برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

طایفه روا منجزی

طایفه روا منجزی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریا بهداروند
طایفه روا جهانگیری
ایل منجزی بهداروند
تیره های طایفه روا
1-کرم کاظمی
2-شریف وند
3-گودرزی
4-حسین وند
5-ولی وند
6-شامی وند (شومی.شامیروند)
7-عیدی وند*عیدی پور*(زیلابی.خدابخشی.ملارآهنی.بردگپی. )
8-باران وند
9-نیامد
10-فردین وند*فردی پور*
11-صالح وند
12-جهانگیری
13-تش شامی منجزی در طایفه سهونی
14-تیره عیدی وند منجزی در طایفه شیخ رباط
کاظم خان بختیاروند پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان پسر جهانگیر خان بختیاروند ایلخان پسر امیر شاه حسین خان بختیاروند پسر رستم خان بختیاروند پلنگ
صالحی
بابا زاهد گیلانی(شیخ بابازید.بابازیت )
دختر شیخ زاهد همسر امیر شاه حسین خان بختیاروند ایلخان پدر
جهانگیر خان بختیاروند ایلخان

شجرنامه
1-خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
2-مهدی (آل مهدی خان .آر می خان )
3-باور خان(اور خان.ور خان )
4-صالح خان
5-شمس الدین خان
6-خسرو خان
7-مندنی
8-ور
9-براتعلی
10-سلیم (سلیمان )
11-فتح علی
12-شیر علی
13-آحسینی
14-سیف اله منجزی روا
15-سردار
16-آرش
***
1-خلیل خان بختیاروند ایلخان
2-مهدی خان
3-باور خان
4-صالح خان
5-شمس الدین
6-خسرو خان
7-مندنی خان
8-ور
9-برات علی
10-سلیم
11-کریم
12-ابوالفتح
13-آ عیدی*آقا طلا*
14-آ محمد حسین کریمی منجزی
15-..
16-..

آرامگاه آ عیدی در قبرستان
روستای رگ خلیل بخش آب ماهیک لالی
****
خلیل خان بختیاروند ایلخان
مهدی
...
..
..
..
..
..
..
سلیم خان
حسین
(نجات .حسن.سلطان.عباس.مصطفی.. )
نجات
حیدر
میرزا حسین
مهراب
مهدی حسینی منجزی
بارانی منجزی
تیره نیامد پور طایفه روا جهانگیری منجزی

خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
شیخ مهدی خان بختیاروند
ور
صالح
شمس الدین
ولی
نیامد
رضا
ظاهر
بازفتی
محمد
معصوم علی
قاسم علی
سلطان
کلبلی
ولی قاسمی
غلام
سهراب
****
تیره بارانی طایفه روا جهانگیری منجزی
آامرالله منجزی بهداروند
باریک
باران
میرزا
رضا
محمد قلی
خداداد پور رضا منجزی
ایرج
یونس
(-)

روستای تکی باریکی*باریک آباد* بخش
آب ماهیک لالی
صالحی
آمندنی منجزی از بزرگان ایل منجزی در فتح
هند در لشگر علی صالح خان بختیاروند ایلخان فرمانده ایل لر بختیاری
در سپاه نادرشاه افشار
قاسم
درباره بزرگان طایفه دذ قدیم وجدید بیشتر توضیح بدهید مثال طایفه منجزی روا در بر نوشته سمت اب ماهیک چیزی نوشته نشده اکنون ان روستا به زیر اب رفته علت سد گتفند دو واز طایفه ام خبری ندارم
فردی پور منجزی
روستاهای پرنوشته یک و دو.
سرپر.سرچشمه.....در شمال دهستان جهانگیری مسجدسلیمان
محل سکونت طایفه نیم بنیچه(لیمبونیچه )ایل منجزی بهداروند


*****************************
روستاهای توگه.پر چک. در جنوب دهستان جهانگیری
محل سکونت طایفه روا منجزی

با نام خانوادگی
حسینی منجزی
فردیپور

منطقه آب ماهیک لالی در شمال رود کارون قرار دارد

منطقه جهانگیری (زیلایی ) مسجد سلیمان در جنوب
رود کارون(زیر آبی )

**************
طایفه روا در روستاهای دهستان مدرس شوشتر زندگی می کنند

******


سعید رعیتی منجزی
سلام
اولاد شوسه که بزرگترین تش در تیره روا است را از قلم انداختید برادر
اولاد شوسه شامل چهار پسر بوده
خیری
علی اکبر
علی عسگر
علیمردان
وهر کدام زیر شاخه داشته
درضمن این نسل میگویند اولادی پنجاه تا شده اون زمان سه تش بوده و تمام اولادی بین سه تش تقسیم میشدند
مثل اولاد عیدی و مهدی و نیلا و فردین وند و شنبه زیر گروه شوسه بودند
باتشکر
کتاب منجزی روا Rava در حال نگارش.
نوشته سعید رعیتی منجزی
منجزی
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
شیخ مهدی خان
1-شیخ ور
2-صالح
3-شمس الدین
4-خسرو
5-آ مندنی
6-ور
7-برات علی
8-شاه حسین(شوسه )
(عسگر.اکبر.خیری.علیمردان )
19-علی مردان
10-علی دوست
11-عباسقلی
12-(-)
13-(-)
14-(-)
پوریا پارسی زاد
https://www.instagram.com/p/BvysBzunEl9/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=6eu4s9wlg091
علی
فامیلی ها در طایفه روا منجزی

منجزی
حاتمیان
طهماسبی
جهانگیری
اکبری
اکبری بیرگانی
صالحی
حسینی
فردی پور
طهماسبی بیرگانی
غالب زاده
آسمار
آسماری
بارانی
کریمی
کریمی منجزی
عیدی پور
عیدی وند
باران پور
ولی پور
رعیتی
ولی وند
نیامد پور
مهدی پور
کرم نیا
نجاتی
سلیمی
مطلق
پیروزی
آزاد
...
..
...
..
..اکبری منجزی
شاه حسین پسر صالح پسر ور پسر آمندنی
از نوادگان صالح بزرگ پسر باور پسر مهدی خان بختیاروند پسر خلیل خان
(آل مهدی خان )
تیره شاه حسین وند*شاسه وند*منجزی روا
شاهین محمدی سروی.
محمدی سروی
یکی دیگر از فامیلی های ایل منجزی تیره روا میباشد
فردی پور منجزی
طایفه روا ایل منجزی ایل بختیاروند
تیره ها
فردین وند موزایی *فردی پور*
قاسم وند
شنبه وند
سوده وند (سهده )
شاسه وند*شاه حسین وند *
کرم وند(کرم کاظمی )
صالح وند (صالح بابری،صابری )
باران وند
عیدی وند
نیامد پور
طهماسبی
..
..
..
..
..
***
تیره فردین وند :
فردین خان بختیاروند منجزی از نوادگان خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان پسر جهانگیر خان بختیاروندایلخان (
طهماسب قلی خان )پسر شاه حسین خان بختیاروند ایلخان پسر رستم خان بختیاروند پلنگ
******************************
تیره شاسه وند (شاه حسین وند )

شاه حسین خان بختیاروند پسر ابوالفتح خان بختیاروند پسر قاسم خان بختیاروند ایلخان پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان پسر جهانگیر خان بختیاروند ایلخان

ابراهیم پناهی زاده
یعنی راه دهنده پناه دهنده
منجزی
تیره باران وند طایفه روا منجزی
شجرنامه
؟
؟

امرالله خان منجزی
باریک خان
تکی خان منجزی
باریک
باران
..
.....
..
..
علیرضا
آقا به من گفتن از طایفه منجزی روا هستم اسم جدیوبزرگم هم کا اسد بوده طی یه حوادثی میاد به روستای پیون ایذه و اونجا ازدواج میکنه با یه خانم سیده از خانواده طباطبایی اگه کسی اطلاعاتی در این رابطه داره ممنون میشم کمکم کنید اصالتم رو پیدا کنم
نجفی
واقعا متاسفم برای آقای رعیتی
تمام منجزی ها با هم برادرند
شما چطور خود را نداده خلیل خان می انگاری بعد مطالب غیر واقع نشر می دهی

ایل منجزی بختیاروند
طوایف
تاج الدین عبدالهی
ابوالحسنی
مال احمدی
خلیلی بیگیوند پلنگ
مازه پهن
لوخرده
لملمی
روا
نیم بنیچه
ریگی
...
...
..
..
و..
شجرنامه واقعی شوسه منجزی
رستم
قنبر
میرگپ
بارون
اسماعیل
شوسه

شوسه منجزی از استان لرستان به وطن بازگشت

شوسه منجزی از نسل شمس الدین خان میرگپ نواده ی رستم خان آقاسی آشتیانی خلیلی (حلیلی منجزی )
سامان حسینی منجزی
سلام وقت عال بخیر
متاسفانه شخصی بنام پوریا بختیاری منجزی،از روی کدورت و کینه وزی وبلاگ اولاد شوسه را کپی کرده و باسم منجزی های استرآبادی نمایش داده،
دوم اینکه منجزی روباه درست است چون ما غلام هیچکس نبودیم که می نویسید رَوا،چون شهرت رباهی در منجزی روا داریم،دوم اینکه بخاطر اینکه فوق العاده سیاستمدار هستند و مو را از ماست میکشند بیرون! اولاد شوسه همانطور که جناب سعید رعیتی منجزی نویسنده پر استعداد و پر توان منجزی در کتاب منجزی روا نوشتند اولاد شوسه یعنی شخصی که در شب سوم ماه بدنیا اومده گذاشتن شوسه،چهار پسر داشته که در وبلاگ اولاد شوسه کامل نوشتند که آقای پوریا بختیاری کپی کرد ایشان هم متاسفانه گویا دیگه در وبلاگها تایپ نکردند.آقای پوریا بختیاری منجزی این کارت درست نبود.متشکرم برادر عزیزم ازایجاد وبلاگ
رحیمی صالح حاجی خلیلی *اصفهان *
متاسفانه ام برای آقای رعیتی

تیره صالح حاجی زیرمجموعه ی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ است چه جور صالح حاجی را هم دوره بابازاهد گیلانی قلمداد کردی

شیخ زاهد گیلانی پدر بزرگ جهانگیر خان بختیاروند ایلخان است
شیخ بابا زاهد گیلانی
دختر
جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
خلیل خان بختیاروند ایلخان
***********
شجرنامه ی صالح حاجی خلیلی منجزی

رستم خان بختیاروند پلنگ
جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
خلیل خان بختیاروند ایلخان
شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
رستم خان آقاسی بختیاروند
تاج الدین امیر قنبر
عزیز خان بختیاروند
جمال الدین خان
حاجی آقا اسفندیار
صالح حاجی


همه ی منجزی ها از نسل جهانگیر خان و خلیل خان بختیاروند هستند
و نیاز به دروغ نویسی و بزرگ نمایی ندارد

از جناب حسین اسدی آسترکی یاد بگیرید که یک تنه جلوی تمام دروغ گویی اهل کتاب و قلم به دستان تاریخ ایستاده است
و با انتشار شجرنامه ی واقعی طایفه آسترکی
مشت محکمی زد بر دهن کسانی که تاریخ ایل بختیاری را تحریف کردند

اویس
بردیا
فخرالدین
تاجمیر خان آسترکی ایلخان لر بزرگ
پسران (احمد.محمد.مومد )

*****
تمام تاریخدان ها جهانگیر خان و خلیل خان بختیاری را از نسل شیخ زاهد گیلانی می دانند که از طرف مادر به این شیخ می رسند

ابوالفتح خان بختیاروند حاکم اصفهان در زمان کریم خان لر زند
ابوالفتح خان بختیاروند نو اد ه ی شیخ زاهد گیلانی
ابوالفتح خان بختیاروند ایلخان پسر قاسم خان بختیاروند ایلخان پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان بختیاروند ایلخان

ابوالفتح خان بختیاروند ایلخان برادر احمد خان بختیاروند ایلخان جدطایفه مال احمدی منجزی

جنگجویان رموری متشکل از تمام تیره های ایل منجزی بود

خوانین ایل بختیاری از نسل
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
پسران (رستم خان آقاسی بختیاروند..قاسم خان بختیاروند ایلخان )
قاسم خان بختیاروند ایلخان
پسران
(احمد خان بختیاروند ایلخان.ابوالفتح خان بختیاروند ایلخان )
احمد خان بختیاروند ایلخان
پسران
(جلال خان.بهرام خان.صادق خان.. )
بهرام خان بختیاروند
پسران (جعفر خان.حاتم خان مال احمدی منجزی بختیاروند حاکم کشمیر در زمان نادرشاه افشار

****
خلیل خان بختیاروند ایلخان
شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
رستم خان آقاسی بختیاروند
تاج الدین امیر قنبر
پسران (شمس الدین خان..عزیز خان.یوسف خان.عالی ویسی.محمد خان)
یوسف خان بختیاروند ایلخان
پسران (اسماعیل خان بختیاروند.محمد حسین خان بختیاروند.علی صالح خان بختیاروند ایلخان... )
علی صالح خان بختیاروند ایلخان
ابدال خان بختیاروند ایلخان
حسام الدین خان بختیاروند ایلخان

علی صالح خان بختیاروند ایلخان
فرمانده کل بختیاری ها در فتح هند

آدینه خان بختیاروند پس اسماعیل خان بختیاروند فرمانده بختیاری ها در فتح قندهار


تمام نه شاخه ی منجزی از نسل جهانگیر خان بختیاروند ایلخان و پسرش خلیل خان ایل بیگی بختیاروند هستند


عضو کوچکی هستم از ایل منجزی بختیاروند از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ (حلیلی بیگیوند پلنگ )بارانی منجزی
منجزی ::معجزه

طایفه روا منجزی از نسل صالح پسر باور پسر شیخ مهدی خان بختیاروند پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان پسر جهانگیر خان بختیاروند ایلخان پسر شاه حسین خان بختیاروند ایلخان پسر رستم خان بختیاروند پلنگ

طایفه روا منجزی از طایفه بزرگ خلیلی بیگیوند پلنگ منجزی مستقل شده


صالح خان منجزی حاکم همدان در زمان صفوی بود به همین خاطر او را
صالح خان منجزی همدانی می نامیدند

مندنی خان منجزی یکی از نوادگان صالح خان منجزی همدانی بود که در فتح هند شرکت کرد او به همراه فامیل خود بعد از فتح هند در مناطق بختیاری ساکن شدند و سنگ بنای طایفه روا را گذاشته

صالح خان بختیاروند منجزی از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ بودندتش فردی پور از نوادگان احمد خان بختیاروند ایلخان جد طایفه مال احمدی خلیلی منجزی

تیره های طایفه روا خلیلی منجزی
نیامد
بارانی
کرم کاظمی
شامی وند
گودرزی
صالحی وند
فردی پور
..
..
..
..
..
..
..

اولاد شوسه نیز از نسل کوروش از نوادگان شاه منصور خان بختیاروند ایلخان از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ خلیلی است
اولاد شوسه از ولایت لرستان به وطن بازگشتند

روا::روایی-بازگشت به وطن.برگشت به وطن


طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ(حلیلی -هلیلی ) سرمنشا تمام ایل منجزی بختیاروند است
حسینی منجزی
آقایون تفرقه نیندازید

تمام تیره های ایل منجزی با هم برادر هستند
و از نسل جهانگیر خان بختیاروند ایلخان و پسرش خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان هستند
خلیل ::در زبان لری بختیاری به صورت حلیل و هلیل نوشته می شود

روستاهای رگ حلیل. تنگ هلیل.چه حلیل
محل سکونت تیره های مختلف ایل منجزی

طایفه خلیلی پلنگ منجزی معروف به هفت کر بیگی است و از هفت تیره اصلی و چندین تیره فرعی تشکیل شده

تیره صالح بابری روا از همدان و لرستان به ایل منجزی برگشتند و نیمی از تیره صالح بابری هم اکنون در طایفه گندلی هستند و خود را بهداروند می خوانند

صالح خان منجزی بختیاروند پسر باور*ور*پسر مهدی خان بختیاروند پسر خلیل خان بختیاروند ایلخان

طایفه روباه ::گروهی از جنگجویان شجاع منجزی بودند که به دلیل زیرکی در جنگ ها

******
تیره هلیل وند در طایفه گندلی خود را خلیل وند می داند

وجه مشترک طایفه خلیلی پلنگ منجزی با تیره هلیل وند گندلی در این است که
کوهی به نام سر قل در املاک طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ منجزی در دهستان جهانگیری قرار دارد

و تش سرقلی در تیره هلیل وند گندلی قرار دارد

با تشکر
بارانی
شجرنامه تیره بارانی ایل منجزی

جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
خلیل خان بختیاروند ایلخان
-
-
-
-

امرالله خان بختیاروند
باریک خان
تکی خان منجزی
پسر ان(زیلو.باریک... )
باریک خان
باران خان
پسران (میرزا.درویش جنگی.... )
درویش جنگی
درویش....
درویش محمود
درویش ...
درویش ...
-
-

تیره بارانی از فرزندان خلیل خان بختیاروند ایلخان

روستای رگ خلیل و روستای باریکی تکی .......

همه منجزی ها برادرند هستند و از نسل جهانگیر خان بختیاروند و خلیل خان بختیاروند ایلخان

طوایف منجزی
مال احمدی
لملمی
مازه پهن
تاجنالایی
نیمبونیچه
خلیلی بیگیوند پلنگ
بولسنی
روا
لوخرده
.
.


منجزی
شجرنامه اولاد شوسه

حسن *اسماعیل *
شوسه

همه منجزی ها برادرند
سعید رعیتی منجزی
با سلام و تشکر از وبلاگ شما
اولا خطاب به مخاطبین گرامی عرض کنم منجزی رَوا انسان سر به دیار زیادی در شجره خودش دارد و نیازی نیست خودش را منسوب به شجره ای کند که آقای نجفی اشاره بمن کردند ماشاالله قبل از اینکهمریدان آقا بابازاهد نام منجزی را انتخاب کنند،نام طایفه منجزی رَموری بود و ما یکی از شش طایفه رَموری بودیم ،دوم اجداد ما همراه حاتم خان به کشمیر رفتند و در کلات نادری فامیل زیاد داریم که در زمان نادر آنجا و در سرخس زندگی کردند و مدتی والی پیلتن مازندران بودند که اصالتا بختیاری هستند و در آنجا حاکم و والی بودند ،بعد عرض کنم خدمت شما ما اولین تیره ای بودیم که نامدارخان را در جنگها و عهدنامه ها همراهی کردیم الان در بنه ویسی ما خانواده های زیادی از تیره روا داریم که آنقدر وابستگی خویشاوندی با ملامدی داریم مشخص نیستند و افتخار میکنیم و آقای نجفی اگر تاجنالایی هستی بدان به خاطر پیمان خین و چو سکوت میکنم چون هر زمان تاجنالایی نیاز به کمک داشت منجزی روا به کمکش می شتابید برو بپرس! تشکر از وقتی که در اختیار من قرار دادید. سپاس
رضا منجزی ویسی
درود تشکر از نظر خواهی شما
منجزی یک خانواده است اما در جواب آقای نجفی احتمال زیاد باید از تیره تاجدین عبداللهی باشند میگم که اول اسمت رو بنویس که مشخص کنید کدوم نجفی هستید دوم عزیزم قطع الرجال که نیست ماشاالله منجزی الان هزاران نفر شده از کجا نه معلوم ما همه فرزندان یک جد مشترک نباشیم الان توی نظر همه گفتند جد اعلای منجزی خلیل خان ایل بیگی بوده ببینیددر تاریخ بختیاری اسم چندین نفر از رجال منجزی رَوا موج میزند آ شهباز ،آ نجفقلی ،آ حسین اینا در جنگ کلنچی همراه نامدارخان بودند کلا منجزی روا و ملامدی دو تیره قدرتمند منجزی هستند بروید بپرسید در ضمن منجزی رَوا درسته اونم بخاطر ایمان آوردن به آقایمان بابازاهد گفتند منجزی رَوا و شایسته در خور احترام !وگرنه رَوا به معنای غلام و بنده نیست،در آخر تشکر میکنم از آقای کوهستانی و آقای رعیتی و دوستی که نظر خواهی در این سایت گذاشتید.موفق باشید
صالحی
به نظر من اعتراض آقای نجفی به مطالب زیر بوده

در جایی آقای رعیتی گفته جد طایفه ی ما صالح حاجی که در خدمت امامزاده سید حموله بود
در تاریخ بهمن 98 نوشته شده

و او همدوره ی شیخ علی اسماعیل گیلانی است
و صالح بلد راه بوده

و به خاطر او منجزی روا نام گرفت******************
شیخ اسماعیل گیلانی در اوایل صفوی زندگی می کرد
دختر شیخ همسر شاه حسین خان بختیاروند ایلخان بود


*********
*****
شجرنامه تیره صالح بابری طایفه روا ایل منجزی

1-رستم خان بختیاروند پلنگ
2-شاه حسین خان بختیاروند ایلخان
3-جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
4-خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
(شاه منصور.مهدی خان.تاج الدین خان.اردشیر.
بلیتی خان.احمد خان.خیرالدین خان )
6-مهدی خان بختیاروند
پسران (باورخان-عالی خان -لالی خان.... )
7-باور خان بختیاروند
8-صالح خان بختیاروند *حاکم همدان *
...
...
...
..

تیره صالح بابری منجزی در طایفه گندلی دورکی

***************************
شجرنامه تیره صالح حاجی و توپایی طایفه خلیلی

1-رستم خان بختیاروند پلنگ
2-شاه حسین خان بختیاروند ایلخان
3-جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
4-خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
5-شاه منصور خان بختیاروند
6-رستم خان آقاسی بختیاروند
7-تاجمیر قنبر خان (تاج الدین امیر قنبر )
(عزیز خان.جان محمد خان.عالی ویسی.یوسف خان )
8-عزیز خان بختیاروند
9-جمال خان بختیاروند
10-حاجی اسفندیار بختیاروند
(منصور خان توپایی.صالح حاجی.... )
11-صالح حاجی خلیلی
...
..
..
..
..
..
*****
جنگجویان رموری در زمان نادرشاه افشار تشکیل شده نه اوایل صفوی
******
تیره های از علاءالدین وند و کاله و خلیلی منجزی و حسنکی بختیاروند به استان مازندران تبعید شدند
طایفه علاءالدین و طایفه کاله در شهر سوادکوه
.تیره توپایی و هارونی در رامسر و هارون کلا.
شهر حسنکیف مرکز شهر کلاردشت
تیره کلار طایفه حسنکی
کوه کلار بختیاری

منطقه هارون کلا در اومایک لالی

منجزی (معجزه )
کر منجزی (پسر معجزه گر )
کران منجزی (کران منجی .پسران معجزه گر )

در اوایل صفوی جنگجویان کر منجزی تشکیل شد و در مقابل دشمنان ایران دلاورانه جنگیدند******
تیره حموله طایفه سهونی ایل چهارلنگ
در زمان محمد تقی خان چهارلنگ ...
طایفه سهونی تشکیل شده
مصطفی حموله
سلام
اصلا آقای رعیتی نگفته جد ما صالح حاجی بوده الکی از خودتون در نیاورید ،بعد از چندین قرن بیچاره داره یه کتاب در مورد منجزیهامی نویسه مدام ازش انتقاد میکنید ،برای طایفه منجزی متاسفافم من جوری دیگه روی شما حساب باز کرده بودم ،روزگار بکام م. حموله
رضا حیدری ذالکی
سلام و تبریک سال نو

من در مورد طایفه منجزی تحقیقات زیاد کردم ،خیلی از تیره های منجزی اصلا منجزی نبودند یه عده ای مثل لوخرده خانوارهایی از حموله بودند،یه عده ترک بودند اومدن در بولسنی،عده ای عرب بودند اومدن در تاجنالایی و سه تیره هم از گیلان آمدندباسم هلیلی و مازه پهن و ملامدی اولاد سنعان که واقعا خوب درخشیدند ،یه عده ای از عراق به شهرت حسینی لملمی،اما اصل منجزی چند تیره است؛رَوا،نیم بنیچه(قاسمی هاشون شیرازیند)،این دو تیره منجزی اصل هستند دیگه دعوا نداره جد اعلای منجزی رَوا هم صالح هست صالح و مندنی و ور و آرمی...ببخشید حقیقت تلخه من حرف خلاف واقع نمیزنم اما پیایی چی نامدار در منجزی و تاریخ منجزی بچشم ندیدم،روحش شاد
ع . رعیتی منجزی
آقای رحیمی دمت هم گرم بابازاهد دوران صفوی بوده حتی دو نفر زاهد گیلانی داشتیم یکی شیخ زاهد که مقبره اش در لاهیجان است ایشان قبل از صفویه بودند اما دیگری بابازاهد خودمان که در دوران خلافت صفوی بهمراه شیخ سنعان اومدند در بختیاری اسمش هم علی اسماعیل گیلکی بود لذا لااقل تو از ما رعیتی ها بهمراه آقایان نجفی انتقاد میکنی اما از دایی عزیز ما رعیتی ها نوادگان دختری آ شهباز هستیم که در کتاب منجزی روا شجره شما کامل نوشته شده و حتی جانبازان اولاد رحیم را کامل نوشته طوری دیگر انتظار میرفت لذا اگر آقای نجفی از ما انتقاد کند و گمان کرد ما منظورمان صالح حاجی ست بله صالح حاجی جد تاجنالایی ست اما صالح جد منجزی رواست منم توی کتاب برادرم دیدمش و اصلا نامی از صالح حاجی نبرده،لذا من از ایشان تمنا کردم و از آقای رعیتی خواهش کردم اصلا کتاب ننویس ایشان هم قبول کردند و بسیار نگران آینده منجزی شدند اما گفت به بابازاهد قسم نمی نویسم ،اینم ننوشت وگرنه نام شیر زنان و سرگذشت منجزی از کجابی کی میرسیم به چه تیره ای به چه طایفه ای و اماکن باستانی مرتبط با منجزی و...خیلی زیبا که متاسفانه هر روز بخاطر موضوع شجره گیر دادند و اومد شجره را حذف کرد گفتند نام دختران را ننویسید دوباره کلا شجره را تکه تکه کرد گفتند باید نام زنان را بنویسم که بدانند کدامیک خواهر زاده ما هستند لااقل نزدشان گرامی داشته شوند ،داروهای محلی و طبابت منجزی ها را نوشته بود انواع گیاها دارویی که در بلاد منجزی نشین رشد میکنند ،حتی آداب و رسوم منجزی را هم متمایز نوشته که منجزیها با رسوماتشان الهام گرفته از کدام تاریخ ایران زمین هستند و الان در منجزی و طایفه گندلی مرسوم است،ایشان شجره کل بختیاری را نوشت حتی طایفه عرب کمری و کتابی بود شامل ده ۱۰ جلد قرار شد جلد اول و دومش بره زیر چاپ که من قسمش دادم چاپ نکن بیچاره هم قبول کرد و گفت چاپ نمیکنم ...
ابراهیم خدامرادی
درود
حضرات حموله تاته منجزی لوخرده هستند حضرات رشیدی
منجزی رَوا هم شاگرد آقا سید در کوهرنگ بود و اسمش صالح که با یه پیری حالا نونم بوازهد بید یا کی بید نونم باهاش اومد برای راهی شدن و آشنایی به مسیر همراهیش کرد
الان حموله منجزی بهم خیلی وابسته اند

آقا دستت درد نکنه
ادرینا منجزی
رستم خان کلاه چرمینه بخاطر زور زیادش بهش میگفتن رستم پلنگ
اسماعیل خان ایل بیگی:دو پسر داشت خلیل و منصور
منصور خان
مهدی خان
نظر خان
آرمی
مندنی
صالح
بابا وَر
اواس--شمس
شوسه--ولی و بارون
خیری،علی اکبر،علی عسگر،علیمردون
خیری(اسکندر،اسفندیار،کوچیر، میتی،سلطون،زکی،پنجعلی(
اسکندر؛منده و مهدعلی
منده؛سلطان حسین،سلطان محمد،سلطان امیر،حسن آقا)
اسفندیار؛کاظم و محمد ظاهر
زکی=زرده،آقا رحیم و محمد رحیم
و...
پرویز گله
سلام به گویل

آقای نجفی جان خوت ایسا که همس دور آموزش و پرورش هدین و حوزه!
ایسا کی خوتون گرهدین به منجزی ها
دوم والله تا یادمه بوا خواجه ایما حضرات گله خدا بیامرزسون اگودن منجزی فقط منجزی رَوا و ملامدی و لوخرده ،دیه بقیه تا همی دوش شیخ بیدن بسون اگودن شیخون بوازهد حالا ادعا خانی کنن!
وسلام پیای جنگجو چی بکول اولاد مهدی تش شوسه ،نجفقلی اولاد شوسه ،آ شهباز و ملا مصطفی ،ملا شکر خدا و دیه عارضم ابوالحسن اولاد معصیم و مراد خون داغم سیس اولاد بارون و تمبر خان لوخرده و نمدار خون ملامدی بالا دست اینو پیا نبید چه اگوی سی خوت و خوته چسبونی به پیایل منجزی رَوا بهداروند ،اسم منجزی رَوا که ایا مِلا لاشم میخ ابون ،کر بی دا منجزی رَوا
فتحی مرد
درودخدا برتمامی برادران جمع حاضر

خدمت عالی جنابی به نام (علیرضا ) که فرمودند پدربزرگشون بنام کا اسد از تیره روا و ساکن پیون ایذه بودند عرض کنم که درصورت ممکن با بنده تماسی داشته باشید و یا شماره تون رو در وبسایت درج کنید تا تماس بگیرم وخدمتتان قدری روشنگری کنم.

برادرشما : عبدالله فتحی مرد
سیاوش باران وند
سلام.پخش و انتشار بعضی رسانه ها درباره بیوگرافی سیاوش باران وند،برای اینکه بدانید بنده در چه زمینه هایی قادر به همکاری هستم و در اینترنت سرچ نمائید:

زندگینامه سیاوش باران وند(بارانی منجزی) متولد 1362/06/10 شهرستان شوشتر از استان همیشه قهرمان خوزستان می باشد بعد از اتمام تحصیلات مقدماتی که با وجود سختی و تلاش زیاد به خاطر دوری از خانواده و مستقل بودن و شروع به کار از سنین پایین و مشکلات فراوان موفق به دریافت دیپلم در رشته فنی وحرفه ای (متالورژی) شد. همچنین با وجود علاقه زیاد در رشته های علوم انسانی - ورزشی - هنری ... موفق به دریافت مقام هایی در عرصه نویسندگی، خوشنویسی،سردبیر استان ها رسانه ذاکرنیوز (پایگاه سیاسی ایران) و سرپرست نمایندگی استان همیشه قهرمان خوزستان،صاحب امتیاز و مدیرمسئول رسانه سیاسی و فرهنگی ایران باران نیوز، عضو گام دوم انقلاب،عضو اصلی(مستقیم) خانه مطبوعات استان خوزستان ... شد. اوایل سال 1384 بعد از اتمام خدمت مقدس سربازی کارمند رسمی صنایع شد ولیکن به خاطر رفع مشکلات جامعه و بخشی از مردم با اصرار اطرافیان وارد عرصه سیاست و تحقیقات ... شد و بعد از کسب تجربیات در این زمینه ها توانست به برخی اهداف چشمگیری دست یابد وی دانش آموخته و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علم سیاست و علوم سیاسی می باشد. درسال 1386 ازدواج کرد و حاصلش دو پسر به نام های محمدتقی و امیرعلی می باشد.
وی هم اکنون در حال کار و خدمت خالصانه برای آبادانی و پیشرفت امور جامعه با ارائه طرح ها،پیشنهادات و راه حل هایی به برخی دوستان،مسئولین و مقامات مربوطه می باشد و تحلیلگر مسائل سیاسی و مدرس خصوصی ... در رشته های کارمند رسانه ای،خبرنگاری،مشاور برخی از مردم و مسئولین در زمینه های صنعت،سیاست،رسانه،فرهنگ،اجتماع ... می باشد. به گفته ایشان جهت همکاری و مشاوره با سایر اقشار مردم و ... کاملا آمادگی لازم را دارند.
دکتر رامین خوشنام
سلام و وقت شما بخیر
عذر میخوام جناب دکتر سعید رعیتی از اساتید بنده بودند،وقتی اسم ایشان را سرچ کردم مطمئن بودم که در میان قوم بزرگ بختیاری احتمالا نامشان در گوگل میشه سرچ کرد،جناب دکتر مشتاق دیدارم خیلی در حق ما دانشجویان زحمات زیادی رو متحمل شدید،تنها استادی بودید که ما دانشجویان با شما احساس راحتی داشتیم و براحتی علوم رو منتقل میکردید اما خیلی زود از دانشگاهها خودتون رو کنار کشیدید کشور به شما نیاز مبرم داره از شما استدعا دارم دوباره به عرصه برگردید،دانشجوی شما رامین خوشنام
سیاوش باران وند(بارانی منجزی)
پخش و انتشار بعضی رسانه ها درباره بیوگرافی(زندگینامه)�سیاوش باران وند،برای اینکه بدانید ایشان در چه زمینه هایی قادر به همکاری و مشاوره هستند و در اینترنت موجود است:
سیاوش باران وند(بارانی منجزی) متولد 1362/06/10 شهرستان دارالمومنین و باستانی شوشتر از استان همیشه قهرمان خوزستان می باشند بعد از اتمام تحصیلات مقدماتی که با وجود سختی و تلاش زیاد به خاطر دوری از خانواده،مستقل بودن و شروع به کار از سنین پایین و مشکلات،موفق به دریافت دیپلم در رشته فنی وحرفه ای(متالورژی) شد. همچنین با وجود علاقه زیاد در رشته های علوم انسانی،ورزشی،هنری و... موفق به دریافت حکم ها و مقام هایی در عرصه نویسندگی،خوشنویسی،سردبیر استان ها رسانه ذاکرنیوز (پایگاه سیاسی ایران) و سرپرست نمایندگی استان همیشه قهرمان خوزستان،صاحب امتیاز و مدیرمسئول رسانه سیاسی و فرهنگی ایران باران نیوز،عضو گام دوم انقلاب،عضو انجمن علوم سیاسی ایران،عضو اصلی(مستقیم) خانه مطبوعات استان خوزستان...شد. اوایل سال 1384 بعد از اتمام خدمت مقدس سربازی،در گروه ملی فولاد ایران(اهواز) مشغول به کار شد و بعداز طی چندین سال،کارمند رسمی صنایع شد ولیکن به خاطرکمک به رفع مشکلات جامعه و بخشی از مردم با اصرار اطرافیان وارد عرصه سیاست و تحقیقات ... شد و بعد از کسب تجربیات در این زمینه ها توانست به برخی اهداف دست یابد،وی دانش آموخته و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی می باشد درسال 1386 ازدواج کرد و حاصلش دو پسر به نام های محمدتقی و امیرعلی می باشد.
�باران وند هم اکنون در حال کار�برای بهتر شدن امور جامعه با ارائه طرح ها،پیشنهادات به برخی دوستان،مسئولین و مقامات مربوطه می باشند و همچنین ایشان تحلیلگر مسائل سیاسی و مدرس خصوصی در رشته های کارمند رسانه ای،خبرنگاری،مشاور برخی از مردم و مسئولین در زمینه های صنعت،سیاست،رسانه ... می باشند به گفته ایشان جهت همکاری و مشاوره با سایر اقشار مردم کاملا آمادگی لازم را دارند.
مازیار منجزی
بنام خداوند هستی بخش
باسلام احترام
تشکر ویژه دارم محضر برادر عزیزم دکتر رعیتی
شما باعث سربلندی تیره رَوا و طایفه منجزی هستید مطالب شما را خواندم و از این همه استعداد شما لذت بردم
اسم اجدادمان را به نکویی نام بردید و حماسه های جاوید و ماندگار نوشتید
بنده مازیار منجزی اولاد مهدی تش شوسه وند منجزی روا
اسم اجدادم
صالح
مندنی
باور
آرمی
ور
عیدی
مهدی
بکول (بک محمد)
هیبت الله
و....
تشکر خورزای عزیز
رباهی منجزی
آقای نجفی و آقای رحیمی بزرگوار شما برای خوانین و برای کسانیکه سنگ خان بودن را به سینه میزنید ،حتی توی گورستان هم که برای فاتحه میروید می گویید جمعیت مردگانمان بیشترند و...
اینو با معنایش بخوانید دیگه عرضی ندارم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

به نام خداوند رحمتگر مهربان

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿۱﴾

تفاخر به بيشترداشتن شما را غافل داشت (۱)

حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿۲﴾

تا كارتان [و پايتان] به گورستان رسيد (۲)

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۳﴾

نه چنين است زودا كه بدانيد (۳)

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۴﴾

باز هم نه چنين است زودا كه بدانيد (۴)

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿۵﴾

هرگز چنين نيست اگر علم‏اليقين داشتيد (۵)

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿۶﴾

به يقين دوزخ را مى ‏بينيد (۶)

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿۷﴾

سپس آن را قطعا به عين‏اليقين درمى‏ يابيد (۷)

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿۸﴾

سپس در همان روز است كه از نعمت [روى زمين] پرسيده خواهيد شد (۸)
فرهاد قاسمی قاسمعلیوند
سپاس خداوند صاحب عز و جلال
سلام
در دنباله مباحث جناب آقای ع،رعیتی منجزی
از جناب دکتر رعیتی تمنا دارم شجره نامه کل بختیاری را زیر چاپ ببرید حداقل تیره ها را قید کنید و کنار نکشید من تمنا دارم
چون بختیاری به نویسنده و مورخ نیازمنده و من مطالب و ذکر خیر استاد رعیتی را زیاد شنیدم ،اگر کسی با ایشان خویشاوندی دارد برسانید ما منتظر مطالب زیبایتان در سایتها و وبلاگها هستیم ،گوش به حرف اینایی که انتقاد شدید می کنند نگیرید
تشکر از مطالب جالب استاد سعید رعیتی منجزی
ارادتمند قاسمی قاسمعلیوند
فردین راکی
درود
کتابی را چند وقت پیش طی عنوان منجزی رَوا را خواندم
هر چه توی کتابخانه ها گشکم پیداش نکردم از نویسند کتاب خواهشمندم دوبار زیر چاپ ببرید چون اصالت خاواده های فردیپور موزایی و راکی را کامل شرح داده بودند زیر گروه تش شوسه وند الان که سرچ کردم تش شوسه وند چند پنجره برام باز شد،فکر کنم نویسندش آقای رعیتی نامی بود اگر درست گفته باشم
دوباره چاپ کنید اگر پیام من را میخونید
فردی پور موزای*مونجزایی-منجزایی*
تش فردین پور منجزی
تش سوهده وند منجزی
تش طهماسبی منجزی
تش فردی پور منجزی از نسل خلیل خان بختیاروند ایلخان پسر جهانگیر خان بختیاروند ایلخان ساکن در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان
روستای بنه راکه منجزی و قلعه راک منجزی در دهستان جهانگیری
روستای توبزان منجزی در بخش آب ماهیک لالی

تش شوسه وند*شاهسوند* منجزی
تیره شاه حسین وند*سوند*طایفه مال احمدی منجزی

تیره کلاوند طایفه مال احمدی منجزی
احمد خان بختیاروند ایلخان پسر قاسم خان بختیاروند ایلخان پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان بختیاروند ایلخان
****
بعضی از تیره های طایفه راکی از نسل خلیل خان بختیاروند ایلخان منجزی هستند
رضایی
سلام خدمت دوستان منجزی طبق شجرنامه ای که آقای حسینی منجزی ازتیره صالح بابری منجزی ذکرکردندتاحدودی مطابقت داردباشجرنامه تیره صالح بابری گندلی اماازجهاتی هم متفاوت است مثلا شجره نامه تش علیرضاوند صالح بابری به صورت مختصربه این صورت است.علی رضا-فرزندخسرو( این رامیدانیم که خسرویکی ازخان زاده های بهداروندبوده به دلیل اختلاف درون خانوادگی طایفه خودراترک میکندبعدازمدتی به دنبال اومی آیندکه برگردداماقبول نمیکند )خسروفرزندصالح .صالح فرزندباور-تفاوت دیگراینکه بزرگان ماخودراازطایفه بهداروندمیدانند( طایفه ای که هم اکنون درایل بختیاروندبانام بهداروندشناخته میشوند )نه اینکه ازکدام طایفه ایل بهداروندهستند
فردی پور
همه منجزی از یک نژاد هستند

فردین خان منجزی بختیاروند از نسل خلیل خان بختیاروند ایلخان
پوریا پارسی زاد
اینجانب پوریا پارسی زاد هستم متولد مسجد سلیمان استان خوزستان قشلاق سرزمین بختیاری از شاهان و ایلخانان لر ساکن تهران فرزند یوسف فرزند کریم فرزند شیخ محمد عالی خان فرزند بالی خان فرزند ابدال خان فرزند علی صالح خان فرزند یوسف خان بختیاروند
نورعلی بلیوندی بختیاروند
پوریا پارسی زاد مشک آنست که خوت ببوید نه آن که عطار بگوید!
خودت چه گلی بسر زدی؟
تا اونجا که من میدونم فقط بلدی وبلاگ های مردم رو کپی کنی بزنی باسم خودت ،عملکرد منفی نداشته باش ،با دودمان کسی بازی نکن مثل این وبلاگ منجزی بختیاری در استررآباد! پوریا پارسی زاد یا پوریا بختیاری اگر خودت هستی و این متن من را میخونی کمی در رفتارت تجدید نظر کن.
با تشکر نورعلی بلیوند بختیاروند
داوودی گاهی وند
خوانین ایل بزرگ بختیاروند به دلیل حمایت از دولت شیعی صفوی همیشه از سوی طوایف دیگر مورد حمله قرار می گرفت

کشتن خلیل خان بختیاروند ایلخان پسر جهانگیر خان بختیاروند ایلخان در شورش مردمی و به فرماندهی پسران تاجمیرخان آسترکی

کشتن احمد خان بختیاروند ایلخان پسر قاسم خان بختیاروند ایلخان

کشتن ابوالفتح خان بختیاروند پسر قاسم خان بختیاروند ایلخان


کشته شدن نظر علی خان بختیاروند نواده ابوالفتح خان بختیاروند به دست دهباش اسد آسترکی پسر شیخ میر پسر زمان پسر احمد خان پسر تاجمیرخان آسترکی ایلخان پسر فخرالدین پسر بردیا پسر اویس

بعضی از تیره آسترکی از نسل تاجمیرخان آسترکی و
بقیه از نسل جهانگیر خان بختیاروند بوده


خوانین ایل بختیاروند تا دوره کریم خان زند بر شیخ بودن و مبلغ بودن تاکید می کردند

کریم خان لر زند نیز خود را وکیل الرعایا خواند
سعید رعیتی
بنام خداوند جان و خرد
۱-بنده اصلا استاد دانشگاه نیستم و نبودم و نخواهم شد آقای خوشنام بنده را اشتباه گرفتید
۲-ع. رعیتی منجزی من اصلا برادری به این اسم ندارم یکی داشتم دوسال پیش فوت کردند.
۳-من هنوز کتابی چاپ نکردم
۴-من اصلا شجره و وبلاگی در خصوص شجره ننوشتم فقط سر فصل نوشتم و هنوز شروع نکردم
۵- آقای نجفی و آقای رحیمی بنده ارادت دارم خدمت شما بزرگواران ،من اصلا هفت پشتم را بلد نیستم و به سوره ن و القلم ایمان دارم و سر از خود مطلبی را نمی نویسم نگاه کنید شهرت من رعیتی ست یعنی عاری از هر خان و کلانتر ! صالح حاجی را هم نمیشناسم فقط میدونم اسم یکی از اجداد منجزی روا صالح بود خدا رحمتشان کند.
۶- اولاد شوسه وند که تماس می گیرد و زنگ میزنید بنده اصلا شجره ای از شما ننوشتم فکر کنم جناب آقای پوریا بختیاری منجزی بختیاری در استرآباد رو نوشته،حالا استر آباد بقول کاربران گفتند کجاست رو نمیدونم باید از خودش پرسید
۷-بنده در خدمت تمام گویل منجزی هستم ارادت خاصی دارم خدمت شما همه منجزیها یک رگ و ریشه اند اگر در قدیم نبودند الان بدون شک همه تاته و خورزا و هالو و خاله و عمه و... تافته جدا بافته از یکدیگر نیستیم

*****************
۸-تشکر میکنم از افرادی که در مورد بنده نظر دادند بنده در حال نگارش کتاب منجزی روا هستم اصلا سایت و وبلاگی در این خصوص ندارم و خانه به خانه اطلاعات را جمع آوری و بعدها در جلسه ای به افراد متبلور و باتجربه خواهم داد نگاه کنند و ویرایش مجدد بکنم کسی از دست و قلمم دلخور نشودلا اقل اگر می نویسم باعث دل شکستگی کسی نشوم

اسم بنده سعید
فرزند علی
کاظم
اسفندیار
کربلایی خیری
شوسه
و میگویند به جدمان ( وَر) انتساب داریم

ارادتمند از آبادیس که اجازه تایپ دادند
کوچک شما سعید رعیتی
پژمان اکبری
سلام
آقای رعیتی بنده مستحضر هستم که اولاد شوسه یکی پس از دیگری با اطرافیان شما در تماس بودند که شما مطالبی نوشتید و...
الان که خودتون به صراحت عنوان می کنید لذت میبرم شما شخصیت روشنفکر منجزی هستید بنده برای عمو زادگانم متاسفم که ایراداتی می گیرند که خودشان هم نمیدانند دلیلش چیست! اما بنده افتخار میکنم که در بهداروند خصوصامنجزی رَوا چهره دانشمند و با استعدادی داریم
اما بهر صورت آنقدری که ما در اولاد شوسه شما را می شناسیم هیچکدام از اولاد شوسه را نمی شناسیم
من افتخار میکنم شخصیت متفکر و باسوادی در اولادی شوسه باسم حضرتعالی داریم با تمام قوا ازت حمایت میکنیم اگر کسی با قلم جلوت بایستد با تفنگ جوابش را خواهد گرفت همه طوری پشتیبانت هستیم
درود بر شما آقایان نامداری هم سلام دارن خدمت شما

ارادتمند ؛پژمان اکبری منجزی
نجفی تاجنالایی
با سلام و قبولی طاعات ماه مبارک رمضان
آقای نجفی مورخه ۹۸/۸/۹ خودت داری میگی صالح حاجی رَوا پس رَوا بوده نه تاجنالایی !
آقایان منجزی رَوا معذرت میخوام برادرم اینگونه نظر داد،اجداد ما عبارتند از:

-خلیل خان بختیاروند ایلخان
2-شیخ تاج الدین خان
پسران
(عبداله.علی مراد.نوروز.علی مردان.. )
3-عبداله خان
4-نجف آقا
سعید رعیتی
فردیپور در بختیاری بین سه طایفه معمول است که هر سه طایفه در یک منطقه بنام چم فراق زندگی میکردند
به دو گروه فردیپور موزایی و به یک گروه فردیپور راکی میگویند

فردیپور ها؛
۱-فردیپور منجزی(موزایی) که شامل اولاد مهدی و اولاد نوراله (نیلا ) هستند که زیر گروه تش شوسه وند محسوب میشوند
مهدی و نیلا و علی صالح(مطلق) فرزندان عیدی بودند.

۲-فردیپور چهارلنگ محمد صالح(موزایی) و دو خانوار بودند یکی فردیپور و دیگری عبداله پور

۳-فردیپور راکی که شامل خانوادههای فردیپور،دسترنج،راکی هستند.

و تا آنجا هم که میدانم منصوب به خان و خوانین نبودند اگر هم هستند توسط جدشان به خلیل خان ایل بیگی میرسند.

اکبری منجزی
با سلام بنده از طایفه روا هستم
ما فقط می دانستیم که صالح پسر باور معروف به همدانی بوده
اجداد ما در استان لرستان و همدان زندگی می کردند گویا در زمان خسرو منجزی دوباره به ایل منجزی ایل بزرگ بختیاروند بازگشتند

از مطالب ارزنده شما عزیزان لذت بردم
محمد فردیپور
تشکر از اطلاعات کاملی که استاد
جناب دکتر سعید رعیتی دادند
در مورد فردیپور ها
کاملا درسته
درود بر شما
و من دیدم سه خانواده دارای شهرت فردیپور هستند
راکی،منجزی،چهارلنگ محمد صالح
داوودی
عزیزان تش داوود محمدی تیره حموله طایفه سهونی از ایل چهارلنگ است
شجرنامه تش داوود علی محمدی
1-داوود
2-علی محمد
3-میرمحمد
4-علی
5-شیخ علی
6-یوسف
7-احسان


تش داوود محمدی حموله از نژاد تیره محمدی طایفه لوخرده منجزی نیست

دروغ ننویسید

اگر کسی از طایفه دیگری زن بگیرد اصل ونسبش از بین نمی رود

الان بیش از چهار صد سال که منابع تاریخی جهانگیر خان و خلیل خان پسرش را نواده ی شیخ بابازاهد گیلانی از نسل شیخ زاهد گیلانی لاهیجانی می خوانند

جهانگیر خان از ایل بختیاروند و از قوم لر


اصل پدر است که مادر رهگذر است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی طایفه روا منجزی   • مفهوم طایفه روا منجزی   • تعریف طایفه روا منجزی   • معرفی طایفه روا منجزی   • طایفه روا منجزی چیست   • طایفه روا منجزی یعنی چی   • طایفه روا منجزی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی طایفه روا منجزی
کلمه : طایفه روا منجزی
اشتباه تایپی : xhdti v,h lk[cd
عکس طایفه روا منجزی : در گوگل

آیا معنی طایفه روا منجزی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )