برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1315 100 1

طبقه متوسط

طبقه متوسط در دانشنامه اسلامی

طبقه متوسط ایران در نظام محمدرضا شاه طبقه متجانس و همگون نبوده و فاقد یک نوع ایدئولوژی واحد و منافع طبقاتی مشابه بودند.
طبقه متوسط ریشه ای تاریخی در شهرنشینی دارد و وجود آن قبل از هر چیزی متاثر از شهرنشینی بود طبقه متوسط ایران در نظام محمدرضا شاه طبقه متجانس و همگون نبوده و فاقد یک نوع ایدئولوژی واحد و مستقل و منافع طبقاتی مشابه و معین بودند و در یک تقسیم بندی کلی طبقه متوسط به دو قسمت طبقه متوسط سنتی و طبقه متوسط جدید تقسیم می شدند. طبقه متوسط به معنای ساده تر طبقه ای است که اعضای آن خود را نه از طبقه حاکم و نه از طبقه کارگر می دانند.
طبقه متوسط سنتی
طبقه متوسط سنتی نیز ریشه در تاریخ پیشن ایران دارد و شامل روحانیون، بازاریان، زمین داران و بزرگ مالکان می باشد.یکی از ویژگی های طبقه متوسط سنتی پیوند آن با روحانیت است بازارهای ایران همیشه پیرو و دنباله رو روحانیت بوده اند و آنان را به عنوان رهبران خود می شناخته اند و در تمامی نهضت هایی که طبقه متوسط سنتی نقش اول را در آنها ایفا می کرد، رهبری نهضت به دست علمای دینی بوده است. بازار پایه قدرت سیاسی و مالی نهاد روحانیت شیعه و سنگر جنبش های مردمی شامل جنبش ضد جمهوری خواهی ۱۳۰۱، ملی شدن صنعت نفت در ۱۳۲۹ تا ۳۲، نا آرامی های شهری ۱۳۴۲ و انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ بوده است. روحانیت در کارکردهای سنتی خود از سوی حکومت تحت فشار قرار داشت و حکومت سعی می کرد این نهاد را حتی الامکان ضعیف نگه دارد. در کنار این حرکت بازار نیز از سوی حکومتی که خواهان گسترش صنعت و حضور بیگانه در ایران بود تضعیف می شد. بنابراین در مجموع می توان گفت که رابطه روحانیت و بازار با دولت رابطه ای خصمانه ای بود. بزرگ مالکان یا اربابان، چندین ده یا هکتارها زمین در اختیار داشتند و بیشتر آنها در روستاها زندگی نمی کردند. تعدادی از آنها قبل از اصلاحات ارضی در دستگاه حکومت فعالیت داشتند؛ اما با اجرای اصلاحات ارضی اکثر آنان مقامات عالی حکومت را در اختیار گرفتند از جمله صدارت و وزارت و حکمرانی استان ها و از این طریق در سیاست و اداره امور مملکتی نقش موثر و تعیین کننده ای ایفا کردند در ۳۷سال سلطنت محمدرضا شاه نمایندگان مالک و زمین دار مجلس شورای ملی ۲۳ درصد ...

طبقه متوسط در دانشنامه ویکی پدیا

طبقه متوسط
طبقه متوسط، یک طبقه اجتماعی است و شامل افراد بسیاری در مشاغل مختلف می شود که از نظر ارزش های فرهنگی بیش تر مشابه طبقه بالا و از نظر درآمد بیش تر مشابه طبقه کارگر هستند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

طبقه متوسط در دانشنامه آزاد پارسی

طبقۀ متوسّط (middle class)
آن دسته از اعضای جامعه که با اشتغال به مشاغل غیریدی روزگار می گذرانند. درآمد آنان، به سبب برخورداری از مهارت های بیشتر، معمولاً از اعضای طبقۀ کارگر بیشتر است. طبقۀ متوسطِ بالا و طبقۀ متوسط پایین زیرمجموعه های طبقۀ متوسط اند، که به ترتیب شاغلان متخصص تر (نظیر پزشکان و وکلا) و کارگران یقه سفید (نظیر مدیران رده پایین و مغازه داران) را دربر می گیرند. کارل مارکس طبقۀ سرمایه دار را بورژوازی می نامید؛ اعضای این طبقه، برخلافِ کارگران، با فروش نیروی کار خود امرار معاش نمی کنند.

ارتباط محتوایی با طبقه متوسط

معنی طبقه متوسط به انگلیسی

middle class (اسم)
طبقه متوسط ، طبقه متوسط اجتماع ، طبقه ما بین اشراف وطبقه پایین

طبقه متوسط را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
طبقه ی متوسط( MIDDLE CLASS ) :[اصطلاح جامعه شناسی] یک طبقه ی اجتماعی که روی هم رفته از افرادی ترکیب گردیده که در مشاغل یقه سفید و سطوح پایین مدیریت کار می کنند.
منبع https://rasekhoon.net

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی طبقه متوسط   • مفهوم طبقه متوسط   • تعریف طبقه متوسط   • معرفی طبقه متوسط   • طبقه متوسط چیست   • طبقه متوسط یعنی چی   • طبقه متوسط یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی طبقه متوسط
کلمه : طبقه متوسط
اشتباه تایپی : xfri lj,sx
عکس طبقه متوسط : در گوگل

آیا معنی طبقه متوسط مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )