برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1281 100 1

صولت

/sowlat/

مترادف صولت: حشمت، سطوت، رعب، مهابت، هیبت، خشم، غضب، قهر، حمله، توانمندی، قدرت، نیرو

معنی صولت در لغت نامه دهخدا

صولت. [ ص َ / صُو ل َ ] (از ع مص ، اِمص )حمله بردن. (غیاث اللغات ). صولة. حمله :
هیبت او کوه را بند کمر درشکست
صولت او چرخ را سقف گهر درشکست.
خاقانی.
صولتت باد سایه دار ظفر
دولتت باد دایگاه علوم.
خاقانی.
او چون سورت آن شیران و صولت آن دلیران مشاهده کرد، انگشت ندامت گزیدن گرفت. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). || سطوت. قهر. هیبت : و از شر دشمنان در پناه صولتش زندگانی میکنم. (گلستان ). || شدت. سختی. سورت : در فصل ربیعی که صولت برد آرمیده بود و ایام دولت ورد رسیده. (گلستان ). || غضب. خشم : از حدت و صولت پادشاهان برحذر باید بود. (گلستان ). رجوع به صولة شود.

صولت. [ ص َ ل َ ] (اِخ ) از شعرای متأخر هندوستان است. بسال 1285 هَ. ق. در جوانی درگذشت. دیوان مرتبی شامل دوهزار بیت دارد. او راست :
الهی آب و رنگ دلربائی ده بیانم را
به آب جوی حسن گلرخان تر کن زبانم را
ز بس کاهیده ام در مهر روی غیرت ماهی
سگش تار شعاعی میشمارد استخوانم را.
(قاموس الاعلام ترکی ).

صولة. [ ص َ ل َ] (ع مص ) حمله بردن. (دهار) (تاج المصادر بیهقی ). صولت. رجوع به صولت شود. || برجستن چیزی.
- حنطة صولة ؛ گندم برآورده و پاکیزه. (منتهی الارب ).

معنی صولت به فارسی

صولت
برجستن وحمله بردن، سطوت، قدرت، هیبت، قهر، غلبه
۱ - ( مصدر ) هیبت داشتن سطوت داشتن . ۲ - خشم کردن قهر کردن . ۳ - ( اسم ) هیبت سطوت رعب . ۴ - خشم قهر . ۵ - زبر دستی قدرت . ۶ - حمله .
دهی است از دهستان دیز مار
خشم کردن
آنکه حمله او در جنگ چون باداست
دهی از دهستان قوریچای بخش قره آغاج شهرستان مراغه .
( صفت ) آنکه دارای صولت رستم است آنکه مانند رستم حمله کند . پهلوان صولت افندی پیزی آنکه ظاهرا پهلوان و شجاع نماید ولی باطنا ترسو باشد .
بلند مرتبه دارای شکوه و جلال
که همچون شیر حمله کند که صولت شیر دارد .

معنی صولت در فرهنگ معین

صولت
(صُ یا صَ لَ) [ ع . صولة ] ۱ - (مص ل .) برجستن و حمله کردن . ۲ - (اِمص .) هیبت . ۳ - حمله . ۴ - قدرت ، نفوذ.

معنی صولت در فرهنگ فارسی عمید

صولت
[عربی: صَولة]
۱. ابهت، فرّوشکوه، هیبت.
۲. [قدیمی] شدت و سختی.
۳. [قدیمی] حمله.
ویژگی آن که مانند رستم دارای هیبت و سطوت است.

صولت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نفیسه
بااصالت ، اصیل
صولت
بزرگ قدرتمند باشکو صبور
علی حسینی
حمله، شدت، تندی، هیبت
درویشی
چیرگی
هومن صولت
هیبت وشکوه.قدرت ونفوذ
هومن صولت
هیبت وشکوه.قدرت ونفوذ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سولت   • معنی مصوبه   • معنی مناعت   • معنی مزخرف   • معنی صولت خشم   • معنی حمیت   • معنی دنائت   • صولتی   • مفهوم صولت   • تعریف صولت   • معرفی صولت   • صولت چیست   • صولت یعنی چی   • صولت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صولت
کلمه : صولت
اشتباه تایپی : w,gj
آوا : sowlat
نقش : اسم
عکس صولت : در گوگل

آیا معنی صولت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )