برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1162 100 1

طغرل کافر نعمت

طغرل کافر نعمت در دانشنامه آزاد پارسی

طُغْرُلِ کافِر نِعْمَت ( ـ۴۴۴ق)
از حاجبان دربار غزنویان . گویا نام اصلی او بزان یا بوزان و از غلامان مسعود اول غزنوی بود. در پادشاهی مودود غزنوی شهرت و اعتبار یافت . مودود وی را بر دیگران مقدم می داشت و خواهر او را به عقد خود درآورد. هنگامی که عبدالرشید غزنوی به تخت شاهی برآمد وی را به مقام حاجب الحجاب برگزید. در ۴۴۳ ق طغرل نیروهای سلجوقی را در سیستان شکست داد و در همان سال از پیشروی سلجوقیان در آن جا جلوگیری کرد. وی که از این پیروزی ها مغرور شده بود، در بازگشت به غزنه عبدالرشید را، که از بیم او در کهندز غزنه پناه جسته بود، کشت و خود بر جای او به پادشاهی نشست . طغرل یازده تن از پسران مسعود اول را کشت و یکی از دختران او را به زنی گرفت و کوشید تا از راه ازدواج با اعضای دودمان شاهی به قدرت خود شکل قانونی دهد. اما بزرگان دولت غزنوی بر او شوریدند و به یاری نوشتگین سلاح دار، از غلامان پیشین محمود غزنوی ، او را در قصر سلطنت کشتند و سرش را بر چوبی کردند و گرد شهر گردانیدند. منابع تاریخی از طغرل با صفت های ملعون ، نامبارک ، مغرور، مخذول نیز یاد کرده اند.

طغرل کافر نعمت را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی طغرل کافر نعمت   • مفهوم طغرل کافر نعمت   • تعریف طغرل کافر نعمت   • معرفی طغرل کافر نعمت   • طغرل کافر نعمت چیست   • طغرل کافر نعمت یعنی چی   • طغرل کافر نعمت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی طغرل کافر نعمت
کلمه : طغرل کافر نعمت
اشتباه تایپی : xyvg ;htv kulj
عکس طغرل کافر نعمت : در گوگل

آیا معنی طغرل کافر نعمت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )