برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1298 100 1

ظفرنامه ( ابن سینا)

ظفرنامه ( ابن سینا) در دانشنامه اسلامی

ظفرنامه ( ابن سینا)
«ظفرنامه» کتابی است اخلاقی که در باره اسم آن احتمال داده شده که خردنامه باشد، لکن اثبات آن راحت نمی باشد. تالیف این کتاب، به زمان انوشیروان برمی گردد.
اصل این کتاب قاعدتا به زبان پهلوی نوشته شده است، اما اینکه ترجمه آن به فارسی به چه شکلی انجام شده، محل تامل است، زیرا از تعابیر فارسی به کار برده شده در ترجمه، به دست می آید که این ترجمه متنی عربی است؛ نه پهلوی، فلذا این احتمال تقویت می شود که متن اصلی کتاب یک بار به عربی ترجمه شده و ترجمه حاضر در واقع از عربی به فارسی برگردانده شده است. دلیل دیگر این مدعی تطابق آن با ترجمه های قرن سه یا چهار و پنجم است. در انتساب ترجمه این کتاب به ابن سینا مناقشات اساسی فراوانی وجود دارد که تقریبا چنین انتسابی را به کلی منتفی می سازد.
ادله رد انتساب ظفرنامه به بو علی
از جمله ادله ای که برای رد انتساب ترجمه ظفرنامه به بو علی مطرح گردیده است، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:۱. در هیچ اثری از آثار بو علی و یا تاریخ زندگیش، اشاره ای به تسلط وی بر زبان پهلوی نشده و تقریبا معلوم است که ابن سینا مسلط بر زبان پهلوی نبوده است.۲. ادبیات مترجم کتاب، هیچ تناسبی با آثار فارسی بو علی، مثل دانش نامه علایی، رساله نبض و... ندارد.۳. هیچ علاقه ای از بو علی نسبت به کار ترجمه دیده نشده است و در ردیف کارهای علمی وی چنین چیزی مشاهده نشده است.۴. کسانی که این ترجمه را به بو علی منسوب کرده اند، مانند مصطفی بن عبدالله معروف به حاجی خلیفه و کاتب چلبی در کتاب «کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون»، گفته اند: امیر نوح بن منصور سامانی، وزیر خود ابن سینا را مکلف به ترجمه این کتاب کرده است؛ این در حالی است که با توجه به تاریخ وفات نوح بن منصور، ابن سینا در آن تاریخ هفده ساله بوده و هیچ منصب وزارتی در آن سن و سال متعلق به بو علی نبوده است.اما اینکه خود کتاب و محتوایش در واقع از کجا نشات گرفته است، مسئله ای است که به اندازه انتسابش به مترجم، مورد نقد و بررسی علما و بزرگان قرار گرفته است. خلاصه این نظریات و قول مشهور در این زمینه، ما را به این نتیجه می رساند که کتاب، در واقع سؤال و جواب هایی است که بین انوشیروان و وزیر دانشمندش بزرگمهر انجام شده است و آن مرد دانشمند با استفاده از اندوخته های خود که از ...

ارتباط محتوایی با ظفرنامه ( ابن سینا)

ظفرنامه ( ابن سینا) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ظفرنامه ( ابن سینا)   • مفهوم ظفرنامه ( ابن سینا)   • تعریف ظفرنامه ( ابن سینا)   • معرفی ظفرنامه ( ابن سینا)   • ظفرنامه ( ابن سینا) چیست   • ظفرنامه ( ابن سینا) یعنی چی   • ظفرنامه ( ابن سینا) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ظفرنامه  ابن سینا
کلمه : ظفرنامه ( ابن سینا)
اشتباه تایپی : ztvkhli ( hfk sdkh)
عکس ظفرنامه ( ابن سینا) : در گوگل

آیا معنی ظفرنامه ( ابن سینا) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )