برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ضرب المثل شوهر کردم وسمه کنم نه وصله کنم

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجادیه
شوهر کردم وسمه کنم، نه وصله کنم
به زنان تنبل و بی عار، و تن پرور ی که آرایش کردن و به خود پرداختن را بر امورخانه داری برتری میدهند گفته میشود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ضرب المثل شوهر کردم وسمه کنم نه وصله کنم   • مفهوم ضرب المثل شوهر کردم وسمه کنم نه وصله کنم   • تعریف ضرب المثل شوهر کردم وسمه کنم نه وصله کنم   • معرفی ضرب المثل شوهر کردم وسمه کنم نه وصله کنم   • ضرب المثل شوهر کردم وسمه کنم نه وصله کنم چیست   • ضرب المثل شوهر کردم وسمه کنم نه وصله کنم یعنی چی   • ضرب المثل شوهر کردم وسمه کنم نه وصله کنم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ضرب المثل شوهر کردم وسمه کنم نه وصله کنم
کلمه : ضرب المثل شوهر کردم وسمه کنم نه وصله کنم
اشتباه تایپی : qvf hgleg a,iv ;vnl ,sli ;kl ki ,wgi ;kl
عکس ضرب المثل شوهر کردم وسمه کنم نه وصله کنم : در گوگل

آیا معنی ضرب المثل شوهر کردم وسمه کنم نه وصله کنم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )