انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1099 100 1

ظفر

/zafar/

مترادف ظفر: پیروزی، تسلط، چیرگی، سلطه، غلبه، فتح، نجاح، نصرت

متضاد ظفر: شکست

برابر پارسی: پیروزی، چیرگی

معنی اسم ظفر

اسم: ظفر
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: zafar) (عربی) پیروزی، نصرت - پیروزی، نصرت

معنی ظفر در لغت نامه دهخدا

ظفر. [ ظَ ف َ ] (ع اِمص ) پیروزی. فیروزی. نصرت.فتح. غلبه. کامروائی. دست یافتن. کامیابی. نجاح. به مراد رسیدن. استیلا. پیروز شدن. پیشرفت :
به صدر اندر نشسته شهریاری
ظفریاری به کنیت بوالمظفر.
لبیبی.
کاروان ظفر و قافله ٔ فتح و مراد
کاروانگاه به صحرای رجای تو کند.
منوچهری.
و به دولت عالی ظفر و نصرت روی خواهد نمود. (تاریخ بیهقی ).با اینهمه در جنگی که کنند ظفر ایشان را باشد. بدا قوما که مائیم که ایزد عزّ ذکره چنین قوم را بر ما مسلط کرده و نصرت میدهد. (تاریخ بیهقی ). چنان دانم که بدان تدبیر راست که کردم ما را ظفر باشد. (تاریخ بیهقی ). قوت پیغامبران معجزات آمد... و قوت پادشاهان... درازی دست و ظفر و نصرت. (تاریخ بیهقی ).
الا انثنیت و فی اظفارک الظفر.
ابوسهل زوزنی (از تاریخ بیهقی ).
بساز رزم عدو را که از برای ترا
قضا گرفته به کف نامه ٔ ظفر دارد.
مسعودسعد.
تا به هر طرف که نشاط حرکت فرماید ظفر و نصرت رایت او را تلقی و استقبال واجب بیند. (کلیله و دمنه ). ظالمان مکار چون هم پشت شوند ظفر یابند. (کلیله و دمنه ). و در اتمام آنچه بر دوستان اقتراع کنند ظفریابد. (کلیله و دمنه ). سباشی تکین بر او ظفر یافت و او را بگرفت و به دونیم کرد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). خوارزمیان بر امید ظفر و نصرت پای بیفشردند. (ترجمه ٔتاریخ یمینی ). از آن سفر با موکب ظفر بازگردید. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). آخر کار، بکتوزون ظفر یافت و سیمجوری هزیمت شد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
هست مر هر صبر را آخر ظفر
هست روزی بعد هر تلخی شکر.
مولوی.
تا رنج نبری گنج برنداری و تا جان در خطر ننهی بر دشمن ظفر نیابی. (گلستان ).
|| (اِ) زمین هموار و پست گیاهناک.

ظفر. [ ظَ ف ِ ] (ع ص ) ظفیر.ظِفّیر. مردی که به هرچه اراده کند دریابد آن را.

ظفر. [ ظَ ] (ع مص ) فروبردن ناخن را در رخسار کسی. || ظفر عین ؛ ناخنه برآوردن چشم. || ماظفرتک عینی منذ زمان ؛ دیری است که ترا ندیده ام. || (اِخ ) نام مردی است.

ظفر. [ ظَ ] (ع اِ) ظفره. فودنج بری. پودنه ٔ بری.

ظفر. [ ظُ / ظُ ف ُ / ظِ ] (ع اِ) ناخن. ج ، اظفار، اظافیر. || کلیل الظُفر و مقَلّم ُالظُفر؛ مرد سست بددل و ذلیل خوار. || ناخنه ٔ چشم. || کمان سوای بستنگاه زه کمان و یا گوشه و نوک کمان. پس گوشه ٔ کمان. (مهذب الاسماء). || ما بالدّار ظُفر؛ احدی در خانه نیست. || رأیته ُ بظفره ، أی بنفسه ؛ دیدم خود او را. || کل ذی ظُفر (قرآن 146/6). در قرآن کریم ، شامل ذوات المناسم از انعام و ابل باشد، چه منسم به جای ناخن آنان باشد. ذوظفر؛ صاحب مخلب و چنگال از مرغان و صاحب حافر از دواب و صاحب ناب از سباع. (مهذب الاسماء).

ظفر. [ ظَ ف َ ] (اِخ ) (بنو...) بطنی از انصار و بطنی از بنی سُلیم.

ظفر. [ ظَ ف َ ] (اِخ ) موضعی است نزدیک حَوأب در راه بصره به مدینه.

ظفر. [ ظَ ف َ ] (اِخ ) دهی است به حجاز.

ظفر. [ ظَ ف َ ] (اِخ ) (... الفنج ) از اعمال زبید است.

ظفر. [ ظَ ف َ ] (اِخ ) (قراح...) محله ای است به بغداد.

ظفر. [ ظَ ف َ ] (اِخ ) نام قلعه ای است از اعمال صنعاء.

ظفر. [ ظُ ] (اِخ ) موضعی است نزدیک شُمیط بین مدینه و شام از دیار فزاره و در آنجاست که ام قرفة، فاطمة بنت ربیعةبن بدر کشته شد. (معجم البلدان ).

ظفر. [ ظَ ف ِ ] (اِخ ) قلعه ای است به یمن. (منتهی الارب ).

ظفر. [ ظَ ف َ ] (اِخ ) ابن احمدبن الحسین الجلیلی النیسابوری. از صوفیه ٔ کبار است و او به اصفهان رفت و درمحرم سال 382 هَ. ق. وفات کرد. حدیث کرد احمدبن الحسین جبیلی النیسابوری : قدم علینا... حدیث کرد ما راابوجعفر محمدبن الحسن بن علی بن عمار المؤدّب در نیشابور، که حدیث کرد ما را عبداﷲبن الحارث الصنعانی ازعبدالرّزاق بن همام از مَعمَر از زُهری از عُروة از عائشه از پیغمبر (ص ) که فرمود: النفح ُ فی الطعام یذهب بالبرکة. رجوع به ذکر اخبار اصفهان ج 1 ص 352 شود.

ظفر. [ ظَ ف َ ] (اِخ ) (شیخ...) ابن الداعی بن ظفر الحمدانی القزوینی ، مکنی به ابوسلیمان. فقیه صالح از شاگردان ابی علی بن شیخ ابی جعفر طوسی است و او را نظمی لطیف است. (روضات ص 337).

ظفر. [ ظَ ف َ ] (اِخ ) (السید ابی الفضل...) ابن الداعی بن مهدی العلوی العمری الاسترآبادی. فقیه ثقه ٔ صالح از شاگردان شیخ ابوالفتح کراجکی. (روضات ص 337).

ظفر. [ ظَ ف َ ] (اِخ ) (شیخ...) ابن همام بن سعد الاردستانی. شیخ منتجب الدین در فهرست خویش وی را امام لغت گفته است. (روضات ص 337).

ظفر. [ ظَ ف َ ] (اِخ ) (ظفرالدین ) شاعری از اهل همدان و در خدمت ملکشاه سلجوقی بوده است. این شعر از اوست :
به هنر باش هرچه خواهی کن
نه بزرگی به مادر و پدر است
نافه ٔ مشک را ببین به مثل
کاین قیاسی بدیع و معتبر است .
(از قاموس الاعلام ).

ظفر.[ ظَ ف َ ] (اِخ ) میرزا کاظم کرمانی ، خلف میرزا محمدتقی کرمانی. از اکابر محققین است. وی در شباب تحصیل علوم متداوله کرد و در حکمت طبیعی که فن موروثی اوست ماهر و قادر است. هم از آغاز جوانی طالب مطالب عرفانی و به خدمت جمعی از اهل حال و ارباب کمال رسیده و معاشرت ایشان را گزیده. همانا به میرزا محمدحسین رونق کرمانی اخلاص داشته. در کرمان صحبتش اتفاق افتاد درهنگامی که فقیر در آن شهر مریض بود در علاج نهایت دقت فرمود. قصائد خوب و غزلیات مرغوب دارد. از اوست :
تو و خار مغیلان زاهدا در طی ّ منزلها
من و راه خرابات و طواف کعبه ٔ دلها
در این منزل که پرخوف است ما درخواب و همراهان
ز خوف رهزنان بستند پیش از وقت محملها.
(از ریاض العارفین رضاقلیخان هدایت ).

معنی ظفر به فارسی

ظفر
( ظفر خان ) مظفر شاه اول از سلاطین گجرات ( حاکم گجرات ۷۹۴ - استقلال ۷۹۹ ه.ق ./ ۱۳۹۶ م .) وی پسر یکی از افراد طایفه رجپوت بود که اسلام آورد . پس از آنکه ظفر خان در حکومت مستقل شد راجه های رجپوت و قبیله وحشی بیل او را دور کردند و متصرفات وی محدود گردید بقطعه ای کم عرض از خشکی مابین مرتفعات و دریا و با این احوال باز قسمتی مهم از ساحل غربی هند را تا شبه جزیره سورت در تصرف داشت . ظفر خان بزودی بوسیله تسخیر ایدر و دیو مملکت خود را وسعت بخشید و جالور را غارت کرد و یک بار هم در سال ۸۱٠ مالوه را متصرف شد. احمد شاه اول جانشین او گردید.
پیروزی یافتن، به مرادرسیدن ، غلبه، پیروزی، ناخن
۱ - ناخن جمع اظفار جمع الجمع اظافیر . ۲ - ناخنه چشم .
قلعه ایست بیمن .
قریه ایست به چهار فرسنگی جنوب شیراز . یا محله ایست در همدان .
( اسم ) اظفار الطیب
اسم ) اظفار الطییب ٠٠
عطر و چوب عطری است که ظفر الطیب نیز خوانده شده است و یکی از اجزای روغن مقدس است .
( اسم ) گیاهی است از تیره سبزی آساها دحریج ٠
شجر. ابی مالک و ظفر القط است .
قلو مانن نباتیست ساقش مربع مثل ساق باقلی و بگش مثل برگ بارتنگ و در ساق او غلافهای سر کج و آمیخته با گلهائی شبیه بگل سوسن کبود بریست .
گیاهی است داروئی و آنرا قاطانیقی و قاطاننقی نیز نامند .
( صفت ) آن چه موجب ظفر شود پیروزی آورنده .
( صفت ) پیروزمند فاتح .
جوینده ظفر پیروزی خواه .
مظفر شاه اول از سلاطین گجرات پسر یکی از افراد طایف. رجپوت است که اسلام آورد
( مصدر ) پیروز گردانیده اظفار مظفر کردن .
( صفت ) کسی که همیشه با فتح و ظفر همراه است .
شریف گوید : کلمه ایست سریانی . نام گیاهی شعری که بیشتر در اراضی سنگلاخ و کوهستانی و سواحل ماس. و هم در بیابانها روید با ساقی درشت و خشن و پوستی نازک و زبر به درازای بدست و نیم وان را ریش. خشبی است که قسمت عمده آن بر ظاهر زمین پیداست و درون ریشه سرخ و بیرون آن را پوستی سیاه پوشیده است و بر ساق آن شاخها روید پراکنده و برگ آن تنک باشد
( مصدر ) پیروز گردیدن فتح کردن .
( مصدر ) ۱ - پیروز شدن فتح کردن . ۲ - دست یافتن بر مسلط شدن بر .
افلاج . اظفار . بلل . فلج . استیلائ . کامیاب شدن . مظفر شدن .
مولد او صقلیه و در مکه پرورش یافت
( صفت ) آنکه همواره پیروز است کسی که همیشه مظفر است : کامران باد همه ساله و پیوسته ظفر بخت پاینده و دل تازه و دولت برنائ . ( فرخی )
صاحب ناخن .
آنکه بد طینتی وستیزه گری کند پست فطرت : هر که بلاوئ دشمن فریفته شود و بر لئیم ظفر و بد گوهر اعتماد روا دارد سزای او این است .

معنی ظفر در فرهنگ معین

ظفر
(ظَ فَ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) پیروز شدن . ۲ - (اِمص .) پیروزی .
(ظُ فُ) [ ع . ] (اِ.) ناخن ، ج . اظفار.

معنی ظفر در فرهنگ فارسی عمید

ظفر
پیروز شدن، غلبه.
* ظفر شدن: (مصدر لازم) [قدیمی] = * ظفر یافتن
* ظفر یافتن: (مصدر لازم) پیروز شدن، دست یافتن به مراد، غلبه کردن.
ناخن.
۱. پست ناخن.
۲. [مجاز] بد طینت، پست فطرت.
۳. [مجاز] خسیس.

ظفر در دانشنامه اسلامی

ظفر
معنی ظُفُرٍ: ناخن
معنی مَفَازاً: ظفر يافتن و رسيدن به هدف - كاميابي
معنی مَفَازَتِهِمْ: ظفر يافتن و رسيدن به هدفشان - كاميابيشان (مفازة مصدر ميمي از فوز به معناي ظفر يافتن و رسيدن به هدف . و در عبارت "وَيُنَجِّي ﭐللَّهُ ﭐلَّذِينَ ﭐتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمْ " حرف باء که بر سر اين کلمه در آمده باي ملابست و يا سببيت است ، پس فوزي که خدا ...
ریشه کلمه:
ظفر (۲ بار)

«ظُفُر» (بر وزن شتر) در اصل، به معنای «ناخن» می باشد، ولی به سمّ حیوان های سمّ دار (آنها که همچون اسب، سم هایی دارند که شکاف ندارد نه مانند گوسفند و گاو که دارای سم شکافته می باشند) نیز اطلاق شده; زیرا سمّ های آنها شبیه ناخن است، و نیز به پای شتر که نوک پای او یکپارچه است و شکافی ندارد، گفته اند.
بنابراین، از آیه فوق چنین استفاده می شود که تمام حیواناتی که «سم چاک» نیستند اعم از چهارپایان یا پرندگان، بر یهود تحریم شده بود.
(بر وزن عنق و قفل) ناخن. اعم از آن که در انسان باشد یا غیر آن. مراجعه به لغت نشان می‏دهد که ظفر فقط بمعنی تاخن و بمخلب (چنگال) شامل نیست. المنار از لسان العرب نقل می‏کند: ظفر ناخن انسان و ناخن پرنده است... و گفته‏اند ظفر ذر مرغی یا در حیوانی گویند که شکار نمی‏کند و مخلب در آن که شکار می‏کند. . ناخن داران که بر یهود حرام شده حتماً بر پرندگان و حیوانات چنگالدار شامل نیست که چنگالداران در اسلام نیز حرام است اختصاص به یهود ندارد و آنچه از فخر رازی نقل شده است و چنگال گرفتن و آنها را بنابر ظهور آیه، حلال دانسته و حدیث «حُرِّمَ کُلَّ ذی نابٍ مِنَ السِّباعِ وَ ذی مِخلَبٍ مِنَ الطُّیُورِ» را ضعیف پنداشته، بیهوده است. این آیه نیز روشن می‏کند که این محرّمات در اصل حلال بوده و بواسطه ظلمشان بر یهود حرام شده‏اند و شاید این آیه از آیه اول اعم باشد. باید دید مراد از این ناخنداران چیست؟ از ابن عباس و سدّی و غیره نقل شده: مراد حیوانی است که سم‏اش یکی است و شکاف ندارد مثل شتر و شتر مرغ و اردک و غاز (مجمع) از مجاهد نقل شده مراد هر چهارپائی است که سم شکافته نیست و سم شکافتگان را یهود می‏خورند. و از ابن زید نقل شده که مراد شتر است. در تورات فعلی سفر لاویان باب یازدهم بطور قاعده کلی هر شکافته شم و نشخوار کننده حلال شمرده شده ولی شتر را تحریم کرده که نشخوار می‏کند ولی شکافته سم نیست و ونک (حیوانی است مثل گربه بعضی آنرا گوسفند بنی اسرائیل گویند) نشخوار می‏کند ولی شکافته سم نیست ایضاً خرگوش و خوک که اولی سم شکافته نیست و دومی نشخوار نمی‏کند. ولی از اینها فقط شتر در ما نحن فیه است. نا گفته نماند: گوسفند و گاو داخل در این تحریم نیست زیرا جمله «وَمِنَ البَقَرِ وَ الغَنَمِ ...» نشان می‏دهد فقط پیه آن دو بر یهود حرام شده است. می‏ماند شتر و قسمت دیگری از طیّبات و ناخنداران. یهود می‏گفتند: این محرمات در اصل شریعتها حرام بودند و در اثر گناهان بر ما حرام نشده‏اند قرآن در جواب آنها فرموده: هر طعام پیش از نزول تورات بر بنی اسرائیل حلال بوده مگر آنچه اسرائیل بر خود حرام کرده بود تورات را بیاورید و بخوانید تا صدق این سخن روشن شود. گفته‏اند: یعقوب مرضی داشت که گوشت شتر آن را مزید می‏کرد لذا تصمیم گرفت که گوشت شتر نخورد. مراد از «ماحرم» آنست. * . ظفر: (بر وزن علم) بمعنی نجات و غلبه است بنظر راغب اصل آن از «طفره علیه» است یعنی انگشتش در بدن او فرو رفته. آن در آیه به معنی غلبه است یعنی: خدا شما را بر آنها غالب کرد و نصرت داد.
اِبْن ِ ظَفَر، ابوعبدالله ، محمد بن عبدالله بن محمد (۴۹۷- ۵۶۵ق ۱۱۰۴-۱۱۷۰/م )، ادیب ، لغوی ، مفسّر و شاعر است.
تاریخ درگذشت او را ۵۶۷ و ۵۶۸قمری و کُنیه او را ابوجعفر و ابوهاشم نیزگفته اند.
زادگاه
یاقوت و صفدی زادگاه او را صقلیه ، فاسی و سیوطی مکه دانسته اند. ابن ظفر دوران کودکی را در مکه گذرانید و نسبت مکّی وی نیز از همین جاست .
کسب دانش
در کودکی موطن خود را ترک کرد و برای کسب دانش راهی ِ مصر، مغرب و اندلس شد.
مشایخ
...
خسروخان بهادر الدوله فرزند حسین قلی خان ایلخانی یکی از سیاسیون ایرانی در دوره قاجار بود.
"خسرو خان بهادر الدوله سالار ارفع" «سردار ظفر» در سال۱۲۷۸ه. ق متولد شد. او بردار تنی "حاج علی قلی خان" سردار اسعد و پسر پنجم "حسین قلی خان ایلخانی" است.
لقب سردار ظفر
او در زمان "محمدعلی شاه" ملقب به «سردار ظفر» شد. سردار ظفر در خلال جنگ جهانی اول طرفدار انگلیس بود که بعد از پایان گرفتن جنگ جهانی اول انگلیسی ها به کمک رضاخان آمدند و درصدد تشکیل حکومت مرکزی برآمدند و حمایت خود را از بختیاری ها قطع کردند. سردار ظفر از رضاخان خواست که حفظ نظم و قلمرو بختیاری ها را به خود آنان واگذار کند که بی نتیجه بود.
از مساجد متبرک و معروف مدینه، مسجد بنی ظفر بوده است.
بنی ظفر از طوایف اوس است. این نام برگرفته از نام طایفه ای است که مسجد متعلق به آنان بوده است. نام دیگر مسجد، مسجد البغله است.

سرنوشت مسجد
این مسجد که روزگاری جمعیت زیادی را به خود جذب می کرد، در حال حاضر تخریب شده و به جای آن ساختمان امر به معروف و نهی از منکر در ابتدای خیابان ملک عبد العزیز، پس از گذشتن از دیوار شرقی بقیع و وارد شدن به خیابان یاد شده ـ حدود دویست متر بعد از فندق الدخیل ـ ساخته شده است.

اقامه نماز پیامبر در مسجد بنی ظفر
ابن شبه نوشته است: «إنّ النَّبِیّ صَلّی فِی مَسْجِدِ بَنِی حارِثَة وَ مَسْجِدِ بَنِی ظَفَر. ؛ پیامبر ص در مسجد بنی حارثه و مسجد بنی ظفر نماز گزارد.»
محمد بن فضاله ظفری که از اصحاب پیامبر(صلی الله علیه وآله) است، می نویسد: روزی حضرت همراه برخی از یارانش؛ مانند عبدالله بن مسعود و معاذ بن جبل به این مسجد آمدند و از عبدالله بن مسعود خواست تا برای آنان قرآن بخواند. زمانی که به آیه «فَکَیْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ کُلِّ أُمَّة بِشَهِید وَجِئْنَا بِکَ عَلَی هَؤُلاَءِ شَهِیدا» رسید، گریه کرد.

مسجد بنی ظفر در گذر تاریخ
...

ظفر در دانشنامه ویکی پدیا

ظفر
ظفر ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
ظفر (جماعت)
ظفر (فیلم)
ظفر جماعت و شهرکی در جنوب غربی کشور تاجیکستان است که در ناحیهٔ فرخار ولایت ختلان قرار دارد. جمعیت این جماعت ۹۲۶۳ است.
جماعت های تاجیکستان
ظفر فیلمی به کارگردانی و نویسندگی صابر رهبر محصول سال ۱۳۵۱ است.
رضا بیک ایمانوردی
فروزان
امیرفخرالدین
علی میری
حبیب الله بلور
مرسده کامیاب
نادیا
ابوالفضل میرزایی
حامد
نازلی
سیامک اطلسی
فاطی (فروزان) از زادگاهش به تهران می رود…
سیارک ۱۸۶۰۱ (به انگلیسی: 18601 Zafar، نامگذاری:1998BL11) هجده هزار و ششصد و یکمین سیارک کشف شده است که در ۲۳ ژانویه ۱۹۹۸ کشف شد.
قدر مطلق سیارک برابر ۱۰.۷ است.
ظفر ۳۰۰ یک بالگرد آزمایشی ساخت صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد.
این نمونه آزمایشی بر پایه بالگرد بل ای اچ-۱ کبرا ساخته شده است. در این بالگرد از سیستم جلو برنده جت آلیسون C۱۸ استفاده شده است. این بالگرد دو نفره دارای حداکثر سرعت ۲۴۰ کیلومتر بر ساعت و سقف پرواز ۲۱۵۹ متر می باشد.
ظفر ارگین (ترکی استانبولی: Zafer Ergin؛ زادهٔ ۳۰ اوت ۱۹۴۲) هنرپیشه اهل ترکیه است. وی از سال ۱۹۵۸ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده است.
از فیلم ها یا برنامه های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته است می توان به برلین در برلین، کاغذ اشاره کرد.
ظفر الگوز (انگلیسی: Zafer Algöz؛ زادهٔ ۳۰ اوت ۱۹۶۱) هنرپیشه اهل کشور ترکیه است. عمده شهرت وی به خاطر بازی در فیلم هایی مانند «الماس های آقای سالکیم» است. از دیگر فیلم هایی که وی در آن نقش داشته است می توان به خویشاوندان پدربزرگم اشاره کرد.
ظفر اوزگالتکین (انگلیسی: Zafer Özgültekin؛ زادهٔ ۱۰ مارس ۱۹۷۵) دروازه بان فوتبال اهل ترکیه است. از باشگاه هایی که در آن بازی کرده است می توان به اسکی شهراسپور، آنکارا گوچو، و کاردمیر اسپور اشاره کرد. وی همچنین در تیم ملی فوتبال ترکیه بازی کرده است و عضو این تیم در جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲ بوده است.
تعداد بازی ها و گل ها فقط مربوط به بازی های لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۱۱.
ظفر اونن (ترکی استانبولی: Zafer Önen; ۱ ژانویهٔ ۱۹۲۱ – ۱۳ دسامبر ۲۰۱۳(2013-12-13)) هنرپیشه اهل ترکیه بود. وی بین سال های ۱۹۴۲ تا ۲۰۱۱ میلادی فعالیت می کرد.
ظفر گرایی (زادهٔ ۱۳۲۴) دوبلور ایرانی است.
انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم
او در سال ۱۳۴۲ کار خود را درعرصه دوبلاژ آغاز نمود و بعد از اخذ دیپلم در سال ۱۳۴۶ به عضویت سندیکای گویندگان درآمد.
او تا سال ۱۳۶۶ به طور مداوم کار گویندگی را ادامه داد و از سال ۱۳۶۶ به آلمان سفر کرد و تا سال ۱۳۸۱ مقیم آن کشور بود. وی در سال ۱۳۸۱ به ایران بازگشت و مجدداً به گویندگی دوبلاژ بازگشت.
او در زمانهای گذشته در تئاتر فعالیت داشته است. صدای او دربسیاری از فیلم های سینمایی و سریال ها، خصوصاً سریال های کارتونی به یاد ماندنی است: همچون گویندگی به جای تسو در افسانه جومونگ و علی بابا درسریال کارتونی سندباد، گویندگی به جای چاملی در سریال کارتونی تنسی تاکسیدو و چاملی و گویندگی به جای ایگِل در کارتون گالیور.
امیر حسین خان ایلخان ظفر (زاده ۱۲۷۳ - درگذشته ۱۳۵۵) نویسنده، مترجم، سیاست مدار و مدیر ارشد اجرایی ایرانی است، که در ادوار پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای ملی بعنوان نماینده شهرکرد از استان چهارمحال و بختیاری، دوره هشتم و نهم بعنوان نماینده نجف آباد از استان اصفهان و در دوره پانزدهم بعنوان نماینده دزفول از استان خوزستان در مجلس شورای ملی حضور داشت. امیر حسین خان ایلخان ظفر در کابینه فضل الله زاهدی بعنوان وزیر مشاور عضویت داشت. وی فرزند خسرو خان سردار ظفر می باشد.
امیر حسین خان ایلخان ظفر (زاده ۱۲۷۳ - درگذشته ۱۳۵۵) نویسنده، مترجم و سیاست مدار ایرانی بود، که در ادوار پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای ملی بعنوان نماینده شهرکرد از استان چهارمحال و بختیاری، دوره های هشتم و نهم بعنوان نماینده نجف آباد از استان اصفهان و در دوره پانزدهم بعنوان نماینده دزفول از استان خوزستان، در مجلس شورای ملی حضور داشت. امیر حسین خان ایلخان ظفر در کابینه فضل الله زاهدی بعنوان وزیر مشاور عضویت داشت. وی فرزند خسرو خان سردار ظفر (از خوانین ایل بختیاری) و برادرزاده علیقلی خان سردار اسعد می باشد.
خسرو خان سردار ظفر، (زاده ۱۲۴۰ خورشیدی - درگذشته ۱۳۱۲) فرزند حسین قلی خان ایلخانی ایلخان ایل بختیاری و برادر کوچکتر سردار اسعد بختیاری و صمصام السلطنه است، که در سال ۱۲۷۸ هجری قمری در بختیاری زاده شد.
بختیاری، سردار ظفر. یادداشت ها و خاطرات سردار ظفر بختیاری، انتشارات یساولی.
خسروی، عبدالعلی. تاریخ و فرهنگ بختیاری.
حاجت پور، موسی. جامعه شناسی عشایر بختیاری.
وی در طول حیاتش، که مقارن با حکومت چهار شاه از سلسله قاجار و نیز رضا شاه پهلوی است، در مناصب مختلفی حضور داشت. در جریان فتح تهران در زمان جنبش مشروطه، خسروخان سردار ظفر از فرماندهان ارشد قوای بختیاری ها به فرماندهی علیقلی خان سردار اسعد، به شمار می آمد. وی سال ها والی گری ولایات یزد، اصفهان، کرمان و بلوچستان را برعهده داشت، به ایلخانی بختیاری رسید و سرانجام در ششم بهمن ۱۳۱۲ شمسی، بر اثر بیماری دیده از جهان فروبست.
سردار ظفر در مجموع از خوانین زبده بختیاری به شمار می آمد و بر خلاف حکام و خوانین گذشته، یادداشت های روزانه تهیه می کرد و کتابی نیز دربارهٔ بختیاری و تاریخ آن، در سیصد صفحه نوشته است.
خسرو خان سردار ظفر در سال ۱۲۷۸ هجری قمری، در روستای چقاخور در استان چهارمحال و بختیاری در یکی از بانفوذترین خانواده های ایل بختیاری، یعنی خاندان ایلخانی، چشم به جهان گشود. وی فرزند کوچک حسینقلی خان ایلخانی بود. پدر وی، حسین قلی خان، به مدت ۳۰ سال، حاکم ایل بختیاری بود. (در گذشته کسی که این منصب را در ایل بختیاری برعهده داشت ایلخان نامیده می شد) سردار ظفر در عهد جوانی در چهارمحال و بختیاری، خوزستان و اصفهان در مأموریت های ایلخانی شرکت داشت.
خیابان شهید دستگردی (نام پیشین:خیابان ظفر) یکی از خیابان های شمیران، در منطقه ۳ شهرداری تهران است؛ که به نام سردار سرتیپ هوشنگ وحید دستجردی نامگذاری شده است. این خیابان که جهتی شرقی - غربی دارد از سمت غرب به خیابان ولیعصر و از سمت شرق به خیابان شریعتی منتهی می شود. این خیابان به موازات و در شمال بلوار میرداماد واقع شده است.
شهر: تهران
برخوردگاه های مهم خیابان ظفر به قرار زیر است:
علی ظفر (انگلیسی: Ali Zafar؛ زادهٔ ۱۸ مهٔ ۱۹۸۰) خواننده، ترانه سرا، تهیه کننده موسیقی، نقاش و بازیگر اهل کشور پاکستان است. وی علاوه بر سینمای پاکستان در سینمای هند نیز فعال است. او از سال ۲۰۰۳ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده است.
او در فیلم های عروس برادر من و دل رو بکش بازی کرده است.
علی عباس ظفر کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگر اهل هند است. اولین فیلم او «گنشجکِ برادرم» فیلمی موفق بود که باعث ورود او به سینما به عنوان یک کارگردان شد.نبو
ظفر در دهرادون بزرگ شد. او تحصیلات خودرا در مدرسه مارشال دهرادون تکمیل کرد. سپس به دانشکده Kirori Mal برای مطالعات بیشتر پیوست؛ و در حالی که به تحصیل در دانشکده Kirori Mal, دانشگاه دهلی مشغول بود. او مشغول به کار پاره وقت در فیلم (2005) Amu شد.
پس از آن او به بمبئی رفت و با فیلمسازی یاش راج شروع به کار کرد و به عنوان دستیار کارگردان زیرنظر کسانی مانند سانجی گادوی و ویجی کریشنا آچاریا کار کرد.
ظفر کار خود را با کارگردانی YRF آمار Mere Brother Ki Dulhan (2011) شروع کرد که ستاره هایی چون امران خان، کاترینا کایف و علی ظفر در نقش هدایتگر.
ظفر ماهواره ای سنجش از دور است و قرار است تا پایان سال ۹۱ با ماهواره بر ایرانی و بومی پرتاب شود. این ماهواره قرار است در مدار دایره ای حرکت کند. وزن این ماهواره ۹۰ کیلوگرم و دارای طول عمر تجهیزاتی یکونیم سال است. بر روی این ماهواره ۴ دوربین رنگی نصب می شود. این دوربین ها دارای وضوح ۸۰ متری است و قادر به تصویربرداری از سطح زمین خواهد بود. به گفته محققان این ماهواره دقت سیستم کنترل تعیین وضعیت ماهواره ظفر نسبت به ماهواره نوید ۳۰۰ درصد پیشرفت داشته است.
زمان پرتاب ماهواره ظفر و ارسال فضانورد ایرانی
نعیمه سادات موسوی ظفر (زادهٔ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۲) یک مربی بسکتبال، مدرس دانشگاه، بازیکن سابق بسکتبال، گزارشگر ورزشی و داور رسمی فدراسیون بسکتبال ایران است. او به عنوان «اولین زن گزارشگر مسابقات بسکتبال ایران» شناخته می شود. او همچنین نائب رئیس فدراسیون اسکیت است که سال ۱۳۹۶ به عنوان «جوان ترین نایب رییس فدراسیون های ورزشی کشور» انتخاب شد. ظفر از اولین کتاب خود با نام «یک، دو، سه بسکتبال» در سال ۱۳۹۶ رونمایی کرد.
فوق لیساس بیومکانیک ورزشی
نعیمه ظفر ورزش بسکتبال را در ۹ سالگی آغاز کرد. او در سال ۱۳۹۶ کاندیدای ریاست فدراسیون بسکتبال ایران شد و پس از مدتی به علت اعتراض به وضعیت فعلی این فدراسیون از نامزدی خود در این انتخابات انصراف داد. ظفر در این باره گفت:.mw-parser-output blockquote.templatequote{margin-top:0}.mw-parser-output blockquote.templatequote div.templatequotecite{line-height:1em;text-align:right;padding-right:2em;margin-top:0}.mw-parser-output blockquote.templatequote div.templatequotecite cite{font-size:85%}
«من می خواستم نماینده زنان ایران در انتخابات فدراسیون باشم که یادشان نرود ما هم هستیم و فراموش نکنند خانم ها در این رأی گیری هم نقش مؤثری دارند. فدراسیون بسکتبال متأسفانه ساختار ازهم گسیخته ای دارد و ریاست فدراسیون در این اوضاع از عهده من خارج بود. دلیل اصلی حضور من در انتخابات همان نمایندگی بانوان بود.»

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ظفر در جدول کلمات

معنی ظفر به انگلیسی

victory (اسم)
پیروزی ، چیرگی ، غلبه ، فتح ، فتح و ظفر ، نصرت ، ظفر ، فیروزی

معنی کلمه ظفر به عربی

ظفر
نصر
فوز , نصر

ظفر را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نقشه خیابان ظفر   • نزدیکترین ایستگاه مترو به ظفر   • معنی ظفر   • نزدیکترین ایستگاه مترو به خیابان ظفر   • فیلم ظفر   • خیابان ظفر خیابان فرید افشار   • محله ظفر   • نقشه محله ظفر   • مفهوم ظفر   • تعریف ظفر   • معرفی ظفر   • ظفر چیست   • ظفر یعنی چی   • ظفر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ظفر
کلمه : ظفر
اشتباه تایپی : ztv
آوا : zafar
نقش : اسم
عکس ظفر : در گوگل


آیا معنی ظفر مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )