برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1286 100 1

صورتگر

/suratgar/

مترادف صورتگر: تصویرساز، تصویرگر، چهره نگار، رسام، مصور، نقاش، نگارگر

برابر پارسی: چهره پرداز

معنی صورتگر در لغت نامه دهخدا

صورتگر. [ رَ گ َ ] (ص مرکب ) نقاش. مصور. تصویرساز :
چنو سوار نداند نگاشتن بقلم
اگرچه باشد صورت گری بدیعنگار.
فرخی.
از کف ترکی دلارامی که از دیدار اوست
حسرت صورتگران چین و نقاشان گنگ.
امیرمعزی.
صورتگر چین از حسد صورت خوبش
هم خامه شکسته ست و هم انگشت گزیده ست.
امیرمعزی.
شنگرف ز اشک من ستاند
صورتگر این کبود ایوان.
خاقانی.
من آن صورتگرم کز نقش پرگار
ز خسرو کردم این صورت نمودار.
نظامی.
مگر نقشی از کلک صورتگری
نگاریده بینند بر دفتری.
نظامی.
هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز
نقشش بحرام ار خود صورتگر چین باشد.
حافظ.
|| خالق. مصور. آفریننده :
صورتگر جوهر هم جوهر بود ایراک
صورت نپذیرد ز عرض هرگز جوهر.
ناصرخسرو.
بگذاشت خواهد ایدرش بر رغم او صورتگرش
جز خاک هرگز کی خورد آنرا که خاک آمد خورش.
ناصرخسرو.
ای رأی تو بر سپهر تدبیر
صورتگر آفتاب تقدیر.
(از سندبادنامه ).
- صورتگر علوی ؛ روح. روان :
ترکیب تو سفلی و کثیف است ولیکن
صورتگر علوی و لطیف است بدو در.
ناصرخسرو.

معنی صورتگر به فارسی

صورتگر
مصور، تصویرسا ، نقاش، مجسمه ساز، صورتگری: شغل وعمل صورتگر، تصویرسازی، نقاشی
( صفت ) ۱ - نقاش تصویر ساز . ۲ - مجسمه ساز .

معنی صورتگر در فرهنگ معین

صورتگر
( ~ . گَ) [ ع - فا. ] (ص فا.) ۱ - نقاش . ۲ - مجسمه ساز.

معنی صورتگر در فرهنگ فارسی عمید

صورتگر
۱. = نقاش
۲. آفریننده.

صورتگر در جدول کلمات

صورتگر
راسم
صورتگر | چهره پرداز
رسام

معنی صورتگر به انگلیسی

portraitist (اسم)
پیکر نگار ، صورتگر
portrayer (اسم)
پیکر نگار ، صورتگر

صورتگر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد معراج اثناعشری
تشبیه به خداوند شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• صورتگر در جدول   • اشعار لطفعلی صورتگر   • آقا لطفعلی صورتگر شیرازی   • آثار لطفعلی صورتگر   • معنی صورتگر در جدول   • لطفعلی صورتگر نقاش   • نقاشی های لطفعلی صورتگر   • شعر هر باغبان که گل به سوی برزن آورد   • مفهوم صورتگر   • تعریف صورتگر   • معرفی صورتگر   • صورتگر چیست   • صورتگر یعنی چی   • صورتگر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صورتگر
کلمه : صورتگر
اشتباه تایپی : w,vj'v
آوا : suratgar
نقش : صفت
عکس صورتگر : در گوگل

آیا معنی صورتگر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )