برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1132 100 1

عالم آرای عباسی

عالم آرای عباسی در دانشنامه اسلامی

تاریخ عالَم آرای عباسی، کتابی تاریخی به فارسی در باره رویداد های سلسله صفوی از آغاز تا مرگ شاه عباس اول (متوفی ۱۰۳۸)، تألیف «اسکندر بیگ منشی»، منشی شاه عباس.
اسکندر بیگ در ۱۰۲۵ تألیف آن را شروع کرد و آن را «عالم آرای عباسی» نامید.

علت نامگذاری کتاب
«ایرج افشار» احتمال داده است که سبب نامگذاری آن، کتاب «تاریخ عالم آرای امینی» در انتقاد از حکومت صفوی و رخداد های پادشاهی شاه اسماعیل اول، بوده باشد.

مندرجات کتاب
اسکندر بیگ قصد داشته کتابش را در سه مجلد مشتمل بر یک مقدمه، دو صحیفه و یک خاتمه بنویسد، اما مجال نگارش خاتمه را نیافته است.

← مندرجات صحیفه اول
...
«تاریخ عالَم آرای عباسی»، کتابی تاریخی به فارسی در باره رویدادهای سلسله صفوی از آغاز تا مرگ شاه عباس اول (متوفی 1038ق.)، تألیف اسکندربیگ منشی، منشی شاه عباس است. اسکندربیگ در 1025ق. تألیف آن را شروع کرد و آن را «عالم آرای عباسی » نامید.
کتاب حاضر، مشتمل بر یادداشت مصحح؛ آقای ایرج افشار بر چاپ سوم کتاب، مقدمه گردآورنده فهرست(افشار)، دیباچه مولف، دو صحیفه و یک خاتمه است.
مقدمه درباره نسب و احوال پادشاهان صفوی و ظهور شاه اسماعیل و رویدادهای حکومت اوست. صحیفه اول که در 1025ق. به پایان رسیده است، 12 مقاله را شامل می شود: مقاله اول، به سلطنت جانشینان شاه اسماعیل (شاه طهماسب اول، شاه اسماعیل ثانی و سلطان محمد خدابنده) و جلوس شاه عباس اول بر تخت سلطنت، و 11 مقاله دیگر به روحیات، ویژگی های اخلاقی و اجتماعی و عادات او اختصاص یافته است. صحیفه دوم که بخش اعظم عالم آرای عباسی است، به سلطنت شاه عباس مربوط می شود. مؤلف آن را به دو «مقصد» و یک «خاتمه» تقسیم کرده است: مقصد اول (یا جلد دوم)، از جلوس شاه عباس تا پایان سال سی ام سلطنتش در 1025ق، و مقصد دوم (یا جلد سوم) 12 سال آخر سلطنت شاه عباس از 1026ق. تا مرگ وی در 1037ق.را دربر می گیرد. از «خاتمۀ» کتاب که مؤلف آن را «حکایات غریبه و روایات عجیبه «نامیده، اکنون نشان ...

عالم آرای عباسی در دانشنامه ویکی پدیا

عالم آرای عباسی
تاریخ عالم آرای عباسی کتابی دربارهٔ تاریخ پادشاهان صفوی از زمان شاه اسماعیل یکم تا پایان پادشاهی شاه عباس یکم است که توسط یکی از دبیران دربار صفوی به نام اسکندر بیگ ترکمان در زمان سلطنت شاه عباس یکم نوشته شده است.
جنبش جنوب ایران
روز ملی خلیج فارس
امپراتوری پرتغال
جنگ های ایران و پرتغال
جنگ های انگلو-ایران
مقیم خلیج فارس سرای بریتانیا در خلیج فارس
اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان (کتاب)
نویسنده خود بسیاری از وقایع زمان شاه اسماعیل دوم تا انتهای سلطنت شاه عباس یکم را از نزدیک مشاهده کرده و حتی در برخی از رخدادها دخیل بوده است. بخش های مربوط به سلطنت شاه اسماعیل یکم تا انتهای سلطنت شاه طهماسب یکم به صورت مختصر و وقایع پس از آن به صورت مشروح در کتاب ذکر شده است. وقایع زمان شاه عباس اول نیز به صورت مشروح و سال به سال در کتاب مرقوم شده است. نویسنده تلاش کرده در مورد روایت رخدادها بی طرفی و واقع نگری را رعایت کند اما نمی توان تأثیر برخی ملاحظات سیاسی را در نقل وقایع نادیده گرفت.
این کتاب در کل مهم ترین سند تاریخی دوران شاه عباس یکم و پنج سال ابتدای سلطنت شاه صفی محسوب می گردد. بخش های مربوط به سلطنت شاه صفی به صورت کتابی مجزا به نام «ذیل تاریخ عالم آرا» به چاپ رسیده است و همراه با کتاب اصلی چاپ نشده است.
این کتاب به نثری ساده و محکم نوشته شده است و از مهمترین و بهترین کتاب های تاریخی ایران محسوب می شود.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

عالم آرای عباسی در دانشنامه آزاد پارسی

عالَم آرای عباسی
(یا: تاریخ عالم آرای عباسی) کتابی تاریخی به فارسی، تألیف اسکندربیگ منشی (قرن ۱۱ق). کتاب، بنابه گفتۀ مؤلف دارای یک مقدمه، دو صحیفه، و یک خاتمه است. صحیفۀ اول کتاب دربارۀ تاریخ خاندان صفوی تا زمان سلطنت سلطان محمد خدابنده و صحیفۀ دوم در تاریخ پادشاهی شاه عباس اول است. اسکندربیگ درصدد بود تا وقایع سلطنت شاه صفی را نیز با عنوان خاتمه به رشتۀ تحریر درآورد که با مرگش در ۱۰۴۳ق این کار ناتمام ماند. وی علاوه بر ذکر وقایع تاریخی (براساس سال شمسی)، اطلاعات ارزشمندی دربارۀ تشکیلات اداری، نظامی، مسائل مالی و شرعی حکومت صفوی، و رویدادهای تاریخی حکومت های همجوار ارائه داده است. این کتاب بارها به چاپ رسیده است (ازجمله، تهران، ۱۳۷۷ش).

ارتباط محتوایی با عالم آرای عباسی

عالم آرای عباسی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی عالم آرای عباسی   • مفهوم عالم آرای عباسی   • تعریف عالم آرای عباسی   • معرفی عالم آرای عباسی   • عالم آرای عباسی چیست   • عالم آرای عباسی یعنی چی   • عالم آرای عباسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عالم آرای عباسی
کلمه : عالم آرای عباسی
اشتباه تایپی : uhgl Hvhd ufhsd
عکس عالم آرای عباسی : در گوگل

آیا معنی عالم آرای عباسی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )