برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1289 100 1

عملی‏

/'amali/

مترادف عملی‏: شدنی، ممکن، میسر، تریاکی، وافوری، مصنوعی

متضاد عملی‏: نظری

برابر پارسی: شدنی، خوگرفته، دژخوی، خوگر، نارکوکی

معنی عملی‏ در لغت نامه دهخدا

عملی. [ ع َ م َ ] (ص نسبی ) منسوب به عمل. رجوع به عمل شود. آنچه که به مرحله ٔ عمل درمی آید.(فرهنگ فارسی معین ). || آنچه که بعمل وابسته باشد، مقابل نظری و علمی. (فرهنگ فارسی معین ) (از ناظم الاطباء). هر کرداری که از روی قصد از حیوان ناشی شود، و این لفظ اخص از لفظ فعل است ، زیرا عمل رادر مورد جمادات نیز استعمال کنند، و در عرف علما درمقابل نظری اطلاق گردد. (از کشاف اصطلاحات الفنون ).
- حکمت عملی ؛ دانستن انتظام احوال معاش و معاد بوجه کامل ، و آن بر سه قسم است : تهذیب اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدن. (ناظم الاطباء).
|| معتاد به افیون. تریاکی. تریاک کش. || مصنوعی. (فرهنگ فارسی معین ). هر چیز ساخته شده و صنعتی. ضد طبیعی. (ناظم الاطباء). ساختگی. مصنوع. مزور :
بنزد خوشه ٔ انگور عقد مروارید
مثال جوهر اصلی ودانه ٔ عملی است.
بسحاق اطعمه.
|| قابل عمل کردن. اجراشدنی. (فرهنگ فارسی معین ).

عملی. [ ع َ لا ] (اِخ ) نام جایگاهی است. و ابن درید در جمهرة آن را به فتح عین و میم ضبط کرده است. (از معجم البلدان ). در منتهی الارب نیز به فتح اول و دوم (عَمَلی ̍) آمده است.

معنی عملی‏ به فارسی

( صفت ) منسوب به عمل ۱ - آنچه که به مرحله عمل در می آید . ۲ - آنچه که به عمل وابسته باشد مقابل نظری : علمی . ۳ - معتاد به افیون تریاکی تریاک کش . ۴ - مصنوعی : دندان عملی ۵ - ( صفت ) قابل عمل کردن اجرا شدنی : این کار عملی نیست .
نام جایگاهی است و ابن درید در جمهره آنرا بفتح عین و میم ضبط کرده است
بانجام رساندن بعمل در آوردن
بانجام رسیدن انجام شدن
بعمل در آوردن قابل انجام یافتن کردن
بد کاری
عمل نکردن . به گفتار عمل نکردن . کردار نداشتن .
آنست که مستفاد از باطن علم باشد که آن را یقین خوانند و بنده از روی علم ذات و صفان و افعال خود را در ذات محو داند و هر ذاتی را فرع نور او داند .
خوب رفتاری خوب کرداری
[practical manual, quick reference manual, QRM, quick reference handbook, QRH] [حمل ونقل ریلی، حمل ونقل هوایی، علوم نظامی] نسخۀ فشردۀ راهنمای عملیات مورداستفادۀ کارکنان برای انجام امور عملیاتی خط مقدم شامل اطلاعات گلچین شدۀ مرجع و سیاست ها و روال ها و تصاویر و حافظه یارها (memory aids) و بازبینه ها و سایر موارد ضروری که به عنوا...
[operating speed] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] بیشترین سرعت رانندگی در طول مسیر، بدون احتساب توقف ها، درصورتی که از سرعت طرح فراتر نرود
...

معنی عملی‏ در فرهنگ معین

(عَ مَ) [ ع . ] (ص نسب .) ۱ - آن چه که به مرحلة عمل درمی آید. ۲ - شدنی ، قابل اجرا. ۳ - (عا.) معتاد.

معنی عملی‏ در فرهنگ فارسی عمید

۱. [مقابلِ نظری و علمی] آنچه به مرحلۀ عمل درآید یا وابسته به عمل باشد.
۲. [عامیانه، مجاز] معتاد به مواد مخدر، تریاکی.

عملی‏ در دانشنامه اسلامی

معنی عَمَلِي: عمل من- کارمن
معنی قَاطِعَةً: عملي کننده تصميم (قطع امر به معناي عملي کردن تصميم و عزم بر آن است )
معنی سِخْرِيّاً: به آن عملي گفته ميشود که مسخره کننده در مسخرگي خود از آن استفاده ميکند .
معنی بَغْضَاءَ: خشم دروني است که ممکن است با تجاوزات عملي هم همراه باشد و يا نباشد
معنی نُغْرِيَنَّکَ بِهِمْ: حتما ًتو را بر ضد آنها بر مي انگيزيم (ازاغراء به معناي تحريک کسي است به انجام عملي )
معنی تَنقِمُونَ: عیب می گیرید-خرده گیری می کنید(از نَقِمت به معنی انکار و خرده گیری و عقوبت زمانی یا عملی است)
معنی حَسَنَةً: عملي است که مورد رضاي خداي سبحان باشد(حسن عبارت است از هر چيزي که بهجت و شادابي آورد و انسان به سوي آن رغبت کند )
معنی مَعْرُوفٍ: سازگار با عرف جامعه ي انساني - معروف(معروف به معناي هر عملي است که افکار عمومي آن را عملي شناخته شده بداند ، و با آن مانوس باشد ، و با ذائقهاي که اهل هر اجتماعي از نوع زندگي اجتماعي خود به دست مي آورد سازگار باشد ، و به ذوق نزند )
معنی مَّعْرُوفَةٌ: سازگار با عرف جامعه ي انساني - معروف(معروف به معناي هر عملي است که افکار عمومي آن را عملي شناخته شده بداند ، و با آن مانوس باشد ، و با ذائقهاي که اهل هر اجتماعي از نوع زندگي اجتماعي خود به دست مي آورد سازگار باشد ، و به ذوق نزند )
معنی مُسْرِفٌ: اسراف کار (اسراف :خارج شدن از حد اعتدال و تجاوز از حد در هر عملي که انسان انجام ميدهد)
معنی مُّسْرِفُونَ: اسراف کاران (اسراف :خارج شدن از حد اعتدال و تجاوز از حد در هر عملي که انسان انجام ميدهد)
معنی مُسْرِفِينَ: اسراف کاران (اسراف :خارج شدن از حد اعتدال و تجاوز از حد در هر عملي که انسان انجام ميدهد)
معنی حَسَنَاتِ: جمع حسنه به معني عملي که مورد رضاي خداي سبحان باشد(حسن عبارت است از هر چيزي که بهجت و شادابي آورد و انسان به سوي آن رغبت کند )
معنی لَّا يَزَّکَّیٰ: نمی خواهد پاک شود (عبارت "وَمَا عَلَيْکَ أَلَّا يَزَّکَّیٰ "یعنی : اگر او نخواهد [از آلودگیهای باطنی و عملی] پاك شود تكليفی بر عهده تو [نسبت به او] نيست)
ریشه کلمه:
...


عملی‏ در جدول کلمات

عملی در زراعت
درو
عملی از روی نا آگاهی
ندانم کاری
عملی بجای وضو
تیمم
عملی به جای وضو
تیمم
عملی در باغبانی
هرس
عملی در خودروها | سفت کردن پیچ های شل
اچارکشی
عملی در وضو
مسح
عملی مستحب در نماز
قنوت
عملی که جنبه های نادرست و ناروای پدیده ای را به صورت خنده آوری نمایش دهد
طنز
عملی که نشان از ابراز محبت دارد
بوسه

معنی عملی‏ به انگلیسی

artificial (صفت)
مصنوعی ، ساختگی ، عملی ، ساخته ، بدلی ، عاریه
real (صفت)
واقعی ، حقیقی ، عملی ، حسابی ، موجود ، صمیمی ، طبیعی ، راستین ، غیر مصنوعی ، بی خدشه
factual (صفت)
واقعی ، عملی ، وابسته بواقع امر ، حقیقت امری
applicatory (صفت)
مناسب ، قابل اجراء ، قابل اطلاق ، عملی ، اعمال شدنی
applicative (صفت)
عملی ، اعمال کردنی
practical (صفت)
عملی ، کابردی ، بکار خور
feasible (صفت)
عملی ، ممکن ، امکان پذیر ، محتمل ، شدنی ، میسر
pragmatic (صفت)
عملی ، کاربسته ، واقع بین
applied (صفت)
عملی ، کابردی ، کاربسته ، بکاربرده ، وضع معموله ، برای هدف معین بکار رفته
practicable (صفت)
عملی ، قابل اجرا ، میسر ، عبور کردنی ، صورت پذیر

معنی کلمه عملی‏ به عربی

تطبيقي , عملي , مشارک
أخْرَجَه إلي النّورِ
عمل
حقق
انحسار الموج
غير عملي

عملی‏ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جمشید احمدی
کنش مند
نیازعلی شمس
دوستان پارسی گوی واژه
آروینی در معین و دهخدا بجویید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نتایج آزمون عملی فنی حرفه ای   • نتایج آزمون کتبی فنی حرفه ای   • آزمون ادواری فنی حرفه ای   • سازمان فنی حرفه ای کشور   • آزمون ادواری 95   • رشته های ازمون ادواری   • آزمون فنی حرفه ای   • ثبت نام آزمون ادواری 95   • معنی عملی‏   • مفهوم عملی‏   • تعریف عملی‏   • معرفی عملی‏   • عملی‏ چیست   • عملی‏ یعنی چی   • عملی‏ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عملی‏
کلمه : عملی‏
اشتباه تایپی : ulgd‏
آوا : 'amali
نقش : صفت
عکس عملی‏ : در گوگل

آیا معنی عملی‏ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )