برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1284 100 1

طرفین

/tarafeyn/

مترادف طرفین: دوطرف، دوجانب، دوسوی

متضاد طرفین: وسطین

برابر پارسی: هر دو سو

معنی طرفین در لغت نامه دهخدا

طرفین. [ طَ رَ ف َ ] (ع اِ) تثنیه ٔ طرف. دو طرف. دو کرانه. (فرهنگستان ).
- کریم الطرفین ؛ نیک اصل از پدر و مادر. (مهذب الاسماء).
|| دو طرف. دو حد. مقدمتین قیاس که مشترک بین آن دو نباشد.

معنی طرفین به فارسی

طرفین
۱ - دو طرف دو جانب دو سوی : طرفین شخص ( راست و چپ وی ) طرفین رودخانه ( در ساحل راست و چپ ) . ۲ - دو طرف مقابل ( دو شخص دو گروه دو لشکر دو دولت ) .

معنی طرفین در فرهنگ معین

طرفین
(طَ رَ فِ) [ ع . ] (اِ.) دوطرف ، دو جانب .

معنی طرفین در فرهنگ فارسی عمید

طرفین
دوطرف، دوجانب، دوسو، دوکرانه.
* طرفین دعوی: (حقوق) مدعی و مدعی علیه.

معنی کلمه طرفین به عربی

الجانبان في المفاوضات

طرفین را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیدحسین اخوان بهابادی
[ طَ رَ ف َ ] (ع اِ) مثنای کلمه ی طرف و به معناي دو طرف که در فارسی طَرَفِیْن تلفظ شده است . در عبارت (طَرَفَیِ الکِساء) در حدیث شریف کساء کلمه ی طَرَفَیِ در اصل طَرَفَیْن است که چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده است طبق قاعده عربی به این مضمون که مضاف الیه، مضاف را از نون خوردن می اندازد البته نونی که مال خود کلمه نباشد مانند همین نونی که بخاطر مثنی حذف شده است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی طرفین   • مفهوم طرفین   • تعریف طرفین   • معرفی طرفین   • طرفین چیست   • طرفین یعنی چی   • طرفین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی طرفین
کلمه : طرفین
اشتباه تایپی : xvtdk
آوا : tarafeyn
نقش : اسم
عکس طرفین : در گوگل

آیا معنی طرفین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )