انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1044 100 1

عدد

/'adad/

مترادف عدد: رقم، شمار، شماره، نمره، تا، تعداد، دانه، راس، قلاده

برابر پارسی: شماره، شمار

معنی عدد در لغت نامه دهخدا

عدد. [ ع َ دَ ] (ع اِ) شمار. || شمار گروه. || سالهای عمر کسی که بشمارند. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || (مص ) شمار کردن. (منتهی الارب ). احصاء کل شی ٔ علی سبیل التفصیل. (تعریفات جرجانی ).

عدد. [ ع ِ دَ ] (ع مص ) برانگیخته شدن درد مارگزیده بعد از مدت. (منتهی الارب ). برانگیخته شدن درد مارگزیده پس از یک سال. (از اقرب الموارد).

معنی عدد به فارسی

عدد
جمع عدهشمار، شماره، شمرده
( اسم ) ۱ - شماریست مرکب از چند واحد شمار شماره جمع اعداد . توضیح قدما یک را پایه و اساس عدد می دانستند و جزئ عدد محسوب نمی داشتند . یا عدد اصم . چون در موقع استخراج ریشه دوم یا ریشه سوم یک عدد هر قدر عمل را ادامه دهیم باقی مانده مساوی صفر نشود عد را اصم یا گنگ گویند . یا عدد اول . عددیست که جز بر خودش و بر یک به هیچ عدد دیگری قابل قسمت نباشد مانند ۱۹ ۱۱ ۷ . یا عدد جفت . عدد زوج . یا عدد زوج . هر عدد که اقبل قسمت بر ۲ باشد یعنی نصف صحیح داشته باشد جفت مانند : ۱۲ ۸ ۶ مقابل فرد . یا عدد صحیح . عدد کامل و درست مانند : ۱٠ ۴ ۳ ۲ یا عدد غیر مقید . عدد مجرد . یا عدد فرد . هر عددی که چون بر ۲ قسمت شود یک باقی مانده داشته باشد مانند : ۹ ۷ ۵ مقابل عدد زوج . یا عدد کثیر . دال بر عدد بسیار است ولی عددی محق را نمی رساند مثلا ۱٠٠٠٠ ۱٠٠٠ ۱٠٠ ۷٠ ۵٠ ۴٠ هزار پا ( که فقط بیست جفت پا دارد ) یا عدد کسر ( کسری ). عددی که پاره ای از عدد صحیح را برساند مانند ۳/۴ ۱ /۲ . یا عدد مجرد . عددیست که هیچ گونه وابستگی باشیا ندارد . یا عدد های مشترک . اعدادی که بر یک قابل قسمت باشند مانند : ۳٠ ۲۵ ۱۵ که بر ۵ بخش می شوند . یا عدد مقید . عدد مقارن با اشیا مانند : دو کتاب پنج دفتر . ۲ - کلمه ایست که در تعیین عده اشیا و اشخاص بکار رود و شماره اسب و خانه را تعیین کند و آن شامل اقسامی است : یا عدد اصلی . یا اصول اعداد عبارتست از : یا عدد ترتیبی یا وصفی . آنست که بیان مرتبه معدود کند چهارم و پنجم که مفاد آن چیزیست که در مرتبه چهارم یا پنجم واقع گردد و چون این گونه عدد در معنی صفت است آن را وصفی نیز گویند . اعداد ترتیبی را از اعداد اصلی گیرند بدین طریق که حرف آخر عدد را مضموم کنند و میمی به آخر آن در آورند مانند دوم سوم چهارم دهم بیستم . گاه در پایان اعداد وصفی ( ین ) اضافه کنند مانند دومین هفتمین هزارمین و امثال آنها . یا عدد توزیعی . آنست که معدود را به مقدار مساوی بخش کنند مانند : پنج پنج ده ده صد صد هزار هزار و علامت آن در قدیم گان بوده است : ده گان صدگان هزارگان . یا عدد کسری . آنست که پاره ای از شمار درست برساند مانند : چهار پنج یک صد یک هزار یک . عدد کسری اکنون اعداد کسری را به شکل عدد وصفی استعمال کنند مانند : یک دوم سه دهم هفت صدم یا علم عدد . نزد قدما از شعب ریاضی است و موضوع آن معرفت اعداد و خواص آنهاست .
برانگیخته شدن درد مار گزیده بعد از مدت برانگیخته شدن درد مار گزیده پس از یک سال
[threshold odor number] [مهندسی محیط زیست و انرژی] تعداد دفعاتی که نمونه نیاز به رقیق سازی دارد تا بوی آن قابل تشخیص نباشد
[mixed number] [ریاضی] مجموع یک عدد صحیح و یک کسر
[علوم و فنّاوری غذا] ← عدد سقوط
[occupation number] [شیمی، فیزیک] تعداد ذراتی که در حالت کوانتومی معینی قرار دارند
[cardinal number, cardinality] [ریاضی] عددی که بر تعداد اعضای یک مجموعۀ متناهی یا نامتناهی دلالت می کند
[F-value] [علوم و فنّاوری غذا] ← مدت گرمامیری
[branch number] [رمزشناسی] عددی که به عنوان معیاری برای سنجش قدرت پخش یک نگاشت به کار می رود
[oxidation number] [خوردگی، شیمی] شمار الکترونِ داده یا الکترونِ گرفتۀ یک اتم در هنگام تولید کاتیون یا آنیون
[baryon number] [فیزیک] عدد کوانتومی درنظرگرفته شده برای ذرات بنیادی به این ترتیب که به هر باریون عدد 1+ و به پادباریون عدد 1- و به ذره های غیرباریونی عدد صفر نسبت داده میشود
[Beaufort number] [علوم جَوّ] ← نیروی بوفورت
[Beaufort number] [علوم جَوّ] ← نرم وزه
[Beaufort number] [علوم جَوّ] ← تندباد کامل
[Beaufort number] [علوم جَوّ] ← توفان سخت
[Beaufort number] [علوم جَوّ] ← نسیم سبک
[Beaufort number] [علوم جَوّ] ← نسیم ملایم
[Beaufort number] [علوم جَوّ] ← نسیم میانک
[Beaufort number] [علوم جَوّ] ← نسیم نیم تند
[Beaufort number] [علوم جَوّ] ← نسیم تند
[Beaufort number] [علوم جَوّ] ← نیم تندباد
[Beaufort number] [علوم جَوّ] ← فرانیم تندباد
[Beaufort number] [علوم جَوّ] ← تندباد شدید
[bond number] [شیمی] تعداد پیوندهای زوج الکترونی بین دو هسته در هر فرمول لوویس
[perfect number] [ریاضی] عددی برابر با مجموع همۀ مقسوم علیه های خود، به جز خودش
[ordinal number] [ریاضی] هریک از اعدادی که ترتیب اعضای یک مجموعه را مشخص می کنند
[limit ordinal] [ریاضی] عددی ترتیبی که مقدم بلافصل نداشته باشد
[algebraic number] [ریاضی] هر عددی که ریشۀ یک چندجمله ای با ضرایب گویا باشد
[winding number] [ریاضی] تعداد دفعاتی که یک خم بستۀ مفروض در جهت پادساعتگَرد حول نقطه ای غیرواقع بر خودش میچرخد
[neutralization number] [شیمی] مقدار پتاسیم هیدروکسید لازم برای خنثی کردن اسید موجود در یک گرم نفت برحسب میلی گرم
[D-value] [علوم و فنّاوری غذا] ← زمان کاهش دهکی
[radiation D value] [علوم و فنّاوری غذا] مقدار لازم پرتودهی برای کاستن از تعداد باکتری ها به یک دهم جمعیت اولیه

معنی عدد در فرهنگ معین

عدد
(عَ دَ) [ ع . ] (اِ.) شمار، شماره .

معنی عدد در فرهنگ فارسی عمید

عدد
۱. (ریاضی) کلمه ای که شماره را بیان می کند.
۲. شماره، تعداد.
۳. [عامیانه، مجاز] کسی که بتوان به او توجه یا اعتنا کرد، فرد مهم: تو پیش او عددی نیستی.
= عدد صحیح: (ریاضی) عدد اصلی، هر یک از عددهای ۴، ۳، ۲، ۱، و...
= عدد ترتیبی: (ریاضی) نشان دهندۀ مرتبۀ یک چیز در یک جمع است: یکم، دوم، سوم،...
= عدد کسری: (ریاضی) به صورت کسر نوشته می شود، مانند ۵/۱، ۴/۲، یک صدم.
= عدت

عدد در دانشنامه اسلامی

عدد
مصداق کمّ منفصل را عدد می گویند.
عدد همان کم منفصل است که کمیت آن به دلیل قابلیت شمارش آن با واحد است و انفصال آن به این سبب است که میان اجزای آن، حد مشترکی وجود ندارد.برخی ماهیت عدد را مرکب دانسته و می گویند: عدد کثرتی است که از وحدت ها یا آحاد تشکیل شده است و به همین خاطر، یک و دو عدد نیستند.
از نظر ملا صدرا
برخی مانند " ملا صدرا " عقیده دارند که ماهیت عدد بسیط است و اجزای مختلف در آن وجود ندارد؛ اما وحدت آن ضعیف است؛ چون وحدت آن، عین کثرت و اختلاف انواع عدد، به مجرد زیادت و نقصان است.
عدد
معنی عَدَدَ: عدد - تعداد - شماره (در عبارت "کَمْ لَبِثْتُمْ فِي ﭐلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ "يعني از لحاظ شماره و تعداد سالها چند سال در زمين بوديد)
معنی مُّضَاعَفَةً: دو چندان شده - چند برابر شده ( مثلا ميگويند عدد دو ضعف عدد يک و عدد چهار دو ضعف آن است . و گاهي هم آن را به معناي چيزي ميدانند که به انضمام چيز ديگري باعث تکرار شود ، مانند واحد که به انضمام واحدي ديگر عدد يک را تکرار ميکنند ، و به اين اعتبار عدد يک ...
معنی ضِعْفَ: دو برابر - نصف ( مثلا ميگويند عدد دو ضعف عدد يک و عدد چهار دو ضعف آن است . و گاهي هم آن را به معناي چيزي ميدانند که به انضمام چيز ديگري باعث تکرار شود ، مانند واحد که به انضمام واحدي ديگر عدد يک را تکرار ميکنند ، و به اين اعتبار عدد يک را ضعف و عدد د...
معنی بِضْعَ: مقداري - پاره اي -عدد کمتر از ده (کلمه بضع در اعداد از سه تا نه را گويند )
معنی نَفِيراً: نفرات (جمع نفر) - نفر و عدد رجال - تعداد مردان (نفر انسان و نفْر و نفير و نافرة به معناي گروهي است که او را ياري ميکنند ، و با او کوچ ميکنند )
معنی عُصْبَةِ: گروهي نيرومند و منسجم (جماعتي است که در باره يکديگر تعصب داشته باشند ، و از نظر عدد شامل جماعتي ميشود که از ده کمتر و از پانزده نفر بيشتر نباشد ، بعضي هم بين دو و چهل نفر را گفتهاند ، و به هر حال همانند کلمات ، قوم ، رهط و نفر ، جمعي است که مفرد ندار...
معنی کَثِيرٍ: بسيار زياد (منظور از کلمه کثير در قرآن از عدد هشتاد (در عبارت "لقد نصرکم الله في مواطن کثيرة و عدد مواطني که خداي تعالي مسلمين را (در جنگ ها )ياري نمود طبق روايتي از امام هادي هشتاد مورد بوده است )تا عددي است که از شمار بيرون باشد ، و انتها نداشته ب...
معنی کَثِيرَةٌ: بسيار زياد (منظور از کلمه کثير در قرآن از عدد هشتاد (در عبارت "لقد نصرکم الله في مواطن کثيرة و عدد مواطني که خداي تعالي مسلمين را (در جنگ ها )ياري نمود طبق روايتي از امام هادي هشتاد مورد بوده است )تا عددي است که از شمار بيرون باشد ، و انتها نداشته ب...
ریشه کلمه:
عدد (۵۷ بار)
به سومین آیه سوره نساء/4 که به جواز تعدد زوجات تا چهار همسر پرداخته، «آیه عدد» گفته اند:
«وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِی الْیَتَامَی فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَی وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذَلِکَ أَدْنَی أَلاَّ تَعُولُواْ»
گفته اند: این آیه درباره دختر یتیمی نازل شد که سرپرستش به مال و جمال او چشم دوخته بود و تصمیم داشت بدون دادن مهر با او ازدواج کند؛ از این رو آیه فرود آمد و خداوند دستور داد با دختران یتیم ازدواج نکنند، مگر این که با آن ها عادلانه رفتار کنند و مهر آنان را مطابق شئونشان بپردازند یا این که با زنان دیگر ازدواج کنند.
روایات تعیین کننده برخی موضوعات برحسب عدد را اخبار عدد می گویند.
اخبار عدد بر چهار دسته روایات اطلاق شده است.
← اخبار عدد و ماه رمضان
 ۱. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۳۷۰-۳۷۱.    
فرهنگ فقه فارسی مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۳۲۲.    
...
امر مقید به عدد امر به شیء مقید به عدد معین است.
امر مقید به عدد، به امری گفته می شود که به عدد خاصی مقید شده است؛ برای مثال، در آیه : ﴿الزّانِیَةُ وَالزّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِد مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة﴾؛ «به هر یک از زن و مرد زنا کار صد ضربه شلاق بزنید» ، امر «فاجلدوا» به عدد صد (ماة جلدة) مقید شده است.
نظر اصولیها
در میان اصولی ها این بحث مطرح است که آیا در غیر از عدد صد چه کمتر از آن و چه بیشتر از آن نیز امر «فاجلدوا» وجود دارد یا با انتفای عدد صد، این امر نیز منتفی می گردد.
عناوین مرتبط
...عدد در دانشنامه ویکی پدیا

عدد
+/-
مجموعهٔ اعداد طبیعی
مجموعهٔ اعداد صحیح
مجموعهٔ اعداد گویا
مجموعهٔ اعداد حقیقی
مجموعهٔ اعداد مختلط.
شُماره یا عَدَد یکی از مفاهیم پایهٔ ریاضیات است. این مفهوم بسیار پیچیده و مورد بحث است و در گذشته بیشتر مورد کنکاش و تفکر قرار می گرفت، نقل است که افلاطون در بخشی از سفرهای خود با عقاید عجیب فیثاغورسی از جمله این که اعداد از اجسام فیزیکی پیرامون انسان هم واقعی ترند آشنا شد. در آغاز شماره برای شمارش و اندازه گیری به کار می رفت ولی پس ها ریاضی دانان مفهوم آن را پیش بردند و مفهوم شماره صفر، عدد منفی، عدد موهومی و عدد مختلط را نوآوری کردند. عملیات ریاضی شامل روش های ویژه ای است که یک یا چند شماره را به عنوان درونی دریافت و یک عدد را به عنوان بیرونی می سازد. عملیات یکانی تنها یک شماره را به عنوان درونی (ورودی) دریافت و تولید یک عدد بیرونی (خروجی) می کند. برای نمونه، عملیات شمارش یک عملیات یکانی است که به یک شماره (عدد) صحیح شمارهٔ یک را می افزاید و بنابرین دنباله شمارهٔ ۴ می شود ۵. عملیات دوتایی (باینری) دو شمارهٔ درونی دریافت و یک شمارهٔ بیرونی پرداخت می کند. نمونه هایی از عملیات دوتایی (باینری) عبارتند از: جمع (افزودن)، تفریق (کاهیدن)، ضرب، تقسیم (بخش کردن) و توان. مطالعه و خواندن عملیات عددی (شماره ای) را حساب می نامند.
گونه های گوناگونی از شماره ها در جاهای گوناگون به کارگرفته می شود. شماره ها به مجموعه ها دسته بندی شده اند. این مجموعه ها عبارت اند از:
اعداد طبیعی اعدادی هستند که برای شمارش (بطور مثال در «شش سکه روی میز است») و برای ترتیب (بطور مثال در «این سومین شهر در کشور است») به کار می روند. مجموعهٔ اعداد طبیعی نسبت به جمع و ضرب بسته است ولی نسبت به دیگر اعمال جبری بسته نیست. این امر و دیگر نارسایی های اعداد طبیعی (از جمله وجود عدد همانی جمع (صفر) و وارون جمعی یک عدد، که هیچ کدام در مجموعهٔ اعداد طبیعی نیستند) سبب شد سامانهٔ اعداد به مجموعهٔ اعداد صحیح گسترش یابد:
e یک عدد حقیقی یکتاست، به طوری که مشتق تابع f ( x ) = e x {\displaystyle f(x)=e^{x}} در نقطهٔ x = 0 {\displaystyle x=0} برابر 1 {\displaystyle 1} شود. از این طریق تابع e x {\displaystyle e^{x}} به عنوان تابع نمایی و تابع معکوس آن، به عنوان تابع لگاریتم طبیعی یا لگاریتم در مبنای e {\displaystyle e} معرفی می شود. از طرفی می توان e {\displaystyle e} را به عنوان مبنای تابع لگاریتم طبیعی (با استفاده از انتگرال) به عنوان حد یک دنباله ریاضی یا به عنوان حد یک سری ریاضی تعریف کرد.
یادواره های لئونارد اویلر
عدد e {\displaystyle e} ، به افتخار ریاضی دان سوئیسی، لئونهارد اویلر، عدد اویلر نامیده می شود. همچنین گاهی به افتخار جان نپر از آن به اسم ثابت نپر یاد می شود، با این حال نماد e {\displaystyle e} به افتخار اویلر انتخاب شده است.
در ریاضیات عدد e {\displaystyle e} در کنار عدد ۰، عدد ۱، عدد پی π {\displaystyle \pi } و یکه موهومی i {\displaystyle i} از معروفیت خاصی برخوردار است. علاوه بر تعریف انتزاعی آن ها، این پنج عدد نقشی مهم و کلیدی در سرتاسر ریاضیات بازی می کنند. برای مثال می توان هر پنج عدد را در تساوی اویلر مشاهده کرد.
عدد e {\displaystyle e} یک عدد گنگ است؛ یعنی نمی توان آن را به صورت کسری از دو عدد صحیح نوشت. به علاوه، این عدد یک عدد متعالی است؛ یعنی نمی تواند ریشهٔ هیچ معادلهٔ چندجمله ای غیر صفر با ضرایب گویا باشد. عدد e {\displaystyle e} تا ۵۰ رقم اعشار مطابق عدد زیر است:
عدد آشیل یک عدد پرتوان است ولی توان تمام نیست.عدد صحیح مثبت nپرتوان است اگر، برای هر مقسوم علیه اول یا عامل اول p از n، P 2 {\displaystyle P^{2}} نیز یک مقسوم علیه باشد. به عبارت دیگر، هر عامل اول به صورت مربع ظاهر شود. تمام اعداد آشیل پرتوان هستند ولی تمام اعداد پرتوان عدد آشیل نیستند. تنها آنهایی که به صورت M k {\displaystyle M^{k}} ، و(m,kدو عدد صحیح مثبت بزرگتر از ۱)نمی توان بیان کرد.
اریک ویستین، Achilles Number در مث ورلد.
در بعضی از صورت های داستان آشیل، مادر او تتیس، پاشنهٔ پای چپ او را نگه داشته و او را در رودخانه استیکس(در افسانه یونان:رودخانه عالم اسفل) غوطه ور ساخته تا از کمین دشمنان در امان بماند ولی هنوز پاشنهٔ پای چپ او از آب بیرون بوده و از این ناحیه هنوز ضربه پذیر بوده است. از این جهت است که می گویند آشیل پرتوان بوده ولی به خاطر این نقطه ضعف توان تمام و کمالی نداشته است. اینچنین است که عدد آشیل یک عدد پرتوان است ولی توان تمام نیست.
۷۲, ۱۰۸, ۲۰۰, ۲۸۸, ۳۹۲, ۴۳۲, ۵۰۰, ۶۴۸, ۶۷۵, ۸۰۰, ۸۶۴, ۹۶۸, ۹۷۲, ۱۱۲۵, ۱۱۵۲, ۱۳۲۳, ۱۳۵۲, ۱۳۷۲, ۱۵۶۸, ۱۸۰۰, ۱۹۴۴, ۲۰۰۰, ۲۳۱۲, ۲۵۹۲, ۲۷۰۰, ۲۸۸۸, ۳۰۸۷, ۳۲۰۰, ۳۲۶۷, ۳۴۵۶, ۳۵۲۸, ۳۸۷۲, ۳۸۸۸, ۴۰۰۰, ۴۲۳۲, ۴۵۰۰, ۴۵۶۳, ۴۶۰۸, ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
هر دو عدد 22 = 4 و32 = ۹ مقسوم علیه های ۱۰۸ هستند از طرفی ۱۰۸ را نمی توان به صورت M k {\displaystyle M^{k}}   و(m,k دو عدد صحیح مثبت بزرگتر از ۱) بیان کرد پس ۱۰۸ یک عدد آشیل است. و در آخر،۷۸۴ یک عدد آشیل نیست. این عدد یک عدد پرتوان است بلکه نه فقط به این خاطر که ۲و۷ از عوامل اول آن هستند بلکه به خاطر این که 22 = 4 و 72 = ۴۹نیز مقسوم علیه های آن هستند. با این وجود یک عدد تمام توان است، چون:
عدد آووگادرو یا ثابت آووگادرو، تعداد اتم ها با مولکول های یک مول ماده است. این ثابت به افتخار شیمیدان ایتالیایی آمادئو آووگادرو نامگذاری شده است. بر طبق تعریف اولیه به تعداد اتم های ۱۲ گرم کربن، با ایزوتوپ ۱۲C گفته می شود و برابر است با:
p فشار
T دما
و kb ثابت بولتزمن
این مقدار دقیقاً برابر است با تعداد اتمها یا مولکول ها در یک مقدار ماده، که آن را مول می نامیم.
عدد آووگادرو را از رابطه زیر می توان به دست آورد:
که در آن n۰ تعداد ذرات در واحد حجم یک گاز ایده آل است:
عدد ئی (به انگلیسی: E number) عددی است که برای شناسایی افزودنی های غذایی بر روی محصولات غذایی تولید شده در اتحادیه اروپا درج می شود و با حرف E به معنای اروپا آغاز می شود.
سیستم اعداد ابرحقیقی(نماد: R* و به انگلیسی: Hyperreal number) یک راه رفتار با کمیت های بی نهایت بزرگ و کوچک است. اعداد ابرحقیقی یا حقیقی های غیر استاندارد یک توسعه اعداد حقیقی هستند که شامل اعدادی بزرگتر از هرچیز به قالب
Crowell, Calculus. یک متن در مورد بی نهایت کوچک ها.
Hermoso, آنالیز غیر استاندارد و اعداد ابرحقیقی. مقدمه ای آرام.
Keisler, حسابان مقدماتی: با رویکرد بی نهایت کوچک ها. Includes an axiomatic treatment of the hyperreals, and is freely available under a Creative Commons license
چنین اعدادی بی نهایت و وارون ضربی آنها بی نهایت کوچک هستند. اصطلاح «ابرحقیقی» توسط ادوین هیویت در سال ۱۹۴۸ معرفی شد.
عدد اتمی (Z)، اصطلاحی است که در شیمی و فیزیک برای بیان تعداد پروتون های موجود در هسته اتم به کار می رود. این پدیده و اصطلاح نخستین بار توسط ارنست رادرفورد کشف و ابداع و سپس به کار رفته است.
عدد جرمی
جرم اتمی
چگالی
جدول تناوبی
فهرست عناصر شیمیایی
عدد اتمی سمت چپ پایین علامت اختصاری عنصر نوشته می شود.
عدد اتمی اصولاً شماره محل هر اتم در جدول تناوبی است. وقتی مندلیف، عناصر شیمیایی شناخته شده را بر اساس تشابهاتشان در شیمی مرتب کرد ، متوجه شد که قرار دادن دقیق آن ها بر اساس جرم اتمی، ناهماهنگی هایی را به وجود می آورد. او متوجه شد که اگر ید و تلوریم بر اساس جرم اتمی خود قرار بگیرند، ترتیبشان غلط به نظر می رسد و وقتی در جدول در جای مناسب قرار خواهند گرفت که جابجا شوند. با قرار دادن آن ها بر اساس نزدیکتر بودن خواص شیمیایی، شمارهٔ آن ها در جدول تناوبی همان عدد اتمی آن ها بود. به نظر می رسید که این عدد تقریباً با جرم اتم نسبت دارد. اما همان طور که تفاوت جرم خواص شیمیایی نشان داد، بازتاب خاصیت دیگری به جز جرم بود.
عجیب بودن این ترتیب، بالاخره بعد از تحقیقات هنری موزلی در سال ۱۹۱۳ تشریح شد. موزلی کشف کرد که ارتباط دقیقی بین طیف بازتاب پرتو ایکس عناصر و محل صحیح آن ها در جدول تناوبی وجود دارد. بعداً نشان داده شد که عدد اتمی مساوی بار الکتریکی هسته به عبارت دیگر تعداد الکترون ها است و این بار الکتریکی است که خواص شیمیایی عناصر را به وجود می آورد و نه جرم اتمی.
عدد اتوود(به انگلیسی: Atwood number) که با نماد (A) نشان داده می شود یک عدد بی بعد می باشد که در دینامیک سیالات برای توصیف ناپایداری های ریلی - تیلر(ناپایداری های هیدرودینامیکی)استفاده می شود.این عدد عبارت است از نسبت چگالی ها که یک عبارت بی بعد است.عدد اتوود پارامتری مهم در مطالعه ناپایداری های ریلی - تیلر و ناپایداری های ریچمایر - مشکوو است.در رابطه ناپایداری ریلی - تیلور فاصله نفوذ حباب مایع سنگین به مایع سبک تابعی از زمان در مقیاس شتاب ثقل است( A g t 2 {\displaystyle Agt^{2}} ) که در آن g شتاب گرانشی زمین و t زمان است.
که در این رابطه:
عدد اردوش (مجاری: Erdős-szám؛ مجاری: [ˈɛrdø:ʃ]) «فاصله همکاری» بین یک شخص و ریاضیدان مجارستانی پل اردوش است که با نگارش مقالات ریاضی مشترک اندازه گیری می شود.
عدد اردوش خود اردوش صفر است.
عدد اردوش هر کس که با او مقاله مشترک داشته باشد ۱ است.
عدد اردوش کسی که با کسی که عدد اردوش او ۱ است مقاله مشترک دارد، ۲ است.
عدد اردوش کسی که با کسی که عدد اردوش او ۲ است مقاله مشترک دارد، ۳ است.
عدد اردیش (به انگلیسی: Erdős number) "فاصله همکاری" بین یک شخص و ریاضیدان مجارستانی پل اردیش است که با نگارش مقالات ریاضی مشترک اندازه گیری می شود.
عدد اردیش خود اردیش صفر است.
عدد اردیش هر کس که با او مقاله مشترک داشته باشد ۱ است.
عدد اردیش کسی که با کسی که عدد اردیش او ۱ است مقاله مشترک دارد، ۲ است.
عدد اردیش کسی که با کسی که عدد اردیش او ۲ است مقاله مشترک دارد، ۳ است.
عدد ارشمیدس(به انگلیسی: Archimedes number) که با (Ar) نشان داده می شود یک عدد بدون بعد می باشد که تعیین کننده حرکت مایعات به علت تفاوت چگالی می باشد .این عدد به افتخار دانشمند یونانی ارشمیدس نامگذاری شده است.
g = شتاب گرانشی (9.81 m/s²),
ρl = چگالی سیال, k g / m 3 {\displaystyle kg/m^{3}}
ρ = چگالی بدنه, k g / m 3 {\displaystyle kg/m^{3}}
μ {\displaystyle \mu }   = dچگالی دینامیکی, k g / m s {\displaystyle kg/ms}
L = طول مؤثر بدنه, m
در این رابطه:
دینامیک سیالات
حکومت عددبه معنی حاکمیت اکثریت در جوامع دموکراسی، یکی از مهم ترین مسائل مورد بحث فلاسفه و متفکران جهان دربارهٔ مفهوم واقعی حکومت مردم بر مردم است.
«فرهنگ جامع سیاسی» - تألیف محمود طلوعی - نشر علم - شابک: ۴-۰۳۰-۴۰۵-۹۶۴
فلاسفه و صاحبنظران علوم سیاسی و دولتمردان جهان در این باره اختلاف نظر دارند و بسیاری از آنها معنی محدود لغوی حکومت اکثریت را برای تحقق بخشیدن به ایدهٔ دموکراسی کافی نمی دانند. از نخستین و بزرگ ترین منتقد دموکراسی، یعنی از افلاطون که بگذریم، بسیاری از متفکران جهان، دموکراسی را در مفهوم مطلق و محدود آن، یعنی حکومت عدد و حاکمیت اکثریت، منطقی و عادلانه نمی دانند. زیرا گذشته از افلاطون که اکثریت را عوام و جاهل و ناصالح برای حکومت می دانست و حکومت نخبگان و برگزیدگان را توصیه می کرد، حتی در بسیاری از جوامع پیشرفته هم، که اکثریت مردم از امکانات تعلیم و تربیت و دانش و بینش کافی برخوردار بوده اند، در شرایط خاص زمانی تحت تأثیر فشارهای سیاسی و اقتصادی یا هیجانات زودگذر تصمیم نادرستی گرفته و عنان حکومت را به دست کسانی داده اند با زیر پای نهادن تمام ارزش های انسانی دیوانه وار دست به تخریب سرزمین خود زده اند و برای ملتی که یک بار مرتکب چنین اشتباهی شده نقشی جز یک تماشایی سرگشته و بی اختیار باقی نمانده است. بهترین شاهد مثال در این مورد روی کار آمدن آدولف هیتلر و حزب نازی آلمان بر روی موج احساسات و هیجانات عمومی در سال ۱۹۳۳ و ویرانی و اشغال و تقسیم آلمان در پایان حکومت خودکامه نازی ها است. از متفکران و نویسندگان بزرگی که نظرات آنها دربارهٔ آزادی و دموکراسی مورد استناد و احترام است «جان لاک» که در قرن هفدهم و عصر اعتلای دموکراسی در انگلستان می زیسته و «جان استوارت میل» که از فلاسفه و نویسندگان بزرگ قرن نوزدهم است. هر دو دربارهٔ حدودی که باید برای حکومت عدد و حاکمیت اکثریت قائل شد سخن گفته اند جان لاک می گوید: «آزادی فرد هرگز به این معنی نیست که فردی بتواند به حقوق و آزادی های افراد دیگر تجاوز کند یا در آنچه متعلق به خود اوست تصرفات و تغییراتی به زیان جامعه به وجود آورد». جان استوارد میل، در رساله معروف خود زیر عنوان دربارهٔ آزادی با صراحت بیشتری دربارهٔ حدود دموکراسی و آزادی های فردی سخن رانده و خطرات حکومت اکثریت فارغ از قیود اصول اخلاقی را چنین بیان می کند: «استبداد و ظلم حکومت هایی که ظاهراً طبق موازین دموکراسی و به اتکای آرای اکثریت مردم بر سر کار می آیند خطرناک تر و زیان بارتر از حکومت های فردی است، زیرا اگر در حکومت های فردی و استبدادی راه گریز و ستیزی باشد، در استبداد و ستم اکثریت بر اقلیت راه ستیز و دادخواهی هم بسته می شود و حکومت عدد جانشین حکومت عدل می گردد».
برای جلوگیری از چنین عوارضی است که برای استقرار یک حکومت دموکراسی به معنی واقعی حدود و شرایطی در نظر گرفته شده و نویسنده و محقق سوسیالیست انگلیسی «ای.اف. داربین» در رساله ای زیر عنوان سوسیالیست دموکراتیک، سه شرط اصلی تحقق دموکراسی را چنین بیان می کند:
به طور خلاصه استقرار دموکراسی واقعی و آزادی های فردی در یک جامعه در صورتی امکان پذیر است که حقوق اساسی افراد جامعه اعم از اینکه در اقلیت یا اکثریت باشند محفوظ بماند و حکومت هایی که به اتکای آرای اکثریت مردم بر سر کار می آیند به هیچ وجه حق تجاوز به این حقوق و و آزادی ها را نداشته باشند به عبارت دیگر حکومت های انتخابی فقط در کادر برنامه های سیاسی و اقتصادی که پیش از انتخابات اعلام می کنند می توانند آزادی عمل داشته باشند و این برنامه ها نیز نباید با حقوق اساسی افراد و اقلیت ها که در قوانین اساسی کشورها پیش بینی شده است تعارض داشته باشد.
در ریاضیات، ریشه یا جذر nام یک عدد (مانند b)، عددی (مانند a) است که حاصل شده از به توان رساندن عددی دیگر به دست آمده است: a = b n {\displaystyle a=b^{n}\;} و آن را با نماد b = a n {\displaystyle b={\sqrt{a}}} نمایش می دهند.نبو
بنابر این 81 4 = 3 {\displaystyle {\sqrt{81}}=3} چرا که 3 4 = 81 {\displaystyle 3^{4}=81\;} . به طور خاص ریشه های دوم و سوم کاربردهای وسیعتری نسبت به بقیه ریشه ها دارند.
عملیات ریشه گیری از عدد دارای خواص عمومی چند است که در محاسبات به کار می آید:
بنابر این به طور مثال خواهیم داشت:


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

عدد در دانشنامه آزاد پارسی

عدد (number)
نمادی برای شمارش، اندازه گیری، مقایسۀ کمیت ها، کدبندی اطلاعات، و محاسبات گوناگون. دستگاه اعداد متداول در زندگی روزمره و در اغلب مباحث علمی، دستگاه اعداد اعشاری یا دهدهی، در پایۀ ۱۰، است و در آن، هر عددی با یک یا چند رقم از ده رقمِ ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، و ۹ نمایانده می شود. در رایانه، از دستگاه اعداد دودویی، در پایۀ ۲، استفاده می کنند که در آن دو رقم ۰ و ۱ به کار می رود. در ریاضیات، انواع گوناگونی از اعداد وجود دارد. اعداد طبیعی همۀ عددهای ...,۱,۲,۳ هستند که برای شمارش به کار می روند. اعداد صحیح عبارت انداز اعداد طبیعی و قرینه های آن ها و صفر ...,۳ ±,۲ ±,۱ ±,۰ اعداد گویا کسرهای متعارفیاند، یعنی کسرهایی که صورت و مخرجشان اعدادی صحیح اند، با این شرط که مخرج صفر نباشد. بنابراین، اعداد صحیح را هم شامل می شوند. اعداد گنگ عددهایی اند که نمی توان آن ها را به صورت کسر متعارفی نمایش داد و نشان دادن آن ها با کسر اعشاری هم فقط به تقریب میسر است، زیرا سلسلۀ ارقامشان در نمایش اعشاری بی پایان و نامتناوب است. این اعداد شامل رقم یا سلسله ارقامی نیستند که دایم تکرار شوند. از این رو، با رادیکالها و نمادهای خاص دیگر نشان داده می شوند. مثلاً، اگر عددهای گنگ (فرمول ۱)، π ، و e را به صورت اعشاری بیان کنیم به ترتیب و، با تقریب سه رقم اعشار برابرند با۱.۴۱۴،۳.۱۴۲، ۲.۷۱۸. اعداد π و e در عین حال نمونه هایی از اعداد متعالی یا غیرجبری چسبیده است، یعنی اعدادی که، برخلاف (فرمول ۲)، ریشۀ معادله ای چندجمله ای با یک کمیت متغیر یا مجهول و دارای ضرایب گویا نیستند.فرمول ۱: فرمول ۲:
اعداد موهومی حاصل ضرب ریشۀ دوم ۱- در اعداد حقیقی اند. اعداد مختلط، که هم اعداد حقیقی و هم اعداد موهومی را شامل می شوند، به صورت a+bi اند که در آن، i ریشۀ دوم ۱- (فرمول ۳)، a قسمت حقیقی، وb قسمت موهومی عدد مختلط اند. اگر۰= b، این عدد حقیقی و اگر ۰= a، موهومیِ محض است.
فرمول ۳:
پیدایش دستگاه های اعداد. مصریان، یونانیان، رومیان، و بابلی های باستان همه دستگاه هایی از اعداد پدید آوردند، ولی هیچ یک از این دستگاه ها شامل صفر نبود. صفر، که ایجاد دستگاه های شمارِ مبتنی بر ارزش مکانی را امکان پذیر کرد، ابداع هندیان است و مسلمانان در قرن ۳ق آن را معرفی و ترویج کردند. صفر بعدها به اروپا راه یافت. دستگاه دهدهی یا اعشاری نیز براساس ارزش مکانی ارقام ساخته شده است. پس از آن، دستگاه های دیگری نیز بر این مبنا پدید آمده و کاربرد یافته اند. از آن جمله است اعداد در پایۀ ۲ یا اعداد دودویی که در آن ها، فقط از ارقام ۰ و ۱ استفاده می کنند و معمولاً در رایانه های رقمی و برای نشان دادن پالس هاس الکتریکیِ دوحالتیِ «روشن» یا «خاموش» به کار می رود. اعداد دودویی را نخست گوتفرید لایب نیتس در قرن ۱۷ عرضه کرد.
تعریف انواع اعداد. مفاهیمی مانند عدد منفی، عدد گویا، و عدد گنگ را می توان به دقت برحسب اعداد طبیعی تعریف کرد. مسئلۀ مهم تعریف اعداد طبیعی است. در دوران اخیر، تعریف اعداد طبیعی و صفر بر حسب مجموعه ها صورت می گیرد. صفر را به صورت مجموعۀ تهی تعریف می کنند: ۰=Ø سپس، ۱ به منزلۀ اجتماع ۰ و مجموعه ای مرکب از ۰، که یک عضو صفر دارد، تعریف می شود. به این ترتیب، می توان ۲ را به عنوان اجتماع ۱ و مجموعه ای شامل ۱، که شامل دو عضو صفر و یک است، تعریف کرد و به همین ترتیب ادامه داد. روش دیگر، تعریف اعداد حقیقی برحسب خصوصیات جبری و آنالیزی آن هاست.

نقل قول های عدد

عَدَد (یا شماره) یکی از مفاهیم پایهٔ ریاضیات است.
• «خداوند اعداد صحیح را ساخت مابقی کار انسان است.»
• «چرا اعداد زیبا هستند؟ مانند این است که بپرسید چرا سمفونی نهم بتهوون زیباست. اگر شما نمی توانید بفهمید چرا. هیچکس نمی تواند به شما بگوید. من میدانم اعداد زیبا هستند، اگر آنها زیبا نیستند، پس هیچ چیز دیگری هم نمی تواند زیبا باشد. »

عدد در جدول کلمات

عدد
رقم
عدد اختاپوس
هشت
عدد اول
یک
عدد این ستون
چهارده
عدد بلبل
هزار
عدد به هم زدنی
دو
عدد پنج به زبان ترکی
بش
عــدد پیشــتاز
یک
عدد پیشرو
یک
عدد ترتیبی
هجدهم, هشتم

معنی عدد به انگلیسی

number (اسم)
عده ، رقم ، عدد ، نمره ، شماره ، شماره یا عدد
figure (اسم)
ظاهر ، فرم ، صورت ، طرح ، پیکر ، رقم ، شکل ، شخص ، نقش ، عدد
quantity (اسم)
حد ، مقدار ، مبلغ ، عده ، اندازه ، قدر ، عدد ، چندی ، کمیت
preparations (اسم)
مقدمات ، عدد
piece (اسم)
سر ، خرده ، دانه ، مهره ، تکه ، قطعه ، لقمه ، پاره ، بخش ، نمونه ، پارچه ، کمی ، عدد ، اسلحه گرم ، قطعه ادبی یا موسیقی ، نمایشنامه قسمت
digit (اسم)
پیکر ، رقم ، انگشت ، عدد
numeral (اسم)
رقم ، عدد ، نمره ، شماره
military supplies (اسم)
عدد

معنی کلمه عدد به عربی

عدد
رقم , رييس , طفل , عدد
عشرون
خمسة
اربعة
اربعة عشر
عقد
اثنان
ثلاثون
ثلاثة عشر
دورة
مأة
صفر
تسعة
تسعون
تسعة عشر
سبعون
احد عشر
واحد
دزينة
قيم

عدد را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

امیررضا ٢٣:٤٧ - ١٣٩٥/٠٩/١٤
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
شاگ (پهلوی: ساگ)
ژَمَر (پَشتو: شَمبر)
راژِل (سنسکریت: راشی)
گَنیا (سنسکریت)
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تبلیغات عدد   • تبلیغات تلفن همراه   • انواع عدد   • عدد فارسی   • عدد e   • تبلیغات کافه بازار   • درآمد تبلیغات عدد   • تبلیغات موبایلی   • معنی عدد   • مفهوم عدد   • تعریف عدد   • معرفی عدد   • عدد چیست   • عدد یعنی چی   • عدد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عدد
کلمه : عدد
اشتباه تایپی : unn
آوا : 'adad
نقش : اسم
عکس عدد : در گوگل


آیا معنی عدد مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )