برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1210 100 1

طالع مسعود

معنی طالع مسعود در لغت نامه دهخدا

طالع مسعود. [ ل ِ ع ِ م َ ](ترکیب وصفی ) بخت فرخنده. اختر فیروز. ستاره ٔ میمون. و رجوع به طالع میمون و طالع سعد شود :
رایت منصور او را فتح باشد پیشرو
طالع مسعود او را بخت باشد پیشکار.
منوچهری.
امروز کزو طالع مسعود شده ستم
از دهر کی اندیشم وز بیم زوالش.
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص 207).
قاضی صدر ششم را طالع مسعود تو
مقتدای فتوی صاحبقرانی آمده.
سنائی.
چون فلکت طالع مسعود داد
عاقبت کار تو محمود باد.
نظامی.

معنی طالع مسعود به فارسی

طالع مسعود
بخت فرخنده اختر فیروز ستاره میمون

طالع مسعود را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Abolfazl
همون شانس آوردنه. که گذرنده و دوره ای هستش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی طالع مسعود   • مفهوم طالع مسعود   • تعریف طالع مسعود   • معرفی طالع مسعود   • طالع مسعود چیست   • طالع مسعود یعنی چی   • طالع مسعود یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی طالع مسعود
کلمه : طالع مسعود
اشتباه تایپی : xhgu lsu,n
عکس طالع مسعود : در گوگل

آیا معنی طالع مسعود مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )