برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1338 100 1

عناصر شیمیایی

عناصر شیمیایی در جدول کلمات

یکی از عناصر شیمیایی در جدول تناوبی که نماد آن Nو عدد اتمی آن ۷ است
نیتروژن
از عناصر شیمیایی با عدد اتمی 24
کروم
از عناصر شیمیایی با عدد اتمی3
لیتیم
از عناصر شیمیایی فلزی
باریم
از عناصر شیمیایی فلزی کمیاب
گالیم
از عناصر شیمیایی که عدد اتمی آن ۱۰۷ است
بوریم
از عناصر شیمیایی که عدد اتمی آن ۴ است
بریلیم

عناصر شیمیایی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی عناصر شیمیایی   • مفهوم عناصر شیمیایی   • تعریف عناصر شیمیایی   • معرفی عناصر شیمیایی   • عناصر شیمیایی چیست   • عناصر شیمیایی یعنی چی   • عناصر شیمیایی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عناصر شیمیایی
کلمه : عناصر شیمیایی
اشتباه تایپی : ukhwv adldhdd
عکس عناصر شیمیایی : در گوگل

آیا معنی عناصر شیمیایی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )