انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1070 100 1

صلح

/solh/

مترادف صلح: آرامش، آشتی، اصلاح، سازش، صفا، مصالحه

متضاد صلح: جنگ، دعوا، کشمکش، نزاع، نقار

برابر پارسی: آشتی، سازش، آسودگی

معنی صلح در لغت نامه دهخدا

صلح. [ ص ُ ] (ع اِمص ) آشتی. (منتهی الارب ) (مهذب الاسماء). سِلْم. تراضی میان متنازعین. سازش. هُدْنَة. هَوادَة. مقابل حرب و جنگ :
همه نیوشه ٔ خواجه به نیکوئی و به صلح
همه نیوشه ٔ نادان به جنگ و کار نغام.
رودکی.
نشستند با صلح و گفتند باز
که از کینه با هم نگیریم ساز.
فردوسی.
چو بشنید از ایرانیان شهریار
ز صلح و ز پیکار وز کارزار.
فردوسی.
روزی دو سه رسولان آمدند و شدند تا مگر صلحی افتد، نیفتاد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 197). و کارهای علی تکین راست کرده آید به جنگ یا به صلح که بادی در سر وی نهاده اند. (تاریخ بیهقی ص 285). علی تگین سخت شکسته و متحیر شده است که مردمش کم آمده است و بر آن است که رسولان فرستد و به صلح سخن گوید. (تاریخ بیهقی ص 353). رسول پیش آمد و زمین بوسه داد. بنشاندش ، چنانکه به خوارزم شاه نزدیکتر بود و از صلح سخن رفت. (تاریخ بیهقی ص 355). جهد باید کرد تا به مرو رسیم که آنجا این کار یا به جنگ یا به صلح در توان یافت. (تاریخ بیهقی ص 633).
تا با تو به صلح گشتم ای مایه ٔ جنگ
گردد دل من همی ز بت رویان تنگ.
فرخی.
چون پری جمله پریدند گه صلح ولیک
به گه شر همه ابلیس لعین را حشرند.
ناصرخسرو.
نباید تا نباشد جرم عذری
نه صلحی تا نباشد کارزاری.
ناصرخسرو.
کار یزدان ، صلح ونیکوئی و خیر
کار دیوان ، جنگ و زشتی و شر است.
ناصرخسرو.
در میان دوستان گه جنگ باشد گاه صلح
در مزاج اختران گه نفع باشد گه ضرر.
سنائی.
بجز با لب و چشم خوبان نبود
همه صلح و جنگی که من داشتم.
خاقانی.
گوئیا آب و آتشند این دو
که بهم صلحشان نمی یابم.
خاقانی.
کفر و ایمان را بهم صلح است و خیز از زلف و رخ
فتنه ای ساز و میان کفر و ایمان درفکن.
خاقانی.
بر اندیشه ٔ صلح بربست راه
بهانه طلب کرد بر صلح شاه.
نظامی.
چون بخت نیک انجام را با ما بکلی صلح نیست
بگذار تا جان میدهد بدگوی بدفرجام را.
سعدی.
بیا که نوبت صلحست و دوستی و عنایت
بشرط آنکه نگوئیم از آنچه رفته حکایت.
سعدی.
از در صلح آمده ای یا خلاف
با قدم خوف روم یا رجا.
سعدی.
لیکن اگر دور وصالی بود
صلح فراموش کند ماجرا.
سعدی.
|| (اصطلاح فقه ) نوعی است از عقود. در ترجمه ٔ نهایه آمده : صلح رواست از میان دو مسلمان مادام تامؤدی نبود با آنکه حرامی به حلال کند یا حلالی به حرام کند و هرگه که دو کس باشند که هر دو را بنزدیک یکدیگر چیزی بود از طعامی یا متاعی یا جز از آن و متعین باشد هر دو را یا متعین نباشد یا هر دو دانند که چه مقدار است یا ندانند و صلح کنند بر آنکه هر دو بجابگذارند و یکدیگر را حلال کنند روا بود و چون چنین کرده باشند یکی را از هر دو نبود که رجوع کند با آن دیگر، پس از آن که به دل خوشی هر دو رفته باشد و اگر کسی را دینی بود بر غیری مؤجل و چیزی از آن کم کند اگر اندک بود و اگر بسیار و درخواهد تا باقی بزودی بدهد روا بود و دو انباز چون بازبخشند و صلح بسته باشند بر آنکه بود و زیان بر یکی بود و آن دیگر سرمایه ٔ خویش بتمامی برگیرد روا بود و هرگه که با دو کس دو درم باشد، یکی از این دوگانه گوید که این هر دو درم مراست و یکی دیگر گوید که از میان من و توست باید که آن کس را که دعوی هر دو کند یک درم به وی دهند از بهر آنکه صاحبش اقرار داده است بدان و آن یک درم دیگر از میان هر دو بدو نیم باز بخشند و هرگه که با مردی مثلاً بیست درم بود از آن کسی معین و کسی دیگر را با وی سی درم بود و بهر دو بضاعت جامه خرند و پس بهم آمیخته شود و وی را متمیز نشود بفروشند و مال بر پنج جزو قسمت کنند سه بخداوند سی دهند و دو بخداوند بیست و اگر مردی دو دینار بودیعه فرا کسی دهد و یکی دیگر دیناری و ودیعه فرا وی دهد و از این جمله یک دینار ضایع شود و خداوند دو دینار را آنچه مانده است ، یک دینار بدهند و یک دینار را از میان هر دو قسمت کنند. (ترجمه ٔ النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی چ دانشگاه تهران ج 1 ص 209).

صلح. [ ص ِ ] (اِخ ) بلده ای است فوق واسط و آنرا نهری است که از جانب شرقی دجله آب می گیرد از مکانی که آنرا فم صلح نامند. (معجم البلدان ).

معنی صلح به فارسی

صلح
آشتی، سازش، دراصطلاح سیاست دست کشیدن ازجنگ باعقدقرارداد، درفقه نوعی ازعقودکه در آن کسی چیزی ازخودراببخشد
۱ - ( مصدر ) سازش کردن آشتی کردن . ۲ - ( اسم ) سازش آشتی توافق . ۳ - پیمانی که بر حسب آن دعوایی را حل و فصل کنند . ۴ - پیمان تسلیم . یا سر صلح بودن کسی را . ( داشتن کسی ) قصد آشتی داشتن وی .
دهی از دهستان میان تکاب بخش بجستان شهرستان گناباد
دهی از دهستان قهاب رستاق بخش صید آباد شهرستان دامغان
[ideal peace] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] ← صلح ماندگار
[peacemaking] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] اقدامی که برای ایجاد تفاهم و توافق میان طرف های درگیر به شیوه ای آشتیجویانه انجام گیرد
سازش دست دادن
[positive peace] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] 1. صلحی که ویژگی آن وجود باورها و هنجارهای آشتیجویانۀ اجتماعی و فرهنگی، و عدالت در همۀ عرصه ها و استفادۀ مردم سالارانه از قدرت و نبود خشونت میان دولت هاست 2. نبود جنگ همراه با رفع اختلاف میان دولت ها به شیوۀ سازنده
[peace keeper] [علوم نظامی] سازمان یا نیرویی که وظیفۀ آن پایش و تسهیل اجرای موافقت نامۀ آتش بس و پشتیبانی از تلاش های دیپلماتی برای حل اختلافات سیاسی درازمدت است
[peace keeping] [علوم نظامی] انجام عملیات نظامی ای که با رضایت طرف های درگیر در جنگ برای نظارت بر اجرای یک موافقت نامه طراحی می شود
[pacifist] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] کسی که جنگ و خشونت برضدِ انسان ها را محکوم می کند
[pacifism] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] مجموعه ای از گرایش ها و آرمان ها و نظرها در محکومیت جنگ و خشونت برضدِ انسان ها
[pax-Britannica] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] صلحی که بریتانیا با تکیه بر قدرت خود در قرن نوزدهم بر سایر دولت ها تحمیل کرد
[peace research] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] شاخه ای از پژوهش های علوم انسانی که هدف آن شناخت و فراهم کردن زمینه های برقراری صلح است
آشتی خواستن
( صفت ) آنکه خواهان آشتی و سازش است . طرفدار صلح .
آشتی خواهی صلح طلبی .
آشتی طلبیدن
آشتی دادن
دهی از دهستان کیاکلا بخش مرکزی شهرستان شاهی
[long peace] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] صلح طولانیمدت میان قدرت های بزرگ

معنی صلح در فرهنگ معین

صلح
(صُ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) آشتی کردن . ۲ - (اِمص .) آشتی ، دوستی . ۳ - (اِ.) عقدی که دو طرف در مورد بخشیدن چیزی یا گذشتن از حقی در مقابل هم تعهد می کنند. ، ~نامه قراردادی که بین دو طرف جنگ یا دعوا نوشته یا شرایط تحت جنگ در آن قید می شود.

معنی صلح در فرهنگ فارسی عمید

صلح
۱. (سیاسی) دست کشیدن از جنگ با عقد قرارداد.
۲. (حقوق) عقدی که در آن کسی ملکی، مالی، یا حقی از خود را به دیگری واگذار می کند و می بخشد.
۳. (اسم مصدر) دعوایی را با قرار و پیمانی بین خود حل وفصل کردن، آشتی، سازش.
* صلح کردن: (مصدر لازم) آشتی کردن، سازش کردن.
* صلح کل: [قدیمی]
۱. مصالحۀ کامل.
۲. آشتی و سازش با پیروان مذاهب مختلف.
۳. سازگاری با دوست و دشمن: عارفان، صائب ز سعد و نحس انجم فارغند / صلح کل با ثابت و سیار گردون کرده اند (صائب: ۷۲۹).
آن که خواهان آشتی و سازش و طرف دار صلح است، صلح طلب.
صلح طلبی، آشتی خواهی.

صلح در دانشنامه اسلامی

صلح
صلح یکی از اقسام عقود می باشد.
«صلح» عبارت است از سازش و موافقت بر انجام کاری؛ مانند تملیک عین یا منفعتی یا اسقاط دین و یا حقی و شرط نیست پیش‏تر نزاعی واقع شده باشد.

اقسام صلح
صلح ممکن است در مقابل عوضی یا بدون آن انجام گیرد. صلحی را که در مقابل عوض انجام می‏گیرد «صلح معوّض» می‏نامند و صلحی که بدون عوض باشد «صلح غیر معوّض» نام دارد.

شرط صحّت صلح
هر دو صلح(معوّض و غیر معوّض)، (اگر با شروط مقررّ انجام گیرد) صحیح است، مگر این که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند، همچنان که در حدیثی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه می‏خوانیم: «.. وَ الصُّلْحُ جائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمینَ الَّا صُلْحاً احَلَّ حَراماً اوْ حَرَّمَ حَلالًا؛ هر نوع صلحی در بین مسلمانان جایز است، مگر صلحی که موجب حلال شدن حرام یا حرام شدن حلالی گردد. » بنابراین، صلحی که بر خلاف دستورات دینی و یا بر خلاف مصالح مسلمانان باشد صحیح نیست.

صلح کردن به کمتر از مقدار واقعی طلب
...
صلح
صلح واژه ای است عربی و به معنای سازش می باشد. صلح در معارف اسلامی به عنوان یک امر مطلوب و پسندیده مطرح شده است، در برخی از آیات قرآن حکمت تشریح صلح رفع تنازع عنوان شده است: «فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَیْرٌ» (سوره نساء، آیه 128)، «إِن یُرِیدَا إِصْلَاحاً یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُمَا» (سوره نساء، آیه 35)، «وَ إِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا». (سوره حجرات، آیه 9)
روایات نیز بر مطلوبیت، مشروعیت و صحت صلح دلالت دارند. چنان که مرحوم کلینی به اسناد خودش از امام صادق علیه السلام روایت می کند که آن حضرت فرمود: «الصُّلْحُ جائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمینَ الّا صُلْحاً احَلَّ حَراماً أَوْ حَرَّمَ حَلالًا».
محقق حلی در شرایع اسلام در تعریف صلح می نویسد: «صلح عبارت است از عقدی که برای پایان دادن تنازع تشریع شده است و متفرع بر غیرش نیست اگر چه فایده آن را افاده می کند». صاحب جواهر در شرح عبارت مرحوم محقق حلی می نویسد: «اگر چه صلح در اصل، برای پایان دادن به خصومت و نزاع بین متخاصمین تشریع گردیده است ولی برای تحقق صلح وجود این حکمت همواره ضروری نمی باشد...» بنابراین مراد از لفظ صلح که در ایجاب عقد واقع می شود انشاء رضایت نسبت به آن چیزی است که متصالحین توافق و تسالم در مورد آن نموده اند نه این که منظور از آن، خصوص صلحی باشد که مسبوق به خصومت است.
امام خمینی در زمینه تعریف صلح می نویسد: «صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری از قبیل تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق و غیر این موارد می باشد و این که مسبوق به نزاع باشد شرط نیست و انجام آن بر هر امری به جز موارد استثناء شده جایز است».
مرحوم میرزا حسن بجنوردی در کتاب «القواعد الفقهیه» در تعریف صلح می نویسد: «حقیقت صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری است اعم از این که آن امر کالا باشد یا از اقسام نقود، یا از اعمال یا غیر این ها؛ انشاء این تسالم به صیغه عقد صلح باشد یا غیر آن، و فرقی نمی کند که صلح مسبوق به خصومت باشد یا ملحوق به آن باشد یا خصومت امری است که حصول آن متوقع می باشد، بنابراین در تمامی مواردی که ذکر گردید اطلاق صلح به آنها حقیقتاً نه به نحو عنایت و مجاز صحیح می باشد».
قانون مدنی در ماده 752 به پیروی از نظریه فقهای امامیه در تعریف صلح آورده است: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع گردد» از مجموعه تعریف های ارائه شده می توان دریافت که وجود نزاع سابق در تحقق عقد صلح ضروری نمی باشد اگر چه اصل تشریع صلح برای رفع خصومت و نزاع بوده است.
صلح
معنی صَلَحَ: کارهای شایسته کرد- درستکار بود
معنی صُّلْحُ: صلح - آشتی
معنی سَّلْمِ: صلح
معنی جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ: به صلح گرائیدند
معنی تُصْلِحُواْ: اصلاح کنيد-صلح برقرار کنيد
معنی لَمْ يُلْقُواْ: نيفكندند - نينداختند(در عبارت "لَّمْ يَعْتَزِلُوکُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْکُمُ ﭐلسَّلَمَ وَيَکُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ "،"لم" بر سر هر سه فعل آمده است ولَمْ يُلْقُواْ إِلَيْکُمُ ﭐلسَّلَمَ كنايه از اين است كه پيشنهاد صلح ودوستي ندادند )
ریشه کلمه:
صلح‌ (۱۸۰ بار)

مسالمت. سازش. راغب آن را از بین بردن نفرت میان مردم، معنی کرده است . سازش بهتر است در اقرب گوید: آن اسم است از مصالحه مذکّر و مؤنث هر دو به کار می‏رود گویند: «وَقَعَ الصّلْ‏حُ وَ وَقَعَتِ الصُّلحُ». صلاح: شایسته شدن. خوب شدن، وآن ضد فساد است «صلح الشی‏ء صلاحاً: ضد فسد» در قرآن گاهی با فساد مقابل آمده و گاهی با سیئه مثل ، . . «صلح» در آیه به معنی شایسته و خوب شدن است . صالح: شایسته. آنچه یا کسی که شایسته و خوب است و در آن فساد نیست. مثل ، . که وصف عمل است. عمل صالح و کار شایسته آن است که مطابق عدل و انصاف باشد که قهراً مفید و مورد رضای خداست. ، . صالح در این آیات وصف شخص است . مراد از آن در . ظاهراً تام الخلقه و بی عیب است. چنانکه در . به معنی لیاقت و اهلیت است. صالحون: نیکوکاران. شایسته کاران. و آن پیوسته وصف اولوالعقل آمده اعم از ملک،، انس، و جن. صالحات در وصف اعمال و زنان به کار رفته است. مثل ، . اصلاح: ایجاد صلح و سازش و الفت مثل ، . و نیز به معنی اصلاح و شایسته کردن چیزی است. مثل‏.یعنی سیّئاتشان را تکفیر و حالتشان را اصلاح کرد. * . یعنی برای من در فرزندانم صلاح ایجاد کن و «لی» دلالت دارد که اصلاح بنحوی باشد که او نیز منفعت گردد و آنها بپذیر خویش نبکوکار باشند مثل . و نحو . * . ظاهراً مراد از قیامت صالحات تمام اعمال و کارهای خیر است و غرض از بقا باقی نزد خداست نه اینکه غرض از بقا باقی ماندن در دنیا پس از مردن شخص باشد و منظور از باقیات فقط آثار نیک باشد. زیرا بقاء تمام اعمال از ضرورت اسلام است . اعمال صالحه آیا مراد از «صالِحات» در عناوین «آمَنوا و عَمِلُوا الصّالِحاتِ» که کرّات و مرّات در قرآن مجید آمده کارهائی است که شرع آنها را شخصاً بیان فرموده و یا هر عمل صالح مطابق عدل و انصاف مورد رضای حق است خواه در شرع بالخصوص بیان شده باشد یه نه. مخفی نماند «عَمِلُوا الصّالِحالتِ» که بیشتر از پنجاه بار در قرآن ذکر شده در همه آنها توأم با «آمَنوا» یا «وَهُوَ مُؤْمِنُ» یا نظیر آن دو است مگر در آیه . که قطعاً در آن نیز ایمان منظور است. پس بی شکّ عمل صالح پیش خدا در صورتی مؤثر و مقرّب است که توأم با ایمان به خدا باشد و در غیر این صورت پوچ و بی اثر خواهد بود . ولی با در نظر گرفتن ایمان هر کار شایسته که مطابق با موازین عدل و انصاف است مورد رضای عدل و انصاف است مورد رضای خدا و مشمول عموم «الصالحات» است خواه در شرع بالخصوص تعیین شده باشد یا نه. هر کاری که در آن حرام نداشته و مطابق عدل و انصاف باشد و صلاح را نیز دارا باشد با استفاده از عموم «الصالحات» می‏توان انجام داد.
صلح یکی از اقسام عقود می باشد.
«صلح» عبارت است از سازش و موافقت بر انجام کاری؛ مانند تملیک عین یا منفعتی یا اسقاط دین و یا حقی و شرط نیست پیش‏تر نزاعی واقع شده باشد.
تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۶۱.    
صلح ممکن است در مقابل عوضی یا بدون آن انجام گیرد. صلحی را که در مقابل عوض انجام می‏گیرد «صلح معوّض» می‏نامند و صلحی که بدون عوض باشد «صلح غیر معوّض» نام دارد.

شرط صحّت صلح
هر دو صلح(معوّض و غیر معوّض)، (اگر با شروط مقررّ انجام گیرد) صحیح است، مگر این که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند،
تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۶۲،مسأله۵.    
...
صلح آماسیه پیمان نامه ای بین شاه تهماسب یکم صفوی و سلطان سلیمان قانونی که پس از جنگ های فراوان بین صفویان و عثمانیان منعقد شد.
محتوای اصلی پیمان نامه پایان دادن به جنگ های طولانی و بی فایده دو طرف بود.
پس از بیست سال که از جنگ های ایران و عثمانی ها گذشت، در سال ۹۶۲ قمری سلطان سلیمان برای چهارمین بار جنگ بین دو کشور را شروع کرد و ارتش عثمانیان را که در آن عصر بسیار قوی و قدرتمند بودند، به سمت ایران روانه ساخت. قزلباشان در مقابل آنان ایستادند و زمینه را برای صلح فراهم آوردند.
صُلحُ الحَسَن(علیه السلام) کتابی درباره صلح امام حسن(ع)، اثر شیخ راضی آل یاسین پژوهشگر و عالم شیعه (متوفای ۱۳۷۲ق). این کتاب، از معدود آثار تحلیلی و تفصیلی است که درباره زندگانی امام حسن مجتبی(ع)، موقعیت سیاسی او و شرایط صلح امام با معاویه سخن گفته است. این اثر توسط آیت الله سیدعلی خامنه ای به فارسی برگردانده شده است.
شیخ راضی آل یاسین، فرزند شیخ عبدالحسین بن شیخ باقر از علما و محققان و مورخان نجف است که در سال ۱۳۱۴ ق متولد شد و در ۱۵ ذی القعده سال ۱۳۷۲ق درگذشت. وی پیش از آن، افزون بر «دیوان»، کتابی نیز با عنوان «تاریخ الکاظمیه فی القدیم والحدیث» و کتابی با عنوان «اوج البلاغه» در خطبه های امام حسن و امام حسین(ع) تألیف کرده بود.
این کتاب از قریب به صد منبع معتبر و ارزشمند استفاده کرده و مؤلف در آن به موضوعاتی پرداخته که در کتب مشابه به آن ها کمتر توجه شده و موضوع صلح امام حسن(ع) و علت و عوامل آن را به خوبی بیان می کند
صلح الحسن علیه السلام، از آثار شیخ راضى آل یاسین (م 1372ق)، به زبان عربى و در زمره متقن ترین کتب تاریخى در موضوع خود است. مؤلف در آن به موضوعاتى پرداخته که در کتب مشابه، به آنها کمتر توجه شده و موضوع صلح امام حسن(ع) و علت و عوامل آن را به خوبى بیان مى کند.
مؤلف در بیان هدف از نگارش کتاب، نوشته است: هدف از نگارش این سطور این بود که از راه منطق صحیح و تردیدناپذیر، عظمت این امام، بى هیچ شائبه عیب و نقص و اشکال و ایراد آشکار گردد
کتاب از دو مقدمه و سه بخش تشکیل شده است. مقدمه اول، از سید عبدالحسین شرف الدین و مقدمه دوم از مؤلف است.
بخش اول، به معرفى مختصرى از امام حسن(ع) مى پردازد.
بخش دوم، شامل سیزده فصل و بخش سوم، شامل هشت فصل مى باشد. گفتار پایانى کتاب مقایسه اى میان شرایط امام حسن(ع) و امام حسین(ع) از حیث دوستان و دشمنان است.
کتاب، پیرامون زندگى امام حسن(ع) به طور عموم نیست، بلکه فقط درباره فرازهاى سیاسى زندگى اوست
صلح الحسن علیه السلام، از آثار شیخ راضی آل یاسین (م 1372ق)، به زبان عربی و در زمره متقن ترین کتب تاریخی در موضوع خود است. مؤلف در آن به موضوعاتی پرداخته که در کتب مشابه، به آنها کمتر توجه شده و موضوع صلح امام حسن(ع) و علت و عوامل آن را به خوبی بیان می کند.
مؤلف در بیان هدف از نگارش کتاب، نوشته است: هدف از نگارش این سطور این بود که از راه منطق صحیح و تردیدناپذیر، عظمت این امام، بی هیچ شائبه عیب و نقص و اشکال و ایراد آشکار گردد
کتاب از دو مقدمه و سه بخش تشکیل شده است. مقدمه اول، از سید عبدالحسین شرف الدین و مقدمه دوم از مؤلف است.
بخش اول، به معرفی مختصری از امام حسن(ع) می پردازد.
بخش دوم، شامل سیزده فصل و بخش سوم، شامل هشت فصل می باشد. گفتار پایانی کتاب مقایسه ای میان شرایط امام حسن(ع) و امام حسین(ع) از حیث دوستان و دشمنان است.
آیه صُلْح (انفال: ۶۱) به پیامبر اسلام(ص) فرمان می دهد به عنوان رهبر جامعه اسلامی اگر کسانی که پیمان خود را نقض و با مسلمانان درگیر جنگ شدند، خواهان صلح گشتند، درخواست صلح آنان را بپذیر و به خاطر ترس از عواقب آن و امور پشت پرده تردید به خود راه نده و بر خدا توکل کن. این آیه را دلیل بر صلح طلبی اسلام دانسته اند.
آیه شصت و یکم سوره انفال به آیه صلح یا آیه سَلْم معروف است. این آیه را که بعد از آیات جهاد و در ارتباط با برخی از دیگر آیات مانند ۱۹۰ تا ۱۹۳ سوره بقره و ۹۰ سوره نساء است، نشان دهنده این مساله می دانند که اسلام جنگ را اصل قرار نداده و تا جایی که امکان دارد در پی برقراری صلح است و لازم است درخواست صلح از دیگران بپذیرند.
در این آیه خداوند به پیامبر اسلام(ص) فرمان می دهد اگر گروه هایی از کفار یا دیگرانی مانند بنی قریظه و بنی نضیر که پیمان صلح خود را نقض کردند و از در جنگ با مسلمانان درآمدند، به صلح و روش مسالمت آمیز تمایل نشان دادند تو نیز به عنوان رهبر جامعه اسلامی در صورت مصلحت با آنان صلح کن. این آیه در ادامه آیه قبل که بر آمادگی دفاعی و تقویت نیروی نظامی مسلمانان تاکید می کند، بر صلح طلبی و آمادگی برای قبول پیشنهاد صلح دیگران نیز اصرار دارد. در این آیه خداوند از پیامبرش می خواهد که اگر شرایط، منطقی و عادلانه است در پذیرش صلح دچار تردید نشود و به او توکل کرده از امور پشت پرده که ممکن است او را غافلگیر کند و به خاطر نداشتن آمادگی توان مقابله با آن را نداشته باشد، ترسی به دل راه ندهد؛ چراکه خداوند شنوا و دانا او را یاری کرده و کفایتش می کند واژه سلم را در این آیه دارای معانی گسترده ای می دانند که شامل ترک جنگ از راه صلح و آتش بس، دادن جزیه و پذیرفتن دین اسلام است. محمدجواد مغنیه در تفسیر الکاشف معتقد است صلح با هر کسی که خواهان صلح باشد واجب است مگر اینکه صلح نوعی فریب و آماده شدن برای حمله و ترور باشد. وی مراد از صلح در این آیه را صلح با همه می داند چه در حال جنگ باشند و چه در حال جنگ نباشند.
نهمین آیه سوره حجرات/49 را «آیه صلح» گفته اند. به نقلی، این آیه درباره نزاعی که میان اوس و خزرج اتفاق افتاد، نازل شد. این آیه به مؤمنان فرمان داده است که هرگاه دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند، میان آن ها اصلاح کنند و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز و ستم کرد، با او بجنگند تا به فرمان خدا بازگردد و در این صورت، آن ها را عادلانه سازش دهند:
«وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِیءَ إِلَی أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ»
صلح: توافق و سازش بر چیزی همچون تملیک، نقل و یا اسقاط حق است.
صلح با اقرار و انکار ، هر دو صحیح است؛ بدین معنا که در موارد اختلاف که یکی مدّعی و دیگری مدّعا علیه است، صلح با اقرار مدعا علیه نسبت به ادّعای مدّعی و نیز با انکار وی صحیح است. مراد از صحّت با انکار، صحّت ظاهری است نه صحت واقعی. بنابر این، چنانچه ادّعای مدّعی حق و مدّعا علیه منکر آن باشد، تصرف در آن مقدار از مال مدّعی که پس از صلح نزد منکر باقی مانده حرام است، مگر آن که مدّعی در باطن به چنین صلحی راضی باشد، و اگر ادعای مدّعی ناحق باشد، تصرف او در آنچه از منکر گرفته حرام است، مگر آن که منکر در باطن به چنین صلحی راضی باشد.
صلح با جهالت مصالحه کنندگان
صلح حتی با جهالت مصالحه کنندگان به متعلق صلح صحیح است. اگر یکی از آن دو عالم به مقدار متعلق صلح و دیگری جاهل باشد، در صورتی که مستحق جاهل باشد، اعلام آن بر عالم واجب است. در غیر این صورت، بر حسب واقع صلح صحیح نخواهدبود، مگر آن که آنچه مصالحه شده به اندازه حق او باشد و یا مستحق به مصالحه در هر حال، رضایت باطنی داشته باشد. اما اگر مستحق به مقدار متعلق صلح عالم باشد، در واقع، صلح در افزون از مقدار حق او صحیح نخواهد بود، مگر با رضایت باطنی طرف دیگر به مصالحه در هر حال.
صلح فضولی
به تصریح جمعی، در عقد صلح نیز همچون بیع، فضولی جریان دارد، حتی اگر نتیجه آن اسقاط دین یا حقی باشد.
ربا در صلح
...


صلح در دانشنامه ویکی پدیا

صلح
در ادبیات قدیم پارسی صُلح هم معنای لغت آشتی و به معنای مقابل حرب و جنگ آمده است، در دوران معاصر مفهوم صلح گسترش یافته و با تفکرهای شرق آسیایی و بعدها تفکرات مسیحی که صلح درونی را معرفی کرده اند آمیخته شده است در این مفهوم صلح شرایطی آرام، بی دغدغه و خالی از تشویش، کشمکش و ستیز است. صلح یک آرمان جهانی تلقی می شود. صلح یک مفهوم مطلق نیست و می تواند بسته به دیدگاه دینی و فرهنگی تعریف متفاوتی داشته باشد به همین ترتیب از جنبه های مختلفی می توان صلح را مطالعه کرد. شامل مسائل مربوط به جنگ، خلع سلاح و کنترل تسلیحات نظامی و سایر موضوعات.
اقدامات دیپلماتیک هماهنگ و جدی در موردی خاص، با هدف دستیابی به صلح را صلح کوشی می نامند.
اقدامی که برای ایجاد تفاهم و توافق میان طرف های درگیر به شیوه ای آشتی جویانه انجام گیرد را صلح آفرینی می نامند.
شاخه ای از پژوهش های علوم انسانی که هدف آن شناخت و فراهم کردن زمینه های برقراری صلح است را صلح پژوهی می نامند.
به گفته باروخ اسپینوزا صلح به معنی نبود جنگ نیست بلکه فضیلتی است که از نیروی جان مایه می گیرد و همان طور که آزادی به چم زندانی نبودن نیست صلح هم به چم نبود جنگ نیست مفهوم صلح را با آتش بس نباید اشتباه گرفت. آتش بس به وضعیتی اطلاق می شود که در آن طرفین درگیر در یک مناقشه به صورت یک طرفه یا دو طرفه تحت شرایط خاص از جنگیدن دست می کشند. صلح به معنای پایان دادن به مناقشه و قطع جنگ است. برای بازگشت به وضعیت جنگ اعلان جنگ از یکی از طرفین الزامی است. رسیدن به صلح در یک جنگ به طور کلی به دو روش میسر است. جنگیدن و وادار کردن طرف مغلوب به پذیرش صلح خود یکی از راه های رسیدن به صلح است که به صلح رومی معروف است. در این وضعیت طرف پیروز یا مجموعه ای از قدرت های بی طرف شرایطی را به عنوان شرایط صلح تنظیم می کنند که معمولاً به نفع سمت پیروز است. راه دیگر رسیدن به صلح با کمک مذاکرات سیاسی یا فعالان صلح است. آرمان جهانی صلح دوستان حفظ صلح در سطح جهان است ولی در واقعیت همیشه جنگ ها و مناقشات وجود داشته اند و به وجود می آیند و آنچه صلح دوستان دنیا به دنبالش هستند ترک مناقشات و برقراری صلح در این مناقشات است. ناتوانی انسان دربرابر برقراری صلحی در مناقشات متفکرانی همچون کریشنامورتی را به بیان مفاهیم بدیعی از صلح رهنمود کرده است، کریشنامورتی صلح را وضعیتی می داند که در آن تمام مناقشات و مسائل حل شده اند و هر نوع واکنش به جنگ را زمینه ای برای مناقشات بعدی می داند. در تفکر کریشنامورتی ما بخشی از دنیا هستیم و برخورد با مسئله به عنوان مشکلی در بیرون از وجود ما اشتباه است.
دنیا تو هستی و دنیا از تو جدا نیست. دنیا با تمام مشکلاتش از پاسخ های تو شکل یافته است، بنابراین راه حل در ایجاد مشکلات تازه نیست -
در اصطلاحات سیاسی:
عکس صلح
صلح (به لهستانی: Spokój) فیلمی ست تلویزیونی ساخته کریشتف کیشلوفسکی محصول ۱۹۸۰ لهستان و با ایفای نقش یرژی اشتور
صلح آباد ممکن است به یکی از مکان های زیر اشاره بدارد:
صلح آباد (بجستان)
صلح آباد (بردسکن)
قنات صلح آباد، نیشابور
صلح آباد، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بجستان در استان خراسان رضوی ایران است.
فهرست روستاهای ایران
این روستا در دهستان بجستان قرار داشته و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰، جمعیت آن ۳۱۶ نفر (۹۱ خانوار) بوده است.
صلح آباد (بردسکن)، روستایی از توابع بخش شهرآباد شهرستان بردسکن در استان خراسان رضوی ایران است.
این روستا در دهستان جلگه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است.
صلح آمیز آمده ام (به انگلیسی: I Come in Peace) که در اصل به عنوان فرشته تاریک در سطح بین المللی تولید و منتشر شد، یک فیلم سینمایی اکشن، علمی تخیلی محصول سال ۱۹۹۰ می باشد؛ که توسط کریگ راز باکلی کارگردانی شده است و بازیگران دولف_لاندگرن، برایان_بنبن، بتی برانتلی و ماتیاس_هیوز هستند. این فیلم در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۰ در ایالات متحده منتشر شد. این فیلم در مورد یک پلیس معروف می باشد که تحقیق در مورد قتل های اسرار آمیز مواد مخدر در خیابان های هوستون، تگزاس اتفاق افتاده است.
۲۸ سپتامبر ۱۹۹۰ (۱۹۹۰-09-۲۸)
http://www.dreadcentral.com/reviews/dark-angel-i-come-peace-blu-ray
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Box_Office_Mojo
http://www.dreadcentral.com/news/46765/fox-and-mgm-opening-their-vaults-and-delivering-mod-goods-early-sneak-peek-quatermass-i-c
صلح آنتالکیداس پیمان نامه ای بود میان اسپارت از یک سو و آتن، کورینتوس، تبس و آرگوس از سوی دیگر، که به نبرد قرنتیان در یونان باستان پایان داد.
گرشویچ، ایلیا. تاریخ ایران (دوره هخامنشیان) از مجموعه تاریخ کمبریج. دفتر دوم از جلد دوم. ترجمه مرتضی ثاقب فر. انتشارات جامی. چاپ دوم ۱۳۸۷.
ویکی نبشته: گزنفون. هلنیکا. برگردان انگلیسی از هنری دکینز
در سال ۳۸۷ پیش از میلاد صلح آنتالکیداس انجام گردید. به موجب آن یونان، حق حکمرانی و تملک هخامنشیان بر آسیای صغیر را به رسمیت شناخت.
اردشیر دوم هخامنشی که خود با کمک مالی به دشمنان اسپارت عامل اصلی آغاز جنگ بود، با میانجی گری میان طرف های درگیر شرایط صلح را نیز بر ایشان تحمیل کرد و برای چند سال دست یونانیان را از آسیای صغیر کوتاه نمود.
در سال ۳۸۷ پیش از میلاد، پس از آن که اسپارت و شهرهای یونانی متحد ایران راه غله آتن را با ۸۰ کشتی از طریق تنگه بسفر بستند، متخاصمان نمایندگان تام الاختیاری به سارد فرستادند تا شرایط شاه ایران را بشنوند. تیریباز (ساتراپ سارد) مهر سلطنتی شاه را نشان داد و آنگاه منشی او چنین خواند:
در ۲۸ آوریل سال ۱۵۵۵ میلادی کنگره مذهبی معروف به آوگسبورگ در شهری به همین نام در آلمان تشکیل شد. این گنکره برای پایان دادن به کشمکش های مذهبی امپراتوری مقدس روم بر پا شد زیرا در نتیجه اصلاح دینی، اختلافاتی در این امپراتوری به وجود آمده بود. در نتیجه این کنگره معاهدهٔ صلحی بین امپراتور مقدس روم، شارلکن، و مجمع شمالکالدیک (به لاتین: Liga Smalcaldica) امضا شد.
در نتیجه کنگره اوگسبورگ به پیروان پروتستان لوتر آزادی اعطا شد و همچنین املاک غضب شده پروتستان ها به آنان بازگردانده شد. به شهریاران امپراتوری مقدس روم اجازه داده شد که به دلخواه بین مذاهب کاتولیسیزم یا لوتریانیسم یکی را انتخاب کنند. به پیروان کالوینیسم تا زمان صلح وستفالیا حقوقی اعطا نشد.
صلح (پیمان، معاهده، قرارداد، میثاق) اکس لاشاپل ممکن است به هر یک از موارد زیر اشاره داشته باشد:
صلح آکس لاشاپل (۱۶۶۸) یا آخن معاهده ای بود که بهجنگ واگذاری بین فرانسه و اسپانیا پایان داد.
پیمان اکس لا شاپل در ۱۷۴۸ میلادی که به جنگ جانشینی اتریش خاتمه داد.
پیمان اکس - لاشاپل (۱۸۱۸) که متممّی بر کنگره وین بود.
صلح اکس لاشاپل (به فرانسوی: Aix-la-Chapelle) یا آخن معاهده ای بود که به جنگ واگذاری بین فرانسه و اسپانیا پایان داد. این معاهده در ۲ مه ۱۶۶۸ در آخن (به فرانسوی: اکس لا شاپل) امضا شد و اسپانیا در ۷ مه ۱۶۶۹ به آن رضایت داد.
این مقاله برگرفته از بریتانیکا، ويراست یازدهم است که در حال حاضر حقوق نشر آن در مالکیت عمومی قرار دارد.
پس از آنکه مثلث لاهه در سال ۱۶۶۸ بین انگلستان، سوئد و جمهوری هلند با هدف پشتیبانی از اسپانیا علیه فرانسه ایجاد شد، لویی چهاردهم مجبور شد به ادعایش بر هلند اسپانیایی (بلژیک امروزی) پایان دهد.
آموزش صلح روند کسب ارزش ها و دانش و پرورش نگرش و مهارت ها و رفتارهایی است که فرد برای به زندگی در هماهنگی با خود و با دیگران و با محیط زیست نیاز دارد.
صلح
سازمان ملل متحد اعلامیه های متعددی دربارهٔ اهمیت آموزش صلح دارد. بان کی مون، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد سال ۲۰۱۳ را به عنوان سال بین المللی صلح نامگذاری کرده است تا تفکر عمومی و بودجه لازم را به اهمیت آموزش صلح به عنوان وسیله ای برای رسیدن به فرهنگ صلح جلب کند.دبیرکل سابق یونسکو، کیوچیرو ماتسورا، نوشته است آموزش صلح «اهمیت اساسی در رسالت یونسکو و سازمان ملل متحد دارد.»
یان هریس و جان سینوت آموزش صلح را به عنوان یک سری از موقعیت های تعلیمی تعریف کرده اند که در آن اشتیاق فرد به صلح تقویت می شود، گزینه های غیرخشونت بار برای مدیریت تنش می یابد و مهارت های تفکر انتقادی برای نقد ساختارهایی که بی عدالتی و نابرابری را ترویج می دهند در او پرورش می یابد.
اغلب نظریه یا فلسفه آموزش و پرورش صلح بیان نشده باقی مانده. یوهان گالتونگ در سال ۱۹۷۵ اشاره کردکه هیچ نظریه برای آموزش صلح وجود ندارد و نیاز فوری به چنین نظریه ای است. اخیراً تلاش هایی برای طرح ریزی چنین نظریه ای صورت گرفته است. یوکائیم جیمز کالیا پیشنهاد کرده است که یک بنیان فلسفی برای آموزش صلح ممکن است در مفهوم کانتی وظیفه یافت شود.
ابراهیم محمد صُلِح (انگلیسی: Ibrahim Mohamed Solih؛ زادهٔ ۴ مهٔ ۱۹۶۴) یک سیاستمدار کشور مالدیو است که بعد از شکست دادن عبدالله یمین به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب شد که دوره اش از ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ شروع می شود. او اولین بار در سال ۱۹۹۴ در سی سالگی به نمایندگی پارلمان انتخاب شد. صُلِح نقش اساسی در تأسیس حزب دمکراتیک مالدیو MDP و در جنبش اصلاح سیاسی مالدیو از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ داشت که مالدیو را بسوی اتخاذ یک قانون اساسی مدرن و دمکراسی چندحزبی برای اولین بار پیش برد. صُلِح همچنین یک عضو ارشد پارلمان و مجلس ویژه بود. هوادران او بعد از انتخاب وی به رئیس جمهوری در خیابان ها به رقص و پایکوبی پرداختند. او از رئیس جمهور کنونی عبدالله یمین خواستار یک جابجایی قدرت صلح آمیز و آزادی زندانیان سیاسی شد. ابراهیم محمد صُلِح متولد ۱۹۶۴ است. وی دارای همسر و دو فرزند می باشد.
اتم برای صلح عنوان یکی از سخنرانی های دوایت آیزنهاور رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا است. این سخنرانی در ۸ دسامبر ۱۹۵۳ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت.
مقاله لئونارد وایس
دولت آمریکا تحت این نام نمایشگاه هایی در کشورهای گوناگون برگزار کرد که هدف آن تبلیغ سودمند بودن انرژی اتمی و رفع نگرانی مردم از جنبه های نظامی و مرگبار انرژی اتمی بود. در سال ۱۳۳۵ با همکاری آمریکا نمایشگاهی با همین نام در دانشگاه تهران برپا شد که محمدرضا شاه آن را افتتاح کرد. همچنین با کمک آمریکا نیروگاههای اتمی در ایران، اسرائیل و پاکستان دایر گردید.
مختصات: ۴۵°۲۵′۳۰″شمالی ۷۵°۴۲′۰۰″غربی / ۴۵٫۴۲۴۹°شمالی ۷۵٫۶۹۹۹°غربی / 45.4249; -75.6999
برج صلح (به انگلیسی: The Peace Tower) (نام رسمی: برج پیروزی و صلح) یک برج ساعت و ناقوس در اتاوا، پایتخت کانادا است.
این برج در مسیر میانی بلوک مرکزی ساختمان های پارلمان کانادا در اتاوا قرار دارد. این برج پس از آن ساخته شد که برج ۵۵-متری (۱۸۰ فوتی) ویکتوریا در سال ۱۹۱۶ طعمه آتش شد و به همراه آن بسیاری از بناهای بلوک مرکز نیز سوخت و تنها کتابخانه مجلس سالم ماند.
برج صلح امروزه یکی از نمادهای کانادا است و نقش آن بر روی اسکناس های پنجاه دلاری و بیست دلاری کانادا نیز دیده می شود.
طراحی های مختلفی برای پرچم صلح وجود دارد.پرچم صلح کلمبیا   پرچم صلح گینه استوایی   پرچم صلح اکوادور
پرچم صلح سفید، یک طرح ابتکاری با هدف متحد کردن همه ملت در زیر یک نماد مشترک در روز جهانی صلح است. در حالی که نمادهای مختلفی منجمله شاخه زیتون و کبوتر برای صلح وجود دارد ولی هیچ پرچمی که بطور رسمی توسط سازمان ملل متحد برای این امر انتخاب شده باشد وجود ندارد. به همین دلیل این طرح پیشنهاد کرده است که، یک روز از هر سال در ۲۱ سپتامبر، هر کشور نسخه تمام سفید در پرچم ملی خود را برای نشان دادن اینکه که ما همه یکی هستیم بالا می برند. در سال ۲۰۱۳، سفارتخانه های کلمبیا، گینه استوایی و اکوادور در لندن رسماً برای حمایت از ابتکار بالا بردن یک نسخه بی رنگ از پرچم های مربوطه خود بعنوان پرچم صلح را در ۲۱ سپتامبر توافق کردند.
پرچم صلح کلمبیا
پرچم صلح گینه استوایی
پل صلح ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
پل صلح (کلگری، آلبرتا، کانادا)
پل صلح (گرجستان)
پیانوها برای صلح (انگلیسی: Pianos for Peace) یک سازمان غیرانتفاعی در آتلانتا است که توسط مالک جندلی در سال ۲۰۱۵ تأسیس شد. این سازمان با هدف ایجاد صلح از طریق موزیک و تحصیل تأسیس شد. جشن پیانوها برای صلح سالانه در آتلانتا طی یک دوره دو هفته ای برگزار می شود که در آن پیانوهای نقاشی شده در فضاهای عمومی و پارک های شهر قرار می گیرد. پس از آن پیانوها به مدارس، مراکز اجتماعی، بیمارستان ها، خانه های پرستاری و سایر سازمان های نیازمند اهدا می شوند.
پیمان صلح قراردادی است بین دو یا چند طرف یک مخاصمه، معمولاً بین کشورها یا دولت ها، که به طور رسمی به حالت جنگی میان طرفین پایان می دهد. این مفهوم متفاوت است از ترک مخاصمه (armistice) که توافق نامه ای است برای متوقف کردن عمل خصمانه (hostility) که در آن قوای نظامی موافقت می کنند که به طور مثال خود را در مقابل طرف مقابل بیشتر مسلح نکنند یا متفاوت است از آتش بس (ceasefire) که طرفین توافق می کنند به طور موقت یا دائمی جنگیدن (fighting) را متوقف کنند (مثلاً جهت برگرداندن مجروحین).
تثبیت صلح (انگلیسی: Peacebuilding) انجام اقدامات عمدتاً دیپلماتی و اقتصادی و اجتماعی پس از جنگ است که زیرساخت ها و نهادهای حکومتی را برای ایجاد تفاهم و جلوگیری از بروز مجدد جنگ تقویت و بازسازی می کند.
حل منازعه
ملت سازی
صلح سازی
صلح بانی
ترکش های صلح فیلمی به کارگردانی و نویسندگی علی شاه حاتمی ساختهٔ سال ۱۳۷۹ است.
نعمت سلطانی
عبدالحمید دارچی پوران
فرامرز مهرجو
امیر ایرانیان
درشهري ويرانه ازجنگ دونوجوان به همراه تعدادي از اهالي به كار جمع آوري و فروش ضايعات جنگي مشغولند . آنها تفنگهاي فرسوده، پوكه هاي خالي، فشنگ و تانكهاي اسقاطي رادريك گاراژ به فروش مي رسانند واز اين راه زندگي مي كنند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

صلح در دانشنامه آزاد پارسی

صُلْح (peace)
مفهومی با دو معنای جداگانه: از یک سو، در تعریفی سلبی به معنی نبود جنگ یا دشمنی است؛ از سوی دیگر، در گفتمان دینی، دلالت بر اندیشۀ هماهنگی و وحدتِ حاصل از داشتن ارتباطی صحیح با خداوند دارد. تلاش برای برچیدن بساط جنگ شکل های مختلف و گاه به ظاهر ضدونقیضی به خود گرفته است. صلح رومی که به مدت ۲۰۰ سال در دوران امپراتوری روم (از به قدرت رسیدن اوگوستوس تا سلطنت مارکوس اورلیوس، ۲۷پ م تا ۱۸۰م) دوام داشت حاصل توانمندی نظامی بود. برابری قدرت نظامی میان دولت ها را غالباً تضمینی برای صلح می دانند. از سوی دیگر، صلح خواهی و باور به این که هیچ خشونتی موجّه نیست در بسیاری اعتقادات، ازجمله آیین جین، آیین بودا، و فرقۀ کویکری، جایگاهی مهم و اساسی داشته است. مفهوم آهیمسا، یا احترام به همۀ موجودات زنده در آیین جین، از مفاهیمی بود که بر گاندی تأثیر فراوان گذاشت. از دید مسلمانان، صلحِ توأم با عدالت هم نوعی وضعیت کمال مطلوب از نظر رفاه و بهزیستی اجتماعی است و هم جنبه ای از مشیت الهی؛ و واژه های «سلام» در اسلام و «شالوم» در یهود، که به معنی صلح است، برای خوش آمدگویی مؤمنان به یکدیگر به کار می رود.

نقل قول های صلح

صلح
• «آماده شدن برای جنگ یعنی نگاهداری صلح.» -> جورج واشنگتن
• «از در صلح آمده ای یا خلاف// با قدم خوف روم یا رجا» -> سعدی
• «اسلحه، صلح را به ارمغان می آورد.» -> ضرب المثل اسکاتلندی
• «بجز با لب و چشم خوبان نبود// همه صلح و جنگی که من داشتم» -> خاقانی
• «بر اندیشه صلح بربست راه// بهانه طلب کرد بر صلح شاه» -> نظامی
• «بیا که نوبت صلحست و دوستی و عنایت// به شرط آنکه نگوییم از آنچه رفته حکایت» -> سعدی
• «به هنگام صلح، پسران، پدران خود را به خاک می سپارند؛ در زمان جنگ، پدران، پسران خودرا.» -> هرودوت
• «بگذارید از بیان این حقیقت نگران نباشیم که جهان در جنگ است زیرا صلح را گم کرده است.» -> پاپ فرانسیس
• «تا با تو به صلح گشتم ای مایه جنگ// گردد دل من همی ز بت رویان تنگ» -> فرخی سیستانی
• «تنها در فردای روز صلح است که جنگ های حقیقی ملل آغاز می گردد، این جنگ ها که به صورت جنگ های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی خودنمائی می کنند، در تعیین سرنوشت ملل خیلی مؤثرتر از جنگ های نظامی است.» -> گوستاو لوبن
• «جنگ قانون ابدی زندگی است و صلح راحت باش میان دو جنگ است.» -> فریدریش نیچه
• « مثل سکس برای باکرگی است.» اما ریچس -> جنگیدن برای صلح
• «چون بخت نیک انجام را با ما بکلی صلح نیست// بگذار تا جان می دهد بدگوی بدفرجام را» -> سعدی
• «چون پری جمله پریدند گه صلح ولیک// به گه شر همه ابلیس لعین را حشرند» -> ناصرخسرو
• «حماقت هیچ کس به اندازه ای نیست که جنگ را به صلح ترجیح دهد.» -> هرودوت
• «در میان دوستان گه جنگ باشد گاه صلح// در مزاج اختران گه نفع باشد گه ضرر» -> سنایی
• «دنیا متوجه شده است که اگر افغان ها بتوانند نفسی به راحتی بکشند، استعداد این را دارند که سازنده صلح و آرامش باشند و عشق بیافرینند.» -> صدیق برمک
• «صلح در کلبه ها، جنگ در کاخ ها» -> گئورگ بوشنر
• «صلح ناحق بهتر از جنگ محق است.» -> میکل آنژ
• «صوفیان عشق را علاج همه دردها و کیمیای وجود تعریف کرده اند. عشق فقر را به ثروت تبدیل می کند، گدا را به شاهزاده، جنگ را به صلح، جهل را به دانش و جهنم را به بهشت مبدل می سازد.» -> حسین الهی قمشه ای
• «فقط در موقع صلح است که اهالی کشوری می توانند بار سنگین جنگ را احساس کنند.» -> بایرون
• «کار یزدان‚ صلح و نیکویی و خیر// کار دیوان، جنگ و زشتی و شر است» -> ناصرخسرو
• «کجا فغان زجغد جنگ و مرغوای او// که تا ابد بریده باد نای او// کجاست روزگار صلح و ایمنی// شکفته مرد و باغ دلگشای او// کجاست عهد راستی و مردمی// فروغ عشق و تابش صدای او// کجاست دور یاری و برابری// حیات جاودانی و صفای او// زهی کبوتر سپید آشتی// که دل برد سرود جان فزای او// رسید وقت آن که جغد جنگ را// جدا کنند سر به پیش پای او» -> محمدتقی بهار
• «کفر و ایمان را به هم صلح است و خیز از زلف و رخ// فتنه ای ساز و میان کفر و ایمان درفکن» -> خاقانی
• «گوییا آب و آتشند این دو// که به هم صلحشان نمی یابم» -> خاقانی
• «لیکن اگر دور وصالی بود// صلح فراموش کند ماجرا» -> سعدی
• «ما همیشه صلح طلبیم؛ لکن نه صلحی که جانی را بر سر جنایت خودش باقی بگذارد. همچون صلحی صلح نیست.» -> روح الله خمینی
• «مرادی که در صلح گردد تمام// چه باید سوی جنگ دادن لگام» -> نظامی گنجوی
• «من اعلام می کنم که دنیا تحت رهبری من خیلی آزادتر و صلح آمیزتر، و آمریکا هم امن تر شده است.» -> جورج دبلیو بوش
• «من برای برقراری صلح، پیوسته هشدار می دهم؛ صلحی هرچند غیرعادلانه، به مراتب بهتر از جنگی عادلانه است.» -> سیسرو
• «ما برای صلح شایستگی نخواهیم داشت مگر روزی که ارباب قدرت، حرص و طمع بس کنند و ضعیفان دلیری و گستاخی بیاموزند.»
• «نباید تا نباشد جرم، عذری// نه صلحی تا نباشد کارزاری» -> ناصرخسرو
• «نشستند با صلح و گفتند باز// که از کینه با هم نگیریم ساز» -> فردوسی
• «هیچگاه جنگ ِ خوب و صلح ِ بد وجود نداشته است.» -> بنیامین فرانکلین
• «یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است؟// ای نور دیده، صلح به از جنگ و داوری است» -> حافظ

صلح در جدول کلمات

صلح
سازش, آشتی
صلح طلبی
مسالمت
صلح و دوستی
صلح و سازش
اشتی
صلح و صفا
اشتی
اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها از اختیارات و وظایف••• است
رهبر
برنده نخستین جایزه صلح نوبل در سال1914
ژان هانری دونان
برنده نوبل صلح 1993 میلادی
ماندلا
پرنده صلح و دوستی
کبوتر
خوشرفتاری و صلح طلبی
مسالمت

معنی صلح به انگلیسی

peace (اسم)
سازش ، ارامش ، اشتی ، سلامت ، سلامتی ، صلح ، صلح و صفا
pax (اسم)
بوسه اشتی ، صلح ، لوحه تمثال عیسی و مریم

معنی کلمه صلح به عربی

صلح
سلام
سلمي
السلام الفروض
السلام العالمي
باسيفيکي , سلمي
السلمي
صالح
السلام الهش
داعي السلام
السلام العادل
السلام الشامل
استسلام مقيّد بشروط
استسلام مقيّد بشروط
هدنة
السلام الإستقرار
سلام
اِحْلالُ السَّلامِ
توقيع معاهدة السلام
إبرامُ صُلحٍ
استتباب السلام (السلم)

صلح را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

کیانا ٠٤:٢٨ - ١٣٩٦/٠٣/١٧
جنگزدایش { زبر "ج" ، پیش "ز" }
|

سروش دباغی ٢٠:٤٩ - ١٣٩٧/٠٥/١٧
سازش
|

منوچهر ٢٢:٤٥ - ١٣٩٧/١١/٣٠
واژه صلح و آشتی که در انگلیسیpeace می‌باشد، در اصل از ریشه هندواروپایی -pag به چم بستن و محکم کردن آمده است. چنانکه در اوستا pas به چم پایبند کردن و در سانسکریت pasa می‌باشد که در انگلیسی peace, pax, pact, pay می‌باشد. به نظر میرسد که واژه peace چون در زمان باستان و قدیم از مسایل مهم بوده از واژه به هم پیوند دادن استفاده شده.
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

نگار > lagophthalmos
محدثه فرومدی > qualify
سالین > هنبانه بورینه
محمد رومزی > discriminant validity
منصوره > do your bit
یونس > نام قدیم سنندج
حمید > مراسم بزرگداشت
محدثه فرومدی > international

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• صلح چیست   • تعریف صلح   • مقاله صلح   • مقاله درباره صلح و دوستی   • معلومات در مورد صلح   • صلح در افغانستان   • شعر صلح   • صلح در اسلام   • معنی صلح   • مفهوم صلح   • معرفی صلح   • صلح یعنی چی   • صلح یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صلح
کلمه : صلح
اشتباه تایپی : wgp
آوا : solh
نقش : اسم
عکس صلح : در گوگل


آیا معنی صلح مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )