انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1069 100 1

صلاح

/salAh/

مترادف صلاح: صوابدید، مصلحت، خوبی، خیر، نیکی، آشتی، صلح، اهلیت، شایستگی

متضاد صلاح: فساد

برابر پارسی: سزاوار، درخور، بایستگی

معنی اسم صلاح

اسم: صلاح
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: salāh) (عربی) شایسته و مناسب بودن امری با در نظر گرفتن پیامدهای آن، مصلحت، درست کاری، نیکوکاری، (در قدیم) سودمند بودن، فایده داشتن - خیر و نیکی

معنی صلاح در لغت نامه دهخدا

صلاح. [ ص َ ] (ع اِمص ) نیکی. ضد فساد که تباهی باشد. (منتهی الارب ) (غیاث اللغات ). ضد فساد. (مهذب الاسماء). عَبش. عَبَش. (منتهی الارب ). مصلحت. بسامانی : خداوند داند که مرا در چنین کارها غرضی نیست جز صلاح هر دو جانب نگاه داشتن. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 164). بدین لشکر بزرگ که با من است هر کاری بتوان کرد به نیروی ایزد تعالی و لیکن صلاح می جویم. (تاریخ بیهقی ص 203). البته نباید که از شرط عهدنامه چیزی را تغییر و تبدیل افتد که غرض همه صلاح است. (تاریخ بیهقی ص 211). امروز صلاح در آن بود که وی را نشانیده آید. (تاریخ بیهقی ص 236). احمد جواب داد فرمانبردارم و صلاح من امروز و فردا در آن است که خواجه ٔ بزرگ بیند. (تاریخ بیهقی ص 272). حق مسلمانی و حق مجاورت ولایت از گردن خویش بیرون کردم آنچه صلاح خود در آن دانید می کنید. (تاریخ بیهقی ص 355).
چونکه نکو ننگری جهان چون شد
خیر و صلاح از زمانه بیرون شد.
ناصرخسرو.
جانْت سوارست و تنت اسب او
جز بسوی خیر و صلاحش مران.
ناصرخسرو.
همه اندیشه ٔ صلاح و فساد
در یقین تو و گمان تو باد.
مسعودسعد.
فلک بحرب تو آنگه دلیر شد که ترا
نیافت پای مجال و نداشت دست صلاح.
مسعودسعد.
دولت به کارخانه ٔ تو در صلاح ملک
پیوسته یار خنجر نصرت نگار باد.
مسعودسعد.
حالی به صلاح آن لایقتر که تدبیر اندیشی. (کلیله و دمنه ). هیچ یار و قرین چون صلاح نیست. (کلیله و دمنه ). فراغ دل من و صلاح شیر در آن است. (کلیله و دمنه ). ایزد تعالی... صلاح و سلامت بر این عزیمت همایون مقرون گرداند. (کلیله و دمنه ). چون کاری آغاز کند که... بصلاح ملک مقرون باشد آن را در چشم و دل او آراسته گردانم. (کلیله و دمنه ). رفیق خویش صلاح و عفاف را ساختم. (کلیله و دمنه ). تربیت پادشاه بر قدر منفعت باید که در صلاح ملک از هر یک چه آید. (کلیله و دمنه ). چون محاسن صلاح بر این جمله در ضمیر متمکن شد خواستم تا بعبادت متحلی گردم. (کلیله و دمنه ). آن چهار که مطلوب است بدین اغراض و بجز آن نتوانند رسید کسب مال است از وجهی پسندیده... و انفاق در آنچه به صلاح معیشت پیوندد. (کلیله و دمنه ).
فلسفی دین مباش خاقانی
که صلاح مجوس به ز آنست.
خاقانی.
منشور تازگی و امیریت تازه گشت
وین تازگی ز بهر صلاح جهان ماست.
خاقانی.
رهواری سفینه چه بینی که گاه غرق
بهر صلاح لنگی لنگر نکوتر است.
خاقانی.
زهد بس کن رکاب باده بگیر
که نگیرد صلاح جای صبوح.
خاقانی.
لنگی است صلاح پای لنگر
تا کشتی سرگران بجنبد.
خاقانی.
همه حکم او را امتثال نمودند و راه صلاح و عفاف پیش گرفتند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 438). اهل صلاح در مساجد و معابد دستها بدعا برداشتند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
خداوندا به الطافت صلاح آر
که مسکین و پریشان روزگاریم.
سعدی.
پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان بفساد من گواهی داده است. گفتا بصلاحش خجل کن. (گلستان ). تا ظن صلاح در شأن وی زیادت کنند. (گلستان ). ظاهر ایشان بزیور صلاح آراسته. (گلستان ).
صلاح کار کجا و من خراب کجا؟
ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا.
حافظ.
|| شایستگی. سزاواری. درخوری. اهلیت. || (مص ) نیک شدن. (مصادر زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ) (ترجمان علامه ٔ جرجانی ). || عبارت است از پیمودن راه رستگاری و برخی گفته اند صلاح استقامت حال باشد بر آنچه شرع و عقل آدمی را بسوی آن دعوت کند و صالح کسی را نامند که بر ادای حقوقی که آفریدگار و آفریده شدگان بر عهده ٔ او دارند قیام ورزد کذا فی کلیات ابی البقاء. (کشاف اصطلاحات الفنون ).
- به صلاح بازآمدن ؛ بهبود یافتن. به شدن : تا هر بیماری که افتد... داروها و غذاهای آن بسازند تا به صلاح بازآید. (تاریخ بیهقی ). بدین تدبیر به صلاح بازآمد. و سلامت یافت. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).
- || اصلاح شدن. درست شدن. به سامان آمدن : بلعمی گفت که هیچ نماند و این کار بصلاح باز آمد. (تاریخ بیهقی ).
- به صلاح بازآوردن ؛ آشتی دادن. به صلح آوردن : تا باز زیادبن همام آن مخالفت را به صلاح بازآورد. (تاریخ سیستان ).

صلاح. [ ص َ ] (اِخ ) نام مکه شرفهااﷲ تعالی است. (منتهی الارب ). نامی است مکه را. (مهذب الاسماء).

صلاح. [ ص ِ ] (ع مص ) هم دیگر آشتی کردن. (منتهی الارب ). آشتی و مصالحه. (غیاث اللغات ). || نیکوئی کردن. (منتهی الارب ).

صلاح. [ ص َ ] (اِخ ) ابن احمدبن عزالدین مؤیدی حسنی فاضلی یمانی و از سادات است. وی در صنعاء متولد شد و کتاب ها کرد که از آن جمله شرح فصول در علم اصول بود و او را نظمی است. وی به سال 1015 هَ. ق. تولد و به سال 1070 درگذشت. (الاعلام زرکلی ج ص 434).

صلاح. [ ص َ ] (اِخ ) ابن مبارک بخاری نقشبندی از متصوفه ٔ بزرگ قرن هشتم هجری. او راست : انیس الطالبین و عدة السالکین فی مناقب خواجه بهاءالدین که به سال 785 از کتابت آن فارغ شده است. نسخه ای از این کتاب در کتابخانه ٔ دهخدا موجود است.

معنی صلاح به فارسی

صلاح
ابن مبارک بخاری نقشبندیعارف و نویسنده ایرانی ( قر. ۸ ه.). وی کتاب [ انیس الطا لبین و عده السالکین فی مناقب خواجه بهائ الدین ] را تالیف کرده ( سال فراغت ۷۸۵ ه.ق .) نسخه ای از آن در کتابخانه دهخدا موجود است .
آشتی کردن، سازش کردن ، آشتی، نیکوشدن، نیکوکارشدن، خیرونیکی، ضدفساد
۱ - ( مصدر ) نیکی کردن مقابل فساد . ۲ - نیک شدن نیکو کار گشتن . ۳ - آشتی کردن . ۴ - ( اسم ) نیکی نیکوکاری مقابل فساد . ۵ - شایستگی سزاواری اهلیت . یا به صلاح باز آمدن . ۱ - بهبود یافتن به شدن . ۲ - اصلاح شدن درست شدن . یا به صلاح باز آوردن . آشتی دادن صلح دادن .
هم دیگر آشتی کردن
ایوبی یوسف ملقب به الملک الناصر ابن نجم الدین ایوب بن شادی بن ایوب مکنی به ابو المظفر موسس سلسله ایوبیان ( و. تکریت ۵۳۲ ه.ق .- جل. ۵۶۴ ه.ق ./ ۱۱۶۹ م . ف. ۵۸۹ ه.ق ./ ۱۱۹۳ م .). وی اصلا کرد و مسقط راس اجدادش قصبه [ دوین ] واقع در اران ( آذربایجان ) بود . شادی جد صلاح الدین با دو پسر خود نجم الدین ایوب و اسد الدین شیرکوه از آن قریه ببغداد و از آنجا به تکریت رفت و در تکریت در گذشت.پسران او بخدمت مجاهدالدین بهروز که از جانب سلطان مسعود سلجوقی شحنه عراق بود داخل شدند و حفاظت تکریت بعهده برادر بزرگ نجم الدین واگذار شد . در خلال این احوال عماد الدین رنگی حاکم موصل از تکریت می گذشت . نجم الدین هنگام عبور او از دجله کومکهایی بوی کرد وبر اثر این حسن خدمت زنگی ویرا همراه خویش برد و پس از فتح بعلبک حفاظت آنرا بعهده وی واگذاشت.بعد از وفات عماد الدین زنگی دو برادر مذکور در خدمت پسر او نور الدین محمود باقی ماندند . صلاح الدین در تکریت متولد شد و پدرش او را در بعلبک و دمشق تربیت کرد و وی در جنگهای صلیبی دلیری بسیار نشان داد . در سال ۵۵۸ ه.ق . همراه عم خود اسد الدین شیر کوه بمصر رفت. در سالهای ۵۶۲ و ۵۶۴ برای بهم زدن اتفاق شاور وزیر مصر با صلیبیان دو بار بمصر سفر کرد و در سفر سوم عم وی اسد الدین بجای شاور وزارت عاضد الدین الله خلیفه اخی فاطمیان را یافت . صلاح الدین نیز بدرجه پیشکاری و معاونت او نایل شد و در همان سال اسدالدین در گذشت و صلاح الدین جانشین گردید (۵۶۴ ه.ق./ ۱۱۶۹ م.) و علما و ادبای کشور را بسوی خویش جلب کرد و مردم را طرفدار خود نمود و بتدریج بر مکنت و قدرتش افزوده گشت. در ماه محرم سال ۵۶۷ ه.ق ./ سپتامبر ۱۱۷۱ م . در موقعی که عاضد آخرین خلیفه فاطمی دربستر احتضار بود صلاح الدین امرداد تا خطبه را بنام مستضئ خلیفه عباسی بغداد خواندند . و این تغییر بدون زحمتی از طرف مردم پذیرفته شد و بجای مذهب تشیع مذهب تسنن و طریقه شافعی رسمیت یافت و مصر بار دیگر تحت لوای اهل تسنن در آمد و حرمین شریفین که از قدیم جزو ولاینفک حکومت مصر بود ضمیمه متصرفات صلاح الدین گردید . صلاح الدین بحسب ظاهر تابع نور الدین بن عماد الدین زنگی صاحب شام و حلب بود ولی در حقیقت استقلال داشت . وی طرابلس را در سال ۵۶۸ ه.ق ./ ۱۱۷۲ م . از چنگ نورمانها بیرون آورد . از سوی دیگر وی برادر خود تورانشاه را در سال ۵۶۹ ه.ق ./ ۱۱۷۳ م .بحکومت یمن روانه کرد. فوت نور الدین زنگی مخدوم اولی صلاح الدین در سال ۵۶۹ ه.ق . راه را برای مداخله او باز کرد و صلاح الدین در ۵۷٠ ه.ق ./ ۱۱۷۴ م . بدمشق وارد شد و با وجود مقاومت اتابکان زنگی درسراسر شام تا کنار فرات تاخت و تاز کرد و لی حلب تا سال ۵۷۹ ه.ق ./ ۱۱۸۳ م . یعنی سال فوت ملک صالح پسر نورالدین مسخر او نشد . صلاح الدین موصل را گرفت و امرای الجزیره را در سال ۵۸۱ ه.ق ./۶- ۱۱۸۵ م . خراجگزار خود کرد و دولتی تشکیل داد که قلمرو آن از فرات تا نیل ممتد بود و فقط استحکاماتی که صلیبیان عیسوی آنها را در تصرف داشتند از آن خارج بود. صلاح الدین پس از فتح هتین در سال ۵۸۳ ه.ق ./ ۱۱۸۷ م . دولت عیسوی بیت المقدس را از میان برداشت و در ظرف سه ماه بر اورشلیم دست یافت و فقط قلعه صور توانست در مقابل هجوم او مقاومت بخرج دهد . از دست رفتن بیت المقدس اروپاییان را بهیجان آورد و ایشان را به تهیه جنگ سوم صلیبی وادشت . ریچارد اول پادشاه انگلیس و فیلیپ اگوست پادشاه فرانسه در سال ۵۸۶ ه.ق ./ ۱۱۹٠ م . بطرف اورشلیم حرکت کردند و سال بعد در محاصره عکا باتفاق هم شرکت نمودند . پس از یک سال و نیم جنگ بین مسلمانان و عیسویان در سال ۵۸۸ ه.ق ./ ۱۱۹۲ م . صلحی سه ساله برقرار گردید بدون آنکه عیسویان از این جنگها نتیجه ای بدست آورند. پس از فوت صلاح الدین برادران و پسران و برادرزادگان او ممالک وسیع ایوبی را بین خود تقسیم کردند و از آن میان فقط برادر صلاح الدین سیف الدین عادل توانست بتدریج بر دیگران سیادت و فرمانروایی یابد.
محمد منصور از ممالیک بحری
ابن عبدالخالق بن یحیی القاسمی الحسنی الحبوری وی شاعر یمانی از علما و منسوب به حبور
دهی از دهستان رودبی بخش مرکزی شهرستان ساری
دهی است از دهستان کجور بخش مرکزی شهرستان نوشهر در ۳٠ کیلومتری مشرق نوشهر کنار شوسه نوشهر به بابلسر دشت و معتدل و مرطوب دارای ۵۶۵ تن سکنه : آب از رود کجور : محصول برنج مرکبات شغل اهالی زراعت تهیه زغال چوب .
( صفت ) مصلحت جو خیر اندیش .
مصلحت جویی خیر اندیشی .
خیر خواهی کردن نیکی اندیشیدن .
مصلحت جویی صلاح اندیشی .
( مصدر ) بسامان شدن درست شدن .
دهی جزئ دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر
۱ - ( مصدر ) مصلحت دانستن امری را : صلاح دانست که فرزندانش را باروپا بفرستد . ۲ - ( مصدر ) خیر اندیشی کردن مصلحت اندیشیدن برای کسی .
( مصدر ) مصلحت دیدن صلاح دیدن .
( مصدر ) مصلحت دیدن صلاح اندیشیدن .
ابن القونیوی
دهی از دهستان قلعه برزند بخش گرمی شهرستان اردبیل
از اتباع است تدبیر کردن
( مصدر ) مشورت کردن رای زدن .
ملقب به رکن الدین وزیر اتابک مظفرالدین ابوشجاع سعد بن زنگی
حکیم و طبیب ایرانی اهل همدان

معنی صلاح در فرهنگ معین

صلاح
(صَ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) نیکی کردن . ۲ - نیک شدن . ۳ - آشتی کردن . ۴ - (اِمص .) نیکوکاری .
( ~ . کَ دَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) هم فکری کردن ، مشورت کردن .

معنی صلاح در فرهنگ فارسی عمید

صلاح
۱. مصلحت.
۲. نیکوکار شدن.
۳. [مقابلِ فساد] خیر، نیکی.
۴. [قدیمی] نیک شدن، نیکو شدن.
خیراندیش، خیرخواه.
خیراندیشی، مصلحت جویی.

صلاح در دانشنامه اسلامی

صلاح
صَلاح به معنای ضد فساد است.
صلاح در لغت به معنای صواب و درستی و خیر آمده است.
بیشترین کاربرد
بیشترین کاربرد آن در کارها، کارهای درست، پسندیده و نیک است. چنان که در حوزه رأی و نظر در معنای صواب دید نیز به کار می رود.
صلاح در ذات
صلاح در ذات نیز در معنای شایستگی و اهلیت کاربرد دارد. صلاح در میوه به معنای رسیدن و شیرین شدن است. مقصود از بدو صلاح که در کلمات فقها به کار رفته است، رسیدن میوه به مرحله مصونیت از آفت است که بر حسب نوع میوه ها متفاوت می باشد.
صلاح الدّین ابوعبدالله محمد بن احمد، از شخصیت های آلِ قُدامه، می باشد؛ این خاندان، خاندانی فلسطینیُ الاصل و حنبلی مذهب که فقیهان، مُسندان، حافظان و قاضیان بسیاری از آن برخاستند و فعالیت علمی ــ دینی آنان در اندیشۀ اسلامی آن روزگار و گسترش مذهب حنبلی تأثیر بزرگی به جای نهاد.
صلاح الدّین ابوعبدالله محمد بن احمد بن ابراهیم (۶۸۴-۷۸۰ق/۱۲۸۵-۱۳۷۹م).وی از فخر بن بخاری و اسماعیل بن فرّاء و سلیمان بن حمزه و عبدالله بن شمس الدین عبدالرحمن و دیگران حدیث شنید.ابوالفتح بن مجاور و زینب بنت مکی و عبدالرحمن بن زین احمد بن ملک و دیگران به او اجازه دادند. امامت مدرسۀ جدش ابوعمر را داشت و حدیث می گفت. به گروهی از مصریان اجازه داد، ولی ابن حجر موفق به گرفتن اجازه از او نشد.
ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، انباء الغمر، ج۵، ص۳۱-۳۲، حیدرآباد دکن، ۱۳۸۷ق.
 ۱. ↑ ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، انباء الغمر، ج۵، ص۳۱-۳۲، حیدرآباد دکن، ۱۳۸۷ق. ۲. ↑ ابن طولون، محمد، الفوائد الجوهریّة فی تاریخ الصّالحیّه، ج۲، ص۴۰۷-۴۰۸، به کوشش محمد احمد دهمان، دمشق، ۱۴۰۱ق. ۳. ↑ ابن عماد، عبدالحی، شذرات الذّهب، ج۶، ص۲۶۷-۲۶۸، قاهره، ۱۳۵۱ق.
منبع
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل قدامه»، شماره۴۴۸.    
...
صلاح الدین یوسف بن ایوب بن شاذی که بعدها معروف به صلاح الدین ایوبی شد، یکی از نامدارترین حاکمان و فرماندهان در تاریخ اسلام بوده است.
صلاح الدین یوسف بن ایوب بن شاذی که بعدها معروف به صلاح الدین ایوبی شد، یکی از نامدارترین حاکمان و فرماندهان در تاریخ اسلام بوده است. او فتوحات بسیاری را برای مسلمانان به دست آورد و از مرزهای اسلامی در مقابل مسیحیان اروپایی حفاظت کرد که در ادامه از آن بحث خواهیم کرد. نجم الدین ایوب پدر پادشاهان ایوبی در تکریت زندگی می کرد و صلاح الدین نیز در همان شهر به دنیا آمد. در این شهر قوم کرد زندگی می کردند و خاندان ایوبی نیز جزو قوم کرد بودند. البته به جهت غلبه ای که عربی بودن در آن زمان یافته بود، آنها کمتر به کرد بودن شناخته شده بودند و این به این سبب بوده که در آن زمان نژاد غیر عرب کمتر به عنوان نژاد خاص خود قدرت ترکتازی داشته است. نجم الدین ایوب در زمان عماد الدین زنگی حاکم شهر بعلبک بود. صلاح الدین از همان اوان کودکی علاقه شدیدی به یادگیری فنون جنگی، به ویژه شمشیر بازی و جنگ با خنجر داشت و بالاخره در این فنون مهارت هایی را به دست آورد. او به احتمال زیاد از همان کودکی با فقه شافعی آشنا شده باشد؛ فقهی که بعدها در ترویجش تلاش بسیاری کرد.
← مذهب
مسیحیان در سال های ابتدایی جنگ صلیبی توانسته بودند شهر های مسلمان نشین بسیاری را فتح کنند و این فتوحات به آنان روحیه بسیار داد تا این که طمع فتح قاهره ، مرکز دولت فاطمی را در سر بپرورانند. «ارتش بزرگ مسیحی به سمت قاهره حرکت کرد و شهرهایی که در میان راه بود از جمله شهر بزرگ بلبیس را فتح و آنجا را غارت کرده و مردمان را نیز کشتند». در نهایت آنها به قاهره رسیدند و آنجا را به محاصره خود در آوردند. اما مردم قاهره که بیم آن داشتند فرنگی ها در قاهره نیز چنان کنند که در بلبیس کرده بودند، به دفاع از شهر برخاستند. العاضد که به عنوان خلیفه فاطمی در آنجا حکومت می کرد از حکومت عباسی درخواست کمک کرده و از آنها تقاضا کرد برای رفع مشکل صلیبیون نیروی نظامی به آنجا بفرستند. او که خوب می دانست بدون کمک، قدرتی برای مقابله با غربی ها ندارد، خواستار لشکر کشی اسدالدین شیرکوه فرمانده بزرگ که عموی صلاح الدین بود، شد. «اسد الدین با شش هزار سپاهی عازم مصر شد و پیش از حرکت، نیازهای سپاهیان را رفع نمود و هر سواری را بیست دینار عطا کرد. جماعتی از امرا نیز در خدمت او بودند و صلاح الدین یوسف بن ایوب به همراه پدرش ایوب برادر شیرکوه او را همراهی می کردند. چون نزدیک قاهره شد فرنگی ها عقب نشینی کرده و به شهرهای خود بازگشتند. او نیز در اواسط همان سال وارد قاهره شد. "العاضد لدین الله" خلیفه فاطمی او را خلعت داد و برای او و لشکریانش مقرری معین نمود».
← قتل شاور
دولت فاطمی که می توان آن را دولت علوی نامید، «دولتی بود که دامنه کشورش پهناور و مدت فرمانروایی اش طولانی بود، زیرا آغاز آن در سال ۲۹۶ و پایانش در سال ۵۶۷ بود. اولین خلیفه فاطمی المهدی بالله نام داشت، وی ابو محمد عبید الله بن احمد بن اسماعیل ثالث بن احمد بن اسماعیل ثانی بن محمد بن اسماعیل اعرج بن جعفر الصادق علیه السّلام بود. البته نسب های دیگری نیز برای فاطمی ها نقل شده که در آن اختلاف وجود دارد، اما آنچه از این نسب های مختلف مسلم است این که ایشان علوی و اسماعیلی هستند، و اتصال ایشان به علی علیه السّلام صحیح و درست است». خلفای فاطمی به نشر و گسترش شیعه در مصر همت گماردند که خود مقاله ای دیگر می طلبد و از وظیفه این نوشتار خارج است. اما به ذکر همین نکته بسنده می کنیم که فاطمی ها نمادهای شیعه را برافراشتند و تشیع را به عنوان مذهب رسمی مصریان مطرح کردند.
← دلایل افول فاطمی ها
...
بلغاری نخجوانی، صلاح الدین حسن، از مشایخ صوفیه می باشد.
بلغاری در ۲۳ سالگی به اسارت کفّار دشت قبچاق درآمد و مدت هفت سال در میان ایشان زیست.
ورود بلغاری به عرصه طریقت
در سی سالگی و ظاهراً در بخارا پس از حالت جذبه ای که به او دست داد وارد طریقت شد.
مهاجرت به کرمان
...
بدو صلاح، به صلاحیت میوه برای خرید و فروش و مانند آن گفته می شود. از این عنوان، در باب های زکات، تجارت، مزارعه و مساقات به مناسبت، سخن رفته است.
بدوّ صلاح در میوه ها متفاوت است.
-در انگور: به رسیدن به مرحله ی غوره، بدو صلاح، محقق می شود.
-در خرما: الف)در خرما به زرد یا قرمز شدن آن تحقّق می یابد. ب)برخی، رسیدن محصول خرما به مرحله ی مصونیت آن از آفت را نیز بدوّ صلاح آن دانسته اند.
-در میوه درختانی گه گل می کنند:در این نوع درختان، اختلاف است که آیا بدوّ صلاح آنها به میوه نشستن آنها است یا علاوه بر آن، ریختن گل درخت نیز شرط است و یا برحسب نوع درخت، متفاوت می باشد؟ برخی دو قول اوّل را یکی دانسته اند. در نتیجه در مسئله، دو قول وجود خواهد داشت. قول اوّل، مشهور است.
-در سایر موارد: بدوّ صلاح در غیر موارد یاد شده با به محصول نشستن گیاه (انعقاد دانه) و قابل مشاهده بودن آن تحقّق می یابد. و و

زمان تعلق زکات به غلّات
زمان تعلّق زکات به غلات چهارگانه (گندم، جو، خرما و کشمش) بنابر مشهور، بدوّ صلاح است.

زمان وجوب اخراج زکات
وجوب اخراج پس از برداشت محصول و حسابرسی خواهد بود. بنابراین در صورت انتقال ملکیت ثمره قبل از بدوّ صلاح، زکات بر عهده ی فروشنده نخواهد بود. و و

فروش میوه درخت قبل از بدو صلاح
...
اِبْن ِ صَلاح ، تقی الدین ابوعمرو عثمان بن عبدالرحمان بن عثمان ابن موسی بن ابی نصر نصری شَهرزوری (۵۷۷ -۶۴۳ق / ۱۱۸۱- ۱۲۴۵م ) محدث ، مفسر و فقیه شافعی است.
وی در شَرَخان ( قریه ای در نزدیکی شهر زور در عراق کنونی ) به دنیا آمد و در شهرزور نزد پدرش صلاح که یکی از مشایخ بزرگ کرد بود، به فراگیری فقه پرداخت .
مشایخ حدیث
سپس برای ادامه تحصیل عازم موصل شد و در آن جا از عبیدالله بن سمین ، نصر بن سلامة هیتی ، محمود بن علی موصلی ، عبدالمحسن بن طوسی و دیگران استماع حدیث کرد. وی همچنین در بغداد از ابواحمد بن سُکینه و ابوحفص عمر بن طبرزد؛ در همدان از ابوالفضل ابن مُعَرَّم ؛ در نیشابور از منصور بن عبدالمنعم ابن فُراوی ، مؤید بن محمد طوسی و دیگران ؛ در مرو از ابوالمظفر ابن سمعانی ؛ در دمشق از قاضی عبدالصمد ابن حَرَستانی ، موفق الدین ابن قدامة مَقدِسی ، فخرالدین ابن عساکر و سبط ابن جوزی ؛ در حلب از ابومحمد ابن علوان (الاستاذ) و در حران از عبدالقادر رُهاوی حدیث شنید.
تدریس در بیت المقدس
ابن صلاح مدتی در بیت المقدس در مدرسه ناصریه (صلاحیه ) به تدریس پرداخت و پس از آنکه دیوارهای شهر به فرمان مُظَّم ویران شد، به دمشق آمد و در مدرسه رَواحیه مشغول تدریس شد. با تأسیس دارالحدیث اشرفیه (۶۳۰ق / ۱۲۳۳م ) مسئولیت تدریس آن به عهده وی نهاده شد و چندی بعد تدریس مدرسه شامیه صغری را نیز پذیرفت و وظایف خود را در هر ۳ مدرسه بی کم و کاست انجام می داد.
راویان حدیث و شاگردان
...صلاح در دانشنامه ویکی پدیا

صلاح
مختصات: ۳۶°۲۲′۱۵″ شمالی ۵۳°۲۷′۷″ شرقی / ۳۶٫۳۷۰۸۳°شمالی ۵۳٫۴۵۱۹۴°شرقی / 36.37083; 53.45194
صلاح، روستایی است از توابع بخش چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران ایران.
این روستا در دهستان گرماب قرار داشته و بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته، جمعیت آن ۱۲۲نفر (۲۴خانوار) بوده است.
صلاح ابوسیف (عربی: صلاح أبو سيف‎؛ ۱۰ مهٔ ۱۹۱۵ – ۲۳ ژوئن ۱۹۹۶(1996-06-23)) کارگردان فیلم، و فیلم نامه نویس اهل مصر بود. از فیلم های او می توان به القادسیه اشاره کرد.
صلاح اسیر (۱۹۱۷–۱۹۷۱) (نسب: صلاح بن مصطفی بن یوسف اسیر) ادیب، شاعر و گویندهٔ رادیویی لبنانی بود. او مدیر رادیو شرق بود و در انتشار مجلهٔ الفکر همکاری نمود. سروده هایش که بخشی از آن ها نثر مسجع است، در دیوانی گردآورد و آن را الواحة نامید.
صلاح الدین السباعی (انگلیسی: Salaheddine Sbaï؛ زادهٔ ۲۱ اوت ۱۹۸۵) بازیکن فوتبال اهل مراکش است.
تعداد بازی ها و گل ها فقط مربوط به بازی های لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ ۰۲:۲۰, ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۳ (UTC).
از باشگاه هایی که در آن بازی کرده است می توان به باشگاه فوتبال بلکپول، باشگاه فوتبال رویال شارلوا، باشگاه فوتبال نیم المپیک، و باشگاه فوتبال الرجا اشاره کرد.
وی همچنین در تیم های ملی فوتبال زیر ۲۰ سال مراکش، زیر ۲۳ سال مراکش، و مراکش بازی کرده است.
مختصات: ۳۳°۳۰′۴۳٫۶۹″ شمالی ۳۶°۱۸′۲۱٫۴۹″ شرقی / ۳۳٫۵۱۲۱۳۶۱°شمالی ۳۶٫۳۰۵۹۶۹۴°شرقی / 33.5121361; 36.3059694
قاموس الاعلام ترکی
صلاح الدین یوسف اَیّوبی با لقب های ابوالمُظَفَّر و المَلِکُ الناصر (۱۱۳۷، تکریت – ۱۱۹۳، دمشق) که عموماً با نام وارهٔ صلاح الدّین شهرت دارد، بنیان گذار دولت ایّوبیان مصر و شام بود. او را از فرمانروایان بزرگ اسلامی کرد در نیمهٔ دوم سدهٔ ششم هجری می دانند که صلیبیان را در نبرد حِطّین شکست داد و بیت المقدس را در سال ۱۱۸۷ از آنان بازپس گرفت. در جنگ سوم صلیبی با ریچارد یکم شیردل صلح کرد؛ شش سال بعد در دمشق درگذشت و در مسجد جامع اموی دفن شد.
وی از کردهای مسلمان بود که قدرت او سرزمین های مصر و شام و شمال عراق و یمن و حجاز را دربر گرفت. وی پیش از رسیدن به سلطنت، در دمشق ملقب به صلاح الدین گردید و سپس در مصر ملقب به «الملک الناصر» گردید. او توانست اغلب سرزمین های پادشاهی بیت المقدس و شهر قدس را آزاد سازد و این باعث آغاز جنگ سوم صلیبی به فرماندهی پادشاه فرانسه و انگلستان و آلمان گردید. . ایوبیان دودمانی کرد تبار بودند که از ۱۱۷۱ تا ۱۲۶۰/۱۲۵۰م در مصر و سوریه و عراق فرمانروایی کردند. پایتخت های ایشان دمشق و قاهره بود. او برای پیروزی در جنگ های صلیبی جهان اسلام را متحد کرد.
او در دوران حکومتش دو هدف عمده را دنبال می کرد: استوار ساختن قدرت حکومت برای خود و خاندان ایوبی، جنگ با صلیبیون؛ که به هر دو، تا حدود زیادی دست یافت.
صلاح الدین ایوبی (فیلم) فیلمی به کارگردانی حسن ساسان پور و نویسندگی حسن ساسان پور، تریا دورو ساختهٔ سال ۱۳۵۱ است.
جونیت آرکین
کتایون
جهانگیر غفاری
شیرین صالح زاده
چنگیز
قاسمی
شاهین سلحشور
گرگین افراسیابی
عبدالرحمان شادابی
محمود فراهانی
وحید
صلاح الدین بصیر (عربی: صلاح الدين بصير‎؛ زادهٔ ۵ سپتامبر ۱۹۷۲) یک بازیکن فوتبال اهل مراکش بوده است.
تعداد بازی ها و گل ها فقط مربوط به بازی های لیگ داخلی است.
وی در تیم ملی فوتبال مراکش ۵۲ بازی انجام داده است و عضو این تیم در جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ بوده است.
صلاح الدین بیانی (۱۳۱۷ خواف - ۱۳۷۴ مشهد) نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه خراسان رضوی (خواف) از شهر نشتیفان از خراسان و نخستین نماینده مجلس شورای اسلامی از شهرستان خواف بود که تنها رای مخالف به عدم کفایت ابوالحسن بنی صدر در مجلس بود.نبو
صلاح الدین بیانی تحصیلات ابتدایی خود را در خواف و تربت حیدریه و دوره دبیرستان را در مشهد تهران سپری نمود. سپس برای تحصیلات تکمیلی به تهران رفته و در رشته حقوق قضایی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. پس از اتمام تحصیلات تهران بیانی ابتدا به سمت قاضی در شهرستاناسفراین انتخاب شده و پس از مدتی به سمت بازپرس دادگاه بیرجند منصوب می شود. در سال ۱۳۵۴ از قضاوت استعفا داده و به وکالت (وکیل پایه یک دادگستری) مشغول شد. بعد از پیروزی انقلاب بیانی از طرف مردم خواف و رشتخوار به نمایندگی مجلس اول برگزیده شد. او در اولین دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی توانست با کسب ۲۲٬۶۷۵ رای برابر با ۶۰٫۵ ٪ آراء به مجلس راه یابد
صلاح الدین بیانی (۱۳۱۷ خواف - ۱۳۷۴ مشهد) نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه خراسان رضوی (خواف) از شهر نشتیفان از خراسان و نخستین نماینده مجلس شورای اسلامیاز شهرستان خواف بود که تنها رای مخالف به عدم کفایت ابوالحسن بنی صدر در مجلس بود.
او در سن ۵۷ سالگی (۱۳۷۴) درگذشت
صلاح الدین البیطار (به عربی: صلاح الدین البیطار) (متولد ۱۹۱۲ – مرگ ۲۱ ژوئیه ۱۹۸۰) در شهر دمشق سوریه از تاریخ ۹ مارس ۱۹۶۳–۱۲ نوامبر ۱۹۶۳ تصدی نخست وزیری سوریه را برعهده داشت. همچنین وی از تاریخ ۱۳ می ۱۹۶۴–۳ اکتبر ۱۹۶۴ و از ۱ ژانویه ۱۹۶۶–۲۳ فوریه ۱۹۶۶ نخست وزیر بود.
سوریه
فهرست حاکمان سوریه
بیطار در سال ۱۹۱۲ در منطقه میدان دمشق متولد شد، وی در یک فضای خانوادگی محافظه کار رشد کرد و قبل از تحصیلات متوسطه در مکتب انبار در یک مدرسه ابتدایی مسلمان تحصیل می کرد.
صلاح الدین حمید (انگلیسی: Salahdine Hmied؛ زادهٔ ۱ سپتامبر ۱۹۶۱) بازیکن سابق فوتبال اهل مراکش است.
تعداد بازی ها و گل ها فقط مربوط به بازی های لیگ داخلی است.
وی عضو تیم ملی فوتبال مراکش در جام جهانی فوتبال ۱۹۸۶ بوده است.
صلاح الدین دمیرتاش سیاستمدار کرد زازا متولد ۱۹۷۳ در شهرستان پالو در استان الازیغ یا خارپوت از خانواده زازا در کردستان ترکیه، حقوقدان و رهبر مشترک حزب دموکراتیک خلق ها در ترکیه است.
وب سایت پیام نیر (په یامنێر) http://www.peyamner.com/details.aspx?l=3&id=244924
نخستین گفتگوی یک رسانه ایرانی با رهبر حزب صلح و دموکراسی (BDP): ترکیه تا اول سپتامبر فرصت دارد/ کنگرهٔ اربیل، تبدیل به یک نهاد دائمی شود.
صلاح الدین در سال ۱۹۷۳ میلادی در شهرستان پالوی الازیغ به دنیا آمده است. او در رشتهٔ حقوق تحصیل کرده و مدت ها در سازمان های اقماری پ ک ک در دیاربکر و استانبول فعالیت کرد. پیش از وی برادر بزرگترش، نورالدین، ریاست حزب صلح و دموکراسی را به عهده داشته و حال او از این حزب توانسته به پارلمان ترکیه راه یابد و نماینده مردم استان حکاری شود. او با باشاک دمیرتاش ازدواج کرده و پدر دو دختر به نام های دِلال و دڵدایه است.
دمیرتاش نسبت به احتمال بروز جنگ داخلی در ترکیه هشدار داده و رهبران ترکیه را به تلاش های واقعی برای حل صلح آمیز مسئلهٔ کرد در این کشور فراخواند. دمیرتاش، در واکنش به آغاز دور مجدد حملات ارتش ترکیه به مناطق مرزی کردستان، که هدف از آن حمله به مقرهای حزب کارگران کردستان، اعلام شده گفته است:
برای انجام دادن عملیات های نظامی برون مرزی ارتش اهدافی تعیین شده، اما کسانی که دستور این عملیات را صادر کرده اند بهتر از همه واقفند که مسئلهٔ کرد در قندیل نیست، بلکه در دیاربکر و استانبول و باتمان است. همه می دانند که چنین عملیات هایی نتیجه ای در پی نخواهد داشت. اگر به میز مذاکره و گفتگو بازنگردیم احتمالاً این تهدید به وقوع می پیوندد. دمیرتاش، رهبر حزب صلح و دمکراسی دولت را به مذاکره و گفتگو دعوت کرد و گفت: اعلام می کنم که می توانید برای حل این مشکلات به صورت علنی با حزب صلح و دمکراسی و عبدالله اوجالان مذاکره نمایید.
ابراهیم صلاح (عربی: إبراهيم صلاح‎؛ زادهٔ ۱ آوریل ۱۹۸۷) یک بازیکن فوتبال اهل مصر است.
تعداد بازی ها و گل ها فقط مربوط به بازی های لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۱۴.
از باشگاه هایی که در آن بازی کرده است می توان به باشگاه ورزشی زمالک اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال مصر بازی کرده است.
حسن صلاح متخلص به سوران (۱۳۲۰ بوکان - ۱۳۸۸ کرج) نویسنده، مترجم، شاعر و استاد دانشگاه های تهران و لندن بود.
حسن صلاح سوران فرزند ابراهیم خان صلاح در سال ۱۳۲۰ خورشیدی در شهر بوکان از خانوادهٔ سرشناس به دنیا آمد. او در کنار پدرش به تحصیلات ابتدایی و متوسطه پرداخت. سوران از طایفه فیض الله بیگی منطقه بوکان بود، برادر او دکتر علی گلاویژ شاعر و اقتصاددان کُرد است و همچنین پدرش ابراهیم خان صلاح نیز در زمان جمهوری مهاباد فرمانده ارتش این جمهوری بود.
حسن صلاح در سال های ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۴ یک جلد کتاب به نام «دیوان سوران» را در شهر تبریز به چاپ رساند. صلاح بعد از تحصیل در ایران، به منظور تحصیلات عالی به لندن رفت و در آنجا مشغول به تحصیل در رشته زبان انگلیسی شد. او بعد از بیست سال زندگی در خارج از کشور بالاخره به ایران بازگشت و با مدرک دکتر در دانشگاه های مختلف کشور تدریس می نمود.
حسن صلاح به هفت زبان دنیا که عبارتند از انگلیسی، فرانسوی، هلندی، آلمانی، فارسی، روسی و نروژی مسلط بود.
دربن صلاح، روستایی از توابع بخش بشاگرد شهرستان جاسک در استان هرمزگان ایران است.
این روستا در دهستان گوهران قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۵ نفر (۷خانوار) بوده است.
عبداللطیف صلاح (انگلیسی: Abdulateef Salah؛ زادهٔ ۲۳ مارس ۱۹۹۲) یک ورزشکار است.
تعداد بازی ها و گل ها فقط مربوط به بازی های لیگ داخلی است.
فرودگاه عبدالرحمان صلاح (به انگلیسی: Abdul Rachman Saleh Airport) (به زبان بومی: Bandar Udara Abdul Rachman Saleh) یک فرودگاه همگانی و نظامی با کد یاتا MLG است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۹۷۰ متر است. این فرودگاه در کشور اندونزی قرار دارد و در ارتفاع ۵۲۶ متری از سطح دریا واقع شده است.
کد فرودگاهی یاتا
کد فرودگاهی ایکائو
فهرست فرودگاه های اندونزی
The following airlines offer scheduled passenger service:
محمد صلاح (به عربی: محمد صلاح حامد محروس غالي) (زاده ۱۵ ژوئن ۱۹۹۲) بازیکن فوتبال تیم ملی مصر و باشگاه لیورپول می باشد. وی در پست های هافبک هجومی و حمله و وینگر راست بازی می کند و سابقه عضویت در تیم های المقاولون العرب، بازل، چلسی، فیورنتینا، رم و لیورپول را دارد. صلاح سابقه 65 بازی و 42 گل ملی در کارنامه دارد. محمد صلاح در بازی مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ با گل کردن پنالتی دقیقهٔ ۹۵ باعث صعود مصر به جام جهانی پس از ۲۸ سال شد. همچین او در سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ به همراه اوبامیانگ و سادیو مانه آقای گل لیگ برتر انگلیس با ۲۲ گل شد
تعداد بازی ها و گل ها فقط مربوط به بازی های لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ ۱۲ مه ۲۰۱۹.
محمد صلاح فوتبالش را از آکادمی باشگاه المقاولون مصر شروع کرد و در ابتدا در پست مدافع چپ تیم جوانان باشگاه بازی می کرد. او همچنین در سال ۲۰۱۰ نخستین بازی خود را در سطح بزرگسالان برای این باشگاه انجام داد. وی در دسامبر ۲۰۱۰، در بازی برابر الاهلی توانست نخستین گلش را بزند.
باشگاه فوتبال بازل دومین مقصد اوست. در آوریل سال ۲۰۱۲، او با قراردادی چهار ساله، رسماً به عنوان بازیکن جدید باشگاه بازل سوئیس معرفی شد. در ژوئن، نخستین بازی اش و در اوت نخستین حضور رسمی خود به عنوان بازیکن بازل را تجربه کرد. او یک هفته پس از نخستین حضور در لیگ، نخستین گلش در تیم تازه اش را زد.
در ژانویه ۲۰۱۴، انتقال صلاح به چلسی با مبلغی نزدیک به ۱۱ میلیون پوند انجام شد. این انتقال، او را به نخستین بازیکن مصری تاریخ باشگاه فوتبال چلسی تبدیل کرد. در فوریهٔ همان سال، صلاح در پیروزی تیمش مقابل نیوکاسل، نخستین حضورش در لیگ برتر را تجربه کرد. نخستین گلش نیز در شهرآورد لندن، در برابر آرسنال به ثبت رسید. او در بازی های زیادی برای چلسی به میدان نرفت و برخی رسانه ها حضورش در این تیم را ناموفق می دانند.
ده صلاح یکی از وُلُسوالی های ولایت بغلان در شمال خاوری افغانستان است. جمعیت آن در سال ۲۰۰۳ میلادی، ۲۹۰۹۸ نفر اعلام شده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

صلاح در جدول کلمات

صلاح
سازش , آشتی کردن ,
صلاح اندیشی
مشورت
واحد شمارش صلاح جنگی
قبضه

معنی کلمه صلاح به عربی

إحالة إلي جهة الإختصاصِ

صلاح را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

محمد باقر علیشاهی ١٤:١٥ - ١٣٩٧/٠٧/٠٧
نیکوکاری
|

Moein ١٩:٥٢ - ١٣٩٧/٠٩/١٣
درستی پاکی
|

حیدر نیک آیین ١٥:٥٦ - ١٣٩٨/٠٦/٠٦
نیک خواهی
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• صلاح دانستن   • صلاح کار   • معنی کلمه سلاح   • صلاح دید   • سلاح یعنی چه   • محمد صلاح   • معنی کلمه صلاح   • صلاحیت   • معنی صلاح   • مفهوم صلاح   • تعریف صلاح   • معرفی صلاح   • صلاح چیست   • صلاح یعنی چی   • صلاح یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صلاح
کلمه : صلاح
اشتباه تایپی : wghp
آوا : salAh
نقش : اسم
عکس صلاح : در گوگل


آیا معنی صلاح مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )