برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1284 100 1

ظفرنامه (حمد الله مستوفی )

ظفرنامه (حمد الله مستوفی ) در دانشنامه اسلامی

ظفرنامه (حمد الله مستوفی )
ظفرنامه (قسم الاسلامیه)، نوشته حمد الله مستوفی ، تصحیح مهدی مداینی ، پروین باقری اهرنجانی و منصوره شریف زاده است.
یازده کتاب فارسی، «ظفرنامه» نام گرفته و چنین خوانده شده اند:۱. ظفرنامه ابن سینا ؛۲. ظفرنامه نظام الدین شامی ؛۳. علی یزدی)">ظفرنامه شرف الدین علی یزدی ؛۴. ظفرنامه هاتفی ؛۵. ظفرنامه قدسی (شاه جهانی)؛۶. ظفرنامه عالم گیری ؛۷. ظفرنامه کابل ؛۸. ظفرنامه رنجیت سنگه ؛۹. ظفرنامه بهرتپور ؛۱۰. ظفرنامه گوبند سنگه ؛۱۱. ظفرنامه حمد الله مستوفی.البته برخی از پژوهش گران، ظفرنامه ناصری را نیز بدین فهرست افزوده اند. ترجمه کهن ترین ظفرنامه، به ابن سینا (۴۲۸- ۳۸۰) منسوب است. ظفرنامه مستوفی، تاریخ منظومی به شمار می آید که در ۸۵۰ هجری، به طرز شاه نامه فردوسی و در ۷۵۰۰۰ بیت سامان یافته است. این مثنوی بلند، تاریخ ایران را از فتح ایران به دست عربان (نیمه نخست سده هشتم هجری) تا روزگار نویسنده بازگو می کند. این کتاب را دنباله اثر فردوسی می توان برشمرد؛ زیرا او به شاه نامه بسیار علاقه مند بود و شش سال در سامان دهی نسخه ای منقح و جامع از این کتاب زمان صرف کرد و کتاب خود را در ۷۳۵ هجری نوشت. انگیزه او را در سرودن این منظومه، پاسخ گویی به درخواست دوستانش برای سامان دادن منظومه ای به تقلید از فردوسی بوده است. وی برای این کار پانزده سال زمان صرف کرد.مستوفی بر اثر نشست و برخاست با مجامع بلند پایه علمی- ادبی دورانش و به انگیزه پاسداشت حکیم ابو القاسم فردوسی و منظومه سترگ و جاودانه وی، به فراهم آوردن نسخه ای سودمند و پاکیزه (تحصیحی انتقادی) از آن دست گشود و در میان کار، در اندیشه سرودن ظفرنامه افتاد و آن را سامان داد.
ساختار
این کتاب دارای سه بخش (کتاب، قسم) است: اعراب و اسلام ، ایرانیان و مغول . نویسنده در باره تاریخ اسلام، ۲۵۰۰۰ بیت، در باره تاریخ ایران، بیست هزار بیت و در باره تاریخ مغول، سی هزار بیت سروده است و از این رو، منظومه اش پانزده هزار بیت بیش از شاه نامه فردوسی (شصت هزار بیت) دارد و به رغم قالب شعری اش، از کتاب های بسیار مهم و بسیار دقیق تاریخی به ویژه در باره تاریخ مغول به شمار می رود؛ زیرا رویدادهای خرد نیز در آن فرو گذار نشده اند. این کتاب سه بخش (قسم) به نام های «اسلامیه»، «احکامیه» و «سلطانیه» است که دوره ا ...

ارتباط محتوایی با ظفرنامه (حمد الله مستوفی )

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ظفرنامه (حمد الله مستوفی )   • مفهوم ظفرنامه (حمد الله مستوفی )   • تعریف ظفرنامه (حمد الله مستوفی )   • معرفی ظفرنامه (حمد الله مستوفی )   • ظفرنامه (حمد الله مستوفی ) چیست   • ظفرنامه (حمد الله مستوفی ) یعنی چی   • ظفرنامه (حمد الله مستوفی ) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ظفرنامه حمد الله مستوفی
کلمه : ظفرنامه (حمد الله مستوفی )
اشتباه تایپی : ztvkhli (pln hggi lsj,td )
عکس ظفرنامه (حمد الله مستوفی ) : در گوگل

آیا معنی ظفرنامه (حمد الله مستوفی ) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )