برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

صورت شد

صورت شد را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجتبی عیوض صحرا
روشن شد،معلوم شد،آشکار شد،نمایان گشت،پدیدار گشت،واضح است،هویدا هست،تابلو شد!
ولی فرق دارد با
صورت بستن:تصوّر یا فکر کردن،نمودن-ممکن شدن،میسر شدن-شکل گرفتن،پدیدار گشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی صورت شد   • مفهوم صورت شد   • تعریف صورت شد   • معرفی صورت شد   • صورت شد چیست   • صورت شد یعنی چی   • صورت شد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صورت شد
کلمه : صورت شد
اشتباه تایپی : w,vj an
عکس صورت شد : در گوگل

آیا معنی صورت شد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )