مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 309 100 1

عراق عجم

معنی عراق عجم در لغت نامه دهخدا

عراق عجم. [ ع ِ ق ِ ع َ ج َ ] (اِخ ) ایالت جبال را در قرون وسطی غالب اوقات عراق عجم نامیده اند تا با عراق عرب اشتباه نشود. ایالات جبال (عراق عجم ) شهرهای بزرگی داشت از قبیل کرمانشاه ، همدان و در شمال خاوری آن ری و در جنوب خاوری اصفهان بود. از جمله رودهای این ایالات رود کارون است. نواحی چهارگانه ٔ آن عبارت از قرمیسن یا کرمانشاهان ، همدان و ری و اصفهان بود. سرزمینی است کوهستانی ، پهناور که یونانیان آن را مدیا گفته اند و از باختر به جلگه های بین النهرین و از خاور به کویر بزرگ محدود است و بنام ایالت جبال معروف بوده است. از زمان سلجوقیان این نواحی را عراق عجم گفته اند که با عراق عرب که قسمت سفلای بین النهرین است اشتباه نشود بدان جهت که در نیمه ٔ دوم قرن پنجم سلجوقیان بر تمام مغرب ایران تسلط یافتند و همدان را پایتخت خود قرار دادند و استیلای آنها تا بین النهرین گسترش یافت و از مقر خلافت لقب سلطان العراقین به آنها اعطا شد و از آن مستفاد میشود که مقصود از عراق دومی ایالت جبال است که مقر حکومت سلجوقی بوده است و پس از حمله ٔ مغول اسم جبال بر این ناحیه دیگر استعمال نشد و چنانکه اشاره شد مهمترین مناطق عراق عجم کرمانشاه که عرب آن را قرمیسن نامیده اند بود و اصفهان و همدان. رجوع به کرمانشاهان و اصفهان و همدان و جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقیه ص 162 تا 200 شود. حمداﷲ مستوفی در نزهةالقلوب آرد: باب دوم در ذکر ولایت عراق عجم و آن نه تومان است و در او چهل پاره شهر است و اکثر بلادش هوای معتدل دارد. و بعضی به گرمی و بعضی به سردی مایل است. حدودش ولایات آذربایجان و کردستان و خوزستان و فارس و مفاغزه و قومس و به جیلانات پیوسته است. و طولش از سفیدرود تا یزد صد و شصت فرسنگ است ، و عرض از جیلانات تا خوزستان صد فرسنگ در گذشته... بلاد عراق عجم را چهارشهر معتبر بوده است... و سپس بطور تفصیل به ذکر اوضاع مالیاتی و درآمد و خراج شهرهای مهم عراق عجم پرداخته و هر یک را با ذکر ارقام خاص بیان داشته است.
فرید وجدی گوید: عراق عجم عبارت از ولایتی است در وسط بلاد عجم به مساحت 357/000 کیلومتر مربع و آن قلب بلاد فرس است و شامل شهرهائی مانند همدان ،اصفهان و غیره میشود.

معنی عراق عجم به فارسی

عراق عجم
ناحیه ایست در مرکز ایران شامل ایالات و ولایات مرکزی واقع بین اصفهان و همدان و تهران ( سازمان صفوی ۲٠۱ ) و مشتمل بر شهرهای ذیل کرمانشاهان همدان ملایر اراک ( سلطان آباد ) گلپایگان و اصفهان مقابل عراق عرب . توضیح اصطلاح عراق عجم در تقسیمات کشوری ایران تا انقلاب مشروطیت معمول بود و پس از آن نیز در نقشه های جغرافیایی و تقسیمات کشوری باز مورد توجه بود ولی پس از تقسیم کشور به استانهای مختلف اصطلاح مذکور متروک گردید .
ایالت جبال را در قرون وسطی غالب اوقات عراق عجم نامیده اند تا با عراق عرب اشتباه نشود ایالات جبال شهرهای بزرگی داشت از قبیل کرمانشاه همدان و در شمال خاوری آن ری و در جنوب خاوری اصفهان بود
چشمه عراق عجم
مولف مر آت الخیال نویسد : (( چشمه ایست در عراق عجم ))

معنی عراق عجم در دانشنامه اسلامی

عراق عجم
عراق عجم، مقابل عراق عرب می باشد.
در بحث زمین های مفتوح عنوه نیز از عراق عجم نام برده شده است.
محل اطلاق عنوان یاد شده
عنوان یاد شده بر نواحی مرکزی ایران اطلاق می شد و گستره آن شهرهای کرمانشاه ، همدان ، ری و اصفهان را دربر می گرفت.
عراق عجم
عِراق عَجَم در مقابل عراق عرب، عنوانی تاریخی برای نواحی مرکزی ایران بوده است.
در مباحث فقهی نیز زمین های مفتوح العنوة را عراق عجم می گفتند که گسترۀ آن شهرهای کرمانشاه، همدان، ری و اصفهان را در برمی گرفت.
یاقوت حموی در کتاب خود حدود عراق عجم را همان مناطق مرکزی ایران دانسته و معتقد است این واژه بعد از سلجوقیان بر زبان ها افتاده است و این مناطق در پنج سده آغازین هجرت به نام الجبال مشهور بوده است.
سفرنامه عراق عجم
سفرنامه عراق عجم نوشته ناصرالدین قاجار است که پیرامون سفر وی به کشور عراق که آخرین سفرنامه ای که ناصرالدّین شاه تحریر و تنظیم نموده است، سفرنامه عراق عجم و بلاد مرکزی ایران است که در اواسط ماه شوّال 1309 قمری (اواخر اردیبهشت 1271 شمسی) آغاز و تا اواسط محرّم 1310 قمری (اواخر مردادماه همان سال) به مدّت 97 روز به طول انجامیده و خطّ سیر مسافرت از پیش تعیین شده خود را با اسب و کالسکه به همراه انبوه سواران و خدمه با تشریفات خاصّی پیموده است.
ناصرالدین شاه، روز به روز حرکت خود را با ذکر روز و تاریخ آن به ترتیب در این سفرنامه نوشته و در ذیل آن اتفاقاتی که برای وی روی داده و کارهایی را که انجام داده است، متذکر می شود.
سفرنامه نویسی در ایران دارای سوابق کهنی است؛ ولی در عصر صفویّه متداول و پس از آن رواج یافت و روز به روز بر اهمیّت سفرنامه نویسی و تدوین خاطرات افزوده گردید تا اینکه به عصر درخشان خود در زمان قاجاریّه رسید و برگ زرّین آن متعلّق به زمان ناصرالدّین شاه قاجار می باشد.
در این زمان علاوه بر سفرنامه های فراوانی که غیر ایرانیان درباره ایران زمان قاجار به رشته تحریر کشیده اند، خود ایرانیان هم سفرنامه ها و خاطرات فراوانی از خود بر جای گذارده اند که برخی از آن ها متعلّق به اوضاع داخلی ایران و بعضی به خارج از ایران اختصاص دارد و نسخه های منتشر نشده فراوانی از این سفرنامه ها به شکل اوّلیّه خود در کتابخانه های مختلف پراکنده است.
ناصرالدّین شاه قاجار تحت تأثیر این موج سفرنامه نویسی در طول حدود 50 سال سلطنت خود در سفرهای متعدّدی که به مناطق مختلف ایران می نموده و شرح بخشی از آن ها در کتاب «المآثر و الآثار» مندرج است، درباره بعضی از این سفرها شخصا مبادرت به نوشتن سفرنامه کرده است.

معنی عراق عجم در دانشنامه ویکی پدیا

عراق عجم
عراق عجم نام تاریخی ناحیه ای در مرکز ایران است که از غرب به کوه های زاگرس، از شرق به کویر، و از شمال به کوه های البرز منتهی می شود. کرمانشاه، همدان، اصفهان، ری، قزوین و کاشان، قم، تفرش از شهرهای عمدهٔ این ناحیه بوده اند و سبک عراقی در شعر فارسی منسوب به این ناحیه است. بر اساس کتاب اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان در مبحث نامهای سرزمین ایران آمده است که در دوره های تاریخی پیش از اسلام ایران مرکزی را ایراکستان می گفتند برخی نیز این منطقه را اراک نام گذاری کرده اند و آن را کوچک شده واژه ایران می دانستند به معنی ایران کوچک، جغرافی دانان و مسالک و ممالک نویسان مسلمان این کلمه را معرب نموده و بر اساس قواعد معرب سازی ک را به ق تبدیل و آن را اِراق و عراق ثبت کردندو دشتهای منطقه غرب زاگرس را که منطبق با سرزمین صاف (فلات) عراق (به غیر از کردستان) را عراق عرب نام نهادند که منطبق با منطقه بابلیون دوره باستان است.
سلجوقیان عراق عجم
سلجوقیان عراق یا سلجوقیان عراق عجم یا سلجوقیان همدان شعبه ای از سلجوقیان بود که از ۵۱۱ تا ۵۹۰ ه .ق در عراق عجم و کردستان حکومت می کردند. پس از مرگ ملکشاه قدرت سلجوقیان تجزیه گردید. شاخه ای از سلجوقیان در غرب به نام سلجوقیان روم و شاخه ای دیگر در شرق ایران به نام سلجوقیان عراق حاکمیت یافتند. پایتخت سلجوقیان عراق همدان بود.
مغیث الدین محمودبن محمدبن ملکشاه یا محمودبن محمد (۵۲۵–۵۱۱ ه.ق) وی با خلیفه مسترشد درگیر و بغداد را تصرف کرد ولی سرانجام با او صلح کرد.
اسامی شاهان سلجوقیان عراق از اینقرار است:
طغرل بن محمد (۵۲۶–۵۲۵ ه.ق) از طرف سنجر حاکم عراق شد ولی برادرش مسعود با او درگیر شد.
غیاث الدین مسعود یا مسعود بن محمد بن ملکشاه (۵۴۷–۵۲۹ ه.ق) در دورۀ او خلیفه مسترشد قصد عراق و قهتان و خراسان را کرد ولی توسط فدائیان اسماعیلی کشته شد. مسعود عازم بغداد شد خلیفه راشد متوجه و عازم اصفهان شد که او هم توسط فدائیان کشته شد سپس مسعود، مقتضی را خلیفه قرار داد و به همدان برگشت.
معین الدین ملکشاه یا ملکشاه بن محمود (۵۴۷ ه.ق به مدت چهارماه)
محمدبن محمود (۵۵۴–۵۴۸ ه.ق)
سلیمان شاه یا سلیمان بن محمد (۵۵۶–۵۵۴ ه.ق) این خاندان دچار اختلافات داخلی درگیری با هم بودند.
ارسلان شاه یا ارسلان شاه بن طغرل یا رکن الدین ابو المظفر ارسلان شاه (۵۷۱–۵۵۶ ه.ق) وی امرای عاصی را شکست داد و به تخریب قلاع اسماعیلیه در الموت رفته و قلعه ای مهم را فتح کرد و به ارسلان قلعه گشای موسوم گردید.
طغرل سوم یا طغرل بن ارسلان شاه (۵۹۰–۵۷۱ ه.ق) آخرین سلطان سلجوقیان عراق بود که پس از فوت پدر و با کمک اتابک جهان پهلوان در همدان به سلطنت نشست. او همزمان با خلافت ناصر خلیفه (۶۲۲–۵۷۵ ه.ق) به حکومت پرداخت.در جنگ با تکش خوارزمشاه به قتل رسید و دولت سلجوقیان ایران و عراق به پایان آمد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

پیشنهاد کاربران درباره معنی عراق عجم

آریا بهداروند ٠٠:٢٣ - ١٣٩٦/٠٦/٢٣
نام قدیم شهر اراک
به معنی اراک عجم*ایران عجم*

پیشنهاد شما درباره معنی عراق عجمنام نویسی   |   ورود
معنی عراق عجم
کلمه : عراق عجم
اشتباه تایپی : uvhr u[l
عکس عراق عجم : در گوگل
جستجوی معنی عبارات مرتبط با عراق عجم در گوگلآیا معنی عراق عجم مناسب بود ؟     بله - خیر     ( امتیاز : 94% )
بستن آگهی ها
زبان مارکت
خرید بلیط هواپیما
حقوق و دستمزد
نرم افزاری مریم
فروشگاه کمپو