برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1292 100 1

ضر

معنی ضر در لغت نامه دهخدا

ضر. [ ض َرر / ض ُرر ] (ع اِ) گزند. (منتهی الارب ) (منتخب اللغات ). مضرّت. || سختی. (مهذب الاسماء). بدحالی. ضَرّاء. || زیان. (مهذب الاسماء). خلاف نفع. (منتهی الارب ) (مهذب الاسماء). ضرر :
ضرّ منافقانی ، نفع موافقانی
این را همی بپائی وآن را همی نپائی.
فرخی.
همه پالوده نقره را مانند
نقره ٔ ضرّ و نفع پالایند.
مسعودسعد.
ورنه بگذار زآنکه می گذرد
خیر چون شرّ و منفعت چون ضر.
سنائی.
حیوانی که در او نفع و ضر... باشد چگونه بی انتفاع شاید گذاشت. (کلیله و دمنه ). ابوعلی آن رخنه برگرفت و از غوادی شر و غوایل ضر و نفع فارغ شد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 265).
پس سلیمان با حکیمان زآن گیا
شرح کردی نفع و ضرّش ای کیا.
مولوی.
وآنچه نپسندی بخود از نفع و ضر
بر کسی مپسند هم ای بی هنر.
مولوی.
|| رجل ٌ ضرّ اضرار؛ مرد نیک دانا و نهایت رسا و زیرک و آزموده. (منتهی الارب ).

ضر. [ ض َرر / ض ُرر ] (ع مص ) گزند رسانیدن. (منتهی الارب ) (منتخب اللغات ). گزند کردن. (زوزنی ) (تاج المصادر). || زن خواستن بر زن پیشین. (منتهی الارب ) (منتخب اللغات ). صاحب منتهی الارب گوید: ضرّبفتح اول مصدر و بضم اول اسم مصدر ممکن است باشد.

ضر. [ ض ُرر ] (اِخ ) نام آبی است. (منتهی الارب ).

ضر. [ ض ُ رر ] (ع اِ) گزند. (منتهی الارب ) (منتخب اللغات ). || سختی. (منتخب اللغات ) (مهذب الاسماء). بدحالی. || لاغری. (منتهی الارب ) (منتخب اللغات ). || نقصان. (منتخب اللغات ). و نیز رجوع به ضَرّ شود. || جمع میان دو زن. رجوع به ضِرّ شود. (منتهی الارب ).

ضر. [ ض ِرر / ض ُرر ] (ع اِمص ) جمع میان دو زن.اسم است مضارة را، یقال : تزوّج علی ضِرة و ضُرة؛ ای مضارة ای جمع بین امرأتین او ثلاث. (منتهی الارب ).

معنی ضر به فارسی

ضر
زیان رسانیدن، گ ندرساندن ، ضرر، زیان، ضدنفع
( اسم ) ۱ - زیان ضرر مقابل نفع . ۲ - گزند مضرت . ۳ - سختی تنگی بد حالی . ۴ - ( مصدر ) ضرر رسانیدن . ۵ - گزند گردن .
میان دو زن . اسم است مضاره را .
بی ضرر ٠ بی زیان ٠

معنی ضر در فرهنگ معین

ضر
(ضَ رّ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - زیان . ۲ - سختی ، تنگی . ۳ - (مص ل .) زیان رسانیدن .

معنی ضر در فرهنگ فارسی عمید

ضر
۱. زیان رساندن، گزند رساندن.
۲. (اسم) [مقابلِ نفع] ضرر، زیان.
۳. تنگ دستی، سختی.

ضر در دانشنامه اسلامی

ضر
معنی ضُّرَّ: ضرر-آسيب - بلا (ضُرّ به معناي مخصوصاً بلاهايي است که مستقيما به جان آدمي ميرسد ، مانند مرض ، و لاغري ، و امثال آن . )
معنی ذَرِ: رها کن - واگذار (در عبارت "ذَرِ ﭐلَّذِينَ " به دليل پشت سرهم قرار گرفتن ساکن وتشديد به حرف "ر" کسره داده اند)
ریشه کلمه:
ضرر (۷۴ بار)

«ضُرّ» عبارت است از کمبودهایی که به انسان دست می دهد اعم از این که جنبه بدنی داشته باشد مثل نقصان عضو و انواع بیماری ها و یا جنبه روحی مثل جهل، سفاهت و جنون و یا جنبه های دیگر مانند از بین رفتن مال و مقام و فرزندان و «ایوب» گرفتار بسیاری از این ناراحتی ها شد.
در قرآن مجید ضرّ به فتح و ضم (ض) هر دو آمده است. ولی ضرّ به فتح (ض) پیوسته مقابل نفع آمده، ، . بر خلاف ضرّ به ضمّ (ض) که هیچ وقت با نفع یکجا نیامده است مثل ، . بلی در بعضی آیات مقابل رحمت آمده مثل . و در بعضی مقابل خیر به کار رفته مثل . راغب در مفردات و جوهری در صحاح ضُرّ به ضم (ض) را بد حالی گفته‏اند. «الضُرُّ: سُوءُ الْحالِ» راغب اضافه می‏کند: اعمّ از آنچه در نفس باشد مثل نقص عضو، یا در حال مثل کمی مال و جاه. طبرسی رحمةاللّه از صاحب العین نقل کرده ضرّ به فتح و ضم دو لغت اند ولی چون با «نفع» مقابل کردی ضاد آن را مفتوح خوانی. اقرب الموارد هر دو را ضد نفع، سوة حال، و سختی گفته و از کلیات ابوالبقا نقل می‏کند ضَرّ به فتح در هر ضرر شایع است و با ضمّ مخصوص به ضرر نفس است نثل مرض و لاغری. پس ضَرّ به فتح (ض) مطلق ضرر و زیان است نقابل نفع ولی ضُرّ به ضم به معنی بد حالی است. آیاتیکه درباره هر دو تعبیر نقل شد این فرق را تأیید می‏کنند. * ضَرَر: اسم است به معنی بدحالی و نقصان. جمع آن اضرار نی باشد (اقرب) در مجمع آن را نقصان معنی کرده و فرماید: آن هر چیی است که ضرر کند و نقصان رساند مثل کوری، مرض، علت. * . مراد از اولی النصر کسانی است که نقص عضوی یا علل دیگری دارند که نمی‏توانند به جهاد روند احتمال قوی دارد که آنانکه در اثر فقد مال و وسیله از رفتن به جهاد معذوراند نیز داخل در اولی الضرر باشند که عده‏ای پیش رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم می‏خواستند، آن حضرت می‏فرمود من وسیله دراختیار ندارم تا شما را تجهیز کنم، آن‏ها نیز اشک ریزان بر می‏گشتند چنانکه فرموده ...

ضر در جدول کلمات

ضر
زیان , ضرر, تنگی, سختی

ضر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

۰۰۰۰
متضاد
رضا اسداللهی
زیان رساند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ضر در جدول   • معنی کلمه زر زدن   • معنی فربه و پر گوشت   • زر مفت زدن   • معنی کمان تیر اندازی   • ازشبه فلزات   • ضر زدن   • دادرسی   • معنی ضر   • مفهوم ضر   • تعریف ضر   • معرفی ضر   • ضر چیست   • ضر یعنی چی   • ضر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ضر
کلمه : ضر
اشتباه تایپی : qv
عکس ضر : در گوگل

آیا معنی ضر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )