انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1098 100 1

عسکری

/'askari/

معنی عسکری در لغت نامه دهخدا

عسکری. [ ع َ ک َ ] (ص نسبی ) منسوب به عسکر. لشکری. سپاهی. (فرهنگ فارسی معین ). || جنگی و بهادر. (ناظم الاطباء). و رجوع به عسکر شود. || منسوب به عسکر مکرم ، که شهری است از کوره ٔ اهواز. (از اللباب فی تهذیب الانساب ). منسوب به عسکر که شهری است از خوزستان و اهواز، میان بصره و فارس ، و گویند دهی است میان حرمین. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). و رجوع به عسکر و عسکر مکرم شود.
- انگور عسکری ؛ نوعی انگور نازک پوست و خردهسته. قسمی انگور نهایت لطیف و پوست نازک و بی دانه. و رجوع به انگور شود.
- شکر عسکری ؛ شکر که از عسکر مکرم آرند :
به داروی علم درون علم دین
ز بس منفعت شکّر عسکریست.
ناصرخسرو.
چون شکر عسکری آور سخن
شاید اگر تو نبوی عسکری.
ناصرخسرو.
- نی عسکری ؛ نیشکر عسکری. نیشکر که از عسکر مکرم آرند :
طبع کافی که عسکر هنر است
چون نی عسکری همه شکر است.
خاقانی.
و رجوع عسکر و عسکر مکرم شود.
|| نوعی شراب که از شکر سازند. (غیاث اللغات ) (آنندراج ).

عسکری. [ ع َ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان رودحله ٔ بخش گناوه ٔ شهرستان بوشهر. سکنه ٔ آن 370 تن. آب آن از رود حله. محصول آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).

عسکری. [ ع َ ک َ ](اِخ ) دهی از دهستان تمیمی بخش کنگان شهرستان بوشهر. سکنه ٔ آن 100 تن. آب آن از چاه. محصول آن غلات و خرما و تنباکو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).

عسکری. [ ع َ ک َ ] (اِخ ) حسن بن رشیق عدل عسکری ، مکنی به ابومحمد. محدث و از اهالی عسکر مصر بود. از نسائی و یموت بن مزرع روایت کرد و دارقطنی از وی روایت دارد. تولد وی در چهارم صفر سال 383 هَ.ق. روی داد. (از اللباب فی تهذیب الانساب ). و رجوع به معجم البلدان ذیل ماده ٔ عسکر مصر شود.

عسکری. [ ع َ ک َ ] (اِخ ) حسن بن عبداﷲبن سعیدبن اسماعیل بن حکیم ، مکنی به ابواحمد. فقیه و ادیب بلاد خوزستان در قرن چهارم هجری بود. وی خال حسن بن عبداﷲبن سهل عسکری میباشد. و نسبت او به عسکر مکرم است. رجوع به حسن عسکری و مآخذ ذیل شود: الاعلام زرکلی ج 2، خزانةالادب بغدادی ج 1 ص 97، سیرالنبلاء، ابن خلکان ج 1 ص 132، انباء الرواة ج 1 ص 310، اللباب فی تهذیب الانساب ، معجم البلدان ذیل ماده ٔ عسکر مکرم.

عسکری. [ ع َ ک َ ] (اِخ ) حسن بن عبداﷲبن سهل بن سعیدبن مهران عسکری ، مکنی به ابوهلال. از فضلای قرن چهارم هجری. رجوع به ابوهلال عسکری و مآخذ ذیل شود: الاعلام زرکلی ج 2 ص 211، خزانةالادب بغدادی ج 1 ص 112، معجم البلدان ج 6 ص 177، دمیةالقصر، ارشاد الاریب ، البعثة المصریة، معجم البلدان ذیل ماده ٔ عسکر مکرم.

عسکری. [ ع َ ک َ ] (اِخ )حسن بن علی بن محمدبن علی بن موسی الرضا علیهم السلام (امام...)، مکنی به ابومحمد. امام یازدهم شیعه ٔ اثناعشریه. نسبت او به عسکر سرمن رأی است. رجوع به حسن عسکری و اللباب فی تهذیب الانساب و حسن بن علی... شود.

عسکری. [ ع َ ک َ ] (اِخ ) علی بن سعدبن عبداﷲ عسکری ، مکنی به ابوالحسن. محدث و رحاله ٔ قرن سوم هجری. رجوع به علی عسکری شود.

عسکری. [ ع َ ک َ ] (اِخ ) علی بن سعید عسکری ، مکنی به ابوالحسن. از محدثان بود و نسبت او به عسکر سامراء میباشد. وی بسال 298 هَ.ق. به اصفهان رفت ، سپس عازم نیشابور گشت و به سال 300 هَ.ق. در این شهر درگذشت.از جمله کتابهای اوست : الشیوخ و المسند. (از الاعلام زرکلی از اخبار اصبهان ). و رجوع به علی عسکری شود.

عسکری. [ ع َ ک َ ] (اِخ ) علی بن محمدبن جعفر حداد عسکری ، مکنی به ابوالحسن. از علمای قرن چهارم هجری. رجوع به علی حداد شود.

عسکری. [ ع َ ک َ ] (اِخ ) علی بن محمدبن علی بن موسی علیهم السلام. دهمین امام از ائمه ٔ شیعه ٔ اثناعشریه و نسبت او به عسکر سرمن رأی است. رجوع به ابوالحسن (علی النقی...) و مآخذ ذیل شود: الاعلام زرکلی ج 5، ابن خلکان ج 1 ص 322، منهاج السنة ج 2 ص 129، یعقوبی ج 3 ص 225، نورالابصار ص 158، تاریخ بغداد ج 12 ص 56، نزهةالجلیس ج 2 ص 82، اللباب فی تهذیب الانساب ج 2.

عسکری. [ ع َ ک َ ] (اِخ ) علی بن محمد عسکری. رجوع به علی عسکری شود.

عسکری. [ ع َ ک َ ] (اِخ ) محمدبن عبداﷲ عسکری ، مکنی به ابوبکر. از فقیهان حنفی و معتزلی بود. وی قاضی عسکر خلیفه المهدی بشمار میرفت و نسبت او به عسکر المهدی است. (از اللباب فی تهذیب الانساب ). ورجوع به معجم البلدان ذیل ماده ٔ عسکر المهدی شود.

عسکری. [ ع َ ک َ ](اِخ ) محمدبن علی عسکری. مفتی اهالی عسکر در مصر. او فقیهی شافعی بود و کتب شافعی را از ربیعبن سلیمان و یونس بن عبدالاعلی روایت کرد. (از اللباب فی تهذیب الانساب ). و رجوع به معجم البلدان ذیل عسکر مصر شود.

معنی عسکری به فارسی

عسکری
ابو هلال حسن بن عبدالله بن سهل عالم شعر و ادب بود و نسبتش به عسکر مکرم از شهرهای اهواز میرسد . از تالیفات اوست : کتاب جمهره الامثال کتاب معانی الادب کتاب من احتکم من الخلفائ الی القضاه کتاب التبصره که کتابی است مفید کتاب شرح الحماسه کتاب الدراهم و الدینار کتاب المحاسن فی تفسیر القر آن کتاب صناعتی النظم و النثر . یاقوت در مورد وفات وی گوید : درباره وفات او چیزی بما نرسیده است جز اینکه در آخر کتاب الاوائل که یکی از مولفات اوست عبارت ذیل را دیدم [ از املائ این کتاب در چهارشنبه دهم شعبان ۳۹۵ فراغت یافتیم ] با در نظر گرفتن تاریخ مذکور وفات وی پس از سال ۳۹۵ ه.ق ./ ۱٠٠۵ م . خواهد بود .
( صفت ) ۱ - منسوب به عسکر مکرم : شکر عسکری نی عسکری . ۲ - نوعی از انگور که پوست نازک سبز دارد .
محمد بن علی عسکری مفتی اهالی عسکر در مصر او فقیهی شافعی بود و کتب شافعی را از ربیع ابن سلیمان و یونس بن عبدالاعلی روایت کرد
ابن مصطفی عبدالرحمن عسکری یکی فرماندهان نظامی عراق بوده است .
ابن علی الهادی امام یازدهم شیعه اثنا عشری است

معنی عسکری در فرهنگ معین

عسکری
(عَ کَ) [ ع . ] (ص نسب .) منسوب به عسکر، لشکری ، سپاهی .
( ~ .) [ ع . ] (ص نسب .) ۱ - منسوب به عسکر مکرم از شهرهای قدیم خوزستان . ۲ - (اِ.) در فارسی نوعی انگور.

معنی عسکری در فرهنگ فارسی عمید

عسکری
لشکری، سپاهی.
نوعی انگور سبزرنگ و بی دانه.

عسکری در دانشنامه ویکی پدیا

عسکری
عسکری می تواند اشاره ای به یکی از موارد زیر باشد:
حسن عسکری، یازدهمین امام شیعه دوازده امامی
عسکری، مزدوران محلی و سیاه پوست استعمار اروپا در آفریقا
بانک عسکری، از مهم ترین بانک های پاکستان
روستای عسکری، شهرستان بوشهر، استان بوشهر، ایران
روستای عسکری، شهرستان کنگان، استان بوشهر، ایران
عسکری، روستایی است از توابع بخش مرکزی در شهرستان بوشهر استان بوشهر ایران.
درگاه ملی آمار
این روستا در دهستان انگالی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۵۶ نفر (۱۱ خانوار) بوده است.
عسکری روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان عسلویه در استان بوشهر واقع در جنوب ایران. این روستا تابع دهستان اخند در ۵ کیلومتری شمال روستای خیارو واقع شده است.
بانک اطلاعاتی روستاهای ایران، روستای عسکری (کنگان)
محمد صدیق، عبدالرزاق، «صهوة الفارس فی تاریخ عرب فارس» ، چاپ اول، شارجه: چاپ خانه المعارف، ۱۹۹۳ میلادی به (عربی).
الوحیدی الخنجی، حسین بن علی بن احمد، «تاریخ لنجه» ، چاپ دوم، دبی: دارالأمة للنشر والتوزیع، ۱۹۸۸ میلادی.
محمد صدیق، عبدالرزاق، «صهوة الفارس فی تاریخ عرب فارس» ، چاپ اول، شارجه: چاپ خانه المعارف، ۱۹۹۳ میلادی.
الکوخردی، محمد، بن یوسف، (کُوخِرد حَاضِرَة اِسلامِیةَ عَلی ضِفافِ نَهر مِهران) چاپ سوم، دبی: سال انتشار ۱۹۹۷ مبلادی به (عربی).
العصیمی، محمد بن دخیل، عرب فارس ، چاپ اول، دمام (عربستان سعودی): انتشاراتی الشاطیء الحدیثة، ۱۴۱۸ هجری قمری.
حاتم، محمد بن غریب، تاریخ عرب الهولة، چاپ اول، قاهره: دارالعرب للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۹۹۷ میلادی.
طبق سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۶۲۶ نفر بوده است.
این روستای در ۷ کیلومتری روستای دهنو واقع شده است. دارای مسجد، برق، آب انبار (برکه)، خانه بهداشت، و دبستان است. ساکنان این روستا به زبان فارسی به گویش محلی تکلم می کنند.
آثار دژ بزرگی در وسط روستا باقی مانده است که حکایت از قدمت این روستا دارد. گویند یکی از حکمرانان دوران گذشته که بنام شیخ محمد بن شیخ سیف النصوری معروف بوده است این دژ را بنا نهاده است. چونکه در آن دوران این منطقه تحت نفوذ حکم قبیلهٔ (آل حرم النصوری) بوده است. همچنین تعداد ۵۰ خانه قدیمی کاهگلی نیز در روستا وجود دارد.
عسکری، سربازان محلی داوطلب و مزدورانِ سیاه پوست استعمار اروپا در آفریقا بودند. این افراد پس از اکتشاف آفریقا توسط اروپایی ها و پس از تسلط قدرت های استعمارگر اروپایی، در قلمروی دریاچه های بزرگ آفریقا، شمال شرقی و مرکز آفریقا، در جهت حفظ منافع ایتالیایی ها، بریتانیایی ها، پُرتغالی ها، بلژیکی ها و آلمانی ها مشغول به خدمت بودند.سربازان عسکری هنگ آفریقای خاوری آلمان           سربازان عسکری گردان تفنگداران آفریقایی پادشاه در حال آذوقه رسانی به نیروهای بریتانیایی درگیر با شورشیان مائو مائو در کنیا
در دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی، به سیاه پوست هایی که به خدمت سازمان های نظامی، پلیسی و امنیتی حکومت آپارتاید در می آمدند، اصطلاحاً «عسکری» می گفتند.
سربازان عسکری هنگ آفریقای خاوری آلمان
سربازان عسکری گردان تفنگداران آفریقایی پادشاه در حال آذوقه رسانی به نیروهای بریتانیایی درگیر با شورشیان مائو مائو در کنیا
عسکری اوییشن (به انگلیسی: Askari Aviation) یک شرکت هواپیمایی با کد یاتا 4K است که در تاریخ ۱۹۹۵ میلادی تأسیس شده است. دفتر مرکزی عسکری اوییشن در راولپندی، پاکستان واقع شده است.
عسکری محمدیان (زادهٔ ۱ اسفند ۱۳۴۱ در ساری) کشتی گیر آزادکار بازنشستهٔ ایرانی است که دو مدال نقرهٔ المپیک در ۱۹۸۸ سئول و ۱۹۹۲ بارسلون را به دست آورده است.
محمدحسین محمدیان
وی در المپیک سئول در فینال مغلوب سرگئی بلوگلازوف از شوروی شد که در این بازی کتفش دچار شکستگی شد که موجب شکست شش بر یک او شد و در بارسلون در فینال مغلوب جان اسمیت آمریکایی شد که نتیجه را شش بر صفر واگذار کرد و مدال نقره المپیک را برای دومین بار به گردن زد.
محمدیان در المپیک سئول یکی از رفتارهای عجیب تاریخ المپیک را رقم زد. او در بازی فینال پس از شکست از بلوگازوف به سوی او رفته، با او دست داد و او را روی دست بلند کرده و گرد تشک گردانید. بلند کردن حریف روی دست، گاه از سوی برنده صورت می گرفت اما تا آن زمان دیده نشده بود که کشتی گیر مغلوب فرد پیروز را بر دست بلند کند و پیروزی او را چنین شادباش گوید.
وی مدیرعامل و سرمربی تیم کشتی آزاد باشگاه عسگری محمدیان در ساری است که در لیگ کشتی ایران هم شرکت می کند. عسکری محمدیان امروزه مربیگری را در باشگاه های استان مازندران شهرستان ساری و نکا بر عهده دارد وی یکی از ۹ کاندیدا برای ریاست فدارسیون کشتی در سال ۱۳۹۰ بوده است.
محمد عسکری میرزا، یا به صورت ساده عسکری (۱۵۱۶ تا ۱۵۵۸ م) پسر بابر میرزا، بنیان گذار امپراتوری گورکانی و گلرخ بیگم بود. او در حج درگذشت.
پدر: بابر
پدربزرگ: عمرشیخ میرزای دوم
پدر پدربزرگ: ابوسعید گورکان
ایلان اشکری (انگلیسی: Ilan Eshkeri؛ زادهٔ ۷ آوریل ۱۹۷۷) یک موسیقی دان و آهنگساز اهل بریتانیا است. وی از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده است.
او دانش آموختهٔ دانشگاه لیدز در رشتهٔ موسیقی و ادبیات انگلیسی است.
از فیلم ها یا مجموعه های تلویزیونی که وی در آن ها نقش داشته است می توان به هنوز آلیس، غبار ستاره، ویکتوریای جوان، شان گوسفند، کیک لایه ای، خیزش هانیبال، تل استار: داستان جو میک، نینجای آدمکش، سنچوریون، جانی اینگلیش دوباره متولد می شود، کوریولانوس، جاستین و شوالیه های دلیر، ۴۷ رونین، زن نامرئی، بازمانده، دریای سیاه، کیک-اس، تصادم و حمله متقابل و بازی کامپیوتری سیمز ۴ اشاره نمود.
بنکوی عسکری، روستایی از توابع بخش میمند شهرستان فیروزآباد در استان فارس ایران است.
این روستا در دهستان خواجه ای قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است.
جعفر عسکری (۱۸۸۷&#۱۶۰;(۱۸۸۷) –۱۹۳۶&#۱۶۰;(۱۹۳۷)) یک نظامی سیاست مدار اهل عراق بود که دو بار به عنوان نخست وزیر پادشاهی عراق انتخاب شد.
نبو
ابومحمد حسن بن علی بن محمد (به عربی: أبو محمّد الحسن بن علیّ بن محمّد؛ زادهٔ ۸ ربیع الثانی ۲۳۲ هجری قمری برابر با ۸۴۶ میلادی در مدینه – درگذشتهٔ ۸ ربیع الاول ۲۶۰ هجری قمری برابر با ۸۷۴ میلادی در سامرا) ملقب به ابن الرضا و معروف به عسکری، یازدهمین امام شیعیان دوازده امامی پس از پدرش هادی و قبل از پسرش مهدی بود. او و پدرش امامین عسکریین نامیده می شوند زیرا شهر سامرا — که مجبور به زندگی در آن بودند — در واقع یک اردوگاه نظامی بود.
عسکری زکی
پیش از امامت ۲۲ سال(سال ۲۳۲ تا ۲۵۴ پس از هجرت)
شام ایرانی (۱۳۹۰)
شانس، عشق، تصادف (۱۳۹۳)
سریال سی و نه هفته (۱۳۹۳)
دو دوست (۱۳۹۳)
حمید عسکری (زاده ۲۰ مهر ۱۳۵۷ در آبادان در خانواده ای اصالتا کازرونی) خواننده پاپ، آهنگساز و ترانه سرای ایرانی است. وی کار خود را در سال ۱۳۷۷ با گروه موسیقی مهرگان (گروه دانشجویی) آغاز کرد و در سال ۱۳۸۲ گروه را ترک کرده و مشغول آهنگسازی برای خوانندگان شد . در سال ۱۳۸۴ قرارداد آلبوم اول وی بنام کما بسته و آلبوم سال بعد منتشر شد .
پویا موزیک (۱۳۸۵)هم آواز آهنگ (۱۳۸۸)
وی تا کنون ۶ آلبوم رسمی و دارای مجوز منتشر کرده است. او همچنین چند کنسرت نیز در ایران اجرا کرده است.
حسین عسکری (زادهٔ ۳ فروردین ۱۳۵۴ در خمین) دوچرخه سوار تیم ملی ایران و از راه یافتگان به المپیک ۲۰۰۸ پکن و دارنده مدال برنز ماده تایم تریل انفرادی هفدهمین دوره بازیهای آسیایی اینچئون است. او اکنون عضو تیم دوچرخه سواری پیشگامان کویر یزد و سابقه حضور در باشگاه دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز دارد.
ایران در بازی های المپیک تابستانی ۲۰۰۸
ایران در بازیهای آسیایی اینچئون ۲۰۱۴
منزل حبیب الله عسکری مربوط به دوره قاجار است و در شیراز، محله درب شیخ، پشت مسجد آقا احمد، کوچه ۶۶ واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۸۹۷۶ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
روح الله عسکری گندمانی (متولد دی ۱۳۶۰ در گندمان) رکورددار ایران در دوهای ۱۱۰ متر بامانع و ۶۰ متر بامانع است. وی در المپیک ۲۰۱۲ لندن شرکت داشت که با زمان ۱۳.۹۷ ثانیه در دور مقدماتی حذف شد.
sports-reference Rouhollah Askari
IAAF Athletes Profile Rouhollah Askari
سید مرتضی عسکری مشهور به علامهٔ عسکری (۱۲۹۳، سامرا - ۱۳۸۶، تهران)، پژوهشگر تاریخ اسلام و حدیث شناس و رئیس دانشگاه اصول دین بود.نبو
وی علاوه بر بررسی کتب شیعه با تکیه بر کتاب و سنت، احادیث و روایات اهل سنت را مورد بررسی قرار داده است.
در سال ۱۲۹۳ شمسی در سامرا متولد شد، پدر و مادر وی ایرانی الاصل و اهل ساوه بودند. وی پس از تحصیل در حوزه علمیه شهر سامرا در رشته فقه و حدیث در سال ۱۳۵۰ هجری قمری به قم برای تحصیل در حوزه علمیه و فراگیری دروس سطح اصول و فقه نزد مرعشی نجفی، شیخ محمدحسین شریعتمداری ساوجی، روح الله خمینی، میرزا خلیل کمره ای و سایر دین آموختگان رفت
تأسیس مدارس دینی جدید با روش تربیتی نوین و استفاده از صاحبان فضل جهت تدریس در آن و تحصیل فقه استدلالی نزد آیت الله حبیب الله مدرس عسکری اشتهاردی در سامرا و شروع به نگارش آثاری در باب احادیث و تأسیس مراکز علمی و مدارس در عراق و سپس تأسیس دانشکده اصول دین در سال ۱۳۸۴ هجری قمری و عزیمت به لبنان در پی افزایش فشارهای دولت عراق و ورود به ایران در سال ۱۳۸۹ هجری قمری و تأسیس مجمع علمی اسلامی در ایران در سال ۱۳۹۸ هجری قمری برخی از فعالیت های اوست
عبدالعلی علی عسکری (متولد ۱۳۳۷) ششمین رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. او در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ در پی استعفای محمد سرافراز با حکم سیدعلی خامنه ای به این مقام رسید.
وی پیشتر مقام معاونت توسعه و فناوری رسانهٔ این سازمان را برعهده داشت که با روی کار آمدن رئیس قبلی این سازمان، محمد سرافراز از این سمت برکنار شده بود. از جمله اقدامات انجام شده در دورهٔ تصدی او بر این معاونت راه اندازی تلویزیون دیجیتال و انتقال فناوری تلویزیونی از آنالوگ به دیجیتال بود.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با عسکری

عسکری در جدول کلمات

لقب امام حسن عسکری (ع)
زکی

عسکری را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

حسین ٠١:٠٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦
کشری.سپاهی
|

بهار ١٨:٥٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٩
عَسْكَر : ج عَسَاكِر [ عسكر ]: همه گروه ، لشكر ، هر چيز بسيار ( اين كلمه فارسی است ).
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• حمید عسکری age be to nemiresam   • حمید عسکری و همسرش   • حمید عسکری khoshbakhti   • حمید عسکری و سحر قریشی   • حمید عسکری baroon   • حمید عسکری اگه به تو نمیرسم   • حمید عسکری آهنگها   • حمید عسکری az eshgh   • معنی عسکری   • مفهوم عسکری   • تعریف عسکری   • معرفی عسکری   • عسکری چیست   • عسکری یعنی چی   • عسکری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عسکری
کلمه : عسکری
اشتباه تایپی : us;vd
آوا : 'askari
نقش : صفت
عکس عسکری : در گوگل


آیا معنی عسکری مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )