برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1314 100 1

عالم نوسانی

معنی عالم نوسانی به فارسی

عالم نوسانی
[oscillating universe] [فیزیک] نوعی از مدل عالم بسته که به طور دوره ای منبسط و منقبض می شود

عالم نوسانی در دانشنامه آزاد پارسی

عالَمِ نَوَسانی (oscillating universe)
در اخترشناسی، نظریه ای مبنی بر این که جاذبۀ گرانشیِ جرمِ موجود در عالم سرانجام انبساط عالم را کُند و متوقف خواهد کرد. حرکت روبه بیرون کهکشانها از آن پس معکوس می شود و همۀ مادۀ موجود در عالم بر اثر «فروشکست بزرگ» در حجمی کوچک با چگالی زیاد فشرده می شود. این مادۀ چگال ممکن است دستخوش «مهبانگ» بعدی شود و از این راه مرحلۀ انبساط دیگری را پدید آورد. بنابر این نظریهعالم با مهبانگ ها و فروشکست های بزرگ متناوباً در حال انبساط و رُمبش است.

عالم نوسانی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی عالم نوسانی   • مفهوم عالم نوسانی   • تعریف عالم نوسانی   • معرفی عالم نوسانی   • عالم نوسانی چیست   • عالم نوسانی یعنی چی   • عالم نوسانی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عالم نوسانی
کلمه : عالم نوسانی
اشتباه تایپی : uhgl k,shkd
عکس عالم نوسانی : در گوگل

آیا معنی عالم نوسانی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )