برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1316 100 1

عمومیت دادن

معنی عمومیت دادن به انگلیسی

communalize (فعل)
اشتراکی کردن ، عمومی کردن ، عمومیت دادن
generalize (فعل)
عمومی کردن ، عمومیت دادن ، تعمیم دادن ، بطور عام گفتن ، کلیت بخشیدن
popularize (فعل)
عمومی کردن ، عمومیت دادن ، تعمیم دادن ، مورد پسند عامه کردن ، معروف ومشهور کردن
make public (فعل)
عمومی کردن ، عمومیت دادن
render public (فعل)
عمومی کردن ، عمومیت دادن

معنی کلمه عمومیت دادن به عربی

عمومیت دادن
تعميم , مدد

عمومیت دادن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی عمومیت دادن   • بی حساب شدن   • کارهای ناپسند   • گربه عرب   • معنی شراب خوار   • مفهوم عمومیت دادن   • تعریف عمومیت دادن   • معرفی عمومیت دادن   • عمومیت دادن چیست   • عمومیت دادن یعنی چی   • عمومیت دادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عمومیت دادن
کلمه : عمومیت دادن
اشتباه تایپی : ul,ldj nhnk
عکس عمومیت دادن : در گوگل

آیا معنی عمومیت دادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )