انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 919 100 1

معنی عدالت در لغت نامه دهخدا

عدالت. [ ع َ / ع ِ ل َ ] (ع مص ) عدالة. دادگری کردن.عدالت کردن. جرجانی گوید: عدالت در لغت استقامت باشد و در شریعت عبارت از استقامت بر طریق حق است به اجتناب از آنچه محظور است در دین. (تعریفات جرجانی ).

عدالة. [ ع َ ل َ ] (ع مص ) به سند گواهی شدن. (منتهی الارب ). || شایسته ٔ گواهی شدن. (آنندراج ). || عدل بودن. (از اقرب الموارد) (آنندراج ). || ضد جور. (قطرالمحیط). انصاف دادن. (اقرب الموارد). || داد ستدن. (آنندراج ).

معنی عدالت به فارسی

عدالت
عادل بودن، انصاف داشتن، دادگربودن، دادگری
۱ - ( مصدر ) داد کردن دادگر بودن انصاف داشتن . ۲ - ( اسم ) دادگری . یا عدالت اجتماعی . عدالتی که همه افراد جامعه از آن برخوردار باشند .
کسی که دادگر و عادل باشد کسی که عدالت پیشه خود کند
[horizontal equity] [مدیریت سلامت] یکسانی دسترسی و بهره مندی از مراقبت سلامت به شرط یکسان بودن نیاز سلامت
عادل و منصف کسی که کار بعدالت کند
[distributive justice] [روان شناسی] باوری نزد کودکان مبتنی بر اینکه پاداش ها و تنبیه ها به طور برابر و منصفانه توزیع می شوند
[equity in health] [مدیریت سلامت] توزیع امکانات سلامت متناسب با نیازهای جمعیت برای دستیابی به آسایش
[immanent justice] [روان شناسی] باور کودک به اینکه قوانین ثابت و غیرقابل تخطی اند و هرکس کار نادرستی انجام دهد، صرف نظر از اینکه آن را در چه شرایطی انجام داده باشد، خودبه خود مجازات خواهد شد
[procedural justice] [روان شناسی] بی طرفی در فرایند اتخاذ یک تصمیم
[territorial justice] [حقوق، جغرافیای سیاسی] عدالت اجتماعی اعمال شده در واحدهای سرزمینی به طوری که به توزیع عادلانۀ منابع سرزمینی منجر شود
[vertical equity] [مدیریت سلامت] بهره مندی از مراقبت متناسب با نیازهای سلامت و مشارکت متناسب با درآمد
آنکه از روی انصاف و عدالت با مردم رفتار کند آنکه شیوه او عدالت باشد
دادگستر بودن با عدالت بودن
ستمگر . بیدادگر . که عدالت ندارد

معنی عدالت در فرهنگ معین

عدالت
(عَ لَ) [ ع . عدالة ] ۱ - (مص ل .) عادل بودن ، انصاف داشتن . ۲ - (اِمص .) دادگری .

معنی عدالت در فرهنگ فارسی عمید

عدالت
۱. عادل بودن، انصاف داشتن، دادگر بودن.
۲. هماهنگی، تعادل.
دادگر، کسی که از روی عدل وداد عمل می کند.
۱. = عدلیه
۲. مجلس شورا.
= عادل

عدالت در دانشنامه اسلامی

عدالت
عدالت لفظی است که با معنایی وسیع در کلیه شؤون آدمی حضور مؤثر دارد.
"العَدالة" و "المُعادَلة" لفظی است که در حکم و معنی مساوات است و به اعتبار نزدیک بودن عدل به مساوات در آن مورد هم به کار می رود.
"عَدْل" در چیزهایی که با بصیرت و آگاهی درک می شود، به کار می رود مثل احکام و عِدْل و "عدیل" در چیزهایی است که با حواس درک می شوند مثل اوزان، اعداد و پیمانه ها .

عدالت از نظر احمد شرباصی
"عدل" ضد ظلم و جور و هم معنی قسط است، ریشه و مشتقات عدل نزدیک به سی بار در قرآن ذکر شده و این تکرار اشاره دارد به اینکه قرآن دربارۀ عدل توجه فراوانی دارد.

کلیت عدالت
قانون عدالت یک قانون کلی و عمومی است و هر نوع داوری و حکومت را چه در امور بزرگ و چه کوچک شامل می شود.

عدالت در عرف عام
...
عدالت
عدالت در لغت به معنای دادکردن، دادگر بودن، انصاف داشتن، دادگری و عدالت اجتماعی عدالتی است که همة افراد جامعه از آن برخوردار باشند.
عدل در لغت و اصطلاح، معانی مختلفی دارد که به برخی از آن ها اشاره می شود: «نهادن هر چیزی به جای خود»، «حد متوسط میان افراط و تفریط در قوای درونی»، «به تساوی تقسیم کردن»، «رعایت برابری در پاداش و کیفر دادن به دیگران، اگر عمل نیک است پاداش و اگر بد است است کیفر داده شود».
شهید مطهری از واژه عدالت و ظلم که درباره انسان بکار می رود، چنین ترسیمی ارائه داده است: «ما افراد بشر، فردی از نوع خود را که نسبت به دیگران قصد سوئی ندارد به حقوق آن ها تجاوز نمی کند، هیچ گونه تبعیضی میان افراد قائل نمی گردد، در آنچه مربوط به حوزه حکومت و اداره او است با نهایت بی طرفی به همه به یک چشم نگاه می کند، در مناقشات و اختلافات افراد دیگر، طرفدار مظلوم و دشمن ظالم است؛ چنین کسی را دارای نوعی از کمال (یعنی عدالت) می دانیم و روش او را قابل «تحسین» می شماریم و خود او را «عادل» می دانیم».
در مقابل، فردی را که نسبت به حقوق دیگران تجاوز می کند، در حوزه قدرت و اداره خود میان افراد تبعیض قائل می شود، طرفدار ستمگران و ستمکشان «بی تفاوت» است، چنین کسی را دارای نوعی نقص به نام «ظلم» و ستمگری می دانیم و خود او را «ظالم» می خوانیم و روش او را لایق «تقبیح» می شماریم.
عدل دارای جاذبه ای فطری است و نزد وجدان عمومی بشریت، ارزش گرانقدر دارد زیرا در سایه عدل هر کسی به حق خویش می رسد، تعدی و تجاوز از جامعه رخت برمی بندد و امنیت و آرامش بر همه جا حاکم می شود. به همین جهت مردم، بی عدالتی را نکوهش می کنند و عدالت را می ستایند.
امام صادق علیه السلام درباره این حقیقت که بی عدالتی عیب و عدالت خوشایند همگان است، فرموده است: «اِتَّقُوااللهَ وَاعْدِلوُا فَأنَّکُمْ تْعیبونَ عَلی قومٍ لایَعْدلونَ؛ از خداوند پروا کنید و به عدالت رفتار کنید، چرا که شما به قومی که عدالت نکند، خرده می گیرید».
همچنین فرموده است: «العَدْلُ أَحلی مِنَ الشَّهْدِ وَ أَلْیَنُ مِنَ الزبدِ و أطیَبُ ریحاً مِنَ الْمِشْکِ؛ عدل از عسل شیرین تر، از کره نرمتر و از مشک خوشبوتر است».
عدالت اصطلاحی فقهی و کلامی است. در فقه، عنوانی است برای صفتی که باعث ترک گناه می گردد و در بسیاری از احکام عملی از آن سخن رفته است. از نظر فقهی، عدالت یک شخص با تأیید دو عادل یا معاشرت فراوان با خود او یا باور متدینین به عدالت وی، قابل اثبات است. بیشتر فقها معتقدند حُسن ظاهر (یعنی آراستگی ظاهری از جهت پایبندی به احکام شرعی) برای اثبات عدالت فرد کافی است.
از عنوان یاد شده در فصل های مختلف فقهی از جمله اجتهاد و تقلید، نماز (نماز جماعت و نیابت در قضای نمازهای میت)، زکات، خمس، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حجر، وقف، وصیت، طلاق، لُقطه و شهادات سخن گفته اند.
عدل، ضد جور به معنای رعایت برابری میان دو چیز و قرار دادن هر چیز در جایگاه خود است. به انسانی که عدالت در همه کارهای او مشهود باشد نیز عَدل به معنای عادل گفته می شود. چنان که عدل از نام های خدا نیز هست؛ زیرا به حق حکم می کند و در حکمش جور و ستمی وجود ندارد. در حدیث مشهور به عقل و جهل، عدل از لشکریان عقل، و جور از سپاهیان جهل شمرده شده است.
عدالت اجتماعی از اصطلاحات علوم اجتماعی و علوم سیاسی است و همواره آرزوی انسان بوده است.
عدالت اجتماعی به معنای رعایت تناسب، استحقاق ها و شایستگی‏ ها در ساحت اجتماع است. در این تعریف، هر گروه و صنف و طبقه‏ای باید در جایگاه شایسته خویش جای گیرد و در پی جایگاه دیگران برنیاید. عدالت اجتماعی مبتنی بر احوال و افعال اعضای جامعه است و مرتبت هر کس بنابر استحقاق و استعداد او تعیین می‏شود .
عدالت و اسلام
نگاه دین مبین اسلام به عدالت با مکاتب بشری متفاوت است.
اهمیّت عدالت در اسلام از آن جا سرچشمه می‏گیرد که بنابر آموزه‏های اسلامی، خداوند، عادل است و همه افعال الهی عین دادگری و عدالت‏ اند و ستم و افراط و تفریط بدان‏ها راه ندارد. عدل در تشیع اهمیّتی ویژه دارد؛ چونان که از اصول دین و مذهب به شمار می‏آید. قرآن کریم، برای بعثت پیامبران و نزول کتب آسمانی از دو هدف یاد می‏کند: برقرار ساختن عدالت میان انسان‏ها و تأمین سعادت دنیوی و اخروی آنان و دیگر هدایت انسانها از تاریکی‏های شرک و کفر به سوی نور توحید و بندگی خدا . ا نسان موظّف است بر پایه تعالیم دینی، فعّالیت‏های فردی و اجتماعی خویش را با عدالت همراه سازد و از این گذر به سعادت دست یابد.
عدالت اجتماعی در سیره معصومین (ع)
چون پیامبر اسلام (ص) به مدینه هجرت کرد و حکومت دینی خویش را بنیان نهاد، عدالت اجتماعی از پایه‏های آن بود. در نظام‏نامه‏ای که پیامبر (ص) پدید آورد و به مثابه قانون اساسی مدینة النبی بود، آشکارا می‏توان سلطه قسط و عدل را بر همه اصول و قوانین بازدید. در این نظام نامه، هر کس و هر گروه و جماعتی بر سر جای خویش بود و روابط مسلمانان با دیگر طوایف نیز در آن به گونه‏ای عدالت‏محورانه تشریح گشته بود . امام علی (ع) نخستین امام معصوم (ع) نیز حکومت خویش را با عدالت‏گستری آغاز کرد و از ویژگی‏های مشهور او سخت‏گیری‏اش در دادگری و قسط و عدل بود. عهدنامه مالک اشتر امام علی (ع) که با تفصیل تمام، چگونگی رفتار عادلانه حاکم اسلامی را با صنف‏های گوناگون جامعه بیان می‏کند، گواهی روشن بر این حقیقت است . بنابر معتقدات شیعی، عدالت راستین و جهانگیر آن گاه حاصل می‏آید که دوازدهمین امام معصوم (ع) ظهور کند و حکومت جهانی خویش را بنیان نهد. در روایتی از پیامبر اسلام (ص) آمده است: «دنیا به پایان نمی‏رسد مگر مردی از اهل بیت من ظهور کند.... او زمین را از قسط و عدل سرشار می‏کند؛ همان سان که پیش از او از ستم پر می‏شود.»

عدالت در رفتار هر فرد جامعه با افراد دیگر و در رفتار حکومت و قوانین و برنامه های اجتماعی با افراد جامعه، همچنین در قراردادها و رسوم اجتماعی حاکم بر روابط افراد بروز می یابد. در همه ی این موارد، عدالت با یکسانی رفتار در شرایط همانند، تحقق می یابد و در عرض تفاوت شرایط، تناسب رفتار، با توجه به توانایی، استحقاق و نیازها لازم است.
شاید عنوان مقاله را بارها شنیده و در این باره مطالبی خوانده باشید. از آن جا که درباره پیاده کردن نظام اسلامی و مشکلات تئوریک و عملی آن بسیار سخن گفته شده، طبعاً مقوله ی عدالت اجتماعی نیز مورد توجه و بحث قرار گرفته است. اما جای تامل است که این بحث از مطالعه ای عمیق و همه جانبه به دور مانده و بررسی هایی که انجام شده، یا دارای عمق کافی نیستند و یا تنها به قسمتی از مساله پرداخته اند. در این نوشته، مقصود، پرداختن به همه ی ابعاد این مساله نیست؛ بلکه عمدتاً به بعد اقتصادی آن توجه می کنیم و علاوه بر طرح کلی تر مساله، بیش تر به این بعد خواهیم پرداخت. به امید آن که در فرصتی دیگر به کنکاشی گسترده تر در این زمینه توفیق بیابیم.در این مختصر، نخست بحث کوتاهی درباره ی مفهوم عدالت اجتماعی خواهیم داشت؛ چرا که ابهام و اجمال این مفهوم، خود در بی سر و سامانی و آشفتگی مطالب مطرح شده در این مقوله، نقشی شایان توجه دارد. سپس به بررسی زمینه های تحقق عدالت اجتماعی و موانعی که بر سر تولد و شکوفایی آن است می پردازیم. با روشن شدن مفهوم و زمینه های تحقق، به مبانی عدالت اجتاعی خواهیم پرداخت و ریشه های عقیدتی آن را ترسیم خواهیم کرد. در بحث بعد، ابزارهای لازم برای رسیدن به این هدف را بر می شماریم. در پایان نیز جایگاه این آرمان و رابطه آن با سایر آرمان ها را نشان می دهیم؛ باشد که این گام کوچک، حرکتی به سوی نگاهی جامع به این مبحث اساسی باشد و زمینه ساز مطالعات عمیق تر گردد.
مفهوم عدالت اجتماعی
«عدل» را در لغت به تقویم، تسویه، موازنه، استقامت، نظیر و مثل معنی کرده اند و آن را ضد ظلم و جور دانسته اند. («عدل عدلاً السهم و نحو قوّمه و فلاناً بفلان: سوی بینهما و فلاناً وازنه العدل» ، ضد الظلم و الجور ، «العدل هو التقسیط علی سواء فان العدل هو المساواة فی المکافاة» ) البته عدل از آن دسته واژگانی است که معانی متقابل دارد؛ هم دلالت بر استواء، اذن و همانندی می تواند داشته باشد و هم اعوجاج و انحراف. (عدل: اصلان صحیح لکنّهما متقابلان کالمصادیق: احدهما یدلّ علی الاستواء و الاخر یدلّ علی الاعوجاج فالاوّل العدل من الناس: المرضی المستوی الطریقه...و العدل الحکم بالاستواء. ) معانی یاد شده نیز همگی به همین معانی استواء و یا اعوجاج باز می گردند. عدل در قضاوت یعنی حکم بالاستواء، یعنی به دور از انحراف و تمایل به یکی از دو طرف. فردی را «عدل» می گویند که پسندیده و دارای راه و روشی مستقیم، متعادل و به دور از انحراف باشد.الفاظ عدل و عدالت هم در مورد فرد و هم در مورد اجتماع به کار می روند؛ عدالت اجتماعی و عدالت فردی. در مورد دوم، از پسندیدگی و هماهنگی و توازن روحی و اخلاقی فرد خبر می دهیم که نتیجه ی این استواء و اعتدال نفسانی دوری از انحرافات بزرگ و عدم استمرار خطا و اصرار نکردن بر خطاها و انحراف های کوچک است؛ چرا که حالت طبیعی نفس، اعتدال و استواء است و اگر کمی هم از این حالت فاصله گرفت، طبعاً به این وضع باز می گردد. اما مورد اول، یعنی عدالت اجتماعی از وضعیتی در اجتماع خبر می دهد نه در فرد؛ یعنی استواء و اعتدال و در جامعه مساوات و نبود ظلم در آن. این روابط اجتماعی و نهادهای مجتمع هستند که وجود ویژگی هایی در آنها، میزان تحقق عدالت اجتماعی را نشان می دهد.
← اختلاف مفاهیم در مصادیق آن
گفتیم که عدالت در روابط میان حکومت و مردم، رسوم و قراردادهای اجتماعی، قانون ها و برنامه ها و همچنین در برخورد افراد با یکدیگر تبلور می یابد. همچنین گفتیم عدالت آن است که در شرایط همسان، رفتار یکسان باشد و در شرایط متفاوت، به تناسب توانایی ها، استحقاق و نیازهای افراد روشن است که ما با دو گونه رفتار مواجهیم: یکی رفتار حکومت و برنامه ریزان آن با شهروندان و دیگری رفتار شهروندان با یکدیگر. هر یک از اینها نقشی اساسی در تحقق یا عدم تحقق عدالت اجتماعی ایفا می کنند و تا هنگامی که ذهنیت، اعتقاد و عمل اینان هماهنگ با هدف یاد شده نباشد، به عینیت در آمدن آرمان عدالت ناممکن خواهد بود.از میان رفتن رفتارهای ناعادلانه، چه از سوی حکومت و چه از طرف مردم، به تغییر نگرش حاکمان، برنامه ریزان، مدیران اقتصادی و تک تک افراد جامعه بستگی دارد. این شرایط زمانی محقق می شود که افراد جامعه به دور از تعصبات و تبعیض ها و بر اساس معتقدات دینی یا دست کم بر اساس ملاحظات انسانی و عقلایی، روابط اقتصادی جامعه را بر اساس عدالت شکل دهند.دآنچه دستگاه رهبری و هدایت جامعه برای انجام این امر بدان نیاز دارد، زدودن فساد از دستگاه اداری و داشتن توان مدیریت و برنامه ریزی در فعالیت های اقتصادی است.
← امکانات تولید و فعالیت اقتصادی
...
سبک زندگی از موضوع های جدید در جامعه ی ما است که بعد از تاکیدات مقام معظم رهبری جای خود را به عنوان یک بحث نوبنیاد در پژوهش ها و تحقیقات پژوهش گران باز کرده است. نوشتار پیش رو، نگاهی چندوجهی به این موضوع دارد؛ از سویی در پی بررسی و مطالعه ی شیوه ی زندگیِ مردمِ جامعه امروز ایران و تشریح میزان نفوذ مدل های غربی و غیر اسلامی ایرانی بر زندگی ایرانیان است؛ از سوی دیگر به آثار فکری و علمی که توسط روشن فکران در این زمینه نگاشته شده، نظری افکنده و این هر دو را به نقد کشیده و در فرجام نیز به تبیین و ترسیم زندگی آرمانی مبتنی بر ارزش ها و اصول اسلامی ایرانی پرداخته است.
انسان برای زیستن به این دنیا قدم می گذارد، پس شیوه زیستن اهمیت غیرقابل انکاری دارد. آیا می توان بدون توجه به هدف و بدون برنامه زندگی کرد؟ پاسخ یک سره منفی است؛ بنابراین پرداختن به مبحث سبک زندگی از ضروریات است که خوشبختانه با توجه مقام معظم رهبری موردعنایت صاحبان قلم و اندیشه قرارگرفته است. اگرچه انسان همیشه بر اساس یک برنامه و هدف، زندگی کرده است هرچند خود به آن آگاه نبوده، اما مباحث تئوریک این موضوع به تازگی مطرح شده است. در این نوشتار به دلیل اهمیت برنامه ی زندگی و کیفیت آن، ما در بخش اول، سبک زندگی مورد تایید و تاکید قرآن، نهج البلاغه و ائمه معصومین در موضوعات همسایه، والدین و حقوق آن ها در فقه و حقوق و با توجه به اهمیت قانون و عدالت در سبک زندگی اسلامی، به این موضوعات می پردازیم که همان برنامه و کیفیت برنامه است و آنگاه در بخش دوم این مقاله به آسیب شناسی شیوه و منش زندگی امروز ایرانیان توجه می کنیم و آراء و نظریه های دانشمندان ایرانی و غربی را در باب شیوه زندگی مطرح می کنیم و در فرجامین بخشِ این نوشتار نیز به ارائه یک سبک زندگی که از قرآن برداشت شده می پردازیم.
سبک زندگی آرمانی
طرح عنوان همسایه در این نوشتار و ربط آن به موضوع مقاله ی حاضر، چنین است که:
← همسایه
در آسیب شناسی سبک زندگی باید گفت سبک کنونی زندگی ما کاملاً التقاطی و به هم ریخته است؛ بنابراین باید برای پالایش آن اقدام کنیم. در این پالایش نباید تمامی متغیرهای سبک زندگی را تک تک ردیف کنیم و برای مثال بخواهیم همزمان ۵۰ مسئله ی سبک زندگی را تغییر دهیم. این کار شدنی نیست. ابتدا باید یک یا دو عامل اصلی را که دیگر عوامل تابع آن ها هستند، انتخاب کنیم و روی آن ها کارکنیم. اگر این عوامل اصلی تغییر کرد، خودبه خود عوامل فرعی هم تغییر می کنند.
← فردگرایی و بی توجهی به دیگران
...
ارسطو سعادت را که خیر نهایی انسان ها است به «فعالیت نفس در انطباق با فضیلت» تعریف می کند و عدالت را راس فضایلی می داند که تحقق بخش سعادت بشر است. از دیدگاه ارسطو، عدالت فضیلت کامل است؛ ارسطو از جمله اندیشمندانی است که تقسیم بندی متفاوتی از عدالت دارد. در این جا مروری کوتاه بر دیدگاه ارسطو درباره عدل و عدالت خواهیم داشت و برای آگاهی بیشتر باید به کتاب ها و مقالات تخصصی مراجعه شود.
عدالت، یکی از خواسته های درونی و فطری انسان است و هر انسانی به مقتضای فطرت سالم خود از نابرابری و تبعیض بیزاری می جوید. عدالت نسبت به برخی ارزش های معنوی از جایگاه والاتری برخوردار است، همان گونه که در روایتی می خوانیم: از امام علی (علیه السّلام) پرسیدند: عدل یا بخشش، کدام یک برتر است؟ آن حضرت فرمود: «عدالت، هر چیزی را در جای خود می نهد، در حالی که بخشش آن را از جای خود خارج می سازد. عدالت تدبیر عمومی مردم است، در حالی که بخشش گروه خاصی را شامل می شود، پس عدالت شریف تر و برتر است». در طول تاریخ اندیشه بشر، اندیشمندان بسیاری بدان توجه نموده و هر یک متناسب با دیدگاه های معرفت شناختی خود، معنا و مفهومی از آن ارائه کرده اند.
معنای لغوی عدالت
«عدالت» از ریشه «عدل» در لغت به معانی «برابری» «العَدْل: الحکم بالاستواء. و یقال للشَّی ء یساوی الشی ء: هو عِدْلُه»، «دادگری کردن»، «حدّ متوسط بین افراط و تفریط به گونه ای که زیادی و کمی در آن نمی باشد؛ یعنی اعتدال و قسط حقیقی»، «انصاف» «العَدل: الانصاف»؛ آمده است.
عدالت از دیدگاه ارسطو
ارسطو از جمله اندیشمندانی است که تقسیم بندی متفاوتی از عدالت دارد. در این جا مروری کوتاه بر دیدگاه ارسطو درباره عدل و عدالت خواهیم داشت و برای آگاهی بیشتر باید به کتاب ها و مقالات تخصصی مراجعه شود.
← تعریف ارسطو از سعادت و عدالت
...
قرآن کریم در مورد بنی اسرائیل می فرماید، گروهی از قوم حضرت موسی علیه السلام، مردمانی هدایتگر و عدالت پیشه بوده اند و بنی اسرائیل بخاطر قتل عدالت خواهان خود گرفتار عذابی دردناک شدند.
قرآن کریم در مورد بنی اسرائیل می فرماید، گروهی از قوم حضرت موسی علیه السلام، مردمانی هدایتگر و عدالت پیشه بوده اند: «ومن قوم موسی امة یهدون بالحق وبه یعدلون» و از قوم موسی گروهی به سوی حق هدایت می کنند و حاکم به حق و عدالتند.
← انصاف قرآن
گرفتاری بنی اسرائیل به عذاب دردناک، به علت قتل عدالت خواهان خود بوده است: «ان الذین یکفرون بـایـت الله ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الیم» کسانی که نسبت به آیات خدا کفر می ورزند و پیامبران را بناحق می کشند، و (نیز) مردمی را که امر به عدالت می کنند به قتل می رسانند، به کیفر دردناک (الهی) بشارت ده.
← عادت همیشگی یهود
 ۱. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۱۵۹.    
...
در قرآن کریم به لزوم رعایت عدالت هنگام اصلاح میان مؤمنان اشاره شده است.
خداوند در قرآن به اهمیت عدالت در اصلاح اشاره کرده آنجاکه می فرماید: «و ان طـائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احدیـهما علی الاخری فقـتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر الله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل...؛ و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند میان آن دو را اصلاح دهید و اگر (باز) یکی از آن دو بر دیگری تعدی کرد با آن (طایفه ای) که تعدی می کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد پس اگر بازگشت میان آنها را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران را دوست می دارد.»
← تفسیر آیه مذکور
 ۱. ↑ حجرات/سوره۴۹، آیه۹.    
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «عدالت در اصلاح».    
...
قرآن کریم در مورد لزوم رعایت عدالت در انتقام از ستمگران می فرماید و اینکه تجاوز و زیاده روی ستم دیده در انتقام از ظالم، سبب قرار گرفتن در زمره ستمگران می باشد.
قرآن کریم در مورد لزوم رعایت عدالت در انتقام از ستمگران می فرماید: «وجزؤا سیئة سیئة مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لایحب الظـلمین» و کیفر بدی مجازاتی همانند آن است، و هر کس عفو و اصلاح کند اجر و پاداش او با خدا است خداوند ظالمان را دوست ندارد.
تجاوز در انتقام
تجاوز و زیاده روی ستم دیده در انتقام از ظالم، سبب قرار گرفتن در زمره ستمگران می باشد: «وجزؤا سیئة سیئة مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لایحب الظـلمین» و کیفر بدی مجازاتی همانند آن است، و هر کس عفو و اصلاح کند اجر و پاداش او با خدا است خداوند ظالمان را دوست ندارد..
← وظیفه مظلوم
 ۱. ↑ شوری/سوره۴۲، آیه۴۰.    
...
با ظهور مهدی (علیه السّلام)، ظلم و ستم از بین رفته و جای خود را به عدل و داد می سپارد و عدالت اجتماعی فراگیر شده و ثمره تلاش و کوشش انبیاء و اولیاء به بار نشسته و مردم طعم شیرین عدالت را می چشند.
در نگاه نخست چنین به نظر می رسد که پاک ساختن زمین از ظلم، ستم، گناه و معصیت، و برچیدن بساط طاغوت ها و ستمگران ناممکن است و گویا زمین و زمینیان با گناه و ظلم خو گرفته و مظلومان عالم فریاد رسی ندارند، تا حق آن ها را از ظالمان و طاغیان بستاند. گویا جهان به تحمل وجود شوم ستم پیشگان عادت کرده است؛ تا جایی که بشر دوره ای را سراغ ندارد که در آن، جامعه جهانی خالی از ستم و ستمگران باشد.از سوی دیگر حکمت خداوند بر این تعلق گرفته است که زندگانی انسان بر اساس فطرت خدا دادی جاری شده و شالوده آن، که عدالت خواهی و ظلم ستیزی است، بدون پاسخ و جواب نماند.
← ظهور و برپایی عدالت
عدالت از اصول مهم و از تعالیم و اهداف عمده اسلام است. در دستورات اسلامی، انسان ها مامور شده اند که در تمام ابعاد زندگی خود (فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و نیز در گفتار، رفتار و کردار) عدالت را رعایت کرده و آن را سر لوحه کارهای خود قرار دهند.
← اهمیت عدالت در قرآن
لازمه تحقق عدالت اجتماعی، از بین رفتن ناهنجاری ها و مفاسد اجتماعی است. حضرت مهدی (علیه السّلام) در حکومت جهانی خود با این مفاسد مبارزه کرده و معضلات و مشکلات جامعه را برطرف می کند.
← مفاسد و بی عدالتی دوران غیبت
...
در سیره پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) عدالت در جنبه های فردی و اجتماعی وجود دارد و خود ایشان اجرا کننده عدل و قسط بود تا آنجا که امام علی (علیه السّلام) در وصف ایشان می فرماید: «سیرتش میانه روی است، آیینش راهنماینده، کلامش جدا کننده حق از باطل و داوری اش قرین عدالت بود.»
عدالت در سیره نبوی جایگاه مشخص و بسیار والایی دارد. پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله وسلّم) به منظور برقراری عدالت در همه زمینه ها، نهایت سعی و کوشش خود را مبذول داشت. از دید آن حضرت بین سیاه و سفید فرقی وجود ندارد و جز علم و تقوا کسی بر دیگری فضیلت و برتری ندارد.در سیره پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله وسلّم) عدالت در جنبه های فردی و اجتماعی وجود دارد و خود ایشان اجرا کننده عدل و قسط بود تا آنجا که حضرت امیرالمومنین علی (علیه السّلام) در وصف ایشان می فرماید: «سیرتش (سیرت پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلّم) ) میانه روی است، آیینش راهنماینده، کلامش جدا کننده حق از باطل و داوری اش قرین عدالت بود.» از کلام گوهربار ایشان است: «برابری انسانها با یکدیگر مثل دندانه های شانه است یا همچون پیمانه های برابرند.» «عادل ترین مردم کسی خواهد بود که برای مردم همان را بپسندد و بدان رضایت دهد که برای نفس خود نمی پسندد و بر آنان آنچه را برای خود روا نمی دارد، روا ندارد.»
عدالت در سطح نظام سیاسی
تحقق عدالت و برابری یکی از اهداف رسالت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) بود.قرآن کریم در این باره می فرماید: «براستی که پیامبرانمان را همراه با پدیده های روشنگر فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و میزان فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند.» پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) عدل را میزان خداوند در زمین می داند. و می فرماید: «اگر می خواهید شما را از امارت و رهبری با خبر سازم اولش ملامت است و دومش ندامت و سومش عذاب روز قیامت؛ مگر آن کس که عدالت ورزد.» این سخن از پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) نشان دهنده ارزش اجرای عدالت و سختی این کار است. هجرت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) از مکه به مدینه تاثیر مهمی بر تشکیل دولت داشت و این مسئله در تحقق عدالت و امنیت مؤثر بود و نقش به سزائی در این زمینه داشت و این امر از آن رو با اهمیت است که پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) با شعار توحید و یگانگی و برابری انسانها با یکدیگر و اسکان در مدینه و تمرکز در آن راه را برای ایجاد دولت و تحقق امنیت و عدالت هموار نمود.
عدالت در اجرای قانون
پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) در جهت اجرای بهتر عدالت در جامعه و رفع خصومات، ساختاری برای قضاوت و دادرسی پدید آورد و خود نخستین قاضی حکومت اسلامی بود.او که خود در نگاه کردن به اطرافیانش نیز عدالت می ورزند، نماد کاملی از قضاوت صحیح و عادلانه در جامعه بود.برای نمونه در فتح مکه زنی از اشراف قبیله بنی مخزوم مرتکب سرقت شد و از نظر قضایی جرمش آشکار شد، خویشاوندان آن زن که اجرای حد را برای شرافت قبیله ای خود زیانبار می دیدند، اسامه بن زید که نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) ارج و قربی داشت را وادار به شفاعت نمودند؛ اما همین که اسامه زبان به شفاعت گشود، آن حضرت خشمگین شد و فرمود: «مگر می توان حدود و قانون را اجرا نکرد.» و فوراً دستور مجازات را صادر کرد و نیز فرمود: «اقوام و ملل پیشین دچار سقوط شدند؛ زیرا در اجرای قانون تبعیض روا می داشتند. قسم به خدایی که جانم در دست اوست در اجرای قانون درباره هیچ کس کوتاهی و سستی نمی کنم؛ اگرچه مجرم از نزدیکان من باشد.» قرآن کریم بر اجرای عدالت و داوری به حق اصرار ورزیده و می فرماید: «هرگاه میان مردم حکم کردید، باید به عدالت حکم کند.» حتی گفتار شما نیز بر اساس عدالت باشد، «و هنگامی که سخن می گویید عدالت را رعایت نمایید.»
عدالت در جنگ در برخورد با دشمنان
...
احتیاجات فردی و اجتماعی بشر بر دو قسم است، بعضی ثابت و بعضی متغیر است.
ما در این زمینه باید در دو جبهه بجنگیم و با دو دسته طرف هستیم. یک دسته کسانی هستند که به احتیاجات متغیر اعتقاد ندارند و همه احتیاجات بشر را در تمام زمان ها ثابت فرض می کنند که ما نام آنان را جامدها می گذاریم. دسته دیگر افرادی هستند که ما آنان را جاهل می گوئیم. اینها همه چیز را تغییر پذیر می دانند. بنا به فرض جامدها، در مقتضیات زمان، چیزی که باید وضع خودش را به تبع زمان تغییر بدهد وجود ندارد. و طبق نظر جاهل ها هیچ چیزی در عالم وجود ندارد که در همه زمان ها یکنواخت و ثابت باشد.

نظریه جاهل ها درباره احتیاجات بشر
طبقه جاهل ها دو فرضیه نیمه فلسفی دارند. (چون در میان دانشمندان این حرف ها وجود دارد ما پیشاپیش آن ها را عنوان می کنیم تا مسلمانان متوجه باشند و قبل از آن که افراد جاهل آن ها را عنوان بکنند جواب آماده داشته باشند.) دو فرضیه است که اگر کسی آن ها را بپذیرد، باید حرف جاهل ها را بپذیرد که هیچ اصل ثابتی وجود ندارد. این دو فرضیه یکی " نسبیت اخلاق " است و دیگری " نسبیت عدالت ". اخلاق مربوط به حالت شخص و نظام دادن به غرائز شخصی است. عدالت مربوط به نظام اجتماعی است. فرضیه نسبیت اخلاق می گوید هیچ اخلاق ثابتی نمی تواند وجود داشته باشد، پس هیچ مکتب اخلاقی نمی تواند همیشه برای بشر برقرار باشد. فرضیه نسبیت عدالت می گوید عدالت یک امر نسبی است، بنابراین عدالت هیچ مکتبی نمی تواند برای همیشه برقرار باشد.

معنی نسبیت
بعضی از امور را نسبی می گویند و آن، اموری است، صفتی یا حالتی است که آن را با مقایسه با یک شی ء معین می شود به چیزی نسبت داد. مثلا بزرگی و کوچکی از امور نسبی است. اگر از شما بپرسند بزرگی چقدر است و کوچکی چقدر، آیا می توانید حدی برای آن معین بکنید؟ یک وقت شما می گوئید من امروز یک گوسفند بزرگی دیدم، خیلی هم مبالغه می کنید، می گوئید به اندازه یک گوساله بود. گوسفند که یک حد متوسطی دارد اگر به اندازه یک گوساله یکساله باشد خیلی بزرگ جلوه می کند. اما شما اگر شتری را ببینید به اندازه یک گاو، می گوئید چه شتر کوچکی است! گوسفند در حد گوساله اگر باشد می گوئید بزرگ است ولی شتر اگر در حد گاو باشد می گوئید کوچک است. چطور است که یک شی ء در حد گوساله بزرگ است و شی ء دیگر در حد گاو، کوچک با آن که گاو از گوساله بزرگتر است؟

دوری و نزدیکی یکی از موارد امور نسبی
...


عدالت در دانشنامه ویکی پدیا

عدالت
عدالت را در فلسفه «هر چیز در جای خود» معنی کرده اند.
عدالت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
عدالت
عدالت توزیعی
عدالت نام یکی از مطبوعات استان فارس در دوران قاجاریه است.
این روزنامه از سال ۱۳۴۰ هـ.ق به وسیله محمدحسن عدالت در شیراز به چاپ رسیده است.
عدالت (انگلیسی: Justice) فیلمی صامت در سبک جنایی به کارگردانی فرانک ویلسون محصول سال ۱۹۱۴ بریتانیا است.
«عدالت» (انگلیسی: Justice (1917 film)) یک فیلم به کارگردانی موریس الوی است که در سال ۱۹۱۷ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به لیلیان برایتویت اشاره کرد.
عدالت (انگلیسی: Adalat) یک فیلم به کارگردانی نارندا بدی در سبک اکشن است که در سال ۱۹۷۶ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به آمیتاب باچان، وحیده رحمان، و نیتو سینگ اشاره کرد.
«عدالت» (انگلیسی: Justice) یک فیلم در سبک درام است.
از بازیگران آن می توان به ماکسیمیلیان شل اشاره کرد.
عدالت (انگلیسی: Justice) فیلمی کوتاه به کارگردانی ایسائو یوکیسادا است که در سال ۲۰۰۲ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به ساتوشی تسومابوکی و هاروکا آیاسه اشاره کرد.
سیارک ۲۶۹ (به انگلیسی: 269 Justitia) دویست و شصت و نهمین سیارک کشف شده است که در ۲۱ سپتامبر ۱۸۸۷ و در وین کشف شد.
قدر مطلق سیارک برابر ۹٫۵۰ است.
عدالت اجتماعی یکی از دلالت های مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصیص «منصفانه ی» منابع در یک جامعه است. به این معنا قانون باید به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی و رسمی دست یابد و باید توزیع منصفانهٔ منابع و برابر فرصت ها را تضمین کند.
آثار ارسطو در خصوص عدالت که بسیار تأثیر گذار و مجادله برانگیزند که مبنای نظریه های مدرن نو ارسطویی و فردگرایانه برای عدالت هستند، نظیر فلسفهٔ عینیت گرای نیچه ای آین رند. مهمترین کار روش شناسانهٔ ارسطو تمایز قراردادن او بین عدالت اصلاحی و توزیعی بود.
امروزه در جریان اصلی سیاسی سه نظریهٔ فلسفهٔ سیاسی سه مکتب اصلی عدالت وجود دارد:
نظریه های قرارداد اجتماعی که آموزه های لیبرال کلاسیک خود را با فرضیهٔ معروف قرارداد اجتماعی توجیه می کند: فرض می شود جامعهٔ لیبرال و دمکراتیک مبتنی بر انتخاب آزاد عوامل عاقل و خودمختار است
سودمندگرایی، فلسفه ای که هدف آن حداکثرسازی رفاه جامعه است: نفوذ و قدرت سودمندگرایی نیروی اصلی پشتیبان استحکام و قوی کردن فلسفهٔ سیاسی بوده است، خصوصاً پس از پذیرش سودمندگرایی توسط علم اقتصاد نئو کلاسیک. اغلب نظریات معاصر با واکنش (معمولاً منتقدانه) نسبت به ایده های سودمندگرایانه شروع می شوند.
عدالت اجرا شد (فرانسوی: Justice est faite) فیلمی به کارگردانی آندره کایات است که در سال ۱۹۵۰ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به میشل اوکلر، دیتا پارلو، ریموند بوسیر و روژه ونسان اشاره کرد.
این فیلم توانست جایزهٔ شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز و خرس طلایی جشنواره بین المللی فیلم برلین را از آن خود کند.
عدالت توزیعی به ادراک عدالت از تخصیص منابع مربوط می شود. این نوع عدالت بر ستاده ها(مثل افزایش حقوق)، قوانین تخصیص دهنده منابع و پایگاه اجتماعی افراد (مثل ارتقا به یک منصب اداری) تاکید دارد. عدالت توزیعی بر ادراک عادلانه بودن دریافتی های یک نفر در مبادلات اجتماعی دلالت دارد.
عدالت جویان جوان (به انگلیسی: Young Justice) نام یکی از کمیک های دی سی کمیکز نوشته تاد ناک است که برای اولین بار در ژوئن ۱۹۹۸ نوشته شده است.
عدالت قشلاقی یک روستا در ایران است که در دهستان اجارود شمالی واقع شده است. عدالت قشلاقی ۹۳ نفر جمعیت دارد.
آرتور شاه و شوالیه های عدالت (به انگلیسی King Arthur & the Knights of Justice) عنوان انیمه ای به نویسندگی جان کالوپین و کارگردانی استفان مارتینر در دو سری و بیست و شش اپیزود به زبان انگلیسی از ۱۳ سپتامبر سال ۱۹۹۲ شروع و در ۱۲ دسامبر سال ۱۹۹۳ به اتمام رسید.
آرتور پندراگون شاه قصه ها چگونه از بین رفت. آرتور پسر اتر پندراگون کسی که تاریخ انگلستان را با افسانه گره زد. در هیچ دست نوشته دربارهٔ مرگ آرتور به صورت دقیق ننوشته. در مورد مرگ آرتور چند نوع نظریه وجود دارد اولین نظریه که بهش بر می خوریم این است که آرتور به دست شخصی به نام مردرد کشته شده. بعضی افراد معتقد هستند که مردرد پسر وی بوده است؛ و بعضی افراد او را یک لرد جنگجو می دانند که در تصاحب یک قطعه زمین با آرتور وارد جنگ شد. البته در یکی از نظریه ها تا حدودی ثابت شده است که آرتور به دست ماری خفه شده است. همچنین در یکی از کتاب ها گفته شده که ان مار بدست مرگان لفیو خواهر ناتنی او پرورش یافته است. مرگانا برای بدست آوردن تاج وتخت چندین بار آرتور را مورد حمله قرار داد ولی هیچ یکبار موفق به کشتن وی نشد. مرلین-شبح شاه-در دربار کارلاین-از منتخب فیلم هایی هستند که از روی داستان آرتور ساخته شده است. همین طور در بازی قلعه فردی بنام آرتور وجود دارد که منظوراز آرتور پندراگون دارد. با توجه به سالهای گذشته فیلم های زیادی ساخته شود که در ان پسری بنام آرتور است که شمشیری را از دل سنگ به بیرون می کشد؛ که منظور از همان شمشیر اکس کالیبر یا کانوبلین دارد. و
اندیشه عدالت کتابی از آمارتیا سن است.
بانوی دادگستر، (ایزدبانو یا الهه عدالت) که در زبان فارسی به اشتباه فرشته عدالت هم نامیده می شود، انسان واره ای است نمادین برای اعمال اصول اخلاقی در دستگاه قضاوت.
برادری عدالت (به انگلیسی: Brotherhood of Justice) یک فیلم تلویزیونی، محصول سال ۱۹۸۶ است. کیانو ریوز، بیلی زین، کیفر ساترلند و لوری لویین بازیگران اصلی این فیلم هستند.
بتمن در برابر سوپرمن: طلوع عدالت یا بامداد صلح (به انگلیسی: Batman v Superman: Dawn of Justice) فیلم ابرقهرمانی آمریکایی است که بر پایه شخصیت های دی سی کامیکس ساخته شده است. این فیلم دنبالهٔ مرد پولادین و دومین فیلم در دنیای سینمایی دی سی کامیکس می باشد. زک اسنایدر کارگردانی این فیلم را بر عهده داشته و دیوید اس. گویر و کریس تریو فیلم نامهٔ آن را نگاشته اند. بن افلک، هنری کاویل، گل گدوت، امی آدامز، لارنس فیشبرن، دایان لین، جسی آیزنبرگ، جرمی آیرونز و هالی هانتر در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند. بتمن و سوپرمن: طلوع عدالت نخستین فیلم در تاریخ سینما به شمار می رود که بتمن و سوپرمن با هم در آن حضور دارند؛ همچنین نخستین حضور سینمایی شخصیت های واندر وومن، آکوامن و سایبورگ نیز می باشد.
بعد از انتشار مرد پولادین، در کامیک کان سن دیگو ۲۰۱۳، خبر ساخت این فیلم اعلام شد. در ژوئن ۲۰۱۳، گویر و اسنایدر هر دو به این پروژه بازگشتند. اسنایدر اعلام کرد این فیلم از مجموعهٔ شوالیه تاریکی برمی خیزد نوشتهٔ فرانک میلر الهام می گیرد، ولی داستانی متفاوت خواهد داشت. پیش تولید از اکتبر ۲۰۱۳ و فیلم برداری آن از مه ۲۰۱۴ در دیترویت، میشیگان آغاز گردید و در دسامبر همان سال به پایان رسید.
طلوع عدالت توسط وارنر برادرز در ۲۵ مارس ۲۰۱۶ در ایالات متحده به صورت دوبعدی، سه بعدی و سه بعدی آی مکس اکران شد. منتقدان فیلم طلوع عدالت را ایراختند (محکوم کردند) و فیلم نقد هایی منفی دریافت کرد.
تروریسم در چنگال عدالت (انگلیسی: Terrorism in the Grip of Justice) یا تروریسم در دست عدالت یک برنامه تلویزیونی است که در ساعات پربیننده تلویزیون واقعیت را نشان می دهد. این برنامه توسط شبکه العراقیه درست قبل از انتخابات ملی ژانویه ۲۰۰۵ شروع شد. این فیلم اعترافات اجباری به جرم را توسط کسانی که از سوی ارتش عراق یا ارتش ایالات متحده دستگیرشده اند را نشان می دهد.
جنبش مردمی برای رفاه و عدالت (انگلیسی: People's Movement for Justice and Welfare) جنبشی سیاسی در دانمارک است که در ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۶ توسط اعضای سابق حزب پیشرو دانمارک تأسیس شده است.
این جنبش برای حقوق اساسی مردم دانمارک کار می کند تا فرصت های پیشرفت برای شهروندان این کشور و امنیت جامعه و افراد آن بیشتر شود. روزنامه این جنبش داگنز دانمارک (دانمارک امروز) است.
حمیده عدالت (متولد ۱۳۳۵ شهر برازجان)، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دارای تخصص حشره شناسی پزشکی و عضو شورای مرکزی مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی است. وی نماینده و رئیس فراکسیون زنان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی بود.
حزب حق و عدالت (به انگلیسی: Truth and Justice Party) یکی از احزاب تازه تاسیس افغانستان می باشد. این حزب برای اولین بار موجودیت خود رد ۱۲ عقرب ۱۳۹۰ در هتل Inter-Continental کابل اعلام موجودیت کردند.به گفته اعضای حزب این یک حزب اپوزیسیون می باشد.این گروه در راس خود ریس و یا فردی اولی ندارد..
حزب عدالت حزبی است سوسیال دمکرات که در ماه مه سال ۱۹۱۷ (۱۲۹۶ خورشیدی) در باکو به دست کارگران ایرانی صنعت نفت باکو بوجود آمد.
اعضای کمیته مرکزی حزب، حیدر عمو اوغلی، بهرام آقایف، کریم نیک بین، سلطان زاده، سلام الله جاوید و پیشه وری بودند. رهبر کمیته مرکزی حزب عدالت اسدالله غفارزاده بود. اعضای حزب را ٪۶۰ کارگر، ٪۲۰ کارمند، ٪۱۷ پیشه ور و ٪۳ روشنفکر تشکیل می دادند.
سوسیال دمکرات های ایران، پس از شکست انقلاب مشروطیت و بعد از آن، طی جنگ جهانی اول، چه در یران و چه در مهاجرت (در اروپا غربی و بویژه در روسیه) فعالیت خود را ادامه دادند. اوائل جنگ جهانی (۱۲۹۳) گروهی از مجاهدین (اجتماعیون عامیون) و کارگران معادن نفت باکو، به رهبری اسداله غفارزاده، خود را گروه عدالت نامیدند.
پس از انقلاب فوریه در روسیه و سقوط حکومت تزاری و تشکیل حکومت به ریاست کرنسکی انقلابیون ایرانی مقیم روسیه امکان یافتند که فعالیت سیاسی خود را علنی کنند، متشکل تر سازند و مراکز رهبری خویش را برپا نمایند. مه ۱۹۱۷ (اردیبهشت ۱۲۹۶خورشیدی) حزب سوسیال دمکرات اجتماعیون عامیون، "عدالت" رسما شروع بکار کرد و مرامنامه خود را به دو زبان آذربایجانی (مفصل) و فارسی (مختصر) در باکو چاپ و منتشر کرد. واقعیات و اسناد تاریخی نشان می دهد که، این جنبش و حزب در متن واقعیات اجتماعی- اقتصادی کشور، براساس ضروریات رشد تاریخی آن رشد پیدا کرده و شکل گرفته است.
حزب "عدالت" همیشه با انقلابیون در ایران در تماس بوده و اعضای آن از ایران به باکو و از باکو به ایران رفت و آمد کرده اند. در ماه مه ۱۹۱۸ (اردیبهشت ۱۲۹۷) حزب ۱۸ نفر را به رهبری صدر خود، اسداله غفارزاده، برای برقراری ارتباط با میرزا کوچک خان اعزام می دارد که فقط ۳ نفراز آن ها به ایران می رسند، ولی آن ها هم موفق به ملاقات با کوچک خان نمی شوند اسداله غفارزاده در اثر تحریکات مخالفین در شهر رشت کشته می شود.
با اوج جنبش های گیلان، آذربایجان و خراسان، که پس از پیروزی انقلاب اکتبر اوج گرفتند، مقدمات تشکیل حزب کمونیست ایران فراهم می شود.
حزب در سال های بعد نیز گروه هائی را اعزام می دارد، تا با سازمان های موجود و پراکنده در ایران تماس بگیرند. اواخر سال ۱۹۱۹ (آذر۱۲۹۷) گروه های "اجتماعیون عامیون" در شهرهای زیر فعالیت می کرده اند:
تبریز، تهران، رشت، قزوین، زنجان، مشهد، مازندران، مرند، خوی، اردبیل و خلخال. در شرایط دشوار زیرزمینی، اوائل سال ۱۹۲۰ مقدمات تشکیل حزب کمونیست ایران فراهم می شود.
با تدارک مقدماتی که در استان گیلان دیده شده بود، اوائل ژوئن ۱۹۲۰ (آخر خرداد - اوایل تیرماه ۱۲۹۹) بیست نفراز کوشندگان حزب از باکو به انزلی آمدند و "اجتماعیون عامیون ایران" امکان یافتند کنگره اول حزب کمونیست ایران را در گیلان برگزار کنند.
در جستجوی عدالت (به انگلیسی Out for Justice) عنوان فیلمی رزمی و اکشن به کارگردانی جان فلین محصول کشور آمریکا و ساخته سال ۱۹۹۱ میلادی است.
شهرک عدالت یکی از روستا های شهرستان دزفول می باشد.
سهام عدالت نوعی یارانه است که طبق نظر دولت نهم، از طریق شرکت های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار می شود. دولت، هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرده است. بنا بر طرح «سهام عدالت»، بخشی از سهام شرکت های دولتی معین، به قشرهای کم درآمدتر فروخته می شود.
در آبان ماه سال ۱۳۸۵ محمود احمدی نژاد در یک مراسم دولتی، واگذاری سهام عدالت را با هدف «کاهش فقر» اعلام کرد. احمدی نژاد واگذاری سهام عدالت را «تحولی بزرگ» می دانست که به عقیده وی مبنای آن «توزیع عادلانه ثروت دولت بین قشرها مختلف جامعه بود.»
«آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» در تاریخ ۹ بهمن ۸۴ و پس از اصلاح متن اولیه که خود در ۲۳ آبان ۸۴ مصوب هیئت وزیران شده بود، به تصویب این هیئت رسید. تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عزم راسخ دولت جدید در عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال ۱۳۸۵ در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا شد. در مرحله اول واگذاری سهام عدالت به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار فاقد شغل تقسیم شد و برگه هایی به عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد.
ارزش این برگه ها در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان سهام بود که بعد به یک میلیون تومان افزایش یافت. قرار بود که برای گروه های کم درآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به مدت ده سال از محل سود شرکت بازپرداخت گردد.
شهرک عدالت یکی از روستاهای قدیمی و مهم شهرستان دزفول می باشد.
عباس عدالت، دانشمند و فعال سیاسی ایرانی ساکن در انگلستان است. عدالت هم اکنون استاد ریاضیات و علوم کامپیوتر درامپریال کالج لندن و استاد معین دانشگاه صنعتی شریف است. او همچنین بنیان گذار بنیاد دانش و هنر می باشد. عدالت در سال ۲۰۰۵ کارزار ضد تحریم و حمله نظامی علیه ایران CASMII را با هدف مقابله با تحریم و حمله نظامی علیه ایران تأسیس نمود. یکی از بهترین مقالات او تاثیر پایدار فاجعه حمله مغول در ایران است.
صدای عدالت یکی از روزنامه های صبح ایران است. صدای عدالت از روزنامه های اصلاح طلب ایران است و مدیر مسئولی آن را مصطفی کزازی بر عهده دارد.
قاموس عدالت، عنوان کتابی شامل گفتارهای برگزیدۀ علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در باب عدالت از سال ۶۸(آغاز دورۀ رهبری وی) تا سال ۸۴ است. این کتاب توسط مجموعۀ دانشجویی ولی نعمتان گردآوری و آماده شده است و با زیر عنوان "بررسی مبانی نظری و عملی مفهوم عدالت در کلام مقام معظم رهبری" به چاپ رسیده است.
قانون و عدالت (لهستانی: Prawo i Sprawiedliwość راهنما·اطلاعات) که معمولاً به PiS مخفف می شود. یک حزب راست گرای محافظه کار ملی و دموکراتیک مسیحی در لهستان است. این حزب بیشترین کرسی را نسبت به دیگر احزاب در مجلس های لهستان در اختیار دارد.
لیگ عدالت (به انگلیسی: Justice League) نام یکی از کمیک های دی سی کمیکز نوشته گاردنرفاکس است که برای اولین بار در تاریخ ۲۸ فوریه ۱۹۶۰ نوشته شده است. این گروه از ابر قهرمانان دی سی کمیکز تشکیل شده است که با کمک شاگردان خود برای عدالت می جنگند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های عدالت

عدالت را در فلسفه «هر چیز در جای خود» معنی کرده اند.
• «عدالت به معنی قرار گرفتن هر چیز در جای خود است»
• «صلح تنها غیاب تنش نیست، حضور عدالت است.» -> مارتین لوتر کینگ جونیور گفته شده در سال ۱۹۹۵ در پاسخ به آنکه وی در صلح اخلال ایجاد می کند. مونتگومری
• «اعمال ظلم در گوشه ای از جهان، عدالت را در گوشه ای دیگر مورد تهدید قرار می دهد.» -> مارتین لوتر کینگ جونیور از مقاله: چرا نمی توانیم منتظر بمانیم؟
• «وقتی مردی دو زن داشته باشد و میان آن ها به عدالت رفتار نکند، روز قیامت یک نیمه او افتاده است.» -> پیامبر اکرم حضرت محمد بن عبدالله نهج الفصاحه ص ۴۵
• «گنج های شرارت منفعت ندارد، اما عدالت از موت رهایی می دهد.» -> انجیل عهد عتیق کتاب امثال سلیمان ۱۰، ۲
• «اگر پادشاه به دادگری گرایش داشته باشد، مردمش به او گرایش خواهند داشت.» برگرفته و ترجمه شده از «التمثیل والمحاضرة» باب اول، نوشته ابومنصور عبدالملک ثعالبی، ص ۱۷، چاپ مصر، بارگذاری شده در ویکی نبشتهٔ عربی -> اردشیر بابکان
• «به نظر من عدالت باید وجود داشته باشد اما فکر می کنم که در اعمال شیوه های عدالت باید خلاق باشیم. بعضی وقت ها زندان یک گزینه است.» -> اینگرید بتانکورت
• «بزرگترین درد اجتماع بشری، بی عدالتی است.» -> میرزا کوچک خان جنگلی
• «به گونه ای زندگی کنید که وقتی فرزندانتان به یاد عدالت، صداقت و مهربانی می افتند، شما در نظرشان تداعی شوید.» -> جکسون براون
• «در اجرای عدالت، منتظر مکافات شدن، منتهای درجه بی عدالتی است.» -> سیسرو
• «سه چیز است که همه مردم به آنها نیاز دارند: ، عدالت و آسایش» امام جعفر صادق -> امنیت

ارتباط محتوایی با عدالت

عدالت در جدول کلمات

عدالت
دادگری
عدالت پــروری
دادرسی
فرشته عدالت زرتشتی
رشن

معنی عدالت به انگلیسی

sword (اسم)
تیغ ، شمشیر ، قداره ، عدالت
justice (اسم)
درستی ، عدل ، انصاف ، عدالت ، دادگستری ، داد
fairness (اسم)
عدل ، خوبی ، خوبرویی ، عدالت

معنی کلمه عدالت به عربی

عدالت
عدالة
ظالم

عدالت را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی عدالتنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عدالت دانشگاه   • عدالت در اسلام   • عدالت چیست   • سایت عدالت   • معنای عدالت   • تعریف عدالت   • مفهوم عدالت   • انواع عدالت   • معنی عدالت   • معرفی عدالت   • عدالت یعنی چی   • عدالت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عدالت
کلمه : عدالت
اشتباه تایپی : unhgj
آوا : 'edAlat
نقش : اسم
عکس عدالت : در گوگل


آیا معنی عدالت مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )