برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1341 100 1

صلاح الدین

/salAhaddin/

معنی اسم صلاح الدین

اسم: صلاح الدین
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: موجب نیکی آیین، نام یکی از بزرگان و عرفای قرن هفتم که از مریدان مولانا بود

معنی صلاح الدین در لغت نامه دهخدا

صلاح الدین. [ ص َ حُدْ دی ] (اِخ ) اربلی احمدبن عبدالسید. مکنی به ابوالعباس یکی از مشاهیر شعرا و ادبا و از خاندانهای بزرگ اربل است و به سال 572 تولد یافت و حاجب ملک معظم مظفرالدین بن زین الدین صاحب اربل گشت سپس مغضوب گردید و بزندان افتاد. پس از رهائی به سال 603 بهمراهی ملک قاهر بهاءالدین به شام رفت و بخدمت برادر او ملک مغیث بن ملک عادل درآمد و هنگام وفات وی به مصر منتقل شد و مورد توجه بسیار ملک کامل گشت و به سال 618 مغضوب درگاه گردید و در قاهره بزندان افتاد و به سال 623 پس از پنج سال زندانی بودن بوسیله ٔ بیتی که بزبان نوازنده ای سروده شد رهائی یافت و دوباره به اوج اقبال و بجاه و جلال پیشین نایل گردید و در سفری که ملک کامل به روم کرد ملتزم رکاب بود ولی در لشکرگاه بیمار گشته و در اثنای عزیمت به رها، در بیرون شهر رها درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی ).

صلاح الدین. [ ص َ حُدْ دی ] (اِخ ) ایوبی ملک ناصریوسف بن ایوب شادی مکنی به ابوالمظفر. وی مؤسس دولت ایوبیان است که در مصر و شام و حجاز و یمن حکمرانی داشتند و بشعب زیاد منقسم شدند و بقبیله ٔ بزرگ روادیه منسوب بودند. مسقط رأس آباء و اجداد وی قصبه ٔ دوین واقع در جهت اران از آذربایجان است. شادی جد صلاح الدین با دو پسر خود نجم الدین ایوب و اسدالدین شیرکوه از آن قریه به بغداد و از آنجا به تکریت رفت و در تکریت درگذشت. پسران او بخدمت مجاهدالدین بهروز که از جانب سلطان مسعود سلجوقی شحنه ٔ عراق بود داخل شدند، و حفاظت تکریت بعهده ٔ برادر بزرگ نجم الدین واگذار شد. در خلال این احوال عمادالدین زنگی حاکم موصل از تکریت گذشت. نجم الدین هنگام عبور او از دجله کمکهائی به وی کرد و در اثر این حسن خدمت زنگی وی را به معیت خویش برد و پس از فتح بعلبک حفاظت آن را بعهده ٔ وی واگذارد. بعد از وفات عمادالدین زنگی دو برادر درخدمت پسر او نورالدین محمود باقی ماندند. صلاح الدین یوسف به سال 532 هجری در تکریت متولد شد، پدر وی او را در بعلبک و دمشق تربیت کرد و او در جنگهای صلیبی دلیری و دلاوری زیاده از حد نشان داد. به سال 558 در معیت عم خود اسدالدین شیرکوه به مصر رفت و در سالهای 562 و 564 برای بهم زدن اتفاق شاور وزیر مصر با اهل صلیب دو بار به مصر سفر کرد. در سفر سوم عموی وی اسدالدین شیرکوه بجای شاور وزارت العاضدلدین اﷲ خلیفه ٔ ا ...

معنی صلاح الدین به فارسی

صلاح الدین
ایوبی یوسف ملقب به الملک الناصر ابن نجم الدین ایوب بن شادی بن ایوب مکنی به ابو المظفر موسس سلسله ایوبیان ( و. تکریت ۵۳۲ ه.ق .- جل. ۵۶۴ ه.ق ./ ۱۱۶۹ م . ف. ۵۸۹ ه.ق ./ ۱۱۹۳ م .). وی اصلا کرد و مسقط راس اجدادش قصبه [ دوین ] واقع در اران ( آذربایجان ) بود . شادی جد صلاح الدین با دو پسر خود نجم الدین ایوب و اسد الدین شیرکوه از آن قریه ببغداد و از آنجا به تکریت رفت و در تکریت در گذشت.پسران او بخدمت مجاهدالدین بهروز که از جانب سلطان مسعود سلجوقی شحنه عراق بود داخل شدند و حفاظت تکریت بعهده برادر بزرگ نجم الدین واگذار شد . در خلال این احوال عماد الدین رنگی حاکم موصل از تکریت می گذشت . نجم الدین هنگام عبور او از دجله کومکهایی بوی کرد وبر اثر این حسن خدمت زنگی ویرا همراه خویش برد و پس از فتح بعلبک حفاظت آنرا بعهده وی واگذاشت.بعد از وفات عماد الدین زنگی دو برادر مذکور در خدمت پسر او نور الدین محمود باقی ماندند . صلاح الدین در تکریت متولد شد و پدرش او را در بعلبک و دمشق تربیت کرد و وی در جنگهای صلیبی دلیری بسیار نشان داد . در سال ۵۵۸ ه.ق . همراه عم خود اسد الدین شیر کوه بمصر رفت. در سالهای ۵۶۲ و ۵۶۴ برای بهم زدن اتفاق شاور وزیر مصر با صلیبیان دو بار بمصر سفر کرد و در سفر سوم عم وی اسد الدین بجای شاور وزارت عاضد الدین الله خلیفه اخی فاطمیان را یافت . صلاح الدین نیز بدرجه پیشکاری و معاونت او نایل شد و در همان سال اسدالدین در گذشت و صلاح الدین جانشین گردید (۵۶۴ ه.ق./ ۱۱۶۹ م.) و علما و ادبای کشور را بسوی خویش جلب کرد و مردم را طرفدار خود نمود و بتدریج بر مکنت و قدرتش افزوده گشت. در ماه محرم سال ۵۶۷ ه.ق ./ سپتامبر ۱۱۷۱ م . در موقعی که عاضد آخرین خلیفه فاطمی دربستر احتضار بود صلاح الدین امرداد تا خطبه را بنام مستضئ خلیفه عباسی بغداد خواندند . و این تغییر بدون زحمتی از طرف مردم پذیرفته شد و بجای مذهب تشیع مذهب تسنن و طریقه شافعی رسمیت یافت و مصر بار دیگر تحت لوای اهل تسنن در آمد و حرمین شریفین که از قدیم جزو ولاینفک حکومت مصر بود ضمیمه متصرفات صلاح الدین گردید . صلاح الدین بحسب ظاهر تابع نور الدین بن عماد الدین زنگی صاحب شام و حلب بود ولی در حقیقت استقلال داشت . وی طرابلس را در سال ۵۶۸ ه.ق ./ ۱۱۷۲ م . از چنگ نورمانها بیرون آورد . ا ...

صلاح الدین را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• جنایات صلاح الدین ایوبی   • سلطان صلاح الدین   • فیلم صلاح الدین ایوبی   • استان صلاح الدین   • صلاح الدین ایوبی کورد   • ریچارد شیردل و صلاح الدین   • دانلود کتاب صلاح الدین ایوبی   • نجم الدین ایوبی   • معنی صلاح الدین   • مفهوم صلاح الدین   • تعریف صلاح الدین   • معرفی صلاح الدین   • صلاح الدین چیست   • صلاح الدین یعنی چی   • صلاح الدین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صلاح الدین
کلمه : صلاح الدین
اشتباه تایپی : wghp hgndk
آوا : salAhaddin
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس صلاح الدین : در گوگل

آیا معنی صلاح الدین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )