انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1095 100 1

ضرر

/zarar/

مترادف ضرر: آسیب، اضرار، تغابن، خسارت، خسران، زیان، زیانمندی، صدمه، غبن، گزند، لطمه

متضاد ضرر: نفع

برابر پارسی: زیان، آسیب، گزند

معنی ضرر در لغت نامه دهخدا

ضرر. [ ض َ رَ ] (ع اِ) زیان. (مجمل اللغة). آزرم. مقابل نفع و سود. خلاف نفع. (محمودبن عمر) : حصیری را مالشی فرماید چنانکه ضرر آن به سوزیان و به تن وی رسد. (تاریخ بیهقی ). بحقیقت بدانید که این رمه را شبانی آمد که ضرر گرگان و ددگان بسته شد. (تاریخ بیهقی ص 385).
گویند که از فتح ضرر باشد باشد
بر دشمن دین دایم بیشک ضرر فتح.
مسعودسعد.
... و رفتن بر اثر هوا که عاقل را هیچ ضرر و سهو چون تبع هوا نیست. (کلیله و دمنه ).
چشم تو ترکانه درآمد بصید
دل نه که جان را ضرری اوفتاد.
میر حسن دهلوی.
نه زمی خوردن ما شور و شری برخیزد
نه ز همصحبتی ما ضرری برخیزد.
صائب.
- امثال :
ضرر تلخ است .
هرچه از ضرر برگردد نفع است .
هر ضرری خالی از نفعی نیست .
|| گزند. (منتهی الارب ) (منتخب اللغات ) (مجمل اللغة). || بدحالی. (منتهی الارب ). ناسازگاری. ناسازواری. || تنگ. (منتهی الارب ) (منتخب اللغات ). مکان ٌ ذوضرر؛ جائی تنگ. (منتهی الارب ). || تنگی. (منتهی الارب ) (منتخب اللغات ). گویند: لا ضرر علیک ؛ یعنی تنگی نیست بر تو. || کرانه ٔغار. (منتخب اللغات ). لب غار. || کمی و نقصان در چیزی. (منتهی الارب ).

ضرر. [ ض َ رَ ] (ع مص ) گزاییدن. || صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: ضرر، در اصطلاح پزشکان عبارتست از جریان خون از جراحت. کذا فی حدودالامراض.
- ضرر زدن ؛ زیان دادن.
- ضرر کشیدن ؛ زیان بردن.

معنی ضرر به فارسی

ضرر
گزند، نقصان، تنگی وبدحالی، زیان، مقابل نفع
۱ - ( مصدر ) زیان وارد آوردن . ۲ - گزند رسانیدن . ۳ - ( اسم ) زیان خسارت مقابل نفع . ۴ - گزند آسیب . ۵ - بد حالی . ۶ - ناسازگاری ناساوازی جمع : اضرار . یا ضرر بوارث زدن . اسراف کردن ولخرجی کردن .
زیان ٠ آزرم ٠ مقابل نفع و سود
[ گویش مازنی ] /zarar/ زیان
[ گویش مازنی ] /zarar badyan/ زیان دیدن
[ گویش مازنی ] /zarar bezaan/ زیان رساندن
( مصدر ) ضرر کشیدن .
( مصدر ) ضرر کشیدن .
( مصدر ) ضرر وارد کردن زیان رسانیدن : باو ضرر زد .
( مصدر ) زیان بردن .
( صفت ) بی خسران بی آزار : ( خواب بعد از ظهر بی ضرر بلکه مفید است . )
جائی تنگ .
[innocent passage] [جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و روابط بین الملل] عبوری که در نتیجۀ آن ضرر و زیان و تهدیدی متوجه امنیت و منافع ملی کشور ساحلی نشود

معنی ضرر در فرهنگ معین

ضرر
(ضَ رَ) [ ع . ] ۱ - (مص م .)زیان وارد آوردن . ۲ - (اِ.) زیان .

معنی ضرر در فرهنگ فارسی عمید

ضرر
۱. [مقابلِ نفع] گزند، نقصان، زیان.
۲. تنگی و بدحالی.
* ضرر زدن: (مصدر لازم) زیان رساندن.
* ضرر کردن (کشیدن): (مصدر لازم) زیان دیدن، زیان بردن.

ضرر در دانشنامه اسلامی

ضرر
ضرر، مقابل نفع عبارت است از ورود نقصان در مال ، جان و آبرو ؛ واژه ضرر درباره آبرو کمتر به کار رفته است.
از احکام آن در تمامی ابواب فقه ؛ اعم از عبادات ، معاملات و احکام، سخن گفته اند.
ضرر و علت احکام
احکام شرعی تابع مصالح (منافع) ومفاسد (مضار) اند؛ بدین معنا که چیزی واجب نشده مگر آن که در آن منفعتی برای بندگان لحاظ شده و چیزی حرام نشده مگر آن که در آن ضرری برای آنان بوده است. امام صادق علیه السّلام می فرماید:«خدای تعالی به آنچه برای بندگان زیان داشته آگاه بوده است؛ از این رو، آنان را از آن بازداشته و بر ایشان حرام کرده است». ضرر همچنان که علت تشریع محرمات است، علت رفع حکم و عدم تشریع آن نیز می باشد. بر این اساس، قاعده لاضرر و لاضرار از مشهورترین قواعد فقهی به شمار می رود. مفاد این قاعده نفی حکم ضرری در شرع مقدس است؛ بدین معنا که شارع مقدس حکم ضرری را برای مکلّفان تشریع نکرده است. بنابر این، در صورتی که وضو ، غسل و یا روزه گرفتن برای مکلّفی ضرر داشته باشد، بر او واجب نخواهد بود؛ بلکه در صورت تحمل ضرر و انجام دادن عمل، صحیح و کافی نیز نخواهد بود.چنانچه در ترک فعل حرام ، بیم ضرر قابل توجه نزد عقلا وجود داشته باشد، ارتکاب آن بر مکلّف حلال خواهد بود؛ خواه منشأ آن تقیه باشد یا اکراه و یا غیر آن، مانند کسی که به علّت در اختیار نداشتن غذا و شدت گرسنگی بیم تلف شدنش می رود. بر چنین فردی جایز است از حیوان حرام گوشت تغذیه کند تا از مرگ مظنون رهایی یابد.
ضرر و خوردنی ها و آشامیدنی ها
ضرر همان گونه که موجب رفع حکم اولی می گردد، سبب ممنوعیت نیز می شود؛ بدین معنا که چیزهای زیان آور که ضرر درخور توجه دارند، ممنوع و حرام می باشند. بنابر این، ضرر زدن به خود حرام خواهد بود. ملاک تشخیص ضرر، عرف است و هرچه از نظر عرف ضرر شمرده شود، جایز نخواهد بود؛ خواه بیم هلاکت باشد یا فساد مزاج یا از دست رفتن توان و نیرو و یا پیدایی بیماری و غیر آن. اگر چیزی تنها زیادش زیان آور باشد، مصرف زیاد آن حرام خواهد بود.همچنین اگر به تنهایی ضرر داشته باشد، نه همراه چیزی دیگر، مصرف آن به تنهایی حرام خواهد بود. البته حالات اشخاصبه لحاظ تأثیر پذیری از اشیا متفاوت است؛ از این رو، اگر شخصی از چیزی که برای دیگری زیان آور است، زیان نبیند، برای او حرام نخواهد بود. ضرر رساندن به دیگری؛ خواه به جان یا آبرو و یا اموال او حرام است؛ مگر آن که فرد شرعاً دارای احترام نباشد، مانند کافر حربی (اهل حرب )؛ از این رو، اتلاف مال فرد محترم و نیز تعرض به جان و آبروی او حرام و موجب ثبوت ضمان در اتلاف مال، و قصاص در تعرض به جان و نیز تعزیر یا حد در هتک آبرو خواهد بود.
دفع ضرر
...
ضرر
معنی ضَّرَرِ: آسيب جسمي و جاني (در عبارت " أُوْلِي ﭐلضَّرَرِ "منظورکساني که داراي بيماري جسمي اند مي باشد)
معنی لَا تُضَارَّ: دچار ضرر نشود - ضرر نبيند - زيان نبيند
معنی ضَيْرَ: ضرر
معنی لَن يَضُرَّ: هرگز ضرر نمي رساند
معنی لَن يَضُرُّواْ: هرگز ضرر نمي رسانند
معنی ضَارِّهِمْ: ضرر زننده به آنها
معنی ضَارِّينَ: ضرر زننده ها
معنی ضِرَاراً: ضرر رساندن
معنی لَا يَضُرُّکُمْ: به شما ضرر نمي رساند
معنی لَا يَضُرُّنَا: به ما ضرر نمي رساند
معنی لَا يَضُرُّهُ: به او ضرر نمي رساند
معنی لَا يَضُرُّهُمْ: به آنان ضرر نمي رساند
تکرار در قرآن: ۷۴(بار)
در قرآن مجید ضرّ به فتح و ضم (ض) هر دو آمده است. ولی ضرّ به فتح (ض) پیوسته مقابل نفع آمده، ، . بر خلاف ضرّ به ضمّ (ض) که هیچ وقت با نفع یکجا نیامده است مثل ، . بلی در بعضی آیات مقابل رحمت آمده مثل . و در بعضی مقابل خیر به کار رفته مثل . راغب در مفردات و جوهری در صحاح ضُرّ به ضم (ض) را بد حالی گفته‏اند. «الضُرُّ: سُوءُ الْحالِ» راغب اضافه می‏کند: اعمّ از آنچه در نفس باشد مثل نقص عضو، یا در حال مثل کمی مال و جاه. طبرسی رحمةاللّه از صاحب العین نقل کرده ضرّ به فتح و ضم دو لغت اند ولی چون با «نفع» مقابل کردی ضاد آن را مفتوح خوانی. اقرب الموارد هر دو را ضد نفع، سوة حال، و سختی گفته و از کلیات ابوالبقا نقل می‏کند ضَرّ به فتح در هر ضرر شایع است و با ضمّ مخصوص به ضرر نفس است نثل مرض و لاغری. پس ضَرّ به فتح (ض) مطلق ضرر و زیان است نقابل نفع ولی ضُرّ به ضم به معنی بد حالی است. آیاتیکه درباره هر دو تعبیر نقل شد این فرق را تأیید می‏کنند. * ضَرَر: اسم است به معنی بدحالی و نقصان. جمع آن اضرار نی باشد (اقرب) در مجمع آن را نقصان معنی کرده و فرماید: آن هر چیی است که ضرر کند و نقصان رساند مثل کوری، مرض، علت. * . مراد از اولی النصر کسانی است که نقص عضوی یا علل دیگری دارند که نمی‏توانند به جهاد روند احتمال قوی دارد که آنانکه در اثر فقد مال و وسیله از رفتن به جهاد معذوراند نیز داخل در اولی الضرر باشند که عده‏ای پیش رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم می‏خواستند، آن حضرت می‏فرمود من وسیله دراختیار ندارم تا شما را تجهیز کنم، آن‏ها نیز اشک ریزان بر می‏گشتند چنانکه فرموده: . * اضطرار: به معنی احتیاج و اجبار است، (اقرب). آن در واقع حمل غیر بر ضرر است تحمیل کننده شاید از کنار باشد و شاید حالت و امری در خود شخص باشد مثل گرسنگی و مرض و غیره: ، . در این دو آیه تحمیل از کنار است و از طرف خداوند می‏باشد یعنی: سپس او را به عذاب آتش مجبورش می‏کنم و به اجبار در آتش می‏کشم. هکذا آیه دوم. . در اینجا و نظیر آن تحمیل از خود شخص است که گرسنگی و فقر باشد یعنی: هر که نا چار و محتاج شود به خوردن میته و خون و گوشت خوک در حالی که قبلاً طالب نیست و در خوردن زیاده روی نمی‏کند بر او گناهی نیست. علی هذا مضطرّ به معنی درمانده و ناچار است . رجوع شود ده «دعو». * . «لا تضّار» در قرآن‏ها به فتح (ر) است ولی به فتح و ضمّ هر دو خوانده شده است. اگر با رفع خوانده شود اخبار است به معنای امر یعنی: ضرر نمی‏رساند مادری به واسطه فرزندش و نه پدری به واسطه فرزندش. و شاید در این صورت فعل مجهول باشد یعنی: ضرر رسانده نشود مادری به واسطه فرزندش... و اگر آن را با فتح خوانیم که اکثر قرّاء خوانده‏اند نهی از اضرار است یعنی: ضرر نرساند مادری به واسطه فرزندش و شاید هم مجهول باشد. نا گفته نماند علت جواز فتح و ضمّ اعلال است چنانکه در فعل امر از «مدد» چهار وجه جایز است . خلاصه معنی آیه: مادر به واسطه فرزندش به شوهر ضرر نرساند و از وی برای ارضاع بیشتر از حدّ اجرت نخواهد و از مقاربت برای اینکه حامله شده و از رسیدن به فرزندش بار می‏ماند، امتناع نکند، همچنین شوهر به واسطه فرزندش به زن ضرر نرساند و کمتر از معمول اجرت ندهد و زن را از حظّ نفس که اگر مقاربت کند بار حامله می‏شود: آیه به صورت طلاق و عدم آنعمومیّت دارد. * . ممکن است اصل کلمه (لا یضارر) و معلوم باشد یعنی: آن گاه که معامله کردید شاهد بگیرید نویسنده سند کعامله و شاهد ضرر نرسانند و شاهد در شهادت و نویسنده در نوشتن خیانت نکند. و شاید مجهول باشد یعنی مویسنده و شاهد را ضرر نرسانید. اجرت نویسنده رابدهید... و شاهد را در وقت مشغله احضار نکنید. ولی وجه اول را بهتردانسته‏اند. * . ضرار مصدر مفاعله به معنی ضرر زدن است یعنی زنان طلاق داده شده را که رجوع می‏کنید برای ضرر رساندن و اذیت کردن نگاه ندارید و رجوع نکنید تا تجاوز کنید. * . راجع به مسجد ضرار رجوع شود به «مسجد» فصل مسجد ضرار. *
در مواردی که اعمال قاعده نفی حرج موجب ضرری برای طرف دیگر شود و یا جاری شدن قاعده لا ضرر سبب ایجاد حرج و مشقت برای دیگری شود، بین قاعده نفی عسر و حرج و قاعده لا ضرر، در ظاهر،تعارض به وجود می آید.
در مواردی که اعمال قاعده نفی حرج موجب ضرری برای طرف دیگر شود و یا بر عکس، جاری شدن قاعده لا ضرر نسبت به موردی سبب ایجاد حرج و مشقت برای دیگری شود، بین قاعده نفی عسر و حرج و قاعده لا ضرر، در ظاهر،تعارض به وجود می آید. فرض کنیم از طرفی تصرف مالکانه مالکی در ملک خود سبب ایراد ضرر به همسایه اش شود و از سوی دیگر، منع تصرفات مالکانه او از سوی همسایه مجاور نیز به استناد قاعده لا ضرر، موجب آن شود که مالک در حرج و مشقت واقع شود. یا اینکه شخصی برای تامین آب مورد نیاز خود ناگزیر از حفر چاه در ملک خود باشد؛ ولی حفر آن از سویی موجب کاهش میزان آبدهی چاههای حفر شده در املاک مجاور- و در نتیجه ایراد ضرر بر همسایگان- شود و از سوی دیگر، ممانعت او از حفر چاه در ملک خود به استناد قاعده لا ضرر، سبب می شود که مالک به واسطۀ نداشتن آب مورد نیازش در عسر و حرج و تنگنا بیفتد. بدیهی است که در این گونه موارد، اعمال قاعده لا ضرر به نفع همسایگان، با اعمال قاعده نفی عسر و حرج از سوی مالک معارضه دارد. در این موارد، تعارض میان این دو قاعده را چگونه باید از میان برد؛ قاعده نفی عسر و حرج مقدم است یا قاعده لا ضرر تقدم و اولویت دارد؟
اقوال در تعارض
برخی قائل به تقدم قاعده نفی عسر و حرج بر قاعده لا ضرر بوده، آن را حاکم بر لا ضرر می دانند؛ در حالی که بعضی دیگر از فقها معتقدند اصولا جایی برای تقدم قاعده لا حرج بر لا ضرر وجود ندارد.
ادله عدم رجحان قاعده لاحرج بر لا ضرر
...
حدیث لاضرر روایتی معروف با مدلول عدم تشریع ضرر در اسلام است.
به حدیث «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» یا «لاضرر و لاضرار عَلی المُؤمِن» که از رسول اکرم صلّی اللَّه علیه و آله نقل شده، حدیث لاضرر اطلاق می گردد. این حدیث بدون قید «فی الاسلام» یا «عَلَی المُؤمِن» نیز نقل شده است. در مفاد آن که در کلمات فقها تحت عنوان قاعده لاضرر بحث شده دیدگاههای مختلفی مطرح است.
حدیث لاضرر، روایتی معروف با مدلول عدم تشریع ضرر در اسلام می باشد.
به حدیث «لاضَرَرَ وَ لاضِرارَ فی الاسلام» یا «لاضَرَرَ وَ لاضِرارَ عَلیَ المُؤمِن» که از رسول اکرم صلّی اللّٰه علیه و آله نقل شده، حدیث لاضرر اطلاق می گردد.
ورود حدیث بدون قید در برخی موارد
این حدیث بدون قید «فی الاسلام» یا «عَلَی المُؤمِن» نیز نقل شده است.
قاعده لاضرر، نفی مشروعیت هر گونه ضرر و اضرار در اسلام است.
قاعده لا ضرر، از قواعد مشهور فقهی است که در بیشتر ابواب فقه کاربرد دارد و مضمون آن این است که هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است.
قاعده لا ضرر، تألیف فتح الله بن محمد جواد مشهور به شیخ الشریعه اصفهانی است.
وی از علمای بزرگ شیعه در قرن چهاردهم هجری و متوفای سال 1339 هجری قمری می باشد.
این کتاب به سبک فقه استدلالی به بررسی قاعده لا ضرر می پردازد.
مؤلف در ابتداء به بررسی مأخذ قاعده می پردازد و آن را گرفته شده از حدیث نبوی مشهور میان شیعه و سنی که لا ضرر و لا ضرار است می داند. وی می فرماید: این حدیث در منابع شیعه در سه موضع آمده است. در قضیه سمره، خبر شفعه و حدیث فضل الماء.
این کتاب اثری ارزشمند برای تحقیق در قاعده لا ضرر و آشنایی با مباحث علمی آن از دیدگاه منابع شیعه و سنی می باشد.
اصولا «لا» در معنای حقیقی خود برای نفی جنس به کار می رود و بر سر هر جمله ای که بیاید دلالت دارد که مدخول لا به کلی در عالم خارج وجود ندارد، حال باید دید وقتی گفته می شود: «لا ضرر و لا ضرار» آیا مفهوم و معنایش همین است.
اصولا «لا» در معنای حقیقی خود برای نفی جنس به کار می رود به طور مثال، «لا رجل فی الدار» یعنی هیچ مردی در خانه نیست. «لا» در جمله مذکور، امکان وجود هر مردی را در منزل نفی می کند و از این جمله، شنونده در می یابد که قطعا هیچ مردی در منزل نیست.
معنای لا در ضرر
حال باید دید وقتی گفته می شود: «لا ضرر و لا ضرار» آیا مفهوم و معنایش این است که پس از گرویدن مردم به اسلام ، دیگر به طور خارجی و عینی میان آنان ضرر وجود ندارد؟ به طور قطع چنین برداشتی از جمله نادرست است؛ زیرا به رای العین می بینیم که در عالم خارج میان مسلمانان ضرر وجود دارد و ابنای بشر به انحای گوناگون هر روز منشا ایراد ضرر به یکدیگر می شوند. وانگهی اگر از جمله بالا چنین برداشت شود که ضرر در عالم خارج وجود ندارد، این موضوع چه ارتباطی به شارع پیدا می کند. شارع چه وظیفه ای دارد که خارجیات را توصیف کند؟ و اصولا فلسفه صدور آنچه می تواند باشد؟ با بروز این گونه اشکالات، فقها تلاش کرده اند ابعاد و زوایای گوناگون «لا» ی مذکور در حدیث را به گونه ای تفسیر و تعبیر کنند که اقرب به نظر شارع باشد. برای تسهیل فهم مطلب، پنج نظریه مشهور را که در این باره وجود دارد، به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم.
← نظریه های مشهور علما
 ۱. ↑ انصاری، مرتضی، رسائل، ص۱۱۹ به بعد    
...ارتباط محتوایی با ضرر

ضرر در جدول کلمات

ضرر
گزند , آسیب, زیان
ضرر و خسارت
زیان
ضرر و لطمه
زیان
ضرر کردن است و نان سوره 64
تغابن
ضرر | خسارت
زیان

معنی ضرر به انگلیسی

loss (اسم)
گمراهی ، ضلالت ، عدم ، فقدان ، خسارت ، زیان ، ضرر ، خدشه ، خسران ، مرگ ، اتلاف ، باخت ، خسار
evil (اسم)
زیان ، ضرر ، بدی
forfeiture (اسم)
فقدان ، زیان ، ضرر ، جریمه ، از دست دادگی
hurt (اسم)
ازار ، صدمه ، زیان ، ضرر ، اسیب
damage (اسم)
گزنده ، خسارت ، خرابی ، زیان ، ضرر ، اسیب ، خدشه ، خلل ، خسران
harm (اسم)
اذیت ، صدمه ، خسارت ، زیان ، ضرر ، اسیب ، خسران ، گزند
prejudice (اسم)
تعصب ، ضرر ، تبعیض ، غرض ، پیش داوری ، غرض ورزی ، قضاوت تبعیض امیز ، خسارت وضرر
disadvantage (اسم)
اشکال ، زیان ، ضرر ، وضع نامساعد ، بی فایدگی
injury (اسم)
صدمه ، ضرر ، اسیب
detriment (اسم)
خسارت ، زیان ، ضرر ، گزند
wound (اسم)
خستگی ، ضرر ، زخم ، جراحت ، جریحه

معنی کلمه ضرر به عربی

ضرر
اذي , خسارة , غرامة
خاسر
خطر
بريء , غير موذي

ضرر را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

pany ١٢:٤٤ - ١٣٩٦/٠٤/٢٤
Harm
|

ابوالفضل عسکری ١٣:٠٨ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥
آسیب
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ضرر   • ضرر به انگليسي   • زرر   • ضرر هاي خودارضايي در پسران   • ضرر و زیان   • متضرر   • ظرر   • ضرر قهوه   • مفهوم ضرر   • تعریف ضرر   • معرفی ضرر   • ضرر چیست   • ضرر یعنی چی   • ضرر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ضرر
کلمه : ضرر
اشتباه تایپی : qvv
آوا : zarar
نقش : اسم
عکس ضرر : در گوگل


آیا معنی ضرر مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )