انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1069 100 1

طیف

/teyf/

مترادف طیف: خشم، غضب، جنون، دیوانگی، پیکر خیالی، شبح، صورت موهوم، وسوسه، خیال، وهم، توهم، بیناب، بدخیالی، بداندیشی

برابر پارسی: دیوانگی، بیناب، خشم

معنی طیف در لغت نامه دهخدا

طیف. [ طَ ] (ع اِ) خشم. غضب. || جنون. دیوانگی. || خیال. خیالة. (منتهی الارب ) (آنندراج ). پیکر خیالی محسوس غیرقابل لمس . شبح. صورت که به خواب بینند. (السامی )(مهذب الاسماء). || وسوسه. و منه : اذا مسهم طیف من الشیطان . (منتهی الارب ) (آنندراج ). بداندیشی. || شکل حاصل از تأثیر مغناطیس بر براده های آهن و الوان حاصل از تجزیه ٔ نور. رجوع به طیف شمس و طیف نور و طیف مغناطیسی شود. || (مص ) آمدن خیال در خواب. (منتهی الارب ) (آنندراج ). || نموده شدن خیال در خواب. (زوزنی ). || گرد چیزی گردیدن. لغة فی الطوف ، مطاف مثله فیما. (منتهی الارب ) (آنندراج ).

طیف. [ طَی ْ ی ِ ] (ع اِ) خیال. || وسوسه. (منتهی الارب ) (آنندراج ).

معنی طیف به فارسی

طیف
غضب، جنون، خشم ووسوسه وخیال، خیال وصورتی درخواب، درفیزیک: نوارهفت رنگ نورپس ازعبورازمنشور
۱ - ( مصدر ) آمدن خیالی در خواب . ۲ - گرد چیزی در آمدن . ۳ - ( اسم ) خشم غضب . ۴ - جنون دیوانگی . ۵ - خیال . ۶ - صورتی که در خواب بیند پیکر خیالی شبح . ۷ - وسوسه بد اندیشی . یا طیف شمس . نوار رنگینی است که از تجزیه نور خورشید بوسیله منشور بلوری بدست می آید علت آن است که زاویه انکسار الوان مختلف متفاوت است لذا خورشید بالوان متشکل آن عبارتست از : قرمز نارنجی زرد سبز آبی نیلی و بنفش تجزیه می شوند . تمیز سر حد رنگها مشکل است . یا طیف مغناطیسی . شکل مخصوصی است که براده های آهن - که در روی صفحه ریخته شود بر اثر قرار دادن آهن ربایی در زیر صفحه - به خود می گیرند از جریان الکتریک نیز آن شکل پیدا می شود یا طیف نور . مجموعه اشعه رنگینی که از تجزیه نور مرکب به دست می آید .
[spectrum] [فیزیک] توزیع ویژگی یک سامانۀ فیزیکی یا پدیده؛ همچنین نمودار یا تصویری که این توزیع را نشان دهد
[acoustic spectrum] [فیزیک] گسترۀ بسامدهای آکوستیکی از بسامدهای زیرصوتی تا فراصوتی، تقریباً از صفر تا یک مگاهرتز
[vibrational spectrum] [شیمی، فیزیک] طیفی مولکولی که براثر گذار بین ترازهای ارتعاشی پدید می آید
[pulse-height spectrum] [فیزیک] طیف حاصل از توزیع ارتفاع تَپ ها/ پالس ها برحسب طولِ موج یا انرژی تابش
[depressive spectrum] [روان شناسی] طیفی از علائم با شدت وضعف متفاوت برای توصیف افسردگی با تکیه بر این مفهوم که افسردگی طیفی از اختلالات است و نه یک ماهیت تشخیصی منفرد
[charge transfer spectrum] [شیمی] نوار طیفی با ضریب خاموشی زیاد که نتیجۀ حرکت الکترون بین مولکول ها، و در همتافت ها، نتیجۀ حرکت الکترون از مرکز فلزی به لیگاند یا برعکس است
[frequency spectrum] [فیزیک] نمودار شدت کمیتی فیزیکی برحسب بسامد آن
[radio spectrum] [مهندسی مخابرات] ← باند بسامد رادیویی
[spectrum of disease] [علوم سلامت] دامنۀ یک بیماری از وضعیت بدون علامت تا کشنده
[broadcast spectrum] [سینما و تلویزیون] دامنه ای از بسامد که به پخش رادیوتلویزیونی اختصاص دارد
[diffuse spectrum] [فیزیک] طیفی با خطوط بسیار پهن که پهن شدگی آنها ناشی از برخورد نیست
[diffraction spectrum] [شیمی، فیزیک] طیفی که براثر پراش و به دلیل وجود طولِ موج های مختلف در نور چشمه پدید می آید
[absorption spectrum] [شیمی] گستره ای از انرژی های الکترومغناطیسی که آرایش آنها براساس افزایش یا کاهش طولِ موج یا بسامد است
[spark spectrum] [فیزیک] طیفی که براثر تخلیۀ جرقه ای گاز یا بخار در فاصلۀ بین دو الکترود حاصل می شود
[mass spectrum] [فیزیک] نموداری که حاکی از توزیع نسبت جِرم به بار الکتریکی ذرات موجود در باریکه ای از یون هاست
[rotational spectrum] [شیمی، فیزیک] طیف مولکولی ای که از گذار بین ترازهای چرخشی به وجود می آید
[retardation time spectrum, retardation spectrum] [مهندسی بسپار] توزیع زمان های درنگش مادۀ گران روکشسان که می تواند با تنواره ای نشان داده شود که شمار فراوانی فنر و بالشتک روغنی دارد که به صورت سری بسته شده اند
[Raman spectrum] [شیمی، فیزیک] نمایش یا نمودار شدت پراکندگی رامان نور تک فام به صورت تابعی از بسامد نور پراکنده شده
[microwave spectrum] [فیزیک] گستره ای از شدت تابش های الکترومغناطیسی به صورت تابعی از بسامد در محدودۀ ریزموج
[spectrometer] [فیزیک] وسیله ای برای انجام عملیات طیف سنجی
[acoustic spectrometer] [فیزیک] وسیله ای الکترونیکی برای اندازه گیری شدت بسامدهای صوتی مختلف در نوارهای بسامدی مورد نظر

معنی طیف در فرهنگ معین

طیف
(طِ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) آمدن خیال در خواب . ۲ - (اِ.) غضب ، خشم . ۳ - جنون ، دیوانگی .۴ - وسوسه . ۵ - هر یک از هفت رنگی که بعد از تجزیه نور به دست می آید. ۶ - مجازاً: نوع ، گونه .

معنی طیف در فرهنگ فارسی عمید

طیف
١. (فیزیک) نوار هفت رنگی که نور پس از گذشتن از منشور تشکیل می دهد.
٢. مجموعه چیزهایی که خصوصیات مشترکی داشته باشند.
٣. [قدیمی] خیال، توهم.
طیف بین همراه با نورسنج برای اندازه گیری شدت نسبی قسمت های طیف نوری، اسپکتروفوتومتر.
وسیله ای که در آن منشور بلورین قرار داده شده و برای مطالعه و تجزیۀ نور به کار می رود، اسپکترسکپ.

طیف در دانشنامه ویکی پدیا

طیف
واژه طیف یا بیناب معانی گوناگونی دارد. کاربرد این واژه بیشتر برای نشان دادن حالتی است که در آن موارد متنوعی از حالات گوناگون در میان دو قطب مخالف قابل تشخیص باشند. برای نمونه طیف گروه های گوناگون سیاسی که میان دو گروه چپ گرا و راست گرا قرار دارند. واژه طیف در شاخه های گوناگون دانش دارای تعریف های گوناگونی است از جمله:
در نظریهٔ موجی نور، به طبقه بندی پرتوهای نوری که بر پایهٔ طول موج یا بسامد آن ها انجام شده باشد، طیف می گویند.
به مجموعه ای از رنگ های خورشید که مجموعاً رنگ سفید را تولید می کنند طیف گفته می شود. این رنگ ها شامل قرمز، آبی و سبز است. از ترکیب این رنگ ها، رنگ های دیگری به وجود می آید که همان رنگهای اصلی نقاشی است یعنی قرمز پررنگ، آبی پررنگ و زرد مرکب. رنگ های طیف رنگی به ترتیب بیشترین شکست تا کمترین شکست: بنفش، نیلی، آبی، سبز، زرد، نارنجی و قرمز
در آنالیز تابعی مفهوم طیف (Spectrum) یک عمل گر از تعمیم مقادیر خاص ماتریس ها ناشی می شود. در فضاهای بینهایت بعدی عمل گرهایی را می توانیم سراغ بگیریم که بدون مقدار خاص باشند.
پیشرفت های مربوط به هندسهٔ طیفی معکوس (انگلیسی)
طیف احتمالات خداباورانه یک دسته بندی از میزان خداباوری و احتمال وجود خدا است که توسط ریچارد داوکینز در کتاب توهم خدا آورده شده است.
خداباوری
همه خدایی
بی خدایی
خدانامهم دانی
خداناشناس دانی
ناخداباوری
ندانم گرایی
به نظر داوکینز، دیدگاه های مختلف دربارهٔ وجود خدا در این هفت بخش می گنجد. این طیف پیوسته است، اما می توان آن را به هفت بخش اصلی تقسیم بندی کرد.
داوکینز در کتاب توهم خدا نتیجه گیری می کند که بسیاری از افراد به دلیل ایمان و نبود شک دینی خود را در شماره «۱» قرار می دهند، ولی بیشتر بی خدایان خود را «۷» در نظر نمی گیرند زیرا بی خدایی ناشی از کمبود شواهد است و همیشه ذهن فرد قابل تغییر است. در کتاب، داوکینز نظر خود را به شماره «۶» نزدیک تر می بیند، ولی در مصاحبه هایی که با بیل مار و آنتونی کنی کرده است خود را به طور دقیق تر ۶.۹ دانسته است.
طیف (یا بیناب) الکترومغناطیسی، بازۀ فرکانس های تابش الکترومغناطیسی است.
c برابرست با ۲۹۹،۷۹۲،۴۵۸ متر بر ثانیه (سرعت نور در خلاء)
h برابرست با
گسترۀ طیف الکترومغناطیسی به گونه ای است که از بسامدهای کم رادیویی تا پرتوهای گاما را دربر می گیرد و طول موج هایی از هزاران کیلومتر تا کسری از اندازه اتم را پوشش می دهد.
طیف الکترومغناطیسی، پیوسته است.
امواج الکترومغناطیسی سه ویژگی اصلی دارند؛ بسامد (f)، طول موج (λ) و انرژی فوتون (E).
طیف سنجی یا بیناب نمایی، (به انگلیسی: Spectroscopy) به عنوان مطالعه برهمکنش بین نور و ماده نیز تعریف می شود. از لحاظ تاریخی طیف سنجی به شاخه ای از علم برمی گردد که نور مرئی برای مطالعات نظری در ساختار ماده و آنالیزهای کیفی و کمی استفاده می شد. اگرچه اخیراً به عنوان یک تکنیک جدید نه فقط برای نور مرئی بلکه بسیاری از اشکال تابش های الکترومغناطیسی و غیرالکترومغناطیسی مانند میکروموجها، امواج رادیویی، اشعه ایکس، الکترونها، فوتونها (امواج صوتی) و غیره بکاربرده می شود. از انواع روش های مهم و پرکاربرد در شیمی تجزیه می توان به روش های طیف سنجی جرمی، مادون قرمز، ماوراء بنفش و رزونانس مغناطیسی هسته اشاره کرد.
طیف سنجی فروشکست القایی لیزری
طیف سنجی فلورسانسی
طیف سنجی مرئی
طیف سنجی فوریه
طیف سنجی فرابنفش
طیف بینی فروسرخ
طیف سنجی جرمی
طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته ای
طیف سنجی رامان
بیناب نمایی لیزری
طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی
طیف سنجی اغلب در شیمی فیزیک (بطور مثال در نوعی تصویربرداری ام آرآی) و شیمی تجزیه برای شناسایی ماده از طریق طیف گسیلی یا جذبی از آنها یکار برده می شود. وسیله ای که طیف هر ماده را ثبت می کند طیفسنج یا اسپکترومتر نام دارد. طیف سنجی همچنین به طور زیاد در اخترشناسی و مشاهدات از راه دور استفاده می شود. اکثر تلسکوپ های بزرگ طیف نگار دارند که برای اندازه گیری ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی اجسام نجومی یا اندازه گیری سرعت شان از طریق جابجایی دوپلری خطوط طیفی شان استفاده می شود. این نوع کاربرد در مبحث طیف سنجی نجومی به تفضیل آمده است.
طیف سنجی الکترونی اوژه (به انگلیسی: Auger electron spectroscopy یا AES)، تکنیک آنالیزی رایجی است که به ویژه در مطالعهٔ سطوح و به طرز عام تری، در مبحث دانش مواد به کار می رود. اساس تکنیک طیف سنجی، اثر اوژه است، همان گونه که نام گذاری شده است بر اساس آنالیز الکترون های پرانرژی تابش شده از یک اتم برانگیخته پس از یک سری رخدادهای وارفتگی درونی است. اثر اوژه به طور مستقل به وسیلهٔ لایس میتنر و پیر اوژه در دههٔ ۱۹۲۰ میلادی کشف شد. گرچه این اکتشاف به وسیلهٔ میتنر بود و درابتدا در روزنامهٔ Zeitschrift für Physik در ۱۹۲۲ منتشر شد، اما اوژه در بسیاری از جوامع علمی به عنوان کاشف این اثر شناخته می شود. تا اوایل دههٔ ۱۹۵۰، انتقال های اوژه به وسیلهٔ طیف شناسان به عنوان آثاری مزاحم شناخته می شدند و شامل اطلاعات موادی مرتبط زیادی نبودند، اما برای بیان ناهنجاری ها در اطلاعات طیف سنجی پرتو ایکس به کار می رفتند. با این وجود از سال ۱۹۵۳، AES یه تکنیکی کاربردی و توصیف سرراست برای تفحص محیط های سطحی شیمیایی و ترکیبی تبدیل شده است و در متالورژی، شیمی حالت گاز و در صنعت ریزالکترونیک ها کاربردهایی پیدا کرده است.
طیف بینی الکترونی (به انگلیسی: Electron spectroscopy) روشی برای پردازش و مطالعهٔ ساختار الکترونیکی و دینامیکی اتم ها و مولکول ها است. درحالت کلی یک منبع تحریک مانند پرتوهای ایکس، الکترون ها یا تابش سنکروترون، الکترونی که از لایه های داخلی تر اوربیتال اتم باشد را پس می زند. تشخیص فوتوالکترون هایی که بوسیلهٔ پرتوهای ایکس پس زده شده اند را طیف بینی فوتوالکترون اشعه ایکس (XPS) یا طیف بینی الکترون برای تحلیل های شیمیایی (ESCA) می نامیم. تعیین الکترون هایی که از اوربیتال های بالاتر رانده شده اند تا انرژی را در طول فرایند انتقال الکترون ذخیره کنند، طیف سنجی الکترون اوژه نام دارد (AES).
دانشگاه آدلید، استرالیا
دانشگاه اولو، فنلاند
کاربرد آزمایشگاهی این کار در بالابردن دقت اندازه گیری (بالا رفتن رزولوشن) در شدت و زاویهٔ توزیع الکترون های بیرون زده شده است. اینکه الکترون های منتشر شده تنها می توانند از عمقی نزدیک به ۳ نانومتر یا کمتر فرار کنند باعث می شود تا طیف بینی الکترونی برای مطالعهٔ سطح مواد جامد بسیار مفید واقع گردد. همچنین با کاربرد دو فن طیف بینی الکترونی و sputtering یا بمباران هدف به کمک ذرات پرانرژی برای برداشتن لایه لایهٔ سطح؛ می توان نیمرخ یک عمق داده شده را بدست آورد.
هم اکنون در آزمایشگاه MAX در سوئد، در Elettra Storage Ring در تریستهٔ ایتالیا و در ALS در برکلی بر روی تابش سنکروترون تحقیقاتی در حال انجام است.
ویکی پدیای انگلیسی
طیف بینی الکترونی اوژه (به انگلیسی: Auger electron spectroscopy یا AES)، روشی رایج در آنالیز است که به صورت ویژه در مطالعهٔ سطوح و در حالت عمومی تر، در مبحث علم مواد به کار می رود.
آنالیز ترکیبی منطقه ۵ تا ۳ نانومتر نزدیک سطح برای تمام عناصر به جز هیدروژن و هلیم
رسم منحنی عمق – ترکیب و آنالیز فیلم نازک
آنالیز شیمیایی تجزیه جانبی بالای سطح و مطالعات ناهمگون برای تعیین متغیرهای ترکیبی در محدوده بزرگ تراز ۱۰۰ نانومتر
آنالیز مرزدانه و دیگر سطوح مشترک به وجود آمده شده به وسیله ترک
تشخیص فازها در مقاطع میانی
اساس تکنیک طیف سنجی، اثر اوژه است، همان گونه که نام گذاری شده است بر اساس آنالیز الکترون های پرانرژی تابش شده از یک اتم برانگیخته پس از یک سری رخدادهای وارفتگی درونی است. اثر اوژه به طور مستقل به وسیلهٔ لایس میتنر و پیر اوژه در دههٔ ۱۹۲۰ میلادی کشف شد. گرچه این اکتشاف به وسیلهٔ میتنر بود و درابتدا در روزنامهٔ Zeitschrift für Physik در ۱۹۲۲ منتشر شد، اما اوژه در بسیاری از جوامع علمی به عنوان کاشف این اثر شناخته می شود. تا اوایل دههٔ ۱۹۵۰، انتقال های اوژه به وسیلهٔ طیف شناسان به عنوان آثاری مزاحم شناخته می شدند و شامل اطلاعات موادی مرتبط زیادی نبودند، اما برای بیان ناهنجاری ها در اطلاعات طیف سنجی پرتو ایکس به کار می رفتند. با این وجود از سال ۱۹۵۳، AES یه تکنیکی کاربردی و توصیف سرراست برای تفحص محیط های سطحی شیمیایی و ترکیبی تبدیل شده است و در متالورژی، شیمی حالت گاز و در صنعت ریزالکترونیک ها کاربردهایی پیدا کرده است.
انرژی حدود ۲ تا ۵۰ الکترون ولت برای جداسازی الکترونی از لایه های درونی یک اتم کافیست. هنگامیکه الکترونی، اتم را ترک کند، یک جای خالی از خود بجا می گذارد. الکترون های لایه های بالاتر که پرانرژی ترند می توانند به این جای خالی رفته و انرژی آزاد کنند. انرژی آزاد شده می تواند به دو گونه باشد، یا به صورت فوتون تابش شود یا به الکترون دیگری منتقل شده و باعث شود آن الکترون از اتم به بیرون پرتاب شود. الکترونی که بدین گونه از اتم خارج می شود را الکترون اوژه گویند.
معمولاً زیر ۵ دقیقه برای بررسی کامل از ۰ تا ۲۰۰۰ الکترون ولت کافی است.
طیف بینی پرتو ایکس(به انگلیسی: X-ray spectroscopy) مجموعه ای از روش ها و تکنیک های طیف بینی جهت تجزیه و تحلیل ترکیبات در علم شیمی تجزیه است که در آن از اشعه ایکس برای این منظور استفاده می شود. به اعتقاد بسیاری ویلیام هنری براگ و ویلیام لورنس براگ از بنیانگذاران و پیشتازان در این روش بوده اند.
طیف بینی جذبی(به انگلیسی: Absorption spectroscopy) شامل روش های طیف بینی برای اندازه گیری جذب تابش ناشی از اندرکنش با یک نمونه، به عنوان تابعی از بسامد یا طول موج است. نمونه، انرژی (مانند فوتون) را از میدان تابش جذب می کند. شدت جذب، متغیری برحسب بسامد است و این تغییر، همان طیف جذبی است.
جذب (الکترومغناطیس)
Densitometry
طیف گسیلی
خطوط فرانهوفر
HITRAN
Infrared gas analyzer
Infrared spectroscopy of metal carbonyls
Lyman-alpha forest
Optical density
Photoemission spectroscopy
Transparent materials
Water absorption
White cell (spectroscopy)
X-ray absorption spectroscopy
طیف بینی جذبی گونه ای ابزار در شیمی تحلیلی است که برای تعیین حضور یک مادهٔ خاص در یک نمونه و در بسیاری اوقات، برای اندازه گیری مقدار مادهٔ مورد نظر به کار می رود. طیف بینی فروسرخ و طیف بینی مرئی-فرابنفش روش های رایج در کاربردهای تحلیلی هستند. طیف بینی جذبی در مطالعهٔ فیزیک مولکولی و اتمی، طیف سنجی نجومی و سنجش از دور نیز به کار می رود.
گسترهٔ وسیعی از رویکردهای آزمایشگاهی برای اندازه گیری طیف جذبی وجود دارد. رایج ترین روش، هدایت یک باریکهٔ تابش به سوی نمونه و تعیین شدت تابش گذرنده از آن است.
طیف جذبی یک ماده، نسبت تابش جذب شده توسط آن ماده روی بازه ای از بسامدها است. طیف جذبی با ترکیب اتمی و مولکولی ماده تعیین می شود. تابش معمولاً با بسامدهایی که مطابق با اختلاف انرژی میان حالت های کوانتومی مولکول ها هستند، جذب می شود. جذبی که ناشی از انتقال میان دو حالت باشد، با نام خط طیف نوری خوانده می شود و یک طیف معمولاً از خطوط بسیاری تشکیل می شود.
طیف بینی دفع گرمایی (به انگلیسی: Thermal desorption spectroscopy) که با نام دفع فرمان-گرمایی (به انگلیسی: temperature programmed desorption) نیز شناخته می شود روشی برای مشاهده مولکول های دفع شده از سطح در هنگام افزایش دماست. بسیاری از دانشمندان نام دفع فرمان-گرمایی را ترجیح می دهند چرا که این روش طیف بینی محسوب نمی شود.
وقتی اتم ها یا مولکول ها در تماس با سطوح قرار می گیرند، «جذب» آنها می شوند. با تشکیل پیوندی با سطوح، سطح انرژی خود را کیمنه می کنند. انرژی پیوند به ماده جذب شده و سطح جاذب بستگی دارد. اگر سطح گرم شود، در نقطه ای، انرژی منتقل شده به ماده جذب شده باعث خواهد شد که ماده «دفع» شود. دمایی که این اتفاق می افتد به عنوان دمای دفع شناخته می شود. در نتیجه روش دفع فرمان-گرمایی اطلاعاتی در مورد انرژی پیوند به ما می دهد.
تحلیلگر طیف (به انگلیسی: spectrum analyzer) سیگنال را در حوزه فرکانس بررسی کرده و دامنهٔ هریک از فرکانس ها را برای آن سیگنال نشان می دهد. منظور از طیف در این عبارت، طیف فرکانسی است. از استفاده های آن این است که می توان توان سیگنال هایی که مقدار آنها را در حوزه زمان می دانیم یا نمی دانیم اندازه گرفت. نوع خاصی از این دستگاه به این صورت عمل می کند که ابتدا سیگنال را در حوزه زمان دریافت می کند سپس از آن تبدیل سریع فوریه گرفته و آن را در حوزه فرکانس نشان می دهند.
اسیلوسکوپ
طیف سنج
طیف الکترومغناطیسی


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

طیف در دانشنامه آزاد پارسی

طِیف (spectrum)
در فیزیک، طرح توزیع بسامدها یا طول موج های تابش الکترومغناطیسی، وقتی اجزای سازندۀ آن ازهم جدا می شوند. نور مرئی بخشی از طیف الکترومغناطیسی است. بیشتر چشمه ها امواجی با گستره ای از طول موج ها گسیل می کنند و امواج گسیل شده طول موج های تجزیه پذیر یا قابل «پاشیده شدن»اند. نور سفید به رنگ های سرخ، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، و بنفش تجزیه می شود. طیف نور مرئی را نخستین بار آیزاک نیوتون بررسی کرد. او در ۱۶۷۲ چگونگی تجزیۀ نور سفید به رنگ های گوناگون را نشان داد. در طیف نمایی، از انواع گوناگون طیف ها، به هر دو صورت طیف های جذبی و گسیلی، برای تابش و ذرات، استفاده می کنند. جسمی که به حالت التهاب درآمده است، تابشی با طیف پیوسته از خود گسیل می کند که شامل توزیع پیوسته ای از طول موج هاست. عنصری که در حالت گازی است، طیف خطی، شامل یک یا چند خط روشن ناپیوسته با طول مو ج های مشخص، گسیل می کند. گازهای مولکولی طیف های نواری از خود گسیل می کنند. این نوارها دربردارندۀ گروه هایی از خطوط به هم فشرده اند. در طیف جذبی، به جای خطوط روشن، با مشخصۀ محیط جذب کننده با خطوط تاریک یا نواحی تاریک روبه رو می شویم. طیف جرمی هر عنصر با استفاده از طیف سنج جرمی به دست می آید و فراوانی نسبی ایزوتوپ های سازندۀ آن را نشان می دهد. باریکۀ نور در برخورد با منشور شکسته می شود. این شکست ناشی از تفاوت ضریب شکست شیشه و هواست. نور در راستای خط مستقیم در هوا منتشر می شود. طیف نور سفید درپی تجزیۀ طول موج های سازندۀ باریکه پدید می آید. نور سفید متشکل از نورهای سرخ، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، و بنفش است. علاوه بر نور مرئی، نور نامرئی هم دارای طیف است. طول موج های بلندتر از سرخ مرئی را فروسرخ، و طول موج های کوتاه تر از بنفش مرئی را فرابنفش می گویند. با استفاده از منشور، قطعه ای مادۀ شفاف با قاعدۀ مثلثی، از جنس پلاستیک، شیشه، یا سیلیس، پرتو نور سفید را به رنگ های طیف تجزیه می کنند.

ارتباط محتوایی با طیف

طیف در جدول کلمات

طیف
آمدن خیال در خواب

معنی طیف به انگلیسی

spectrum (اسم)
بینایی ، خیال ، شبح ، منظر ، طیف ، رنگ های مریی در طیف بین

طیف را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

مجتبی عیوض صحرا ٠٢:١٧ - ١٣٩٦/٠٣/٢١
معادل فارسی: trip تریپ(تیریپ)!-
قُماش،نوع،قالب،گونه،جور،طرز،کیفیت-وضع،حالت،شکل،صورت
|

مجتبی عیوض صحرا ٠٠:٥٨ - ١٣٩٦/٠٣/٣٠
چارچوب،محدوده،بازه،گستره!
|

مجتبی عیوض صحرا ٠٣:٣٥ - ١٣٩٦/٠٤/٢٨
معادل فارسی برای: تیپ(type)،رِنج(range)
|

هومن سپهری ١٧:٣١ - ١٣٩٦/١١/٠٦
پیکره
|

فریبرز باغشمالی ٠٦:٣٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥
طيف (Spectrum) به مفهوم نواری از رنگ ها است که در نتیجه پراکندگی نور مرئی، درجات شکست نور، و همچنین طول موج هر یک، پدید می آید. همچنین، به ويژگی طول موج ’تابش الکترومغناطیسی‘ یک اتم، مولکول، و یا ماده که منتشر شده و یا منعکس می گردد، گفته می شود.
|

مهران سلطانی ٠١:٤٦ - ١٣٩٧/١٠/٣٠
طیف به معنای جامعه ، جمع ، مجموع
|

سینا ٢٠:٤٠ - ١٣٩٨/٠١/٢٧
گستره
|

شهناز اکبرزاده ٢٣:٠٠ - ١٣٩٨/٠٤/٢٥
دامنه
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

سانیا > سانیا
رحیم > ارسام
اسماعیل بخشی > hole in the wall
امین جهانگرد > spangle
مهرآذین > مهرآذین
DORSA > درسا
fw.jj > at
سکوت > Take off

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• الممثله طیف   • طیف یعنی چه   • طیف چیست   • طیف زلزله   • طیف اردکان   • شرکت مشاوران طیف شریف   • معنی طیف   • گروه علمی تحلیلی طیف   • مفهوم طیف   • تعریف طیف   • معرفی طیف   • طیف یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی طیف
کلمه : طیف
اشتباه تایپی : xdt
آوا : teyf
نقش : اسم
عکس طیف : در گوگل


آیا معنی طیف مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )