انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 835 100 1

معنی اسم عالم

اسم: عالم
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: ālam) (عربی) (در قدیم) کیهان، پهنه ی کره ی زمین و آنچه در آن است، جهان، (به مجاز) حالت و وضعیت - جهان، دنیا

معنی عالم در لغت نامه دهخدا

عالم. [ ل َ ] (ع اِ) کلیه ٔ مخلوقات. بعضی گویند آنچه در بطن فلک است و هر صنفی ازاصناف خلق. و گفته شده است که ویژه ٔ ذوی العقول است.ج ، عالَمون و علالم و عوالم. (اقرب الموارد). چیزی است که بدان امری شناخته شود و علامت گذارده شود. (تعریفات جرجانی ). || در اصطلاح فلسفه ، عبارت از ماسوی اﷲ است یعنی جهان و آنچه آسمان محیط به آن است از آن جهت که دانسته شود به آن خدا از جهت اسماء و صفات آن. ج ، عوالم. (از منتهی الارب ) (تعریفات ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). و بمعنی انواع مخلوقات آید. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). بعضی گفته اند نام است برای آنچه دانسته شود بدان چیزی دیگر و بعد نامگذارده اند بر آنچه دانسته شود بدان خالق از هر نوعی از فلک و آنچه را در بردارد از جواهر و اعراض :
زمین است و آب است و آنگه هوا
و باز آتش آمد به ترتیب راست
کهین عالم این را نهد فیلسوف
که زندان جان است و دام بلاست.
ناصرخسرو.
باز در عواقب کارهای عالم تفکری کردم. (کلیله و دمنه ). و بباید دانست که اطراف عالم پر بلا و عذاب است. (کلیله و دمنه ).
- عالم جبروت . عالم سفلی. عالم عقلی. عالم علوی. عالم ملکوت. عالم لاهوت. رجوع به این کلمات شود.

عالم. [ ل ِ ] (ع ص ) خردمند. دانا. کسی که او را دانش باشد. مقابل جاهل. ج ، عُلاّم و عالمون. (از اقرب الموارد) (از المنجد) (از منتهی الارب ) :
چنین که کرد تواند مگر خدای بزرگ
که قادر است و حکیم است و عالم و جبار.
ناصرخسرو.
عالم که به جهل خود مقر شد
از جمله ٔ صادقین شمارش.
خاقانی.
اقوال پسندیده مدروس گشته و عالم غدار و زاهد مکار. (کلیله و دمنه ).
گفتم میان عالم وعابد چه فرق بود
تا اختیار کردی از آن این فریق را.
سعدی (گلستان ).

معنی عالم به فارسی

عالم
جهان
داننده، دانا، دانشمند، جهان، گیتی، دنیا، روزگار، خلق، دنیاو آنچه که در آن هست
۱ - دنیا و مافیها جهان و آن چه در اوست جمع عالمون عوالم . توضیح ماسوی الله یعنی جهان و آنچه آسمان محیط به آنست . ۲ - مجموع مخلوقات آفریدگان آفرینش . یا عالم آب . نشاه شراب حالت باده گساری . یا عالم آخرت . آخرت . مقابل دنیا . یا عالم آفاق . جهان خارج از انسان عالم شهادت و طبیعت مقابل عالم انفس . یا عالم اتفاقات . عالم جسمانی و جهان و حوادث . توضیح استعمال اتفاق از باب مسامحه است و الا محققان بر آنند که کلیه حوادث و موجودات عالم تابع علل و قوانین منظم است و قول به بخت و اتفاق ناشی از جهل بشر است . یا عالم اثیر ( اثیریات ) . اجسام و اجرام فلکی و سماوی . یا عالم اجرام . ۱ - مطلق عالم جسمانی . ۲ - عالم فلکیات و سماویات . یا عالم اجسام . عالم کون و فساد جهان طبیعت . یا عالم اجسام مجرد . عالم بین حس و طبیعت گاسر عبور می نماید . اینعقل ( باصطلاح صدر الدین شیرازی ) ریشه ابتدا از هم مجزایند ولی در مقابل سوراخ بیضی با هم یکی شده و از آن عبور کرده وارد ناحیه رجلی فکی می شود شاخه های انتهایی این عصب ۷ تا می باشند که از دو تنه انتهایی قدامی و خلفی مبدائ می گیرند . یا عصب فک اعلی . عصبی است حسی که یکی از شاخه های عصب سه توام است و از کنار قدامی خارجی عقده گاسر شروع و در روی سطح درون سری بال بزرگ شب پره به طرف جلو ممتد می شود و پس از عبور از سوراخ گرد بزرگ وارد قعر حفره رجلی فکی می گردد . یا عصب محرک . عصبی است که فرامین را از مرکز عصبی باعضای مربوط منتقل می سازد . پی محرک . یا عصب محرک خارجی چشم . عصبی است محرک و فقط عضله راست خارجی چشم را عصب می دهد و با رشته عصب نظیر خود ششمین زوج اعصاب دماغی را به وجود می آورد . این عصب از نقطه ای واقع در پل دماغی روی کف بطن چهارم مبدائ می گیرد و از کنار فوقانی استخوان خاره وارد جیب کهفی می شود سپس از قسمت پهن شکاف شب پره گذشته باتنهای خلفی عضله راست خارجی عضله چشم منتهی می گردد . این عصب با شبکیه سمپاتیک دورسباتی پیوند می شود . یا عصب محرک مشترک چشم . این عصب با رشته عصب نظیر خود زوج سوم اعصاب دماغی را تشکیل می دهد . عصبی است محرک که عضلات کاسه چشم را باستثنای مایل بزرگ و راست خارجی عصب می دهد و همچنین به واسطه الیافی که جزو دستگاه نباتی می باشد عضلات تنگ کننده عنبیه و قسمت مدور عضله مژگانی را عصب می دهد عصب مزکور از نزدیکی تکمه چهار توام در قسمت قدامی طرفی ماده خاکستری مبدائ می گیرد . یا عصب مختلط . عصبی است که هم حاوی رشته های حساس است و هم حاوی رشته های محرک پی مختلط . یا عصب نایی بزرگ . عصب سیاتیک . یا عصب واسطه یی وریسبرگ . عصبی است حسی که در ساختمان عصب صورتی وارد است و با آن در تشکیل هفتمین زوج اعصاب دماغی شرکت میکند . این عصب شامل الیاف دستگاه نباتی است و غده های زبانی را عصب می دهد . عصب مزبور از عقده زانویی مبدائ می گیرد ( عقده زانویی گره کوچک عصبی است که در مقابل انتهایی خارجی اولین قسمت مجرای فالوپ بر روی سطح قدامی عصب صورتی واقع است ) . یا عصب واگ . عصب ریوی معدی . یا ورم عصب . التهاب و تورم و عفونت عصب .
نشاه شراب و عالم شراب و حالت می نوشی حالت باده گساری حالت می خوری .
دهی است جزئ دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان محلات ۶ هزار گزی جنوب محلات متصل به جاده دلیجان خمین واقع در جلگه و آب و هوای آن معتدل است و ۵۳ تن سکنه دارد .
یا عالم آرای عباسی . کتابی است تاریخی بفارسی در شرح حال و سلطنت شاه عباس اول و اجداد او بقلم اسکندر بیک منشی دربار آن پادشاه . وی کتاب را با شرح وقایع سال وفات شاه عباس و جلوس خلف او شاه صفی در سال ۱٠۳۸ ه.ق. بپایان رسانیده است .
( صفت ) آراینده جهان زینت دهنده گیتی
آراستن جهان زینت دادن گیتی .
( صفت ) ۱ - بر هم زننده جهان . ۲ - معشوقی که مردمان را فریفته زیبایی خود کند : سخت زیبا و دلفریب .
مقام و منزل ارواح
دنیا و مافیها
[information scientist, information specialist] [علوم کتابداری و اطلاع رسانی] فردی که علم اطلاعات را می داند و می تواند نیازهای اطلاعاتی محققان و دانشمندان را برآورده سازد متـ . اطلاع رسان
( صفت ) روشن کننده جهان افروزنده گیتی .
( اسم ) عالم اجسام . یا عالم المجرده . عالم اجسام مجرد .
( اسم ) عالم ارواح
( اسم ) عالم اشباح
( اسم ) جهان کوچکتر عالم صغیر
( اسم ) عالم امکان
( اسم ) جهان بزرگتر عالم اکبر
( اسم ) عالم جسمانی
( اسم ) عالم حس .
( اسم ) عالم خلق

معنی عالم در فرهنگ معین

عالم
(لِ) [ ع . ] (اِفا.) دانا، دانشمند.
(لَ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - دنیا، هستی . ۲ - موجودات . ۳ - (عا.) نمادی برای بزرگی ، عظمت . ۴ - حیطه ، محدوده ، عالم هنر، عالم مستی . ۵ - حالت ، وضعیت . ۶ - هر کدام از دو جهان فانی و باقی ، هر کدام از دنیا و آخرت . ، ~ و آدم کنایه از: همة مردم .

معنی عالم در فرهنگ فارسی عمید

عالم
۱. دنیا و آنچه در آن است، جهان، گیتی.
٢. [مجاز] خَلق.
٣. [قدیمی] روزگار.
* عالم آخرت: [مقابل ِدنیا] جهان دیگر، آن جهان.
* عالم امر: (فلسفه) عالم ملائکه، عالم ملکوت.
* عالم امکان: (فلسفه) آنچه غیر از ذات خدا است، عالمی که وجود یا عدم وجود آن ضروری نباشد، جهان ماده، عالم ظاهر.
* عالم بالا: (فلسفه) عالم علوی.
* عالم برزخ: مقام ارواح از هنگام مرگ تا قیامت.
* عالم جان: (فلسفه) عالم ارواح، دنیا، این جهان.
* عالم جبروت: (فلسفه، تصوف) عالم مجرد از صورت، ماده، و زمان.
* عالم جسمانی: جهان جسمانی، عالم طبیعت و ماده.
* عالم حس: [مقابلِ عالم غیب] ‹عالم حسی› (فلسفه) عالم شهود، عالم شهادت.
* عالم خاک:
۱. [مجاز] دنیا.
۲. [مجاز] جسد آدمی.
* عالم خلق: (فلسفه) موجودات عالم جسمانی، کائنات.
* عالم دیگر: = * عالم آخرت
* عالم ذر: عالم خلقت که خداوند ابنای بشر را مانند ذرات از صلب آدم ابوالبشر به وجود آورد.
* عالم سفلی: [مقابلِ عالم علوی] (فلسفه) عالم پایین، زمین، این جهان.
* عالم شهادت: [مقابلِ عالم غیب] عالم ظاهر و آشکار، عالم اجسام.
* عالم صغیر: [قدیمی، مجاز] جهان کوچک، انسان، جسم انسان.
* عالم علوی (امر): [مقابلِ عالم سفلی]
۱. عالَمی که در آن مادّه وجود ندارد.
۲. آسمان.
* عالم غیب: [مقابلِ عالم شهادت] (فلسفه) جهان دیگر، عالم آخرت.
* عالم قدس: (فلسفه) عالم الهی، عالم اسما و صفات حق.
* عالم کبیر: (فلسفه) جهان بزرگ، همۀ جهان، افلاک و هر چه در آن ها است.
* عالم کون وفساد: (فلسفه) دنیای فانی، عالم سفلی.
* عالم لاهوت: (فلسفه) عالم خداوندی، عالم سرمد، مرتبۀ ذات احدیت.
* عالم مثال: (فلسفه) عالمی لطیف تر نسبت به عالم اجسام. &delta، هرچه در عالم شهادت وجود دارد نظیر آن در عالم مثال موجود است.
* عالم معنی: (فلسفه)
۱. آنچه متعلق به معنی و حقیقت باشد.
۲. عالم ملکوت.
* عالم ملک: (فلسفه) عالم وجود، عالم اجسام، عالم شهادت.
* عالم ملکوت: (فلسفه) عالم جبروت، عالم امر.
* عالم ناسوت: (فلسفه) عالم اجسام، عالم طبیعی و مادی، دنیای فانی، این جهان.
۱. داننده، دانا.
۲. دانشمند.
۳. (اسم) از نام های خداوند.
آرایندۀ عالم، آرایش دهندۀ عالم، جهان آرا.
۱. برهم زنندۀ عالم.
۲. [مجاز] آن که مردم را فریفتۀ زیبایی خود می کند.
۱. افروزندۀ عالم، روشن کنندۀ جهان: روزی و چه روز عالم افروز / روشن همه چشمی از چنان روز (نظامی۳: ۴۶۴).
۲. [مجاز] خورشید.
۱. جهان سوز، سوزندۀ جهان و جهانیان، ویران کنندۀ عالم.
۲. [مجاز] بسیار زیبا و فریبنده.
جهان گشا، کشورگیر.
آنچه همۀ جهان را فرامی گیرد، جهان گیر.

عالم در دانشنامه اسلامی

عالم
معنی عَالِمُ: دانا(علم به معناي احتمال صد در صد است ، بطوري که حتي يک در صد هم احتمال خلاف آن داده نميشود . )
معنی أَعْلَم: داناتر
معنی أَعْلَمُ: مي دانم
معنی بَرْزَخٌ: عالم پس از مرگ وقبل از قيامت-فاصله ومرزبين دو چيز
معنی حَفِيٌّ: عالم و با خبر از چيزي ( اين کلمه از ماده حفيت في السؤال : اصرار کردم در پرسش گرفته شده )
معنی عَرْشُهُ: تخت فرمانروايي او( کلمه عرش در قرآن به معناي مقامي است موجود که جميع سر نخهاي حوادث و امور در آن متراکم و جمع است . در عبارت َ کَانَ عَرْشُهُ عَلَی ﭐلْمَاءِ "شايد منظوراين است که فرامين الهي که مبناي اداره اين عالم است توسط آب به اجزاي عالم انتقال م...
معنی عسق: از حروف مقطعه و رموز قرآن (در روايتي از امام صادق عليه السلام آمده که حمعسق معنايش حليم ، مثيب ( ثواب دهنده )،عالم ، سميع ، قادر ، قوي ، است )
معنی دَّهْرِ: در اصل به معناي طول مدت عالم از اول پيدايش تا آخر انقراض آن بوده ، و در آيه شريفه "هل اتي علي الانسان حين من الدهر" به همين معنا است ، ولي بعد از آن هر مدت طولاني را هم دهر گفتهاند .
معنی حَکِيمُ: همیشه محکم (محکم به معناي چيزي است که طوري درست شده که فساد و شکاف در آن پيدا نميشود) - حکيم يکي از اسماي حسناي الهي و از صفات فعل او است که از محکم کاري او در صنع عالم خبر ميدهد
معنی مَطْوِيَّاتٌ: به هم پیچیده شده (منظور از "و السموات مطويات بيمينه " اين است که در آن روز سببهاي زميني و آسماني از سببيت ميافتند ، و ساقط ميشوند و آن روز اين معنا ظاهر ميگردد که هيچ مؤثري در عالم هستي بجز خداي سبحان نيست)
معنی لَا يَعْزُبُ: پوشیده نیست (کلمه عزوب که فعل مضارع يعزب از آن گرفته شده به معناي غيبت و دوري و خفاء است ، و اين تعبير اشاره دارد به اينکه همه اشياء عالم نزد خداي تعالي حاضرند ، و هيچ چيز از ساحت مقدس او غايب نيست ، و او هر چيزي را در کتابي حفظ و ضبط کرده و از آن کت...
معنی لَبَسْنَا: مشتبه كرديم - پوشيده و مشكل كرديم - به اشتباه انداختيم - دچار اشتباه كرديم (در عبارت "وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَکاً لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاًَ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ" منظور اين است كه اگر در پاسخ منكران پيامبر كه به بشر بودن پيامبر ايراد ...
ریشه کلمه:
علم‌ (۸۵۴ بار)
عالم ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • عالم (جهان)، عالَم (جهان) به معنای عام عبارت است از تمامی موجود در زمان و مکان• عالم (دانشمند)، به معنی دانشمند
...
جهان همان عالَم (به فتح لام) می باشد و عالم کلمه ای عربی است.
عالَم (جهان) به معنای عام عبارت است از تمام آنچه در زمان و مکان موجود است.
یا مجموع اجسام طبیعی اعم از زمین و آسمان است یا غیر از خدا تمام موجودات است چه حادث چه قدیم.

اقسام عالَم
عالَم (جهان) دارای اقسام مختلفی است که به مهمترین آن ها اشاره می نماییم.

← عالم روحانی و عالم جسمانی
 ۱. ↑ تعریفات جرجانی.

منبع
...
عالِم به معنی دانشمند در برخی ابواب فقه و قرآن از آن یاد شده است.
عالم در عرف بر هر دانشمندی اطلاق می شود؛ لیکن در روایات و نیز عرف متشرعه بر خصوص دانشمند دینی اطلاق می گردد. در حدیثی از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آمده است: «علم (حقیقی) سه گونه است: آیه ای محکم (معنای آن روشن است) یا فریضه ای مستقیم ( نسخ نشده و باقی است) و یا سنتی پایدار (و جاری) و جز این سه گونه، از دیگر علوم و دانشها، فضل است». برخی، قسم اول را اشاره به علم اصول دین و ارکان آن، دوم را به علم اخلاق و سوم را به علم شریعت و فقه دانسته اند.
← معنای اخص
 ۱. ↑ الکافی (کلینی)، ج۱، ص۳۲.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۵، ص۲۹۸، برگرفته از مقاله«عالم».    
...
عالم آرای شاه اسماعیل، با مقدمه، تصحیح و تعلیق اصغر منتظر صاحب، اثری فارسی درباره روی کار آمدن شاه اسماعیل یکم و شرح جنگ ها و دلاوری اوست.
نویسنده کتاب مشخص نیست؛ اما گویا یکی از عوام کم سواد شیعه که به صفویان ارادت می ورزیده، آن را با شاخ و برگ فراوان و به انگیزه نقالی در قهوه خانه نوشته است.
نام کتاب دقیقاً مشخص نیست و شاید نام آن عالم آرای صفوی باشد؛ ولی مشخص است که در سال 1086ق در دهمین سال پادشاهی شاه سلیمان، تألیف شده است.
اشاره به نسب شاه اسماعیل، از شیخ صفی و سلسله خوانین ترکستان و سلاطین تیموری و عثمانی، باعث اهمیت کتاب شده است.
کتاب با مقدمه مصحح آغاز و مباحث بدون فصل بندی، ارائه شده است.
«عالم آرای شاه اسماعیل»، با مقدمه، تصحیح و تعلیق اصغر منتظر صاحب، اثری فارسی درباره روی کار آمدن شاه اسماعیل یکم و شرح جنگ ها و دلاوری اوست.
نویسنده کتاب مشخص نیست؛ اما گویا یکی از عوام کم سواد شیعه که به صفویان ارادت می ورزیده، آن را با شاخ و برگ فراوان و به انگیزه نقالی در قهوه خانه نوشته است. نام کتاب دقیقا مشخص نیست و شاید نام آن عالم آرای صفوی باشد؛ ولی مشخص است که در سال ۱۰۸۶ ق در دهمین سال پادشاهی شاه سلیمان، تالیف شده است. اشاره به نسب شاه اسماعیل، از شیخ صفی و سلسله خوانین ترکستان و سلاطین تیموری و عثمانی، باعث اهمیت کتاب شده است.
ساختار
کتاب با مقدمه مصحح آغاز و مباحث بدون فصل بندی، ارائه شده است. نویسنده، به سال وقوع وقایع اشاره ای نکرده و تنها در چند مورد، روز به روز، حوادث و یا نام فصل و ماه آن ها ذکر گردیده است که مصحح کوشیده با استفاده از منابع و مآخذی که در دست داشته، با افزودن حاشیه هائی بر متن، این نقیصه را برطرف سازد. مطالب که به صورت عوامانه و نقالانه نگاشته شده و اشتباه های نگارشی و دستوری در آن فراوان است، از دقت تاریخی چندانی برخوردار نیست و نسخه ای از یک حماسه تاریخی از دوران زندگانی شاه اسماعیل اول، موسس دولت صفوی و نشانه ای از محبوبیت وی در میان عامه مردم ایران است. گرچه نویسنده، چندان مایه و پایه علمی و ادبی ندارد؛ ولی به منابع و مآخذ معتبری دسترسی داشته و اصول وقایع تاریخی کتاب را بر آن ها استوار کرده است؛ در بعضی موارد نیز شاخ و برگ هائی بر اصل مطالب افزوده و گاهی نیز وارد جزئیات شده و به تفصیل سخن رانده است. از جمله مآخذ کتاب، می توان از جلد دوازدهم احسن التواریخ، تالیف حسن روملو (۹۳۸- ۹۸۵) نام برد که تاریخ شاه اسماعیل، شاه طهماسب و شاه اسماعیل دوم از سال ۹۰۰ تا ۹۸۵ ق را در بردارد.
← استفاده نکردن از حبیب السیر
سرآغاز مطالب با ذکر احوال سلطان سید فیروز شاه، جد صفویان که در زمان امام کاظم علیه السّلام در دار الارشاد اردبیل زندگی می کرد، آغاز شده است. به گفته نویسنده، در آن زمان، سلطان ادهم شاه، فرزند زاده ابراهیم ادهم، پادشاه ایران بود که چون آوازه کمال سید به گوش او می رسد، به اردبیل رفته و بعد از آن که او را سلطان فیروز شاه، زرین کلاه خطاب می کند، ولایت آن جا را به او می سپارد. بعد از سلطان فیروز، پسرش عوض الخواص، به جای پدر نشسته و بعد از او فرزندش محمد الحافظ عهده دار ارشاد مردم می گردد. در ادامه حکایت صلاح الدین رشید، سید جبرئیل، سلطان خواجه علی و جنگ سلطان علی میرزا بیان شده است.
← نحوه خواستگاری و ازدواج شاه
...
عالم الآخرة، اثر علامه سید محمدحسین طباطبایی، رساله‎ای است پیرامون جهان پس از مرگ و مسائل مربوط به آن که با تحقیق قاسم هاشمی، به چاپ رسیده است.
کتاب با مقدمه کوتاهی از نویسنده آغاز و مطالب در چهار بخش، تنظیم شده است.
در مقدمه، ضمن اشاره به روایتی از ابوذر غفاری در توصیف مرگ و حالات پس از آن، به بیان این نکته پرداخته شده است که به‎واسطه ادراک و اذعان عقلی و با تصدیق احادیث انبیا الهی(ع) حقیقت مرگ و حیات پس از آن، واضح و مبین است اما آدمی به‎خاطر تعلق به زندگی مادی، در پذیرش آن کر‎هت دارد.
در بخش نخست، ‎ه بحث پیرامون شفاعت در قرآن کریم و روایات، پرداخته شده است. نویسنده در ابتدا، به آیه 48 سوره بقره: وَ اتَّقُوا یوْماً لاَ تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیئاً وَ لاَ یقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَ لاَ یؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَ لاَ هُمْ ینْصَرُونَ (و بترسید از روزى که هیچ‎کس چیزى را از کسى دفع نمى‎کند و نه از او شفاعتى پذیرفته و نه به‎جاى وى بدلى گرفته مى‏شود و نه یارى خواهند شد)، اشاره کرده و ضمن تبیین معنا و تفسیر آن به‎وسیله آیات دیگری از قرآن کریم که ناظر به اعمال مشرکین بوده و مبین این امر است که مراد از نفی شفاعت، نفی شفاعت خدایانی است که مشرکین آنها را به‎عنوان شفیع قرارداده‎اند، به این نکته اشاره نموده که قرآن کریم، موضوع شفاعت را از اصل، منتفی ندانسته، بلکه در برخی از آیات، از جمله آیه مبارکه 255 سوره بقره: مَنْ ذَا الَّذِی یشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ یعْلَمُ مَا بَینَ أَیدِیهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ (کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه در پیش روى آنان و آنچه در پشت سرشان است مى‏داند)، آن را مشروط به اذن الهی و با شرایطی که در آیات دیگر ذکر شده، ثابت نموده است.
نویسنده در ادامه، ضمن بررسی آیات نافی و مثبت شفاعت، چنین نتیجه‎گیری نموده که آیات نافی شفاعت، نفی‎کننده شفاعت از غیر خداوند به معنای استقلال در ملک بوده و آیات مثبت آن، اثبات‎کننده شفاعت اصالتا برای خداوند و به‎صورت اذن و تملیک از خداوند برای غیر خود است.
معنای شفاعت، اشکالات و شبهات مطرح‎شده پیرامون شفاعت، شفاعت در حق چه کسی جاری می‎شود، شفاعت از چه کسی پذیرفته می‎شود، متعلق شفاعت، زمان تحقق شفاعت، شفاعت در روایات اهل‎بیت(ع) و فلسفه شفاعت، از دیگر موضوعات مطرح‎شده در این بخش می‎باشد.
اسم هفتاد و نهم: عالِمُ غیبِ السماواتِ و الأرضِ
این لفظ در قرآن یک بار و به عنوان وصف خدا آمده است. چنان که می فرماید:
(إِنَّ اللّهَ عالِمُ غَیْبِ السَّماواتِوَالأَرضِ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّدُور). (سوره فاطر/38)
«خدا آگاه از پنهان های آسمانها و زمین است و او به آنچه که در سینه ها است علم دارد».
تفسیر این اسم از آنچه در اسم پیشین بیان شد، روشن گردید.
اسم هفتاد وهشتم: عالم الغیب و الشهادة
واژه عالم مجرد از اضافه وصف خدا قرار نگرفته، بلکه پیوسته در حال اضافه به چیزی وصف او قرار گرفته است مانند:
1. (عالِمُ الغَیْبِ وَالشَّهادةِ).
3. (عالِمُ غَیْبِ السَّماواتِ والأَرض).
وصف اول در قرآن ده بار (1) دومی دوبار (2) و سومی یک بار آمده است.(3) و همگی از علم گسترده خدا حکایت می کنند.
«غیب» در مقابل «شهود» است، و مقصود از آن چیزی است که از حواس ما پنهان باشد، خواه بالذات قابل ادراک با حواس باشد، مانند پدیده هایی که در زمانهای پیش تحقق پیدا کرده و یا الآن متحقق است ولی از قلمرو حس ما بیرون می باشد، و یا بالذات مافوق حواس باشد مانند خدا و صفات او و دیگر عوالم روحی که همگی فراتر از درک حسی می باشند.
بنابر این باید آیات یاد شده در زیر را به همین نحو تفسیر کرد، و هدف 1 . انعام/73; توبه/94، 105; رعد/9; مؤمنون/92; سجده/6; زمر/46; حشر/22; جمعه /8 و تغابن/18.
همگی تبیین گستردگی علم او است:
عالَم اَمر، در مقابل عالَم خلق و به معنای جهان ماوراء ماده است. عالم امر با حواس پنج گانه درک شدنی نیست؛ برخلاف عالم خَلق که با این حواس درک می شود. ریشه اعتقاد به جهان امر را در عبارت «أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ»، از آیه ۵۴ سوره اعراف می دانند. گفته اند منظور از عالم خلق همان دنیا و محسوسات و مراد از عالم امر ارواح و مجردات است. برخی معتقدند که آیه ۵۴ سوره اعراف بر وجود جهانی به نام عالم امر دلالت نمی کند.
برخی معتقدند که در مقابل عالم خَلق که عالم محسوسات است و با حواس پنج گانه درک می شود، جهانی به نام عالم امر وجود دارد که با حواس پنج گانه درک نمی شود. بنابر نظر ملاصدرا خداوند جهان های متعددی آفریده است که همه آنها در دو عالَم خلاصه می شود: عالم خلق و عالم امر. او عالم خلق را همان دنیا و عالم امر را عالم مجردات دانسته و گفته است این عالم تنها با حواس باطنی درک می شود. برطبق تفسیر روح البیان، چون در این عالم هر موجودی به صرف امر خداوند و بی واسطه مخلوقات دیگر، موجود می شود؛ آن را عالم امر نام گذاری کرده اند.
منشاء اعتقاد به عالم امر برخی از آیات قرآن است؛ از جمله آیه ۸۵ سوره اسراء: «وَیسْأَلُونَک عَنِ الرُّ وحِ ۖ قُلِ الرُّ وحُ مِنْ أَمْرِ رَ بِّی» (درباره روح از تو می پرسند، بگو: «روح از فرمان پروردگار من است) و آیه ۵۴ سوره اعراف: «أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ» (آگاه باش که خلق و امر از آن اوست). برای نمونه در کتاب حجت التفاسیر، ذیل آیه ۸۵ سوره اسراء از وجود دو عالم خلق و امر سخن به میان آمده است و عالم امر عالمی معرفی شده است که با حواس پنج گانه درک نمی شود. این کتاب بدن انسان را نمونه ای از عالم خلق و روح او را نمونه ای از عالم امر دانسته است.
بارودی، عالم جان از مفتیان، روزنامه نگاران، معلمان و مشایخ تاتارستان در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری/ نوزدهم و بیستم میلادی است.
وی در ۱۲۷۳ ق/ ۱۸۵۷ در حومه «بارودی» از ولایت قازان متولد شد.
مراحل تحصیل
تحصیلات ابتدایی را در مدرسه گلبویر واقع در ولگا – اورال گذراند که شخصیت های برجسته آن روزگار، مانند موسی جارالله و ظاهربیگی و هادی و صدری مقصودی (آرسال)، در آنجا تحصیل کرده بودند. سپس برای تحصیلات عالی به بخارا رفت و هفت سال در آنجا ماند. وی تحت تاثیر متفکران اسلامی همچون سیدجمال الدین اسدآبادی و محمد عبده و شهاب الدین مراجانی، به امر آموزش توجه خاص داشت و در ادامه راه اسماعیل گاسپیرالی، که با تاسیس دبستان «اصول جدید» در ۱۳۰۱ق/۱۸۸۴ به ارتقاء سطح آموزش و پرورش مسلمانان روسیه توافق یافته بود، مدرسه «محمدیه» را پایه گذاری کرد (۱۳۱۹ ق/ ۱۹۰۱) و خود، علاوه بر مدیریت، در آنجا تدریس هم می کرد. این مؤسسه که دارای دوره های ابتدایی، متوسطه و عالی بود و بهترین مدرسان در آنجا تدریس می کردند، در جنبش بیداری ترکان قازان و دیگر مسلمانان روسیه سهم بزرگی داشت. بارودی معتقد بود که تدریس علوم اسلامی اگر علاوه بر عربی به زبان مردم آنجا (ترکی) نیز صورت گیرد در پیشرفت امور آموزشی مفیدتر خواهد بود. بدین منظور، چند کتاب درسی، مانند اذکار الصلوه و بدءالمعارف و معاملات دینیه، به زبان ترکی تالیف کرد.
فعالیتها
عالم جان بارودی، همراه این کوشش ها، در جنبش های سیاسی و اجتماعی ولگا – اورال نیز فعالانه شرکت جست. در تشکیل کنگره های دوم (۱۶-۲۶ ذیقعده ۱۳۲۳ ق/ ۱۳-۲۳ ژانویه ۱۹۰۶) و سوم (۲۴ جمادی الآخر – اول رجب ۱۳۲۴ ق/ ۱۶-۲۱ اوت ۱۹۰۶) مسلمانان روسیه نقش مهمی داشت. به ویژه در کنگره سوم، ریاست کمیسیون اصلاح نهادهای دینی – روحانی را بر عهده گرفت. ضمنا مجله الدین و الادب را، که کانون نشر آثار هواداران اصول جدید بود، انتشار داد (۱۳۲۴ ق/ ۱۹۰۶)؛ لیکن به علت ناخرسندی مقامات روسی از این فعالیت ها و هم بر اثر مخالفت قشریونی که هیچ گونه فعالیت تجدد خواهانه را نمی پذیرفتند، به مدت دو سال به ولوگدای غربی تبعید گردید (۱۳۲۶ق/ ۱۹۰۸)
← مفتی مسلمانان روسیه
...
بُرْهان ُ الدّین ِ قُطْب ِ عالَم ، ابو محمد عبدالله ۹۰-۵۷ق / ۳۸۸-۴۵۴م ، از عارفان بزرگ سلسله سهروردیه در شبه قاره هند بود.
وی فرزند ناصرالدین محمود محمد، نواده جلال الدین مخدوم جهانیان بخاری بود و در برخی منابع با عنوان «ثانی مخدوم جهانیان » از او یاد شده است . خاندان برهان الدین از سادات بخارا بودند و نسب ایشان به جعفر مثنی ، برادر امام حسن عسکری (ع ) می رسید. شاید به همین سبب است که برخی ، مذهب این خانواده را امامیه دانسته اند. برهان الدین در شهر «اُچه »، که اینک از توابع بهاولپور پاکستان است ، متولد شد. وی ده ساله بود که پدر را از دست داد و عموی پدرش «شاه راجو قتال » د ۲۷ق /۴۲۴م سرپرستی او را بر عهده گرفت . پس از چندی به اشاره وی زادگاه خود را ترک کرد و در ۰۲ق /۳۹۹م عازم شهر پتن شد. در آن جا سلطان مظفر شاه اول - که خود از مریدان جد وی بود - به استقبال او آمد. در همین شهر مدتی نزد علیشیر گجراتی علوم ظاهری و باطنی را فرا گرفت و در زمره مریدان شیخ احمد کهتو درآمد و استاد بر او خرقه پوشاند و لقب قطب عالم به او داد.
اساتید وی
وی گذشته از شیخ احمد کهتو، از بزرگان دیگری چون حامد بن محمود حسینی بخاری ، صدرالدین ابن احمد اچی و شیخ نورالدین ابوالفتوح شیرازی نیز خرقه دریافت کرد.
استقبال سلطان احمد از وی
در ۱۳ق /۴۱۱م که سلطان احمد، شهر احمدآباد را بنا کرد، برهان الدین قطب عالم به درخواست وی از پتن به آنجا آمد. سلطان احمد هنگام ورود او قصیده ای را که در مدح وی سروده بود، قرائت کرد. پس از حضور برهان الدین در احمدآباد، مسجدی نیز در محله اساول برای او بنا شد. وی سپس به روستای «بَتوه » در نزدیکی احمد آباد - که سلطان احمد آن را به وی واگذار کرده بود - رفت و بقیه عمر را در آن جا گذرانید.
وفات
...
بحث از تجرد عالم یکی از مباحثی است که فلاسفه اسلامی ، در باب علم به آن پرداخته اند.
آنان معتقدند که چنانچه علم و صورت علمیه مجرد است، عالم این صور نیز بایستی مجرد باشد وگرنه توانایی اداراک آنها را نخواهد داشت. عاقل و مدرک این صورتها، نفس با مرتبه عقلانی اش است که به تجرد رسیده است و هر قدر وجود نفس، کاملتر و مرتبه تجردش بالاتر باشد آگاهی وی از خودش بیشتر خواهد بود تا به اندازه ای که این را با وضوح در می یابد که جوهری است مجرد و مستقل از بدن مادی. نفس، جوهر مجردی است که در جاندارانی مانند انسان و حیوانیات رفتارهای حیاتی مانند تنفس، تغذیه ، رفتارهای حیاتی، حرکت ارادی و تفکر را انجام می دهد.
براهین تجرد عالم
آگاهی کامل از تجرد قوه مدرکه و عالم، فقط برای انسانهایی محقق می شود که مراحلی از تکامل معنوی را پیموده باشند اما برای غیر این افراد، فلاسفه ، برهانها و دلایلی را ذکر کرده اند که به چهار دسته تقسیم می شوند:
← دسته اول
 ۱. ↑ آموزش فلسفه، مصباح یزدی، محمد تقی، ج۲، ص۱۶۷، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۷۸ش، چ سوم.۲. ↑ در امدی بر فلسفه اسلامی، عبودیت، عبدالرسول، ص۱۸۵، قم، نشر موسسه امام خمینی رحمة الله علیه ، ۱۳۸۶ش، چ ششم.۳. ↑ آموزش فلسفه، مصباح یزدی، محمد تقی، ج۲، ص۱۶۸.۴. ↑ نهایه الحکمه، طباطبایی، محمد حسین، ص۲۹۷، قم، نشر اسلامی، قم، ۱۴۲۲ق.    
...
سیدعلی احمد عالم از علما، مدرسان و خطبای روشن اندیش شیعه افغانستان در قرن چهاردهم هجری بوده است.
وی در حدود ۱۳۱۰ ش در منطقه «خاک آغه» بهسود به دنیا آمد. در همانجا خواندن و نوشتن را فراگرفت و پس از آن ادبیات عرب و منطق را خواند و سپس عازم حوزه علمیه کابل گردید. در آنجا نزد آیت الله حجت به مدت شش سال درس خواند و به تشویق وی در ۱۳۳۵ و برای تکمیل تحصیلات خود به ایران رفت و حدود شش سال در مدارس دینی قم و تهران فقه، اصول، کلام، فلسفه و هیات را آموخت و در ۱۳۴۱ به کابل بازگشت.
تدریس
او در مدارس علمیه محمدیه و جامعه الاسلام به تدریس کتب دوره سطح پرداخت و همزمان برای خنثی کردن تبلیغات ضد دینی گروه های مارکسیست ـ که از اوایل دهه پنجاه شمسی در افغانستان گسترش یافته بودند ـ به تدریس کتاب های اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه طباطبایی و فلسفتنا، تالیف سیدمحمدباقر صدر پرداخت.در این درس ها، علاوه بر طلاب، گروه برجسته ای از روشنفکران و دانشجویان شرکت می کردند و در جریان آن، مکاتب فلسفی مارکسیسم و لیبرالیسم از منظر اسلامی، نقادی می شد.
نمایندگی امام خمینی
با وجود همه خطراتی که از سوی رژیم های ایران و افغانستان متوجه او بود، سال ها نمایندگی امام خمینی را در آن کشور برعهده داشت و در نامه ای که در آذرماه ۱۳۵۷ امام خمینی به او نوشت، وی مجاز گردید تا وجوه شرعی را از سوی ایشان، صرف مردم محروم افغانستان و طلاب و زندانیان آنجا نماید.
فعالیت سیاسی
...
قاعده «رجوع جاهل به عالم»، قاعده عقلی و فطری مراجعه جاهل به شخص عالِم است.
این قاعده، از قواعد عقلی و مطابق با فطرت انسان است و بیان می کند که افراد جاهل در هر فن و علمی، باید به افراد عالم و خبره مراجعه کنند. یکی از ادله جواز تقلید، قاعده رجوع جاهل به عالم است که در همه زمان ها و مکان ها مورد تایید عقلا بوده است.


عالم در دانشنامه ویکی پدیا

عالم
عالَم (به فتح لام) کلمه ای عربی به معنای جهان
عالِم (به کسر لام) کلمه ای عربی به معنای دانشمندو اسم خداوند
عالم (دبی)؛ نام مجمع الجزایری به شکل کهکشان راه شیری و سامانه خورشیدی در دبی، امارات متحده عربی.
عالم و جمع آن علما برای دانشمندان و دانشوران مسلمان که در یک یا چند زمینه از علوم اسلامی نظیر فقه، علم حدیث و تفسیر دانش آموخته و متخصص هستند به کار می رود. علما در مدارس دینی نظیر حوزه های علمیه و مدارس نظامیه تحصیل می کنند.
در طول تاریخ اسلام بخصوص تا پیش از سده معاصر، بتدریج علما به صنفی از مسلمانان تبدیل شدند که فعالیت ها و مشاغلی نظیر وعظ، امام جماعت، قضاوت، فتوا و مرجعیت به آنها اختصاص یافت و احیاناً با پوشیدن لباسی خاص نظیر عبا و عمامه از دیگران متمایز می شده اند.
مختصات: ۲۵°۱۰′۳۲″ شمالی ۵۵°۹′۱۴″ شرقی / ۲۵.۱۷۵۵۶° شمالی ۵۵.۱۵۳۸۹° شرقی / 25.17556; 55.15389
عالَم یا دی یونیوِرس (به انگلیسی: The Universe) نام یک مجمع الجزایر مصنوعی (ساخت بشر) در دبی، امارات متحده عربی است که به شکل کهکشان راه شیری و سامانه خورشیدی طرّاحی شده است. این مجموعه در خلیج فارس واقع شده است. این پروژه در سال ۲۰۰۸ میلادی توسط شرکت نخیل، شرکتی که ساخت پروژه های بزرگی همچون نخل جمیرا، نخل دیره، نخل جبل علی و جهان را در کارنامهٔ خود دارد آغاز شد. پیش بینی شده است که این پروژه بین سال های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۸ میلادی به اتمام برسد. اما در سال ۲۰۰۹ پروژه به صورت موقّتی متوقّف شد و در وب گاه رسمی شرکت نخیل از آن با «پروژه ای در آینده» نام برده شد. در صورت اتمام، این پروژه ۳،۰۰۰ هکتار خشکی ایجاد می شود.
مکان مجمع الجزایر عالم در بین نخل جمیرا، جزایر جهان، منطقهٔ ساحلی جمیرا و نخل دیره قرار دارد.
عالم آباد (دورود)، روستایی از توابع بخش سیلاخور شهرستان دورود در استان لرستان ایران است.
عالم آباد سفلی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سلسله در استان لرستان ایران است.
عالم آباد علیا، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سلسله در استان لرستان ایران است.
عالم آرا صفتی فارسی به معنای «زیباساز جهان» است و در موارد زیر کاربرد داشته است:
عالم آرای امینی
عالم آرا عنوانی در برخی کتاب های تاریخی دوران صفوی و افشار بوده است و می تواند به یکی از کتاب های زیر اشاره داشته باشد:
عالم آرای عباسی
عالم آرای شاه اسماعیل (عالم آرای صفوی)
عالم آرای نادری
عالم آرا نام نخستین فیلم ناطق است که در هند ساخته شد.
عالم آرا (هندی: आलम आरा) نخستین فیلم ناطق هندی بود. کارگردان این فیلم، اردشیر ایرانی، از پارسیان هند، این فیلم را در سال ۱۹۳۱ ساخت.
اردشیر ایرانی که به اهمیت فیلم های غیرصامت پی برده بود کوشید تا ساخت این فیلم را پیش از چند فیلم ناطق دیگر در دست ساخت در آن زمان به پایان برساند. عالم آرا در ۱۴ مارس ۱۹۳۱ در سینما مجستیک بمبئی اکران شد. این فیلم چندان محبوب بود که برای مهار هجوم تماشاچیان پلیس ناچار به دخالت شد.
حلقه این فیلم مدت ها ناپدید شده بود تا این که تا ۱۹۶۷ دوباره در دسترس قرار گرفت.
تاریخ عالم آرای امینی کتابی است تألیف ادیب و مورخ قرن دهم فضل بن روزبهان خنجی در شرح تاریخ حکمرانی سلاطین آق قویونلو و ظهور صفویان.
تاریخ عالم آرای عباسی کتابی دربارهٔ تاریخ پادشاهان صفوی از زمان شاه اسماعیل یکم تا پایان پادشاهی شاه عباس یکم است که توسط یکی از دبیران دربار صفوی به نام اسکندر بیگ ترکمان در زمان سلطنت شاه عباس یکم نوشته شده است.
نویسنده خود بسیاری از وقایع زمان شاه اسماعیل دوم تا انتهای سلطنت شاه عباس یکم را از نزدیک مشاهده کرده و حتی در برخی از رخدادها دخیل بوده است. بخش های مربوط به سلطنت شاه اسماعیل یکم تا انتهای سلطنت شاه طهماسب یکم به صورت مختصر و وقایع پس از آن به صورت مشروح در کتاب ذکر شده است. وقایع زمان شاه عباس اول نیز به صورت مشروح و سال به سال در کتاب مرقوم شده است. نویسنده تلاش کرده در مورد روایت رخدادها بی طرفی و واقع نگری را رعایت کند اما نمی توان تأثیر برخی ملاحظات سیاسی را در نقل وقایع نادیده گرفت.
این کتاب در کل مهم ترین سند تاریخی دوران شاه عباس یکم و پنج سال ابتدای سلطنت شاه صفی محسوب می گردد. بخش های مربوط به سلطنت شاه صفی به صورت کتابی مجزا به نام «ذیل تاریخ عالم آرا» به چاپ رسیده است و همراه با کتاب اصلی چاپ نشده است.
این کتاب به نثری ساده و محکم نوشته شده است و از مهمترین و بهترین کتاب های تاریخی ایران محسوب می شود.
بطور نمونه در کتاب تاریخ عالم آرای عباسی در رابطع با فتح هرموز چنین آمده است:
از فتوحات (پیروزی هایی) که درین سنه مبارکه مطابق احدی و ثلثین و الف(۱۰۳۱ قمری) به نیروی اقبال قرین حال اولیاء دولت بیزوال گردید، فتح و تسخیر بلده هرموز است که بسعی امامقلیخان امیر الامرا فارس بوقوع پیوست... و در سال گذشته اشعاری شد (آن پیروزی به شعر درآورده شد) که بنابر ظهور بی ادبی های فرنگیه پرتکالیه مقیم آنجا... امیر الامرا مذکور لشکر بتادیب (مجازات) ایشان فرستده خود نیز متعاقب رفت... در این وقت که فرنگیه پای از دایره ادب بیرون نهاده به اموری که بتحریر پیوست اقدام نمودند... جماعت انگلیسی را اخبار نموده ایشان نیز بر حسب وعده آماده خدمت شدند. القصه امام قلی خان شجاعت شعار با جنود قاهره فارس متوجه آن صوب (سوی) گشته خود در بندر گمبرو که الیوم به بندر عباسی موسوم است اقامت کردند و افواج قاهره (سپاهیان پیروزمند) از دریا با کشتی ها و سفاین عبور نموده داخل جزیره هرمز شدند... القصه بعد از دو ماه و چند روز امتداد ایام محاصره و جنگ و جدال به نیروی دولت و اقبال که همواره قرین حال این دودمان والاست، قلعه رفیع بنیان هرموز که در متانت و حصانت شهره جهان و از کارنامه های نادره فرنگیان است، مسخر اولیای دولت ابد پیوند گردید... چون خبر فتح هرموز رسید، جناب خانی (امام قلی خان) مورد تحسین و آفرین شاه (عباس) و سپاه گردید و آن خبر بهجت اثر بر مبارزان قلعه گشای رکاب همایون مبارک و میمون آمده در همان روز قلعه قندهار نیز بتوفیق کردگار مفتوح گشت.. از هر طرف که چشم گشایی نشان فتح... وز هر طرف که گوش نهی مژده ظفر.
عالم آرای نادری کتابی نوشتهٔ میرزا محمدکاظم مروی است. موضوع این کتاب زندگانی نادرشاه افشار و تاریخ ایران از اواخر دورهٔ صفوی تا مرگ نادرشاه (۱۱۶۰ قمری/ ۱۱۲۶ خورشیدی) است. پدرِ محمدکاظم مروی از قزلباش ها بوده است و به گفتهٔ خودش، نیاکانش از قاجارهای تبریز بوده اند که به مرو کوچ داده شده بوده اند. او از دیوانیان و محاسبان امور مالیِ دربار نادرشاه بوده و در زمان تألیف کتاب، «وزیر مرو» (سرپرست امور مالیِ مرو) بوده است. او بسیاری از رخدادهای آن زمان را دیده یا از افراد حاضر در صحنه شنیده است و از این جهت مطالب کتابش اهمیت خاصی دارد. مؤلف از همان ابتدا که به دستگاه نادر پیوسته و هواخواه او شده، به فکر تألیف کتاب بوده و به تدریج مطالب را یادداشت می کرده، اما تنظیم قطعیِ مطالب به صورت کتاب، پس از مرگ نادرشاه آغاز شده و تألیف آن در سال ۱۱۶۶ قمری/ ۱۱۳۲ خورشیدی پایان یافته است.
عالم پور، جلاندهار (به انگلیسی: Alampur, Jalandhar) یک منطقهٔ مسکونی در هند است که در پنجاب (هند) واقع شده است.
عالم پور، محبوب نگار (به انگلیسی: Alampur, Mahbubnagar) یک منطقهٔ مسکونی در هند است که در آندرا پرادش واقع شده است.
عالم پور، مدهیا پرادش (به انگلیسی: Alampur, Madhya Pradesh) یک منطقهٔ مسکونی در هند است که در مادایا پرادش واقع شده است.
عالم داد لالیکا (اردو: عالم داد لالیکا؛ زادهٔ ۱۲ مارس ۱۹۸۷( 1987 -03-12))، سیاست مدار اهل پاکستان، از حزب راست گرا و محافظه کار مسلم لیگ، و در حال حاضر، عضو مجلس ملی پاکستان است.
به عقیده مسلمان ها عالم ذر یا روز اَلَست، زمانی است که خداوند پیمانی از انسان برای گواهی دادن بر یگانگیش گرفته است.
عالم نسوان مجله ای بود که توسط انجمن فارغ التحصیلان مدرسه دخترانه آمریکایی تهران چاپ می شد. نخستین شمارهٔ آن در سال ۱۳۰۰ منتشر شد. انتشار نشریۀ عالم نسوان دوازده سال و سه ماه ادامه یافت. آخرین شمارۀ آن در سال ۱۳۱۲ (۱۹۳۳ میلادی) منتشر شد.
موضوع مقاله ها گسترده بود و شامل گزارش های پزشکی، ترفندهای خانه داری، مد لباس در غرب، آثار ادبی و اخبار جنبش های فمینیستی جهان می شد. روی جلد هریک از شماره های نشریۀ عالمِ نِسوان، شعر یا عبارتی درج می شد که پیام جنبش اجتماعی زنان و برابری زنان با مردان را نوید می داد.
این مجله به چاپ مطالبی در تقبیح ازدواج زودهنگام دختران، نبود حقوق سیاسی زن در ایران، و حجاب هم می پرداخت. به ویژه در سال های آخر دست به انتقادهای تندی از شرایط بد زنان می زد.
پس از آنکه کشف حجاب ازسوی رضاشاه اعلام شد، چاپ این مجله متوقف گردید. توقف انتشار این مجله را بی ارتباط به صراحت لهجهٔ آن ندانسته اند. از دلایلی که برای عمرِ به نسبت دراز مجله برشمرده اند، وابستگی اش به مدرسهٔ دخترانهٔ آمریکایی در تهران در زمان فعالیتش است.
عالم نگار (به انگلیسی: Alamnagar) یک منطقهٔ مسکونی در هند است که در بیهار واقع شده است.
عالم نگار (حوزه ویدهان سبها) (به انگلیسی: Alamnagar (Vidhan Sabha constituency)) یک منطقهٔ مسکونی در هند است که در بیهار واقع شده است.
آشپزباشی و قبلهٔ عالم و یا به اختصار آشپزباشی نام یک مجموعه نمایش تلویزیونی به کارگردانی «رسول نجفیان» است که در سال ۱۳۷۴ تولید و از شبکه ۲ سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش گردید.
تپه عالم مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است و در شهرستان فریمان، بخش قلندر آباد، روستای سیاه سنگ واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۸۳ با شمارهٔ ثبت ۱۱۰۲۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
خانه عالِم نوعی فضای اقامتی و عمومی است که در روستاهای ایران ساخته می شود. خانه های عالم مکان هایی هستند که در هر روستا برای استقرار مروجان مذهبی (روحانیون) و مبلغان دینی ساخته می شوند. این فضاها علاوه برداشتن امکانات اقامتی برای مبلغان، دارای دفتر کار و محل ملاقات عمومی هم هستند .
سازمان تبلیغات اسلامی نهادی است که ساخت و اداره خانه های عالم را بر عهده دارد .
خوشگلترین زن عالم فیلمی به کارگردانی قدرت اله احسانی و نویسندگی حبیب اله کسمایی ساختهٔ سال ۱۳۵۰ است.
شاه عالم یکی از شهرهای بزرگ کشور مالزی است و در غرب پایتخت کشور کوالالامپور قرار دارد. جمعیت آن ۱۲۰۰۰۰ نفر است.
این شهر پایتخت ایالت سلانگور مالزی است.
عبدالرحمن عالم (متولد ۱۳۲۹ در اردبیل) استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران است.
فرودگاه بین المللی مرسی عالم (به انگلیسی: Marsa Alam International Airport) یک فرودگاه همگانی با کد یاتا RMF است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۳۰۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور مصر قرار دارد و در ارتفاع ۷۷ متری از سطح دریا واقع شده است.
در طول تاریخ با ظهور ادیان مختلف، و با تلاش پیروان هر یک از این ادیان در نشر و گسترش آن میان دیگر مردمان، پراکندگی ادیان در عالم دستخوش تغییراتی شده است.
مانند تمام آمارگیری ها، آمارگیری هایی که در این زمینه انجام شده اند نیز خالی از خطا نیستند. بین نتایجی که در آمار منتشر شده در دانشنامهٔ بریتانیکا در سال ۲۰۰۲ منتشر شده، با نتایج آمارگیری های جدیدتر در سال ۲۰۰۵ اختلافاتی وجود دارد که احتمالاً ناشی از نمونه گیری نامتناسب در یکی یا هر دوی این آمارگیری ها بوده است.
نکته دیگر که شایان توجه است آن است که در این آمارگیری ها مبنای تقسیم افراد به پیروان ادیان مختلف همواره یکسان نیست. در برخی کشورهای اسلامی، افرادی که در خانواده های مسلمان به دنیا می آیند مجاز به تغییر مذهب یا دین خود نیستند، و بنا بر این، صرف نظر از این که تا چه اندازه اصول اسلامی را رعایت می کنند، در آمارها مسلمان شمرده می شوند. مشابه همین امر در کشورهای غربی حکمفرما است، به نحوی که احتمال می رود بخشی از افرادی که مسیحی دانسته می شوند، در عمل به بسیاری از اصول آیین مسیح پایبند نباشند.
ورزشگاه شاه عالم (انگلیسی: Shah Alam Stadium) یک ورزشگاه چند منظوره در شهر شاه عالم، مالزی است.
این ورزشگاه که در سال ۱۹۹۴ تأسیس شده دارای ۸۰٬۳۷۲ ظرفیت می باشد و میزبان جام ملت های آسیا ۲۰۰۷ بوده است.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

عالم در جدول کلمات

عالم
جهان ، دنیا ، گیتی ، روزگار
عالم ا لهی
لاهوت
عالم اجسام
ناسوت
عالم اجسام و ماده
ناسوت
عالم بالا
لاهوت
عالم تر
اعلم
عالم خداوندی
لاهوت
عالم روحانی
مینو
عالم روحانی زرتشتی
موبد
عالم سفلی و مادی
ناسوت

معنی عالم به انگلیسی

cosmos (اسم)
نظام عالم وجود ، کیهان ، عالم ، گیتی و نظام ان
universe (اسم)
کیهان ، عالم ، افرینش ، دنیا ، جهان ، گیتی ، کائنات ، عالم وجود ، دهر ، کون و مکان
world (اسم)
عالم ، دنیا ، جهان ، گیتی
scientist (اسم)
عالم ، دانشمند
learned (صفت)
فاضل ، دانا ، عالم ، عارف ، فضلا ، قاضل ، طالب علم
lettered (صفت)
فاضل ، دانا ، عالم ، فرهنگی ، حرفی ، باسواد
erudite (صفت)
متبحر ، عالم ، اموزنده ، دانشمندانه

معنی کلمه عالم به عربی

عالم
جرم سماوي , عالم , مطلع
جحيم
جحيم
سماء
عالم الاحياء
عالم الرياضيات
حاخام

عالم را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی عالم

هنرزاده شیراز ٠٦:٠٥ - ١٣٩٧/٠٢/١٥
عالِم = در زبان عرب خمسه استان فارس به معنی زیاد و فراوان به کار برده می شود.
مترادف عالمِ = زِیَد
|

مهدیه ١٧:٢٣ - ١٣٩٧/٠٢/٣١
حکیم_ جمع:عالمان
|

A.A ١٧:٢٧ - ١٣٩٧/٠٧/٠٤
جهان
دنیا
|

نسیم ١٩:٥٢ - ١٣٩٧/٠٧/٢٧
جهان
|

رضاآپادانا ١٥:٢٥ - ١٣٩٧/٠٨/٠٤
روزگار
|

رضاآپادانا ٠١:٢٤ - ١٣٩٧/٠٨/٠٨
گیتی
|

عالم ٠٣:٠١ - ١٣٩٧/٠٨/٢٢
جهان.دربرگیرنده همه چیز
|

..n@di�a.. ١٨:٠١ - ١٣٩٧/٠٨/٢٥
جهان ، دنیا
|

پیشنهاد شما درباره معنی عالمنام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عالم در جدول   • عالم دینی   • عالم معنی   • ازدواج در عالم برزخ   • انواع عالم   • عکس هایی از عالم برزخ   • مترادف عالم   • عالم برزخ چگونه است   • معنی عالم   • مفهوم عالم   • تعریف عالم   • معرفی عالم   • عالم چیست   • عالم یعنی چی   • عالم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عالم
کلمه : عالم
اشتباه تایپی : uhgl
آوا : 'Alam
نقش : اسم
عکس عالم : در گوگل


آیا معنی عالم مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )