انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1071 100 1

ظهر

/zahr/

مترادف ظهر: پشت، خلف، دنبال | نیمروز

متضاد ظهر: رو |

برابر پارسی: نیمروز، پُشت

معنی ظهر در لغت نامه دهخدا

ظهر. [ ظَ ] (ع اِ) پُشت. ضدّ بَطن. ج ، اَظْهُر، ظُهور،ظُهران. || چارپای بارکش. || ستور برنشست. و منه : لِص ﱡ عادی ظَهر؛ یعنی درآمد در شتران و دزدید. || بار. || دیگ کهنه. || مال بسیار. || فخر به چیزی. || جانب کوتاه موی پر مرغ : رِش سهمک بظهران و لاترشه ببطنان. || راه درشت. || زمین بلند درشت. || لفظ قرآن. خلاف بطن که تأویل آن است و حدیث و خبر. || آنچه از تو غائب باشد. || به پشت رسیدن چیزی. || اعطاه عن ظهر ید؛ یعنی بی مکافات داد او را. || خفیف الظهر؛ کم عیال. || ثقیل الظهر؛ بسیارعیال. || هو علی ظهرسفر؛ او آماده ٔ راه است. || اقران الظهر؛ از پس پشت درآیندگان در حرب. || لاتجعل حاجتی بظهر؛ فراموش مکن. پس پشت میفکن. || سال وادیهم ظهراً؛ روان شد رودبار ایشان از باران زمین ایشان ، خلاف سال وادیهم درٔاً یعنی روان شد از آب زمین دیگران. || اصبت منک مَطر ظهر؛ از تو رسید مرا خیر بسیار. || هو یأکل علی ظهر یدی ؛ نفقه ٔ او من میدهم. || هو بین ظهریهم ؛او در میانه و در معظم ایشان است. و کذا بین ظهرانیهم. || نزل بین ظهریهم ؛ فرودآمد پس پشت آنها. || لقیته بین الظهرین و بین الظهرانین ؛ یعنی ملاقات کردم او را بعد دو روز یا سه روز. || جاء فلان بین ظهریه ؛ أی قومه. || فانزل بین ظهرانیکم و ظهریکم ؛ أی فی وسطکم. (مهذب الاسماء). || عن ظهر القلب ؛ از حفظ. از بر.

ظهر. [ ظَ ] (ع مص ) مبتلی به درد پشت شدن. دردمند شدن پشت. (تاج المصادر بیهقی ). || بر جای بلند شدن. || دست یافتن. || آشکار شدن. (زوزنی ). || غلبه. || امداد. پشت به پشت دادن.

ظهر. [ ظَ هَِ ] (ع ص ) دردگن پُشت. مبتلی به پشت درد.رجل ٌ ظَهر؛ مردی که پشتش درد کند. (مهذب الاسماء).

ظهر. [ ظَ هََ ] (ع اِ) درد پشت. پشت درد.

ظهر. [ ظُ ] (ع اِ) پس از زوال آفتاب. ظاهِرة. گرمگاه. چاشت. نیم روز. پیشین. مقابل ضحی که نیم چاشت است.
- صلوةالظهر ؛ نماز پیشین.

ظهر. [ ظَ ] (اِخ ) جایگاهی است و بدانجا وقعه ای بوده است میان عمروبن تمیم و بنی حنیفه. (معجم البلدان ).

معنی ظهر به فارسی

ظهر
میانه روز، نیمروز، پشت، مقابل بطن، مقابل رو
( اسم ) میانه روز نیمروز جمع اظهار . یا ظهر شد . پاسی از روز گذشت دیر گاه شد .
پس از زوال آفتاب . چاشت نیم روز . پیشین .
زیر و زبر
برون شهر
آنسوی آسمان که روی به آسمان دیگر دارد . بر سوی آسمان .
دهی است بین نابلس و بیسان که گویند قبر بنیامین برادر یوسف آن جاست .
[mean noon] [نجوم] زمان گذر خورشید متوسط از نصف النهار ناظر، در زمان خورشیدی متوسط
نوشتن پشت چک و برات پشت نویسی ٠
پشت پنجه . پشت دست
ساعتی که ظهر بظهر کوک شود ( یعنی اول روز را ظهر گیرند نه از طلوع آفتاب ) .
[ گویش مازنی ] /selaat zohr/ راس نمیروز

معنی ظهر در فرهنگ معین

ظهر
(ظُ) [ ع . ] (اِ.) میانة روز، نیمروز.
(ظَ) [ ع . ] ۱ - (اِ.) پشت . ۲ - (مص م .) یاری کردن .

معنی ظهر در فرهنگ فارسی عمید

ظهر
پشت.
میانۀ روز، نیمروز.

ظهر در دانشنامه اسلامی

ظهر
معنی ظَهَرَ: آشکار شد - عيان است
معنی تُظْهِرُونَ: وارد ظـُهر مي شويد-ظـُهر مي کنيد
معنی رَوَاحُهَا: از ظهر تا عصرش
معنی ظَّهِيرَةِ: وقت ظهر
معنی ظِهْرِيّاً: ازياد رفته (ظِهري منسوب به ظـَهر است ،همچنانکه در فارسي کلمه پشتي منسوب به پشت است چيزي که هست وقتي از کلمه ظـَهر منسوب ميسازند ظاي آن را کسره ميدهند و اين کلمه به معناي هر چيزي است که انسان آن را پشت سر قرار دهد و به آن پشت کند بطوري که بکلي از ياد...
معنی دَلُوکَ: ظهر - غروب (در مجمع البيان گفته "دلوک" به معناي زوال آفتاب و رسيدن به حد ظهر است . مبرد گفته : دلوک شمس به معناي اول ظهر تا غروب است ، بعضي ديگر گفتهاند : دلوک شمس به معناي غروب آفتاب است و اصل کلمه از دلک است که به معناي ماليدن است ، و اگر ظهر را دل...
معنی ظَهْرَکَ: کمر تو(ظهر در اصل به معني پشت و کمر آدمي است و به صورت استعاره براي ساير اشياء نيزاستفاده مي شود)
معنی يَتَفَيَّأُ: سايه اش برمي گردد - سايه افکن مي شود (از تفيؤ از فيء به معناي سايه در هنگام برگشت است ، و لذا ميگويند کلمه ظل به معناي سايه اول روز ، و کلمه فيء به معناي سايه بعد از ظهر تا آخر روز است ، و ظاهرا ظل اعم از فيء است ، و تفيؤ به معناي بازگشت سايه در بعد...
معنی أَنقَضَ: شکست (انقاض ظهر در عبارت "ﭐلَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَکَ "به معناي شکستن پشت کسي است به نحوی که صدای شکستن به گوش برسد، آنطور که از تخت و کرسي و امثال آن وقتي کسي روي آن مينشيند ، و يا چيز سنگيني روي آن ميگذارند صدا برميخيزد ، و کنایه است از سنگینی باری که...
معنی مَنَاکِبِهَا: شانه هايش (کلمه مناکب جمع منکب است ، که نام محل برخورد استخوان بازو با شانه است واين استعاره ايست شبيه آيه 45 سوره فاطر كه فرموده : ما ترک علي ظهرها من دابة - هيچ جنبندهاي بر پشت زمين زنده و باقي نميگذاشت . مانند اينكه زمين را به اسبي رام تشبيه كرد...
ریشه کلمه:
ظهر (۵۹ بار)
ظهر شرعی یا نیم روز، زمانی است که سایهٔ شاخص به کوتاه ترین مقدار خود در روز می رسد و در برخی مناطق سایه محو می شود. یعنی وقتی که خورشید از بالاترین نقطه خود در آسمان به سوی مغرب مایل می شود.
صبح که خورشید بیرون می آید، سایهٔ آن به طرف مغرب شاخص می افتد و هر چه بالاتر می آید، این سایه کم می شود، هنگامی که سایه به آخرین درجهٔ کمی رسید، موقع ظهر است و همین که رو به زیادی گذارد و سایهٔ آن رو به مشرق برگشت، می فهمیم که ظهر شده است.
در برخی نواحی، در برخی روزهای سال، هنگام ظهر سایه به کلی از بین می رود و آفتاب کاملاً عمود می تابد. در این گونه مناطق موقعی که مجدداً سایه پیدا شد، می فهمیم که ظهر شده است.
نماز ظُهْر از نمازهای یومیه و چهار رکعتی است و می توان آن را از آغاز وقت نماز ظهر تا وقتی که به اندازه خواندنِ نماز عصر به غروب مانده باشد، به جا آورد.
نماز ظهر چهار رکعت است که در رکعت نخست پس از نیت و تکبیرة الاحرام، سوره حمد و یک سوره دیگر (که سجده دار نباشد) و معمولا سوره توحید، خوانده می شود، یک رکوع و دو سجده نیز بجا آورده می شود و پس از آن برای رکعت دوم قیام می شود و با حمد و سوره و رکوع و سجود، ادامه می یابد.
سپس تشهددر حال نشسته، قرائت میگردد و در رکعت سوم و چهارم نیز، تسبیحات اربعه و یا یک مرتبه سوره حمد خوانده شده، یک رکوع و دو سجده بجا آورده می شود.
نماز ظهر دومین نماز از نمازهای پنجگانه ای است که روزانه بر مسلمانان واجب شده است. در این نماز قرائت حمد و سوره ها آهسته است. این نماز چهار رکعت است.
1- وقت مخصوص: وقت مخصوص نماز ظهر، از اوّل ظهر است تا وقتی که از ظهر به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد، وقت مخصوص نماز عصر موقعی است که به اندازه خواندن نماز عصر، وقت به مغرب مانده باشد.
2- وقت مشترک نماز ظهر و عصر: بین وقت مخصوص نماز ظهر و وقت مخصوص نماز عصر، وقت مشترک نماز ظهر و نماز عصر است.
نماز را برپادار به هنگام زوال آفتاب تا نیمه شب و همچنین قرآن فجر (نماز صبح) را، چرا که این نماز مورد توجه فرشتگان شب و روز است.
«اقم الصّلوة لدلوک الشّمس الی غسق اللّیل و قران الفجر انّ قران الفجر کان مشهوداً؛ نماز را از زوال خورشید تا نهایت تاریکی شب (نیمه شب) برپادار، و همچنین قرآن فجر (نماز صبح) را، چرا که قرآن فجر مورد مشاهده (فرشتگان شب و روز) است. در آیات مورد بحث به مساله نماز و توجه به خدا و نیایش می پردازد که عامل مؤثری برای مبارزه با شرک است و وسیله ای برای طرد هر گونه وسوسه شیطانی از دل و جان آدمی. آری نماز است که انسان را به یاد خدا می اندازد گرد و غبار گناه را از دل و جانش می شوید و وسوسه های شیطانی را طرد می کند.نخست می گوید: نماز را برپادار به هنگام زوال آفتاب تا نیمه شب و همچنین قرآن فجر (نماز صبح) را، چرا که این نماز مورد توجه فرشتگان شب و روز است. اقم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهوداً.
زوال خورشید
(دلوک شمس) به معنی زوال آفتاب از دائره نصف النهار است که وقت ظهر می باشد، و در اصل از ماده (دلک) به معنی مالیدن گرفته شده چرا که انسان در آن موقع بر اثر شدت تابش آفتاب چشم خود را می مالد و یا از دلک به معنی متمایل شدن است چرا که خورشید در این موقع از دائره نصف النهار به سمت مغرب متمایل می شود و یا اینکه انسان دست خود را در مقابل آفتاب حایل می کند، گوئی نور آن را از چشم خود کنار می زند و متمایل می سازد.به هر حال در روایتی که از منابع اهل بیت (علیهم السّلام) به ما رسیده (دلوک) به همین معنی زوال خورشید تفسیر شده است در روایتی از امام صادق (علیه السّلام) می خوانیم که (عبید بن زراره) از تفسیر همین آیه از امام (علیه السّلام) سؤال کرد امام فرمود: (خداوند) چهار نماز بر مسلمانان واجب کرده است که آغاز آن وقت زوال شمس (ظهر) و پایان آن نیمه شب است.
نیمه شب و نماز فجر
و امّا (غسق اللیل) با توجه به اینکه غسق شدت ظلمت است، و تاریکی شب در نیمه شب از هر وقت متراکم تر می باشد این کلمه روی هم رفته (نیمه شب) را می رساند. (قرآن) به معنی چیزی است که قرائت می شود و (قرآن فجر) روی هم رفته اشاره به نماز فجر است.به همین دلیل آیه فوق از آیاتی است که اشاره اجمالی به وقت نمازهای پنجگانه می کند و با انضمام به سایر آیات قرآن در زمینه وقت نماز و روایات فراوانی که در این رابطه وارد شده، وقت نمازهای پنجگانه دقیقاً مشخص می شود. البتّه توجه به این نکته لازم است که بعضی از آیات قرآن تنها اشاره به یک نماز کرده، مانند «حافظوا علی الصلوات و الصلوة الوسطی؛ در انجام همه نمازها، (به خصوص) نماز وسطی (نماز ظهر) کوشا باشید!»، که نماز وسطی طبق تفسیر صحیح همان نماز ظهر است.و گاهی اشاره به وقت سه نماز از نمازهای پنجگانه کرده، مانند «و اقم الصلوة طرفی النهار و زلفاً من اللیل؛ نماز را در دو طرف روز و اوائل شب برپا دار»، که (طرف النهار) اشاره به نماز صبح و مغرب و (زلفاً من اللیل) اشاره به نماز عشا است.به هر حال جای تردید نیست که جزئیات اوقات نمازهای پنجگانه در این آیات بیان نشده، بلکه مانند بسیاری دیگر از احکام اسلامی تنها به کلیات قناعت شده و شرح آن در سنت پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلم) و امامان راستین آمده است.
شهود ملائکه شب و روز
...

ظهر در دانشنامه ویکی پدیا

ظهر
ظهر یا نیمروز (به فارسی افغانستان چاشت) زمان بین ۱۰ پیش ازظهر تا ٢ پس ازظهر تعریف می شود، زمانی که عموماً حول وسط روز است و در بسیاری از کشورها مردم از آن برای مهلت ناهار استفاده می کنند.
Noon، ویکی پدیای انگلیسی، برداشت شده در ۱ سپتامبر ۲۰۱۰.
ظهر نجومی، لحظه ای را توصیف می کند که خورشید در زمان خورشیدی ظاهری از نصف النهار سمت الراس می گذرد و خورشید در بالاترین ارتفاعش در آسمان قرار دارد. زمانی که در آن ظهر خورشیدی روی می دهد به نصف النهار محلی بستگی دارد.
متضاد ظهر، نیمه شب است.
در نیم کرهٔ شمالی، «ظهر» ارتباط باستانی جغرافیایی با «جنوب» داشت (همانطور که نیمه شب با «شمال» داشت). در فرانسوی «midi» و در ایتالیایی نیز «mezzogiorno»، هر دو به بخش های جنوبی کشورهای مذکور اشاره دارند. زبان های لهستانی نو و اوکراینی یک قدم پیش تر رفته اند، تا جایی که واژه های مربوط به ظهر («południe» و «південь») به معنای «جنوب» و واژه های مربوط به نیمه شب («północ» و «північ») به معنای «شمال» هم معنی می دهند. در زبان پارسی نیز به جنوب، «نیمروز» می گفته اند.
ظهر یا نیمروز (به فارسی افغانستان: چاشت)، زمانی از شبانه روز، میان ساعت ۱۰ تا ۱۴. همچنین، ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
ظهر (فردوس)، روستایی از توابع دهستان برون در بخش مرکزیِ شهرستان فردوس
ظهر (فیلم)، فیلمی محصول تاجیکستان
روستای ظِهر، روستای کوچکی است در دهستان برون از توابع بخش مرکزی شهرستان فردوس که در فاصله ۳۰ کیلومتری شمال شرقی شهر فردوس واقع شده است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵، جمعیت این روستا، ۵۷ نفر بوده است.
ظهر (به انگلیسی: True Noon) یا قیام روز، یک فیلم محصول تاجیکستان است.
ظهر (به عربی: الظهر) یک روستا در سوریه است که در ناحیه درکوش واقع شده است. ظهر ۶۸۷ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای سوریه
«ظهر بنفش» (فرانسوی: Plein Soleil ،ایتالیایی: Delitto in pieno sole) یک فیلم به کارگردانی رنه کلمان است که در سال ۱۹۶۰ منتشر شد.
۱۰ مارس ۱۹۶۰ (۱۹۶۰-03-۱۰)
ظهر شانگهای (به انگلیسی: Shanghai Noon) فیلمی محصول سال ۲۰۰۰ به کارگردانی جان دی است. در این فیلم جکی چان، اوون ویلسون، لوسی لیو، زاندر برکلی، والتون گوگینس و جیسون کانری بازی کردند.
۱۹ مه ۲۰۰۰ (۲۰۰۰-05-۱۹) (مالزی)
۲۶ مه ۲۰۰۰ (۲۰۰۰-05-۲۶) (ایالات متحده)
ظهر شرعی یا نیم روز، زمانی است که سایهٔ شاخص به کوتاه ترین مقدار خود در رو می رسد، و در برخی مناطق سایه محو می شود. یعنی وقتی که خورشید از بالاترین نقطه خود در آسمان(وسط آسمان) به سوی مغرب مایل می شود.
شاخص، قطعهٔ چوب صاف یا میله ای است که در زمین هموار به طور عمودی فرو شده است.
صبح که خورشید بیرون می آید، سایهٔ آن به طرف مغرب می افتد؛ و هر چه بالاتر می آید، این سایه کم می شود. هنگامی که سایه به آخرین درجهٔ کمی رسید، موقع ظهر است؛ و همین که رو به زیادی گذارد و سایهٔ آن رو به مشرق برگشت، می فهمیم که ظهر شده است.
البته در برخی نواحی، در برخی روزهای سال هنگام ظهر سایه به کلی از بین می رود، و آفتاب کاملاً عمود می تابد. در این گونه مناطق موقعی که مجدداً سایه پیدا شد، می فهمیم که ظهر شده است.
باید توجه داشت که ساعت ۱۲ همیشه ظهر شرعی نیست؛ بلکه در برخی مواقع سال، ظهر شرعی پیش از ۱۲، و برخی مواقع پس از ۱۲ است؛ و ساعت ۱۲، ساعت رسمی و قراردادی است، نه شرعی و نجومی.
به اذانی که در هنگام ظهر شرعی خوانده می شود اذان ظهر می گویند.
اذان
شیعیان پس از گفته شدن اذان ظهر تا هنگام اذان مغرب می توانند نماز ظهر و نماز عصر را بخوانند.
بعد از ظهر (بعدازظهر) یا اوزیرین (به انگلیسی: afternoon) زمانی از روز بین نیمروز و عصر است. در این زمان، خورشید از اوجِ خود در آسمان در جهت غرب تا حدودی مانده به خط پایانِ خود در افق نزول می کند. تقریباً نیمی از ساعات کاری یا تحصیل انسان ها به طور معمول در این زمان می گذرد. معمولاً از ساعت ۱۲ تا ۱۸ را بعد از ظهر در نظر می گیرند.
صبح
غروب
گرگ و میش
عصر
صلات ظهر فیلمی به کارگردانی و نویسندگی سعید مطلبی ساختهٔ سال ۱۳۵۳ است.
ناصر ملک مطیعی
فرزانه تأییدی
فرامرز قریبیان
حسین گیل
پروین سلیمانی
فرهاد حمیدی
ساغر
نریمان شیری فرد
اسماعیل شیرازی
حمیده خیرآبادی
فرهاد
فرهاد خان محمدی
فرهاد خوشبخت
علی اکبر گلپایگانی
رفیع مددکار
داداشی
هوشنگ حمزه ای
جواد تقدسی
همه به کاکا مصطفی (ناصر ملک مطیعی)، عَلَم کش و معتمد محل، احترام می گذارند….
گل ظهر (نام علمی: Disphyma) نام یک سرده از تیره علف فرشیان است.
D. crassifolium subsp. crassifolium
D. crassifolium subsp. clavellatum
این سرده تنها یک گونه دارد که آن هم گل ظهر (Disphyma crassifolium) نام دارد. این گونه به نوبه خود دو زیرگونه دارد:
مرگ در بعد از ظهر نام یک کتاب ادبی است که توسط ارنست همینگوی، نویسندهٔ اهل ایالات متحده آمریکا نوشته شده است.
در بخشی از کتاب همینگوی در مورد گاوبازی تورئو در بیان درست یا نادرست بودن آن چنین نوشته است: «من فقط این را می دانم که کارخوب، کاری است که بعد از آن احساس خوبی از خود داشته باشی و کار بد آنی هست که بعد از انجامش احساس بدی به تو دست بدهد».این کتاب درسال1395توسط سر کار خانم سحر محمد بیگی کاملا حرفه ایی به فارسی ترجمه شد.
نماز ظهر یا نماز پیشین دومین نماز از نمازهای پنجگانه ای که روزانه بر مسلمانان واجب شده است. در این نماز قرائت حمد و سوره ها آهسته است. این نماز چهار رکعت است. در روزهای جمعه، نماز جمعه به جای نماز ظهر خوانده می شود. در هنگام مسافرت، نماز ظهر کوتاهتر خوانده می شود یعنی به جای چهار رکعت، دو رکعت خوانده می شود. زمان نماز ظهر، هنگامی است که خورشید نیمه راه را از طلوع تا غروب طی کرده است.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ظهر در دانشنامه آزاد پارسی

ظُهر (noon)
(یا: نیم روز) در اخترشناسی، لحظه ای که خورشیدِ واقعی یا مجازی نصف النهارِ مکانِ ناظر را قطع می کند.

ظهر در جدول کلمات

معنی ظهر به انگلیسی

dorsum (اسم)
پشت ، ظهر
dinner hour (اسم)
ظهر
noon (اسم)
ظهر ، نیم روز ، وسط روز
midday (اسم)
ظهر ، نیم روز
noonday (اسم)
ظهر ، وسط روز
dinnertime (اسم)
ظهر
meridian (اسم)
اوج ، ظهر ، خط نصف النهار ، نیم روز ، دایره طول ، درجه کمال
noontide (اسم)
اوج ، ظهر ، نیم روز ، بالاترین نقطه

معنی کلمه ظهر به عربی

ظهر
خط الطول , ظهر , منتصف النهار
تصديق
صباح

ظهر را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

شمس ١٨:٢٧ - ١٣٩٧/١٢/٢٨
نیمروز
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ظهر در جدول   • بعد از ظهر   • ظهر بخير   • ظهر به خير   • ظهر به عربی   • شعر ظهر   • ظهرنویسی   • معنی کلمه دستمال   • معنی ظهر   • مفهوم ظهر   • تعریف ظهر   • معرفی ظهر   • ظهر چیست   • ظهر یعنی چی   • ظهر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ظهر
کلمه : ظهر
اشتباه تایپی : ziv
آوا : zahr
نقش : اسم
عکس ظهر : در گوگل


آیا معنی ظهر مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )