برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عروس خود ملكه هست

عروس خود ملكه هست را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

يار دلواري
قصاد عيني مقابل چشمانم ♥️🎼عمرودياب
🤵🏻👰قصاد عینی، فی کل مکان
همه جا مقابل چشمانم است

و بینا معاد، لو احنا بعاد

و بین ما بازگشتی است، اگر چه از هم دوریم

أکید راجع و لو بینی و بینه بلاد
حتما بازخواهم گشت حتی اگر بین من و او سرزمین ها فاصله باشد

قصاد عینی، فی کل مکان
همه جا مقابل چشمانم است

و من تانی أکید راجعین
و ما حتما برمیگردیم!

أنا دایب و کللی حنین
من عاشقم و پر از محبتم

و لا عمری أبیع لو مین قصاد عینی
و او را از دست نمیدهم مقابل چشمم است

و مش قادر علي الأیام
نمیتوانم روزها را(بدون او) تحمل کنم

و لا یوصف هوایا کلام
و عشقم با هیچ کلمه ای توصیف نمیشود

و طول لیلی و لما بنام، قصاد عینی

و شب و در خواب جلوی چشمم استقصاد عینی، فی کل مکان
در برابر چشمان من، در همه جا

فی یوم هنعود، ده بیننا وعود

یک روز باخواهیم گشت، بین ما بازگشتی است


و فی غیابه أکید لسه الأمل موجود

و در نبودش قطعا هنوز امید به دیدار وجود دارد


قصاد عینی، فی کل مکان
همه جا مقابل چشمم است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی عروس خود ملكه هست   • مفهوم عروس خود ملكه هست   • تعریف عروس خود ملكه هست   • معرفی عروس خود ملكه هست   • عروس خود ملكه هست چیست   • عروس خود ملكه هست یعنی چی   • عروس خود ملكه هست یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عروس خود ملكه هست
کلمه : عروس خود ملكه هست
اشتباه تایپی : uv,s o,n lgكi isj
عکس عروس خود ملكه هست : در گوگل

آیا معنی عروس خود ملكه هست مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )