برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1278 100 1

علام

معنی علام در لغت نامه دهخدا

علام. [ ع َ م َ ] (ع حرف جر + اسم ) مرکب از «علی » حرف جر، و «ما»ی استفهامی ، الف «ما» بواسطه ٔ داخل شدن حرف جر بر آن ، حذف شده است. (اقرب الموارد). مخفف «علی ما»، یعنی بر چه و بر کدام. (ناظم الاطباء).

علام. [ ع َ ] (ع اِ) ج ِ عَلامة. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).

علام. [ ع ِ ] (ع اِ) ج ِ عَلَم. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).

علام. [ ع ُ ] (ع اِ) چرخ. چرغ. (منتهی الارب ). صقر. (اقرب الموارد). باشه. باشق. واشه. عُلاّم. (منتهی الارب ).

علام. [ ع َل ْ لا ] (ع ص ) بسیار دانا. (اقرب الموارد). نیک دانا. (منتهی الارب ). || کسی که دانا به انساب مردمان باشد. نسابه. (اقرب الموارد). آنکه از نسبت مردم آگاه باشد. (منتهی الارب ).

علام. [ ع ِل ْ لا ] (ع مص ) آموزاندن. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). || آگاهانیدن (ناظم الاطباء). || متصف به شجاعت نمودن. || نشان گذاردن شناسائی را. (اقرب الموارد).

علام. [ ع ُل ْلا ] (ع ص ) بسیار دانا. (اقرب الموارد). نیک دانا. || عارف نسب. (منتهی الارب ). عارف به انساب مردمان. نسابه. || (اِ) صقر. (اقرب الموارد). چرخ. باشه. عُلام. (منتهی الارب ). || حنا که بدان رنگ کنند. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || مغز هسته ٔ کُنار. (ذیل اقرب الموارد). || ج ِ عالِم. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء).

معنی علام به فارسی

علام
جمع علامت، بسیاردانا، دانشمندعلام الغیوب:داننده رازهای نهان، خدای تعالی
( صفت ) بسیار دانا بسیار دانشمند .
آموزاندن آگاهانیدن
داننده رازهای نهان خدای تعالی

معنی علام در فرهنگ معین

علام
(عَ لّ) [ ع . ] (ص .) دانشمند، بسیار دانا.

معنی علام در فرهنگ فارسی عمید

علام
بسیار دانا، دانشمند.
۱. دانندۀ رازهای نهان.
۲. (اسم، صفت) از نام های خدای تعالی.

علام در دانشنامه اسلامی

علام
معنی عَلاََّمُ: بسيار دانا
ریشه کلمه:
علم‌ (۸۵۴ بار)
اسم هشتادم : علاّم الغیوب
این اسم در قرآن چهار با آمده و در همه موارد وصف خدا قرار گرفته است:
1. (...تَعْلَمُ ما فِی نَفْسی وَ لا أَعْلَمُ ما فِی نَفْسِکَ إِنَّکَ أَنْتَ عَلاّم الغُیُوب)(مائده/116)
«آنچه در ضمیر من است تو می دانی و آنچه در ذات تو است نمی دانم، تو همه اسرار نهان را می دانی».
2. (أَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ یَعْلَمُ سَرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ وَ انَّ اللّهَ عَلاّمُ الغُیُوب).(توبه/78)
«آیا نمی دانند که خدا اسرار و سخنان در گوش آنان را می داند، خداوند از همه امور پنهان آگاه است».
3. (...قالُوا لاعِلْمَ لَنا إِنَّکَ أَنْتَ عَلاّمُ الغُیُوب).(مائده/109)
«رسولان گفتند ما را دانشی نیست تو آگاه از همه امور پنهان هستی».

علام در جدول کلمات

علام | علامه
دانشمند

معنی علام به انگلیسی

all-knowing (صفت)
علام
omniscient (صفت)
علام ، واقف بهمه چیز

علام را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیدحسین اخوان بهابادی
اگر در این کلمه، لام مشدد باشد به معنای بسیار داناست و اگر لام تشدید دار نباشد جمع علامت و به معناي نشانه هاست با توجه به اینکه تشدید علّام گاهاً گذاشته نمی شود در این صورت با توجه به جمله و عبارت تعیین می شود که معنی بسیار عالم را می دهد یا معنی علامت ها مثال علام الغیوب داننده ی راز های نهان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• غلام   • علامه طباطبایی   • علامت   • علم   • علائم بارداری   • معنی علام   • مفهوم علام   • تعریف علام   • معرفی علام   • علام چیست   • علام یعنی چی   • علام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی علام
کلمه : علام
اشتباه تایپی : ughl
عکس علام : در گوگل

آیا معنی علام مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )