برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1280 100 1

عمودمنصف

عمودمنصف در دانشنامه ویکی پدیا

عمودمنصف
عمودمنصف خطی است که بر یک پاره خط عمود است و آن را نصف می کند. عمود منصف در مثلث بر یک ضلع عمود است و آن را نصف می کندوخط تقارن مثلث هم میتواند باشد
سه عمود منصف هر مثلث هم رسند، یعنی عمود منصف های ضلع های مثلث در یک نقطه مشترکند.
فاصله هر نقطه روی عمود منصف از دو رأس مجاورش به یک اندازه است.
ویژگی های عمود منصف در مثلث:
برای ترسیم عمودمنصف یک پاره خط به وسیلهٔ خطکش و پرگار، ابتدا طول دلخواهی(طول دلخواه باید از نصف طول پاره خط بیشتر باشد برای اطمینان می توان طول خود پاره خط را به عنوان طول دلخواه در نظر گرفت) در نظر میگیریم. سپس به مرکز A و B دوایری به همان طول رسم میکنیم. در نهایت خطی که محل تقاطع دو دایره را به هم متصل میکند را رسم میکنیم. این خط همان عمود منصف پاره خط است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

عمودمنصف را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهرام س
نیمبُر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی عمودمنصف   • مفهوم عمودمنصف   • تعریف عمودمنصف   • معرفی عمودمنصف   • عمودمنصف چیست   • عمودمنصف یعنی چی   • عمودمنصف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عمودمنصف
کلمه : عمودمنصف
اشتباه تایپی : ul,nlkwt
عکس عمودمنصف : در گوگل

آیا معنی عمودمنصف مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )