برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1320 100 1

عبر

معنی عبر در لغت نامه دهخدا

عبر. [ ع َ ] (مص ) عبور کردن و گذشتن از وادی و نهر و جوی. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). || بیان کردن خواب و خبر دادن مآل کار. (منتهی الارب ). تعبیرکردن خواب و خبردادن از آنچه پایان بدان می انجامد. (اقرب الموارد). تعبیر گفتن خواب. (غیاث اللغات ). || درگذشتن و مردن. || شکافتن راه را. || جاری کردن اشک. || اندوهگین شدن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). فریز ناکرده گذاشتن قچها را. (منتهی الارب ). واگذاشتن پشم را بر قچها در یکسال. (اقرب الموارد). || درگذشتن از آب بچیزی. || تأمل کردن در وزن و ماهیت متاع و درهم. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). || با اندیشه خواندن نامه را بدون آواز. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || (اِ) کنار وادی و ناحیت آن. || (ص ) مجلس عَبر؛ که مردم بسیار در آن بود. (اقرب الموارد).

عبر. [ ع ِ ] (اِخ ) آنچه ازغربی فرات تا بریه ٔ عرب است. (منتهی الارب ). ما اُخذعلی غربی الفرات الی بریة العرب. (اقرب الموارد).

عبر. [ ع ِ ] (ع اِ) کناره ٔ رودبار. (اقرب الموارد). || بنات عبر؛ دروغ و باطل. || (ص ) مجلس عبر؛ مجلس بسیار اهل. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || آنچه در خور بود کاری را از مردیا زن یا شتر. (اقرب الموارد). || ناقة عبر اسفار بفتح یا ضم اول ؛ ناقه ٔ قوی که قطع کند به هر زمین که آب بگذرد. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

عبر. [ع ُ ] (اِخ ) قبیله ای است. (منتهی الارب ) (آنندراج ).

عبر. [ ع ُ ] (ع ص ، اِ) بسیار از هر چیزی. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). || زن بی فرزند.زن فرزندمرده. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || ابر سخت روان. || عقاب. || گرمی چشم. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ): أری فلانا عبر عینیه. (اقرب الموارد). || کیش عبر؛ قچقار یکسال فریزنا کرده. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (اقرب الموارد).

عبر. [ ع َ ] (ع مص )عبرت گرفتن. (اقرب الموارد): اللهم اجعلنا ممن یعبرالدنیا و لایعبر؛ ای ممن یعتبرها و لایموت سریعاً حتی یرضیک بالطاعة. (اقرب الموارد). || گرمی چشم. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). || تذکر. اتعاظ. || تکریم و تعظیم و احترام. (ناظم الاطباء). || أبوالعبر ...

معنی عبر به فارسی

عبر
جمع عبرت
( مصدر ) تعبیر کردن خواب و مال کار .
تذکر اتعاظ
( صفت ) آمیخته به پند آنچه که موجب تنبیه دیگران گردد .
کذب دروغ باطل .

معنی عبر در فرهنگ معین

عبر
(عَ بْ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) عبور کردن ، گذشتن . ۲ - درگذشتن ، مردن . ۳ - (مص م .) جاری کردن اشک .
(عِ بَ) [ ع . ] (اِ.) جِ عبرت .
( ~.) [ ع . ] (مص م .) تعبیر کردن خواب و مآل کار.

معنی عبر در فرهنگ فارسی عمید

عبر
۱. = عبرت
۲. [مجاز] حکایات پندآموز.
۳. (اسم مصدر) گرفتن عبرت، پندآموزی.

عبر در دانشنامه اسلامی

عبر
معنی عِبْرَةً: عبرت (اصل کلمه عبر به معناي گذرکردن از حالي به حالي است ، و اما عبور تنها ، مختص به گذشتن از آب است ... و اعتبار و عبرة مخصوص به حالتي است که انسان بوسيله آن از شناختن چيزي که قابل مشاهده است به چيزي که قابل مشاهده نيست ميرسد . )
تکرار در قرآن: ۹(بار)
بر وزن فلس . اصل عبر گذشتن از حالی به حال است، اما عبور مخصوص است بگذشتن از آب خواه بوسیله شنا باشد یا کشتی یا پل یا حیوانی. عبرة به فتح اول به معنی اشک چشم از آن مشتقّ است. عبارت کلامی است که در هوا عبور کرده از زبان گوینده بگوش سامع می‏رسد. اعتبار و عبرة حالتی است که از معرفت محسوس به معرفت غیر محسوس رسیده می‏شود. تعبیر مخصوص به خواب است که آن را از ظاهر به باطلش عبور می‏دهد (مفردات). فکر می‏کنم: قول راغب در بیان این ماده کافی است گر چه با سائر گفته‏ها کمی تفاوت دارد. در مجمع فرمود: اصل باب به معنی نفوذ است. *. در آن چه گفته شد با بصیرتان را عبرتی است که از این محسوس مشاهد به غیر محسوس پی ببرند. *. در لغت آمده: «عبر الرؤیا عبراً و عبارةً: فسّرها» یعنی ای بزرگان قوم درباره خواب من اظهار رأی کنید اگر می‏توانید خواب را تفسیر کنید و آن را به واقع عبور دهید، تعبیر و عبر هر دو به یک معنی است. * . «عابِری» در اصل «عابِرینَ» است در اثر اضافه نونش ساقط شده اگر مراد از صلوة نماز باشد مراد از عابری سبیل مسافر است یعنی در حال مستی و در حال جنابت نماز نخوانید مگر آن که در سفرباشید که با تیمّم می‏توانید بخوانید و اگر مراد مواضع صلوة و مساجد باشد یعنی به مساجد باشد یعنی به مساجد در حال مستی وارد نشوید و نیز در حالت جنابت مگر آن که بصورت عبور از دری به دری باشد (جوامع المجامع) به نظر من احتمال اول قوی است. که ذیل آیه مطلب را روشن می‏کند و قید عدم وجدان آب در سفر نیز ذیل معلوم می‏شود.
تاریخ الاسلامی مَوَاقِف و عِبَر عبدالعزیز بن عبدالله حمیدی، بیان تاریخ اسلامی به زبان عربی می باشد که در سال 1418ق نوشته شده است.
کتاب، در بیست جلد تألیف شده و نویسنده در چند موضوع مختلف، تاریخ اسلام را بیان ن ...

عبر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پارسا علوی
معنی: عبرت، پند
مهسا امینی
-گذر کردن از نهر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی عبر کن   • معنی عبری   • زبان عبری به فارسی   • معنی رضوان   • عبری یعنی چه   • مفهوم عبر   • تعریف عبر   • معرفی عبر   • عبر چیست   • عبر یعنی چی   • عبر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عبر
کلمه : عبر
اشتباه تایپی : ufv
عکس عبر : در گوگل

آیا معنی عبر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )