برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1283 100 1

عملیات اکتشافی کردن پوییدن

معنی عملیات اکتشافی کردن پوییدن به انگلیسی

scout (فعل)
دیده بانی کردن ، پیشاهنگی کردن ، عملیات اکتشافی کردن پوییدن

معنی کلمه عملیات اکتشافی کردن پوییدن به عربی

عملیات اکتشافی کردن پوییدن
کشافة

عملیات اکتشافی کردن پوییدن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی عملیات اکتشافی کردن پوییدن   • مفهوم عملیات اکتشافی کردن پوییدن   • تعریف عملیات اکتشافی کردن پوییدن   • معرفی عملیات اکتشافی کردن پوییدن   • عملیات اکتشافی کردن پوییدن چیست   • عملیات اکتشافی کردن پوییدن یعنی چی   • عملیات اکتشافی کردن پوییدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عملیات اکتشافی کردن پوییدن
کلمه : عملیات اکتشافی کردن پوییدن
اشتباه تایپی : ulgdhj h;jahtd ;vnk ~,ddnk
عکس عملیات اکتشافی کردن پوییدن : در گوگل

آیا معنی عملیات اکتشافی کردن پوییدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )