برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1321 100 1

عصی

معنی عصی در لغت نامه دهخدا

عصی. [ ع َص ْی ْ ] (ع مص ) نافرمانی نمودن. (از منتهی الارب ). نافرمانی کردن. (تاج المصادر بیهقی ). خروج از طاعت و مخالفت کردن با امرکسی و عناد کردن. (از اقرب الموارد). از آن جمله است حدیث : «من لم یجب الدعوة فقد عصی »، که منظور دعوت عروسی و نکاح است یعنی هر کس دعوت عروسی را نپذیرد عصیان کرده است زیرا بسبب اعلان نکاح که در آن میشود، اجابت دعوت واجب است. و گویند وجوب حضور در آن است ، اما خوردن اگر دعوت شونده روزه دار نباشد، مستحب است. (از منتهی الارب ). مَعصیة. و رجوع به معصیة شود. || پرواز کردن : عصی الطائر؛ آن پرنده پرواز کرد. (از اقرب الموارد). || خشک نشدن خون : عصی العِرْق ؛ خون آن رگ خشک نشد. (از اقرب الموارد).

عصی. [ ع َ صا ] (ع فعل ، اِ) صیغه ٔ ماضی از مصدر عَصْی که با در نظر گرفتن آیه ٔ کریمه ٔ «و عصی آدم ربه فغوی » (قرآن 121/20) یعنی آدم ابوالبشر بر خدای خود عصیان کرد و سرپیچی نمود پس گمراه شد، در فارسی بعنوان اسم بکار رفته است :
زلف زمین در بر عالم فکند
خال عصی بر رخ آدم فکند.
نظامی.
دامن او گیر کو دارد عصا
درنگر آدم چه ها دید از عصی.
مولوی.

عصی. [ ع َ صا / ع َ صَن ْ ] (ع مص ) به چوبدستی زدن. (از ناظم الاطباء). بشمشیر بزدن. (المصادر زوزنی ). عَصا. رجوع به عصا شود.

عصی. [ ع َ صی ی ] (ع ص ) نافرمان. (منتهی الارب ). بی فرمان. (زمخشری ). خروج کننده از اطاعت ومخالفت کننده با امر دیگری و عنادکننده. عاصی. عاص.عَصّاء. ج ، عَصیّون ، أعصیاء. (از اقرب الموارد).

عصی. [ ع ِ صی ی ] (ع اِ) ج عَصا. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رجوع به عصا شود. || استخوانهای بال. (منتهی الارب ). استخوانها که در جناح و بال است. (از اقرب الموارد). || (اصطلاح نجوم ) ذوذنبهایی بشکل عصا و مستقیم ، بخلاف ذوذنبهایی که ذنب آنها مایل است. (فرهنگ فارسی معین ).

عصی. [ ع ُ صی ی ] (ع اِ) ج ِ عَصا. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به عصا شود.

معنی عصی به فارسی

عصی
( اسم ) جمع عصا ۱ - چوب دستیها . ۲ - ذوذنبهایی به شکل عصا و مستقیم به خلاف ذوذنبهایی که ذنب آن ها مایل است .
جمع عصا
عصا الراعی درخت بطباط
حلبوب است خصی هرمس
کنایه از گناه باشد که در مقابل ثواب است .

معنی عصی در فرهنگ فارسی عمید

عصی
۱. = عصا
۲. (نجوم) ستاره های دنباله دار.

عصی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

vampire
سر پیچی کرد
امیرمحمد
سرپیچی کرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی عصی   • مفهوم عصی   • تعریف عصی   • معرفی عصی   • عصی چیست   • عصی یعنی چی   • عصی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عصی
کلمه : عصی
اشتباه تایپی : uwd
عکس عصی : در گوگل

آیا معنی عصی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )