهی از بخش گوران شهرستان شاه آباد
دهی از دهستان لطف آباد بخش لطف آباد
دهی از دهستان نازلو چای بخش شمال خاوری رضائیه
دهی از دهستان اجا رود بخش گرمی شهرستان اردبیل
[absolute zero] [شیمی، فیزیک] دمایی که در آن فرض بر این است که حرکت مولکولی از میان می رود و جسم دارای انرژی گرمایی نیست
( صفت ) سرگردان سرگشته متحیر : تا نمانی صفر و سرگردان چو چرخ تا نسوزی تو ز بی مغزی چو مرخ . ( مثنوی ) توضیح همین ترکیب است که در تداول عامیانه به صورت صفیل ( سبیل ) و سرگردان استعمال می شود .
کنایت از خالی کردن است چه صفر بمعنی خالی و تهی
مسلمه بن عبدالملک . وی برادر سلیمان بن عبدالملک فاتح اندلس است وی بجهت غایت صفرت لون و نحافت بدن جراد صفر لقب یافته بود .
[zero morph] [زبان شناسی] واژی که فاقد نمود آوایی باشد
[null matrix, zero matrix] [ریاضی] ماتریسی که همۀ درایه های آن صفر است
[unipolar return to zero signal] [مهندسی مخابرات] نشانک/ سیگنالی تک قطبی که شکل موج آن دارای دامنۀ مثبت یا منفی است و تراز تصمیم گیری برای متمایزسازی یک منطقی و صفرِ منطقی در نصف نقطۀ اوج ولتاژ رخ می دهد متـ . سیگنال تک قطبیِ بابرگشت به صفر

معنی صفر در فرهنگ معین

صفر
(صَ فَ) [ ع . ] (اِ.) دومین ماه سال قمری .
(ص ) [ معر - سنس . ] (اِ.) ۱ - خالی ، تهی ، پوچ . ۲ - در اصطلاح ریاضی علامتی به شکل (٠) که به خودی خود عدد نیست ولی اگر در طرف راست عددی قرار گیرد آن عدد را ده برابر می کند.

معنی صفر در فرهنگ فارسی عمید

صفر
۱. ماه دوم از سال قمری، پس از محرم و پیش از ربیع الاول.
۲. (پزشکی) [قدیمی] = یرقان
۳. [قدیمی] گرسنگی.
۱. (ریاضی) عددی به شکل «۰ یا . » که با قرار دادن آن در طرف راست عددی، آن را ده برابر می کند.
۲. (صفت) [مجاز] نو، کارنکرده: ماشین صفر.
۳. (نجوم) [قدیمی] = حَمَل
(شیمی) [قدیمی]
۱. زر، طلا.
۲. مس.
۳. روی.

صفر در دانشنامه اسلامی

صفر
صَفَر، صفرالمظفّر یا صفرالخیر دومین ماه قمری است.
صفر به معنی تهی و خالی است. دلیل نامگذاری آن است که در این ماه بازارهایی در یمن به پا می شد که آنرا صفری می گفتند و از آنجا آذوقه می گرفتند و هر که به بازار نمی رسید از گرسنگی هلاک می شد، برخی نیز گفته اند: چون این ماه پس از ماه محرم است و مردم دوران جاهلیت در ماه محرم (به دلیل اینکه از ماه های حرام بود) از جنگ دست می کشیدند، با فرارسیدن ماه صفر به جنگ روی می آوردند و خانه ها خالی می ماند؛ از این رو به آن صفر گفته اند.
پس از ماه محرم، این ماه نیز ماه حزن و اندوه شیعیان است. رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام مجتبی (ع) و امام رضا (ع) و اربعین امام حسین (ع) در این ماه قرار دارند.
صفر
معنی صُفْرٌ: زرد
معنی سَفَرٍ: سفر
معنی نَّسِيءُ: تأخیر انداختن - تأخیر انداخته شده (رسم عرب در جاهليت چنين بود که وقتي دلشان ميخواست در يکي از چهار ماه حرام که جنگ در آنها حرام بوده جنگ کنند موقتا حرمت آن ماه را برداشته به ماهي ديگر ميدادند تا از طرفی مقصودشان فراهم گردد و از طرفی تعداد ماههای حرام...
معنی يُوَاطِئُواْ: که هماهنگ و مطابق سازند - که همگام سازند (از کلمه وطئ به معنای قدم نهادن.رسم عرب در جاهليت چنين بود که وقتي دلشان ميخواست در يکي از چهار ماه حرام که جنگ در آنها حرام بوده جنگ کنند موقتا حرمت آن ماه را برداشته به ماهي ديگر ميدادند تا از طرفی مقصودشان ...
ریشه کلمه:
صفر (۵ بار)

«صُفْر» از مادّه «صُفْرَة» (بر وزن قفل) جمع «أصفر» به معنای چیزی است که زرد رنگ باشد و گاه به رنگ های تیره و متمایل به سیاه نیز اطلاق شده، ولی در اینجا مناسب همان معنای اول است; زیرا جرقه های آتش زرد متمایل به سرخ است.
(روزهای هفته که هر کدام مربوط به معصومی (علیهم السلام ) می باشد در آخر این بخش خواهد آمد).
آگاه باش که این ماه معروف به نحوست و بدیمنی است و برای رفع نحوست و بدیمنی، چیزی بهتر از صدقه دادن و خواندن دعاها و استعاذات وارده نیست و اگر کسی بخواهد از بلاهای نازله این ماه محفوظ بماند، چنان که محدث فیض در «خلاصة الاذکار» و غیر او فرموده اند، هر روز ده مرتبه بخواند:
یا شَدیدَالْقُوی وَ یا شَدیدَالْمِحالِ یا عَزیزُ یا عَزیزُ یا عَزیزُ ذَلَّتْ بِعَظَمَتِکَ جَمیعُ خَلْقِکَ فَاکْفِنی شَرَّ خَلْقِکَ یا مُحْسِنُ یا مُجْمِلُ یا مُنْعِمُ یا مُفْضِلُ یا لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَکَ اِنّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمینَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَکَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِهِ الطَّیِّبینَ الطَّاهِرینَ!
ای سخت نیرو و ای سختگیر! ای عزیز، ای عزیز، ای عزیز! خوارند از بزرگی ات همه خلقت. پس کفایت کن از من شرّ خلق خودت را ای احسان بخش! ای نیکوکار! ای نعمت بخش! ای عطا دِه! ای که معبودی جز تو نیست! منزّهی تو! به راستی من از ظالمانم. اجابت کردیم برایش و نجاتش دادیم از غمّ و همچنین نجات دهیم مؤمنان را و رحمت کند خدا بر محمّد و آل پاک و پاکیزه اش!
دههٔ صفر، یا دهه آخر صفر از روز بیستم تا پایان ماه صفر است. اربعینِ شهدای کربلا، سالروز وفات پیامبر اسلام(ص)، شهادت امام حسن (ع) و امام رضا (ع) در این دهه واقع شده است. شیعیان در این روز ها سوگواری می کنند.
اولین روز از دههٔ صفر(بیستم صفر)، به اربعین شهرت یافته است. در این روز بسیاری از شیعیان با پای پیاده به کربلا می روند. در حدیثی از امام حسن عسکری (ع)، خواندن زیارت اربعین در این روز، توصیه شده است.
شیعیان در دهه آخر صفر، مانند ماه محرم، آیین سوگواری برگزار می کنند. دهه صفر، از ایامِ تبلیغی روحانیان شیعی است. در این روز ها، روحانیان به منظور تبلیغ دین، به مناطق مختلف سفر می کنند و مجالس سخنرانی و روضه خوانی برپا می دارند و حتی موقوفاتی نیز وجود دارد که واقف، آن مکان را یا درآمدهای آن را برای برپایی مجالس عزاداری در دهه آخر ماه صفر وقف کرده است.
در برخی از منابع آمده است که ماه صفر، معروف به نحوست است؛ به ویژه چهار روز آخر ماه که وفات رسول الله صلی الله علیه و آله در آن واقع شده است. در چرایی منحوس بودن ماه صفر دلایلی از جمله رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، شهادت امام حسن علیه السلام و امام رضا علیه السلام در این ماه را ذکر می کنند. همچنین ابتدای ماه صفر با ورود کاروان اسرا به شهر شام مصادف است و نیز آغاز جنگ صفین در نخستین روز صفر بوده است.
در برخی از روایات اسلامی آمده است که مسلمانان از انجام کارهای مهم در ماه صفر، پرهیز و برای دفع آفات و بلایای این ماه بسیار صدقه دهند. به همین دلیل مسلمانان از این ماه به عنوان ماهی نحس و بدیمن یاد می کنند، چرا که در این ماه وحی قطع می شود. حضرت علی علیه السلام در این مورد فرموده است: با رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی قطع شد که با فوت هیچ احدی قطع نشد.
محدث جلیل القدر حضرت آیت الله شیخ عباس قمی هم در مفاتیح الجنان، در بخش اعمال ماه صفر و هم در وقایع الایّام به این موضوع (نحوست ماه صفر)اشاره کرده است.
در اینجا، متن گفتار این محدث بزرگ را از وقایع الایّام بیان می کنیم: «بدان که این ماه (صفر) معروف به نحوست است و شاید سبب آن، واقع شدن وفات رسول خدا صلی اللّه علیه و آله است در آن، همچنان که نحوست دوشنبه به این سبب است و یا به جهت آن است که این ماه بعد از سه ماه حرام (ذی القعده، ذی الحجه و محرم الحرام) واقع شده که در آن سه ماه، حرب و قتال نبوده و در این ماه، شروع به قتال می نمودند و خانه و منازل از اهلش خالی می شد.
به هر حال از برای رفع نحوست، هیچ چیز بهتر از تصدقات و ادعیه و استعاذات وارده نیست و اگر کسی خواهد محفوظ بماند از بلاهای نازله در این ماه، دعای هر روز ماه صفر را بخواند.
از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت است که: «هر کس بشارت پایان یافتن ماه صفر را به من دهد، من بشارت بهشت به او خواهم داد».
ماه صفر دومین ماه قمری است. ماه صفر اعمال مشترک و مخصوصی (مانند نماز، روزه، دعا و خواندن زیارت اربعین) دارد.
ماه صفر دومین ماه قمری است که برای نام گذاری آن دو دلیل ذکر می شود:نخست این که از صُفْرَة به معنای زردی گرفته شده؛ زیرا زمان انتخاب نام با فصل پاییز و زرد شدن برگ درختان مقارن بوده است.دلیل دوم این که از صِفْر به معنای خالی گرفته شده است؛ چراکه با پایان یافتن ماه های حرام (رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم) قبایل بار دیگر وارد جنگ می شدند و شهرها خالی می شد.
نحوست ماه صفر
معروف است که صفر ماهی منحوس است. در چرایی منحوس بودن ماه صفر دلایلی از جمله رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم)، شهادت امام حسن (علیه السلام) و امام رضا (علیه السلام) در این ماه را ذکر می کنند. هم چنین ابتدای ماه صفر با ورود کاروان اسرا به شهر شام مصادف است و نیز آغاز جنگ صفین در نخستین روز صفر بوده است.در برخی روایات اسلامی آمده است که مسلمانان از انجام کارهای مهم در ماه صفر، پرهیز و برای دفع آفات و بلایای این ماه بسیار صدقه دهند. به همین دلیل مسلمانان از این ماه به عنوان ماهی نحس و بدیُمن یاد می کنند؛ چراکه در این ماه وحی قطع می شود.حضرت علی (علیه السلام) در این مورد فرموده است: با رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) چیزی قطع شد که با فوت هیچ احدی قطع نشد.در برخی روایات، روزهای اول، دهم و بیستم ماه صفر از ایام نحس شمرده و از سفرکردن در این روزها نهی شده است.
اعمال مشترک ماه صفر
ماه صفر اعمالی دارد که عبارت اند از:اعمال مشترک اول هر ماه در ابتدای ماه صفر نیز قابل توجه است؛ از جمله:در زمان دیدن هلال خواندن دعای هلال وارد شده است. حداقل آن است که سه مرتبه بگوید: «اللّهُ اَکْبَر» و سه مرتبه «لا الهَ الَّا الْلّه» و سپس بگوید: «اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذی اذْهَبَ شَهْرَ کَذا وَ جاءَ بِشَهْرِ کَذا» بهترین دعای زمان رؤیت هلال، دعای چهل و سوم صحیفه سجادیه است.خواندن هفت مرتبه سوره «حمد». از اموری که بر آن تأکید شده، سه روز روزه گرفتن در هر ماه است. مرحوم علامه مجلسی در زاد المعاد می گوید: مطابق مشهور، این سه روز، پنجشنبه اول ماه و پنجشنبه آخر ماه و چهارشنبه اول از دهه وسط ماه است. خواندن نماز در شب و روز اول ماه صفر بدین گونه است:دو رکعت نماز به جا آورد، به این نحو که: در هر رکعت پس از سوره حمد، سوره انعام را بخواند؛ سپس از خداوند متعال بخواهد که او را از هر ترسی و هر دردی ایمن گرداند.خواندن نماز اول ماه که آن دو رکعت است، در رکعت اول بعد از حمد، سی مرتبه سوره توحید و در رکعت دوم بعد از حمد، سی مرتبه سوره قدر بخواند و بعد از نماز صدقه ای در راه خدا بدهد، هر کس چنین کند، سلامت خود را در آن ماه از خداوند متعال گرفته است.
اعمال مستحبی ماه صفر
...
کلید واژه: ماه صفر، علت نامگذاری ماه صفر، وقایع ماه صفر، اعمال ماه صفر
ماه صفر دومین ماه قمری پس از محرم است. در دوران جاهلیت آن را ناجز می نامیدند.
در نامگذاری این ماه، دو وجه ذکر کرده اند:
شهادت زید بن علی بن حسین در سال 121 (هـ.ق)
ولادت امام باقر علیه السلام در سال 57 (ه.ق)
ولادت امام موسی کاظم علیه السلام در سال 128 (هـ.ق)
نماز ماه صفر، در روز سوم ماه صفر در دو رکعت خوانده می شود.
دو رکعت، در رکعت اول بعد ازحمد سوره فتح، و در رکعت دوم بعد از حمد سوره توحید، و بعد از سلام صد مرتبه صلوات بفرستد و صد مرتبه بگوید: «اللّهمّ العن آل ابی سفیان» و صد مرتبه استغفار کند پس حاجت خود را بخواهد.

صفر در دانشنامه ویکی پدیا

صفر
۰ یا صفر، یکی از اعداد صحیح است.
صفر نام آلبومی از حبیب محبیان است که در سال ۱۳۷۳ (۱۹۹۴) منتشر شد.
در آنالیز مختلط یک صفر از یک تابع هولومورفیک f، عدد مختلطی مانند a است که برای آن f(a) = 0
صفر یکی از اعداد صحیح است.
صَفَر (ماه)، از ماه های سال در تقویم اسلامی
صفر همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
صفر (آنالیز مختلط) عدد مختلطی مانند a از یک تابع هولومورفیک f که برای آن f(a) = 0
صفر (آلبوم) آلبومی از حبیب محبیان
صَفَر (امیدیه)، روستایی از توابع بخش جایزان شهرستان امیدیه در استان خوزستان
مختصات: ۳۰°۵۴′۱۸″ شمالی ۴۹°۵۰′۴۰″ شرقی / ۳۰.۹۰۴۹۲° شمالی ۴۹.۸۴۴۵۴° شرقی / 30.90492; 49.84454
صفر (امیدیه)، روستایی از توابع بخش جایزان شهرستان امیدیه در استان خوزستان ایران است.
«صفر» (انگلیسی: Zero (1928 film)) یک فیلم است که در سال ۱۹۲۸ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به فای کامپتون اشاره کرد.
«صفر» (انگلیسی: Zero (2010 film)) یک فیلم است که در سال ۲۰۱۰ منتشر شد.
«صفر» (انگلیسی: Zero (2015 film)) یک فیلم است.
صَفَر (صفرالخیر یا صفر المظفّر) (به عربی: صَفَر) دومین ماه قمری پس از محرم است. در دوران جاهلیت آن را ناجِر می نامیدند. صفر از ریشه «صفر» به معنی تهی و خالی است. دلیل نامگذاری آن این است که چون این ماه پس از ماه محرم است و مردم دوران جاهلیت در ماه محرم - به دلیل اینکه از ماههای حرام بود- از جنگ دست می کشیدند، با فرارسیدن ماه صفر به جنگ روی می آوردند و خانه ها خالی می ماند؛ از این رو به آن صفر گفته اند.
سیارک ۴۳۲۱ (به انگلیسی: 4321 Zero، نامگذاری:1981EH26) چهار هزار و سیصد و بیست و یکمین سیارک کشف شده است که در ۲ مارس ۱۹۸۱ کشف شد.
قدر مطلق سیارک برابر ۱۲٫۹۰ است.
صفر ابدی (انگلیسی: The Eternal Zero) یک فیلم در سبک جنگ و درام به کارگردانی تاکاشی یامازاکی است که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد.
صفر ایرانپاک متولد ۲ دی ۱۳۲۵ در مسجد سلیمان از بازیکنان سابق تیم ملی و باشگاه پرسپولیس ایران بود. او در ۱۱ بهمن ۱۳۸۷ در سن ۶۲ سالگی بر اثر ابتلاء به سرطان ریه در استکهلم سوئد درگذشت و جسدش در قبرستان بهشت آباد در اهواز به خاک سپرده شد..
صفر تا سکو مستندی بلند به کارگردانی سحر مصیبی و تهیه کنندگی مشترک مهتاب کرامتی و طهورا ابوالقاسمی است که روایتگر زندگی خواهران منصوریان، ووشوکاران اهل سمیرم می باشد که قهرمان جهان و ایران شدند.
کتاب صفر تا یک: یادداشت هایی درباره استارتاپ ها، یا چگونه آینده را بسازیم (به انگلیسی: Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future) به قلم پیتر تیل و بلیک مستر در سال ۲۰۱۴ منتشر شد. پیتر تیل، یک سرمایه گذار خطرپذیر، یکی از بنیان گذاران پی پل و نیز یکی از سرمایه گذاران اولیه فیس بوک است. این کتاب در واقع چکیده ای از یادداشت های آنلاین و بسیار پرطرفدار جمع آوری شده توسط بلیک مستر (دانشجوی پیتر تیل) است که در بهار ۲۰۱۴ در دانشگاه استنفورد تدریس شد.
صفر (به عربی: صفر) یک روستا در سوریه است که در استان حمص واقع شده است. صفر ۷۱۲ نفر جمعیت دارد.
صفر-دی بیت دراپ (به انگلیسی: 0-D Beat Drop) یک بازی ویدئویی در سبک معمایی از مجموعه بازی های قابل دانلود است که در نوامبر سال ۲۰۰۹ توسط شرکت سایکلون زیرو توسعه یافته و بوسیله شرکت آرک سیستم ورکز بصورت اختصاصی برای کنسول ایکس باکس ۳۶۰ در سطح جهان منتشر گردید. این بازی از سری بازی های آرکید ایکس باکس ۳۶۰ می باشد که باید از طریق شبکه ایکس باکس لایو خریداری و دانلود گردد. طراح اصلی این بازی آقای " هیرویوکی ماسونو" می باشد.
صفر روز حمله به زمین (به انگلیسی: 0Day Attack on Earth) یک بازی ویدئویی اکشن از مجموعه بازی های قابل دانلود است که توسط شرکت گولتی توسعه یافته و بوسیله شرکت اسکوئر انیکس در دسامبر ۲۰۰۹ بصورت اختصاصی برای کنسول ایکس باکس ۳۶۰ در سطح جهان منتشر گردید. این بازی از سری بازی های آرکید ایکس باکس ۳۶۰ می باشد که باید از طریق شبکه ایکس باکس لایو خریداری و دانلود گردد.
صفر شخصی (به انگلیسی: Personal cipher) نام هشتمین آلبوم رسمی محسن نامجو می باشد که در ماه ژوئن ۲۰۱۶ میلادی در خارج از ایران منتشر شد.
صفر قهرمانیان یا صفر قهرمانی معروف به صفرخان (۱۳۰۰ در روستای شیشوان - ۱۹ آبان ۱۳۸۱ در بیمارستان ایران مهر تهران) از زندانیان سیاسی مشهور ایرانی در زمان حکومت پهلوی است. وی در زمان آزادی اش طولانی ترین زندان سیاسی را در تاریخ ایران - به مدت ۳۲ سال - تحمل کرده بود. صفر قهرمانیان افسر فرقه دموکرات آذربایجان بود و به همین جرم بازداشت گردید.
صفر لفوتی (زادهٔ ۱۲۹۷، آستانه اشرفیه - درگذشتهٔ ۱۳۵۵) نماینده مردم سوادکوه، شاهی (قائم شهر) در مجلس شورای ملی (۱۳۴۲) بود.
دمای صفر کلوین (به انگلیسی: Absolute zero) به صفر مطلق معروف است. در واقع در این دما آنتروپی و آنتالپی صفر می شود. به طور دقیق این دما برابر ۲۷۳٫۱۵- درجهٔ سلسیوس (سانتی گراد) و یا ۴۵۹٫۶۷- درجهٔ فارنهایت است. لرد کلوین تصور می کرد که از دمای صفر کلوین نمی توان به دمای کمتری دست یافت.
در سال ۲۰۰۰ دانشگاه صنعتی هلسینکی اعلام کرد که به پایین ترین دمای ممکن در آزمایشگاه دست یافته اند. این دما ۱۰۰ پیکو کلوین است که هنوز ۱۰۰ پیکو کلوین از دمای صفر کلوین گرم تر است. بنابر نظریه های تثبیت شدهٔ ترمودینامیک و مکانیک آماری، دمای صفر کلوین پایین ترین دمای ممکن است.
در این دما انرژی جنبشی ذرات سازنده به کمینه خود می رسد و آنتروپی نیز صفر می گردد.
۱ صفر، اولین روز از ماه صفر در تقویم هجری قمری است.
در تقویم هجری قمری قراردادی این روز سی و یکمین روز سال است.
۱۰ صفر، دهمین روز از ماه صفر در تقویم هجری قمری است.
در تقویم هجری قمری قراردادی این روز چهلمین روز سال است.
۱۱ صفر، یازدهمین روز از ماه صفر در تقویم هجری قمری است.
در تقویم هجری قمری قراردادی این روزچهل و یکمین روز سال است.
۱۲ صفر، دوازدهمین روز از ماه صفر در تقویم هجری قمری است.
در تقویم هجری قمری قراردادی این روز چهل و دومین روز سال است.
۱۳ صفر، سیزدهمین روز از ماه صفر در تقویم هجری قمری است.
در تقویم هجری قمری قراردادی این روز چهل و سومین روز سال است.
۱۴ صفر، چهاردهمین روز از ماه صفر در تقویم هجری قمری است.
در تقویم هجری قمری قراردادی این روز چهل و چهارمین روز سال است.
۱۵ صفر، پانزدهمین روز از ماه صفر در تقویم هجری قمری است.
در تقویم هجری قمری قراردادی این روز چهل و پنجمین روز سال است.
۱۶ صفر، شانزدهمین روز از ماه صفر در تقویم هجری قمری است.
در تقویم هجری قمری قراردادی این روز چهل و ششمین روز سال است.
۱۷ صفر، هفدهمین روز از ماه صفر در تقویم هجری قمری است.
در تقویم هجری قمری قراردادی این روز چهل و هفتمین روز سال است.
۱۸ صفر، هجدهمین روز از ماه صفر در تقویم هجری قمری است.
در تقویم هجری قمری قراردادی این روز چهل و هشتمین روز سال است.
۱۹ صفر، نوزدهمین روز از ماه صفر در تقویم هجری قمری است.
در تقویم هجری قمری قراردادی این روز چهل و نهمین روز سال است.
۲ صفر، دوّمین روز از ماه صفر در تقویم هجری قمری است.
در تقویم هجری قمری قراردادی این روز سی و دومین روز سال است.
۲۰ صفر، بیستمین روز ماه صفر در تقویم هجری قمری است.
در تقویم هجری قمری قراردادی، این روز پنجاهمین روز سال است.
۲۱ صفر، بیست و یکمین روز از ماه صفر در تقویم هجری قمری است.
در تقویم هجری قمری قراردادی این روز پنجاه و یکمین روز سال است.
۲۲ صفر، بیست و دومین روز از ماه صفر در تقویم هجری قمری است.
در تقویم هجری قمری قراردادی این روز پنجاه و دومین روز سال است.
۲۳ صفر، بیست و سومین روز از ماه صفر در تقویم هجری قمری است.
در تقویم هجری قمری قراردادی این روز پنجاه و سومین روز سال است.
۲۴ صفر، بیست و چهارمین روز از ماه صفر در تقویم هجری قمری است.
در تقویم هجری قمری قراردادی این روز پنجاه و چهارمین روز سال است.
۲۵ صفر، بیست و پنجمین روز از ماه صفر در تقویم هجری قمری است.
در تقویم هجری قمری قراردادی این روز پنجاه و پنجمین روز سال است.
۲۶ صفر، بیست و ششمین روز از ماه صفر در تقویم هجری قمری است.
در تقویم هجری قمری قراردادی این روز پنجاه و ششمین روز سال است.
۲۷ صفر، بیست و هفتمین روز از ماه صفر در تقویم هجری قمری است.
در تقویم هجری قمری قراردادی این روز پنجاه و هفتمین روز سال است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با صفر

صفر در جدول کلمات

صفر
یرقان
آب صفر درجه
یخ
بازیگر مرد مجموعه تلویزیونی «مدار صفر درجه»
شهاب حسینی
کاشف دمای صفر مطلق
لرد کلوین

معنی صفر به انگلیسی

naught (اسم)
عدم ، نا بودی ، هیچ ، صفر ، نیستی
null (اسم)
صفر
nullity (اسم)
عدم ، پوچی ، صفر ، بطلان ، بی اعتباری ، نیستی
nothing (اسم)
صفر ، نیستی
anything (اسم)
صفر
aught (اسم)
خیر ، هر چیزی ، چیزی ، هیچ چیز ، بهیچ وجه ، صفر
zero (اسم)
هیچ ، صفر ، عدد صفر ، مبداء ، علامت صفر ، محل شروع
nil (اسم)
هیچ ، صفر

معنی کلمه صفر به عربی

صفر
تافه , صفر , لا شيء , لا شيي
صفر
صفر
اوه

صفر را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی صفرنام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی صفر   • عدد صفر در ریاضی   • ماه صفر نحس   • اسم صفر   • سایت صفر   • عکس ماه صفر   • اعمال ماه صفر در مفاتیح الجنان   • مفهوم صفر   • تعریف صفر   • معرفی صفر   • صفر چیست   • صفر یعنی چی   • صفر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صفر
کلمه : صفر
اشتباه تایپی : wtv
آوا : safar
نقش : اسم
عکس صفر : در گوگل


آیا معنی صفر مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )