برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1126 100 1

عبدالحسین فقیهی رشتی

عبدالحسین فقیهی رشتی در دانشنامه اسلامی

عبدالحسین فقیهی رشتی
«آیة الله شیخ عبد الحسین فقیهی»، فرزند شیخ شعبان بن مهدی بن عبد الوهاب گیلانی نجفی و سبط علامه قاضی الانصاری است.
وی، در دوم شعبان ۱۳۲۱ ق، در نجف به دنیا آمد و در سال ۱۳۵۲ ق، به قم مشرف شد و در این شهر ابتدا از محضر حاج شیخ عبد الکریم و پس از آن، سال ها در درس مرحوم آیة الله بروجردی شرکت کرد. آنچه در زندگی این مرد، جالب توجه است آن است که وی از طرف آیة الله بروجردی، نزدیک به ۳۰ سال، در ایام حج، طی چندین ماه در مکه و مدینه به سر برده و افزون بر بیان مسائل شرعی، وجوه شرعیه نیز از حجاج می گرفت. با توجه به آنچه در باره حضور وی در حرمین گفته شده، به نظر می رسد وی را باید به نوعی نخستین بنیان گذار بعثه به معنای امروزی آن دانست. وی، در ۱۸ ربیع الثانی سال ۱۴۱۰، در قم درگذشت.
اساتید
آیات عظام و حجج اسلام: شیخ شمس الدین بادکوبی؛ شیخ محمدجواد بلاغی؛ شیخ میرزا علی ایروانی؛ شیخ محمدحسین اصفهانی، معروف به کمپانی؛ سید ابوالحسن اصفهانی؛ سید محمدکاظم نحوی یزدی. در قم نیز نزد شیخ عبد الکریم حائری، سید حسین طباطبایی بروجردی و دیگر اعلام درس خواند. مدتی هم در رشت نزد شیخ یوسف رشتی ریاضیات، به ویژه کتاب اصول اقلیدس را در هندسه خواند. عبد الحسین فقیهی، اجازات علمی زیادی از علمای خاصه و عامه در روایت و اجتهاد داشت؛ از جمله اجازه اجتهاد از مراجع عظامی همچون سید ابو الحسن اصفهانی، بروجردی، شیخ محمد کاظم شیرازی و...
آثار
۱. کتاب الحج؛ ۲. کتاب الصوم؛ ۳. کتاب فی الطهارة؛ ۴ کتاب فی الاغسال؛ ۵. کتاب فی الغنیمة؛ ۶. کتاب فی الاجارة؛ ۷. کتاب فی المکاسب المحرمة؛ ۸. کتاب فی نیابة الحج؛ ۹. کتاب فی تروک احرام الحج؛ ۱۰. کتاب کشکول؛ ۱۱. کتاب البیع از مکاسب شیخ مرتضی انصاری؛ ۱۲. کتاب فی اللغات العربیة؛ ۱۳. کتاب الحواشی علی شرح السیوطی (نحو عربی)؛ ۱۴. کتاب الحاشیة علی کفایة الاصول؛ ۱۵. کتاب التقریرات (درس های اساتید مختلف)؛ ۱۶. کتاب فی مناسک الحج (فارسی)؛ ۱۷. کتاب مسائل الصلاة؛ ۱۸. رسالة فی منجزات المریض؛ ۱۹. مقالة فی صلاة الجمعة؛ ۲۰. مقالة فی الوصیة؛ ۲۱ مقالة فی الارث؛ ۲۲. مقالة فی احکام الصلاة المسافر؛ ۲۳. رسالة فی النجاسات؛ ۲۴. کتاب فی حکم ولایة الفقیه؛ ۲۵. کتاب فی اسرار العطاس من فن الشیمی؛ ۲۶. رسالة فی الوصیة؛ ۲۷. مقاله فارس ...

ارتباط محتوایی با عبدالحسین فقیهی رشتی

عبدالحسین فقیهی رشتی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی عبدالحسین فقیهی رشتی   • مفهوم عبدالحسین فقیهی رشتی   • تعریف عبدالحسین فقیهی رشتی   • معرفی عبدالحسین فقیهی رشتی   • عبدالحسین فقیهی رشتی چیست   • عبدالحسین فقیهی رشتی یعنی چی   • عبدالحسین فقیهی رشتی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عبدالحسین فقیهی رشتی
کلمه : عبدالحسین فقیهی رشتی
اشتباه تایپی : ufnhgpsdk trdid vajd
عکس عبدالحسین فقیهی رشتی : در گوگل

آیا معنی عبدالحسین فقیهی رشتی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )