برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1326 100 1

عدد

/'adad/

مترادف عدد: رقم، شمار، شماره، نمره، تا، تعداد، دانه، راس، قلاده

برابر پارسی: شماره، شمار

معنی عدد در لغت نامه دهخدا

عدد. [ ع َ دَ ] (ع اِ) شمار. || شمار گروه. || سالهای عمر کسی که بشمارند. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || (مص ) شمار کردن. (منتهی الارب ). احصاء کل شی ٔ علی سبیل التفصیل. (تعریفات جرجانی ).

عدد. [ ع ِ دَ ] (ع مص ) برانگیخته شدن درد مارگزیده بعد از مدت. (منتهی الارب ). برانگیخته شدن درد مارگزیده پس از یک سال. (از اقرب الموارد).

معنی عدد به فارسی

عدد
جمع عدهشمار، شماره، شمرده
( اسم ) ۱ - شماریست مرکب از چند واحد شمار شماره جمع اعداد . توضیح قدما یک را پایه و اساس عدد می دانستند و جزئ عدد محسوب نمی داشتند . یا عدد اصم . چون در موقع استخراج ریشه دوم یا ریشه سوم یک عدد هر قدر عمل را ادامه دهیم باقی مانده مساوی صفر نشود عد را اصم یا گنگ گویند . یا عدد اول . عددیست که جز بر خودش و بر یک به هیچ عدد دیگری قابل قسمت نباشد مانند ۱۹ ۱۱ ۷ . یا عدد جفت . عدد زوج . یا عدد زوج . هر عدد که اقبل قسمت بر ۲ باشد یعنی نصف صحیح داشته باشد جفت مانند : ۱۲ ۸ ۶ مقابل فرد . یا عدد صحیح . عدد کامل و درست مانند : ۱٠ ۴ ۳ ۲ یا عدد غیر مقید . عدد مجرد . یا عدد فرد . هر عددی که چون بر ۲ قسمت شود یک باقی مانده داشته باشد مانند : ۹ ۷ ۵ مقابل عدد زوج . یا عدد کثیر . دال بر عدد بسیار است ولی عددی محق را نمی رساند مثلا ۱٠٠٠٠ ۱٠٠٠ ۱٠٠ ۷٠ ۵٠ ۴٠ هزار پا ( که فقط بیست جفت پا دارد ) یا عدد کسر ( کسری ). عددی که پاره ای از عدد صحیح را برساند مانند ۳/۴ ۱ /۲ . یا عدد مجرد . عددیست که هیچ گونه وابستگی باشیا ندارد . یا عدد های مشترک . اعدادی که بر یک قابل قسمت باشند مانند : ۳٠ ۲۵ ۱۵ که بر ۵ بخش می شوند . یا عدد مقید . عدد مقارن با اشیا مانند : دو کتاب پنج دفتر . ۲ - کلمه ایست که در تعیین عده اشیا و اشخاص بکار رود و شماره اسب و خانه را تعیین کند و آن شامل اقسامی است : یا عدد اصلی . یا اصول اعداد عبارتست از : یا عدد ترتیبی یا وصفی . آنست که بیان مرتبه معدود کند چهارم و پنجم که مفاد آن چیزیست که در مرتبه چهارم یا پنجم واقع گردد و چون این گونه عدد در معنی صفت است آن را وصفی نیز گویند . اعداد ترتیبی را از اعداد اصلی گیرند بدین طریق که حرف آخر عدد را مضموم کنند و میمی به آخر آن در آورند مانند دوم سوم چهارم دهم بیستم . گاه در پایان اعداد وصفی ( ین ) اضافه کنند مانند دومین هفتمین هزارمین و امثال آنها . یا عدد توزیعی . آنست که معدود را به مقدار مساوی بخش کنند مانند : پنج پنج ده ده صد صد هزار هزار و علامت آن در قدیم گان بوده است : ده گان صدگان هزارگان . یا عدد کسری . آنست که پاره ای از شمار درست برساند مانند : چهار پنج یک صد یک هزار یک . عدد کسری اکنون اعداد کسری را به شکل ع ...

معنی عدد در فرهنگ معین

عدد
(عَ دَ) [ ع . ] (اِ.) شمار، شماره .

معنی عدد در فرهنگ فارسی عمید

عدد
۱. (ریاضی) کلمه ای که شماره را بیان می کند.
۲. شماره، تعداد.
۳. [عامیانه، مجاز] کسی که بتوان به او توجه یا اعتنا کرد، فرد مهم: تو پیش او عددی نیستی.
= عدد صحیح: (ریاضی) عدد اصلی، هر یک از عددهای ۴، ۳، ۲، ۱، و...
= عدد ترتیبی: (ریاضی) نشان دهندۀ مرتبۀ یک چیز در یک جمع است: یکم، دوم، سوم،...
= عدد کسری: (ریاضی) به صورت کسر نوشته می شود، مانند ۵/۱، ۴/۲، یک صدم.
= عدت

عدد در دانشنامه اسلامی

عدد
مصداق کمّ منفصل را عدد می گویند.
عدد همان کم منفصل است که کمیت آن به دلیل قابلیت شمارش آن با واحد است و انفصال آن به این سبب است که میان اجزای آن، حد مشترکی وجود ندارد.برخی ماهیت عدد را مرکب دانسته و می گویند: عدد کثرتی است که از وحدت ها یا آحاد تشکیل شده است و به همین خاطر، یک و دو عدد نیستند.
از نظر ملا صدرا
برخی مانند " ملا صدرا " عقیده دارند که ماهیت عدد بسیط است و اجزای مختلف در آن وجود ندارد؛ اما وحدت آن ضعیف است؛ چون وحدت آن، عین کثرت و اختلاف انواع عدد، به مجرد زیادت و نقصان است.
عدد
معنی عَدَدَ: عدد - تعداد - شماره (در عبارت "کَمْ لَبِثْتُمْ فِي ﭐلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ "يعني از لحاظ شماره و تعداد سالها چند سال در زمين بوديد)
معنی مُّضَاعَفَةً: دو چندان شده - چند برابر شده ( مثلا ميگويند عدد دو ضعف عدد يک و عدد چهار دو ضعف آن است . و گاهي هم آن را به معناي چيزي ميدانند که به انضمام چيز ديگري باعث تکرار شود ، مانند واحد که به انضمام واحدي ديگر عدد يک را تکرار ميکنند ، و به اين اعتبار عدد يک ...
معنی ضِعْفَ: دو برابر - نصف ( مثلا ميگويند عدد دو ضعف عدد يک و عدد چهار دو ضعف آن است . و گاهي هم آن را به معناي چيزي ميدانند که به انضمام چيز ديگري باعث تکرار شود ، مانند واحد که به انضمام واحدي ديگر عدد يک را تکرار ميکنند ، و به اين اعتبار عدد يک را ضعف و عدد د...
معنی بِضْعَ: مقداري - پاره اي -عدد کمتر از ده (کلمه بضع در اعداد از سه تا نه را گويند )
معنی نَفِيراً: نفرات (جمع نفر) - نفر و عدد رجال - تعداد مردان (نفر انسان و نفْر و نفير و نافرة به معناي گروهي است که او را ياري ميکنند ، و با او کوچ ميکنند )
معنی عُصْبَةِ: گروهي نيرومند و منسجم (جماعتي است که در باره يکديگر تعصب داشته باشند ، و از نظر عدد شامل جماعتي ميشود که از ده کمتر و از پانزده نفر بيشتر نباشد ، بعضي هم بين دو و چهل نفر را گفتهاند ، و به هر حال همانند کلمات ، قوم ، رهط و نفر ، جمعي است که مفرد ندار...
معنی کَثِيرٍ: بسيار زياد (منظور از کلمه کثير در قرآن از عدد هشتاد (در عبارت "لقد نصرک ...


عدد در دانشنامه ویکی پدیا

عدد
+/-
مجموعهٔ اعداد طبیعی
مجموعهٔ اعداد صحیح
مجموعهٔ اعداد گویا
مجموعهٔ اعداد حقیقی
مجموعهٔ اعداد مختلط.
شُماره یا عَدَد یکی از مفاهیم پایهٔ ریاضیات است. این مفهوم بسیار پیچیده و مورد بحث است و در گذشته بیشتر مورد کنکاش و تفکر قرار می گرفت، نقل است که افلاطون در بخشی از سفرهای خود با عقاید عجیب فیثاغورسی از جمله این که اعداد از اجسام فیزیکی پیرامون انسان هم واقعی ترند آشنا شد. در آغاز شماره برای شمارش و اندازه گیری به کار می رفت ولی پس ها ریاضی دانان مفهوم آن را پیش بردند و مفهوم شماره صفر، عدد منفی، عدد موهومی و عدد مختلط را نوآوری کردند. عملیات ریاضی شامل روش های ویژه ای است که یک یا چند شماره را به عنوان درونی دریافت و یک عدد را به عنوان بیرونی می سازد. عملیات یکانی تنها یک شماره را به عنوان درونی (ورودی) دریافت و تولید یک عدد بیرونی (خروجی) می کند. برای نمونه، عملیات شمارش یک عملیات یکانی است که به یک شماره (عدد) صحیح شمارهٔ یک را می افزاید و بنابرین دنباله شمارهٔ ۴ می شود ۵. عملیات دوتایی (باینری) دو شمارهٔ درونی دریافت و یک شمارهٔ بیرونی پرداخت می کند. نمونه هایی از عملیات دوتایی (باینری) عبارتند از: جمع (افزودن)، تفریق (کاهیدن)، ضرب، تقسیم (بخش کردن) و توان. مطالعه و خواندن عملیات عددی (شماره ای) را حساب می نامند.
گونه های گوناگونی از شماره ها در جاهای گوناگون به کارگرفته می شود. شماره ها به مجموعه ها دسته بندی شده اند. این مجموعه ها عبارت اند از:
اعداد طبیعی اعدادی هستند که برای شمارش (بطور مثال در «شش سکه روی میز است») و برای ترتیب (بطور مثال در «این سومین شهر در کشور است») به کار می روند. مجموعهٔ اعداد طبیعی نسبت به جمع و ضرب بسته است ولی نسبت به دیگر اعمال جبری بسته نیست. این امر و دیگر نارسایی های اعداد طبیعی (از جمله وجود عدد همانی جمع (صفر) و وارون جمعی یک عدد، که هیچ کدام در مجموعهٔ اعداد طبیعی نیستند) سبب شد سامانهٔ اعداد به مجموعهٔ اعداد صحیح گسترش یابد:
e یک عدد حقیقی یکتاست، به طوری که مشتق تابع f ( x ) = ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

عدد در دانشنامه آزاد پارسی

عدد (number)
نمادی برای شمارش، اندازه گیری، مقایسۀ کمیت ها، کدبندی اطلاعات، و محاسبات گوناگون. دستگاه اعداد متداول در زندگی روزمره و در اغلب مباحث علمی، دستگاه اعداد اعشاری یا دهدهی، در پایۀ ۱۰، است و در آن، هر عددی با یک یا چند رقم از ده رقمِ ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، و ۹ نمایانده می شود. در رایانه، از دستگاه اعداد دودویی، در پایۀ ۲، استفاده می کنند که در آن دو رقم ۰ و ۱ به کار می رود. در ریاضیات، انواع گوناگونی از اعداد وجود دارد. اعداد طبیعی همۀ عددهای ...,۱,۲,۳ هستند که برای شمارش به کار می روند. اعداد صحیح عبارت انداز اعداد طبیعی و قرینه های آن ها و صفر ...,۳ ±,۲ ±,۱ ±,۰ اعداد گویا کسرهای متعارفیاند، یعنی کسرهایی که صورت و مخرجشان اعدادی صحیح اند، با این شرط که مخرج صفر نباشد. بنابراین، اعداد صحیح را هم شامل می شوند. اعداد گنگ عددهایی اند که نمی توان آن ها را به صورت کسر متعارفی نمایش داد و نشان دادن آن ها با کسر اعشاری هم فقط به تقریب میسر است، زیرا سلسلۀ ارقامشان در نمایش اعشاری بی پایان و نامتناوب است. این اعداد شامل رقم یا سلسله ارقامی نیستند که دایم تکرار شوند. از این رو، با رادیکالها و نمادهای خاص دیگر نشان داده می شوند. مثلاً، اگر عددهای گنگ (فرمول ۱)، π ، و e را به صورت اعشاری بیان کنیم به ترتیب و، با تقریب سه رقم اعشار برابرند با۱.۴۱۴،۳.۱۴۲، ۲.۷۱۸. اعداد π و e در عین حال نمونه هایی از اعداد متعالی یا غیرجبری چسبیده است، یعنی اعدادی که، برخلاف (فرمول ۲)، ریشۀ معادله ای چندجمله ای با یک کمیت متغیر یا مجهول و دارای ضرایب گویا نیستند.فرمول ۱: فرمول ۲:
اعداد موهومی حاصل ضرب ریشۀ دوم ۱- در اعداد حقیقی اند. اعداد مختلط، که هم اعداد حقیقی و هم اعداد موهومی را شامل می شوند، به صورت a+bi اند که در آن، i ریشۀ دوم ۱- (فرمول ۳)، a قسمت حقیقی، وb قسمت موهومی عدد مختلط اند. اگر۰= b، این عدد حقیقی و اگر ۰= a، موهومیِ محض است.
فرمول ۳:
پیدایش دستگاه های اعداد. مصریان، یونانیان، رومیان، و بابلی های باستان همه دستگاه هایی از اعداد پدید آوردند، ولی هیچ یک از این دستگاه ها شامل صفر نبود. صفر، که ایجاد دستگاه های شمارِ مبتنی بر ارزش مکانی را امکان پذیر کرد، ابداع هندیان است و مسلمانان در قرن ۳ق آن را معرفی و ترویج کردند. صفر بعدها به اروپا راه ...

نقل قول های عدد

عَدَد (یا شماره) یکی از مفاهیم پایهٔ ریاضیات است.
• «خداوند اعداد صحیح را ساخت مابقی کار انسان است.»
• «چرا اعداد زیبا هستند؟ مانند این است که بپرسید چرا سمفونی نهم بتهوون زیباست. اگر شما نمی توانید بفهمید چرا. هیچکس نمی تواند به شما بگوید. من میدانم اعداد زیبا هستند، اگر آنها زیبا نیستند، پس هیچ چیز دیگری هم نمی تواند زیبا باشد. »

ارتباط محتوایی با عدد

عدد در جدول کلمات

عدد
رقم
عدد اختاپوس
هشت
عدد اول
یک
عدد این ستون
چهارده
عدد بلبل
هزار
عدد به هم زدنی
دو
عدد پنج به زبان ترکی
بش
عــدد پیشــتاز
یک
عدد پیشرو
یک
عدد ترتیبی
هجدهم, هشتم

معنی عدد به انگلیسی

number (اسم)
عده ، رقم ، عدد ، نمره ، شماره ، شماره یا عدد
figure (اسم)
ظاهر ، فرم ، صورت ، طرح ، پیکر ، رقم ، شکل ، شخص ، نقش ، عدد
quantity (اسم)
حد ، مقدار ، مبلغ ، عده ، اندازه ، قدر ، عدد ، چندی ، کمیت
preparations (اسم)
مقدمات ، عدد
piece (اسم)
سر ، خرده ، دانه ، مهره ، تکه ، قطعه ، لقمه ، پاره ، بخش ، نمونه ، پارچه ، کمی ، عدد ، اسلحه گرم ، قطعه ادبی یا موسیقی ، نمایشنامه قسمت
digit (اسم)
پیکر ، رقم ، انگشت ، عدد
numeral (اسم)
رقم ، عدد ، نمره ، شماره
military supplies (اسم)
عدد

معنی کلمه عدد به عربی

عدد
رقم , رييس , طفل , عدد
عشرون
خمسة
اربعة
اربعة عشر
عقد
اثنان
ثلاثون
ثلاثة عشر
دورة
مأة
صفر
تسعة
تسعون
تسعة عشر
سبعون
احد عشر
واحد
دزينة
قيم

عدد را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیررضا
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
شاگ (پهلوی: ساگ)
ژَمَر (پَشتو: شَمبر)
راژِل (سنسکریت: راشی)
گَنیا (سنسکریت)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تبلیغات عدد   • تبلیغات تلفن همراه   • انواع عدد   • عدد فارسی   • عدد e   • تبلیغات کافه بازار   • درآمد تبلیغات عدد   • تبلیغات موبایلی   • معنی عدد   • مفهوم عدد   • تعریف عدد   • معرفی عدد   • عدد چیست   • عدد یعنی چی   • عدد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عدد
کلمه : عدد
اشتباه تایپی : unn
آوا : 'adad
نقش : اسم
عکس عدد : در گوگل

آیا معنی عدد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )