برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1315 100 1

صید و ذباحه

صید و ذباحه در دانشنامه اسلامی

صید و ذباحه
صید و ذباحه، یکی از مسائل مهم در احکام اسلامی می باشد. از نظر شیعه اصل اولی در حیواناتی که خون جهنده دارند این است که با مردن نجس می شوند و خوردن گوشت آنها هم حرام است.
حیوانات بر دو قسم هستند: حیواناتی که ذاتاً ناپاک هستند یعنی به هیچ وسیله ای نمی توان آنها را پاک نمود. مانند سگ و خوک و حیواناتی که ذاتاً پاک می باشند، مانند همه حیوانات غیر از آن دو که گفته شد.قسم اوّل هم ناپاک است و هم حرام گوشت و در هیچ حال، نه در حال حیات، نه پس از مرگ و نه با سر بریدن، پاک و حلال نمی شود.ولی قسم دوم اگر بدون تذکیه شرعی (کشتن حیوان با آداب و شرایط مخصوص) بمیرد هم نجس خواهد بود و هم حرام، و اگر تزکیه شود پاک است همان طور که در حال حیات هم پاک بود، ولی گوشت او در صورتی حلال است که از حیوانات درنده و وحشی نباشد.
اسباب تزکیه
تزکیه شرعی حیوان دو راه دارد: صید و ذباحه.
← صید و اقسام آن
از کبائر منصوصه، خوردن مردار و خون و گوشت خوک و هر چه که هنگام کشتنش یاد خدا نکرده باشند. و در روایت اعمش از حضرت صادق (علیه السّلام) و فضل بن شاذان از حضرت رضا (علیه السلام) به کبیره بودن آن تصریح شده و در قرآن مجید در سوره بقره آیه ۱۷۳ و سوره انعام آیه ۱۴۵ و سوره نحل آیه ۱۱۶ به حرمت آن تصریح شده و در سوره مائده آیه ۳ می فرماید: «حرام شده بر شما مردار و خون و گوشت خوک و هر چه که هنگام کشتنش، یاد خدا نشده باشد و حیوانی که خفه شده یا با سنگ و چوب کشته شده باشد و یا از بلندی، یا در چاه افتاده باشد و یا به وسیله شاخ زدن حیوان دیگری کشته شده و یا درنده ای آن را پاره کرده و از آن خورده باشد به استثنای آنچه تذکیه کنید و حیوانی که روی سنگ های مخصوص ذبح شده باشد و همچنین قسمت کردن با تیرهای قمار این ها همه برای شما حرام شده و فسق است. » و بالجمله شبهه ای در حرمت و کبیره بودن خوردن مذکورات نیست، چیزی که لازم است، دانستن حقیقت و اقسام هریک و فروعات در مقام است.هر حیوانی که بدون تذکیه شرعی بمیرد، مردار است و خوردنش حرام است و اگر خون جهنده داشته باشد نجس نیز می باشد ولی اگر تذکیه شده طاهر است (به جز سگ و خوک که همیشه نجس و قابل تطهیر نیستند) و اگر حلال گوشت باشد پس از تذکیه خوردنش حلال است. بنابراین شناختن حیوانات حلال گوشت و کیفیت تذکیه شرعی ...

ارتباط محتوایی با صید و ذباحه

صید و ذباحه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی صید و ذباحه   • مفهوم صید و ذباحه   • تعریف صید و ذباحه   • معرفی صید و ذباحه   • صید و ذباحه چیست   • صید و ذباحه یعنی چی   • صید و ذباحه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صید و ذباحه
کلمه : صید و ذباحه
اشتباه تایپی : wdn , bfhpi
عکس صید و ذباحه : در گوگل

آیا معنی صید و ذباحه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )