انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1092 100 1

عنایت

/'enAyat/

مترادف عنایت: اعتنا، التفات، تفضل، تمایل، توجه، فیض، لطف، مرحمت، مهربانی، میل، نظر، نگاه

برابر پارسی: مهرورزی، مهربانی، بزرگواری، آگاهی

معنی اسم عنایت

اسم: عنایت
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: enāyat) (عربی) توجه به کسی همراه با مهربانی، مهربانی، لطف، نیکی، احسان، کمک، یاری، (در تصوف) توجه خاص خداوند به سالک، (در فلسفه ی قدیم) علم خداوند به نظام خیر کلی یا مصالح امور بندگان - لطف، نیکی، احسان، کمک، یاری

معنی عنایت در لغت نامه دهخدا

عنایت. [ ع ِ ی َ ] (ع اِمص ) عنایة. قصد کردن و اهتمام داشتن بچیزی. (از غیاث اللغات ) (از آنندراج ). اهتمام. (فرهنگ فارسی معین ). || مددکاری و دستگیری و یاری و امداد. || میل و محبت. (ناظم الاطباء). || قصد. (فرهنگ فارسی معین ). || توجه. (فرهنگ فارسی معین ) (ناظم الاطباء). || مهربانی و لطف و احسان و بخشش و انعام. (ناظم الاطباء). عنایة. رجوع به عنایة شود :
بهر تفضل از او کشوری به نعمت و ناز
بهر عنایت از او عالمی به جامه و جام.
فرخی.
اختران را عنایتی است بدو
همه بر سعد او کنند قران.
فرخی.
زعم امیرالمؤمنین آن است که عنایت خدای تعالی در هر دو صورت نعمت و نقمت بر او بسیار است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 309). هر کجا عنایت آفریدگار جل جلاله آمد همه هنرها و بزرگیها ظاهر کرد. (تاریخ بیهقی ص 387). واین جز عنایت الهی نیست که طبیعت را این قوت داده ست تا این اجسام طبیعی را بدینگونه می پرورد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). عنایت ایزدیست که طبیعت را این قوتها بداده ست. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).
حری که من از عنایت رایش
با حاصل و دستگاه و امکانم.
مسعودسعد.
دید ارباب من عنایت تو
زآن همه کارها بسامان است.
مسعودسعد.
آخر ای خواجه ٔ عمید حسن
از تو این خلق را عنایت نیست.
مسعودسعد.
امروز هرچه دارم از عنایت آن پادشاهزاده دارم. (چهارمقاله ).
یارب ز حال محنت خاقانی آگهی
در حال او به عین عنایت نگاه کن.
خاقانی.
مرا تو باش که از ما و من دلم بگرفت
برآر تیغ عنایت نه من گذار و نه ما.
خاقانی.
در آینه عنایت صیقل شناخته
زو قبله کرده و شده سرمست و مستهام.
خاقانی.
از خدای تعالی عافیت خواستند و در پناه عنایت و رحمت او گریختند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 298). آن ولایت بر پسر ابونصر مقرر داشت و او را به عنایت و رعایت مخصوص میداشت. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 267). به امان پناهید و زنهار طلبید و در ذمت عنایت و رعایت حاجب آلتونتاش گریخت. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 342).
بار عنا کش به شب قیرگون
هرچه عنا بیش عنایت فزون.
نظامی (خسرو و شیرین ص 6).
تا بمن امید هدایت کراست
تا بخداچشم عنایت کراست.
نظامی.
ولی چون کرد حیرت تیزگامی
عنایت بانگ برزد کای نظامی.
نظامی (مخزن الاسرار ص 101).
ای صدهزار عاشق لب خشک و دل در آتش
افتاده پست گشته موقوف یک عنایت.
عطار.
پس بگفتندش امیران کین فنی است
از عنایتهاست کار جهد نیست.
مولوی.
هرکه در سایه ٔ عنایت اوست
گنهش طاعت است و دشمن دوست.
سعدی.
به عین عنایت نظر کرده و تحسین بلیغ فرموده. (گلستان ).
بیا که نوبت صلحست و آشتی و عنایت
بشرط آنکه نگوئیم از گذشته حکایت.
سعدی.
دوشم نوید داد عنایت که حافظا
بازآ که من به عفو گناهت ضمان شدم.
حافظ (دیوان چ قزوینی ص 219).
|| (اصطلاح فلسفه ) عنایت توجه مافوق است به مادون. و علم حق تعالی را به نظام احسن و خیر مطلق که عین وجود نظام جملی جهان است بنحو اکمل و اتم عنایت نامند. شیخ اشراق گوید: عنایت حق تعالی عبارت از علم بسیط اوست به اشیاء بنحو اعلی و اشرف. و علم به نظام خیر کلی است بدون داعی و غرضی که عاید او شود. صدرا گوید: جامع علم و رضاو علیت ، عنایت است و همه ٔ آنها عین ذات اوست. به این معنی که ذات او عین علم به نظام خیر و عین سبب تام و عین رضا است که عبارت از مشیت ازلیه است. (از فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی از اسفار ج 3 ص 111، و شرح منظومه ص 172).
- عنایت آثار ؛ دارای آثار عنایت و توجه : انوار عنایت آثار «اِن ینصرکم اﷲ فلا غالب لکم » بر وجنات احوالشان می تابد. (حبیب السیر ج 3 ص 1).

عنایة. [ ع َ ی َ ] (ع مص ) عنایت. مشغول کردن کار کسی را و بی آرام ساختن و اندوهگین نمودن او. (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). عارض شدن امری بر کسی و مشغول داشتن و محزون ساختن وی. (از اقرب الموارد). عِنایة. عُنی. رجوع به عنایة و عنی شود.

عنایة. [ ع ِ ی َ ] (ع مص ) عنایت. مشغول کردن کار کسی را و بی آرام ساختن و اندوهگین نمودن او. (ازمنتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). عارض شدن امری بر کسی و مشغول داشتن و محزون ساختن وی. (از اقرب الموارد). عَنایة. عُنی. رجوع به عنایة و عنی شود. || رنج دیدن بجهت کسی. (از منتهی الارب ). رنج دیدن در کار کسی و مشغول شدن بدان. (از ناظم الاطباء). اهتمام کردن کسی بر حاجتی ، وپرداختن به آن حاجت و مشقت دیدن بخاطر آن. (از اقرب الموارد). عُنی. رجوع به عنی شود. || اراده کردن و قصد کردن مطلبی را از گفتاری. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). عَنْی. رجوع به عنی شود. || نگاه داشتن. (از منتهی الارب ). حفظ کردن و محافظت نمودن. || فروگرفتن و حادث گردیدن کار . || رویانیدن زمین گیاه را . || گواریدن . (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). || عرضه کردن و مشغول نمودن. (از ناظم الاطباء).

معنی عنایت به فارسی

عنایت
قصدکردن، آهنگ کردن، حفظکردن، اهتمام داشتن، توجه واشتغال به امری
۱ - ( مصدر ) آهنگ کردن قصد کردن . ۲ - حفظ کردن. ۳ - توجه نمودن مورد توجه قرار دادن . ۴ - احسان کردن انعام کردن ۵ - ( اسم ) قصد . ۶ - توجه اهتمام . ۷ - احسان انعام . ۸ - علم حق تعالی به مصالح امور بندگان علم محیط الهی علم خدا به نظام وجودی جهان . یا عنایت الهی . بخشایش الهی .
ده از دهستان رود آب بخش فهرج شهرستان بم
یا عنایه ازلیه نزد حکما همان قضای الهی است یعنی علم حق است به آنچه سزاوار است هستی پذیرد
عبارت از عنایت سابقه بر وجود اشیائ است که عین علم و عین لطف است
ده جزئ دهستان راهجرد بخش دستجرد شهرستان قم
یاری رساننده امداد کننده
( مصدر ) اهدا گردیدن .
ترک کننده عنایت فرو گذارنده توجه و احسان
۱ - تقدیر نامه . ۲ - سفارشنامه .
توجه کردن عنایت کردن
( مصدر ) ۱ - توجه کردن . ۲ - بخشیدن اهدائ کردن .
بی شفقت و نامهربان . درشت و بی مروت . بی اهتمام .
( صفت ) دارای عنایت کامل عنایت : (( و آیت وافی عنایت فضل ا... المجاهدین علی القاعدین موید این معنی است . ))

معنی عنایت در فرهنگ معین

عنایت
(عِ یَ) [ ع . عنایة ] ۱ - (مص ل .) توجه داشتن ، دقت کردن . ۲ - (مص م .) نگهداری کردن ، حفاظت .
( ~ . کَ دَ) [ ع - فا. ] (مص م .) ۱ - توجه کردن . ۲ - محبت کردن .

معنی عنایت در فرهنگ فارسی عمید

عنایت
۱. قصد کردن، آهنگ کردن.
۲. حفظ کردن.
۳. اهتمام داشتن، توجه و اشتغال به امری، قصد و اهتمام.
۴. مهربانی، لطف.
۵. یاری، کمک.
* عنایت الهی: لطف و بخشش خداوند.
* عنایت کردن: (مصدر لازم)
۱. توجه کردن.
۲. یاری کردن.
۳. لطف کردن.
۴. [مجاز] بخشیدن.

عنایت در دانشنامه اسلامی

عنایت احمد کاکوروی از علمای نامدار هند در قرن سیزدهم هجری/ نوزدهم میلادی بوده است.
وی فرزند محمد بخش بود و در ۹ شوال ۱۲۲۸ ق در شهر دیوه متولد شد. در سیزده سالگی به شهر رامپور رفت و صرف و نحو را نزد سیدمحمد بریلوی آموخت. سپس به محضر درس مولانا حیدرعلی طوکی و مولانا نورالاسلام دهلوی پیوست و مدت زمانی ملازم خدمت آنان بود. پس از آن به دهلی سفر کرد و حدیث را از شیخ محمدث اسحاق بن افضل عمری دهلوی فراگرفت. آنگاه به «علیگره» رفت و نزد شیخ بزرگ علی مارهروی به تحصیل حکمت پرداخت و از آن پس به تدریس در شهر علیگره مشغول شد و یک سال تمام در این کار بود. سپس در کنار تعلیم و تدریس، شغل افتاء را نیز عهده دار شد و سه سال به عنوان متصدی شغل قضاوت گردید. آنگاه به شهر «بریلی» انتقال یافت و در آنجا چهار سال به عنوان «صدرالامین» و سپس به عنوان «صدرالصدور» خدمت کرد، از آن پس به اکبرآباد منتقل گردید.
فعالیت ضداستعماری
در این هنگام (۱۲۷۳ ق) قیام ضد انگلیسی بزرگ، سراسر هند را فراگرفت. در آغاز قیام، انگلیسیان از همه جای هند رانده شدند و شمار بسیاری از آنان به قتل رسیدند، اما بعدا نیروهای کمکی وارد عمل شدند و آتش قیام را با خون و شمشیر خاموش کردند و دست به دستگیری قیام کنندگان زدند و مفتی عنایت احمد را نیز به تحریک آنان متهم ساختند و او را بازداشت و به جزایر سیلان تبعید کردند. اتفاقا یک پزشک تبعه انگلیس به نام کریم بخش که در سیلان خدمت می کرد به شیخ ارادت یافت و مفتی احمد رساله هایی برای او نوشت و از حسن تصادف، حکمران انگلسی سیلان در صدد بود که کتاب تقویم البلدان را به زبان انگلیسی ترجمه کند و از چند تن از علمای محل خواسته بود که آن را به زبان هندی برگردانند، تا در ترجمه آن به انگلیسی به او کمک کند، اما هیچ یک از آنان از عهده این کار برنیامده بودند و در آخر، این کار را به مفتی احمد پیشنهاد کرد و او را پذیرفت و کتاب را به زبان هندی برگرداند چنانکه پسند حاکم افتاد و به شفاعت او، مفتی عنایت احمد آزادی خود را بازیافت و به هند بازگشت و به درخواست عبدالرحمان بن حاج روشن خان حنفی لکهنویی، مدیر چاپخانه نظامیه، در شهر کانپور اقامت گزید و در آنجا مدرسه ای به نام مدرسه «فیض عام» تاسیس کرد و سه سال در آن مدرسه به تدریس پرداخت. سپس به قصد حج و زیارت حرمین شریفین عازم حجاز گردید، اما کشتی حامل او در نزدیکی بندر جده دچار آسیب شد و غرق گردید و هیچ یک از سرنشینان آن نجات نیافت.
آثار و تألیفات
مفتی احمد تالیفات متعدد و متنوع دارد، از جمله: علم الفرایض که آن را در ۱۲۶۲ ق نوشت؛ ملخصات الحساب؛ تصدیق المسیح و ردع حکم القبیح؛ الکلام المبین فی آیات رحمه للعالمین، محاسن العمل الافضل فی الصلاه، الدر الفرید فی مسائل الصیام و القیام العید؛ هدایات الاضاحی، رساله درباره لیله القدر، رساله در فضیلت علم وعلما؛ رساله در فضیلت صلوات بر پیامبر (صلی الله علیه و آله سلم)، رساله در مذمت جشن های مشرکان؛ ضمان الفردوس در مژده دادن به بهشت و بیم دادن از دوزخ، والاربعین من احادیث النبی الامین. علاوه بر همه اینها، رساله هایی نیز در «پورت بلر» برای دکتر کریم بخش تصنیف کرد که عبارتند از: علم الصیغه در صرف؛ الوظیفه الکریمه در باب دعا، تاریخ حبیب الله، در سیره پیامبر و خجسته بهار. وی همچنین تاب های تقویم البلدان و مواقع النجوم را برای توماس، حکمران کل انگلیسی ترجمه کرد که مورد تحسین او قرار گرفت و به لقب «خان» ملقب گردید. مولانا مفتی عنایت احمد ـ به گفته مولانا لطف الله کوئلی در ۱۷ شوال ۱۲۷۹ ق درگذشت.
عنایة الاصول، تالیف سید مرتضی حسینی یزدی فیروزآبادی، از علمای قرن حاضر و از دانشمندان و اساتید برجسته حوزه های علمیه نجف اشرف و قم (۱۴۰۹ ق).این کتاب در شرح «کفایة الاصول» آخوند خراسانی است. مؤلف در این کتاب شرحی جامع از مطالب پیچیده و مشکل کفایه آورده است. این کتاب از بهترین شرح هایی است که بر کفایه نگاشته شده و بسیار مورد توجه و عنایت طلاب و فضلای حوزه های علمیه قم و نجف قرار گرفته است.
سید مرتضی حسینی فیروزآبادی- مؤلف کتاب- از شاگردان آیت الله میرزا ابوالحسن مشکینی و آیت الله حاج میرزا علی ایروانی، دو تن از شاگردان برجسته آخوند خراسانی بوده و خود نیز بیش از ۶ دوره کتاب کفایة الاصول را تدریس نموده و از اساتید برجسته حوزه های علمیه نجف اشرف و قم به شمار می آمد.کتاب حاضر بسیار مورد استقبال طلاب فاضل و علمای حوزه های علمیه قرار گرفته و یکی از شرح های مهمی است که برای شرح و توضیح دیدگاه های آخوند خراسانی در کفایة الاصول مورد مراجعه قرار می گیرد.
عنایت الله سمیعی در ۱۲۷۶ش در رشت متولد شد. و جزء خاندان سمیعی می باشد.
عنایت الله سمیعی در ۱۲۷۶ش در رشت متولد شد. تحصیلات مقدماتی در آن جا به پایان برد و وارد مدرسه عالی علوم سیاسی گردید، آن گاه به اروپا رفت و در رشته حقوق ادامه تحصیل داد. در سال ۱۲۹۳به استخدام دولت درآمد.
مشاغل دولتی
چندی رییس معارف و اوقاف گیلان شد. بعد در وزارت کشور مدیر کل اداره شرق شد، از آن جا به مقام مدیرکلی وزارت معارف منصوب شد. هنگامی که رضاخان سردار سپه به نخست وزیری رسید. ریاست دفتر نخست وزیری و ریاست کابینه هیئت وزیران را به او سپرد. در اوایل سلطنت رضاشاه معاون وزارت کشور گردید، بعد معاونت وزارت معارف بر عهده او گذاشته شد. وزیر مختاری ایران در برلن و ریاست هیئت اعزامی ایران در کمیسیون اختصاصی جهان از دیگر مسئولیت های وی بود. در سال ۱۳۱۴به وزیر مختاری عراق رسید. مدبرالدوله برای حسن روابط ایران و عراق که در تیرگی بود به عنوان نمایده ایران به عراق فرستاده شد و با یک سلسله مذاکرات و عهدنامه هایی این روابط از سر گرفته شد. در ۱۳۱۵ در کابینه جم به جای باقر کاظمی به وزارت امور خارجه رسید.
وفات
در مورد مرگ وی عبدالحسین انصاری می نویسد: واقعه خیلی تاسف آوری که در زمان ریاست تشریفات من رخ داد، مرگ نابهنگام مرحوم سمیعی وزیر خارجه وقت بود. وی بر اثر عارضه سرماخوردگی گوش وی چرک کرد و تحت عمل جراجی قرار گرفت؛ اما چرک گوش به خون سرایت کرده بود... یک هفته بعد بر اثر همین عارضه درگذشت. سمیعی به هنگام ریاست دفتر سردار سپه توانست اعتماد کامل او را به دست آورد، وی به زبان های فرانسه و انگلیسی و آلمانی مسلط بود.
عنایت در لغت مصدر عنی یعنی و به معنای توجه کردن، اهمیت دادن و سستی نکردن است.
عنایت در اصطلاح فلاسفه دو کاربرد دارد:
← کاربرد های عنایت
← اثبات عنایت ذاتی خداوند
چنان که پیداست لازمه عنایت ذاتیه، عنایت فعلیه یا همان نظام احسن است و نظام احسن، یعنی نظام موجود در ممکنات به گونه ای است که هر موجود، بتواند به بهترین وجه ممکن خود برسد و این نکته خود موجب شده است که شبهه ای مطرح شود و آن اینکه این شروری که در عالم مادی موجود است آیا با نظام احسن یا عنایت فعلی خداوند منافات ندارد؟ پاسخ این شبهه در بحث جداگانه ای تحت عنوان"مساله شر" مطرح شده است و اجمال آن این است که شرور دو قسم اند: الف. شر اخلاقی: که عبارت است از شری که عوامل انسانی در آنها دخالت دارد مانند: قتل ، دزدی و... ب. شرطبیعی: که عبارتست از شری که عوامل انسانی در آنها دخالت ندارد مانند: سیل ، زلزله و... در پاسخ به شرور اخلاقی، پاسخ اصلی این است که این شرور لازمه اختیار انسانی است. به این معنا که خداوند اراده کرده است که انسان با اختیار خود به بالاترین درجات کمال برسد و این خود بالاترین کمال است، هر چند لازمه این کمال آن است که خداوند مانع افعال اختیاری انسان نشود. حتی برخی از متکلمان مسیحی مانند" الوین پلنتینگا " نیز این جواب را به نحو شایسته پذیرفته و تبیین نموده است. اما نسبت به شرور طبیعی از طرف متفکران مسلمان و متفکران غیر مسلمان پاسخ های گوناگونی داده شده است. یکی از مهم ترین پاسخها این است که این شرور اندک، لازمه آفرینش جهان مادی هستند. اگر بخواهیم این همه خیر در عالم وجود داشته باشد، لاجرم در کنار این خیرات کثیره، یک سری شرور اندک نیز باید موجود باشد که از تزاحم عوامل طبیعی با یکدیگر حاصل می شوند و البته این شرور نسبی بوده و در مقایسه با خیرات کثیره، بسیار اندک هستند؛ یعنی در برابر شرور طبیعی باید گفت: در برابر خداوند دو گونه متصور و ممکن است: ۱. عالم را خلق نکند. ۲. عالم را خلق کند. (همراه این شرور اندک) چنان که گذشت عدم خلق خداوند با فیاضیت او منافات دارد؛ چون خدایی را که فلاسفه و متکلمان اثبات می کنند فیاض علی الاطلاق است و معقول نیست که به خاطر شروری اندک، فیض خود (که شامل این همه خیر در عالم است) را دریغ کند.


عنایت در دانشنامه ویکی پدیا

عنایت
عنایت می تواند به موارد زیر اطلاق شود:
عنایت الهی، اثری از جانب خدا بر انسان هاست که آنان را دوباره احیا و تزکیه کرده و قدرت پایداری در مقابل وسوسه ها می دهد.
حمید عنایت، فیلسوف ایرانی و استاد دانشگاه تهران و برادر محمود عنایت
محمود عنایت، فعال سیاسی و روزنامه نگار ایرانی و برادر حمید عنایت
عنایت الله بخشی، بازیگر ایرانی
عنایت (زابل)، روستایی از توابع بخش میان کنگی شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
این روستا در دهستان مارگان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۹۰ نفر (۴۱خانوار) بوده است.
عنایت آباد ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان جیرفت در استان کرمان ایران است.
این روستا در دهستان هلیل قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۹۴ نفر (۶۴خانوار) بوده است.
عنایت آباد (به انگلیسی: Inayatabad) یک روستا در پاکستان است که در ناحیه مانسهره واقع شده است. عنایت آباد ۳٬۲۲۴ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
فهرست شهرهای پاکستان
عنایت الله آتشی (متولد ۱۳۲۵ در جهرم) از مربیان بسکتبال در ایران می باشد و در شبکه ۳ سیمای جمهوری اسلامی ایران، و شبکه ورزش سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان مفسر و مجری تلویزیونی کار می کند. او پدر مهراد آتشی و مهران آتشی بازیکن تیم مهرام و مربی تیم ملی نوجوانان کشور می باشند. همچنین عنوان سرمربی تیم ملی ایران را در سالهای ۱۹۸۳ و ۱۹۹۸ در کارنامه خود دارد.
عنایت الله بابر فرهمند (زاده ۱۳۵۶ ولسوالی شبرغان ولایت جوزجان) سیاستمدار افغانستان و نماینده مردم ولایت جوزجان در دوره شانزدهم مجلس نمایندگان است. وی در مجلس شانزدهم نمایندگان افغانستان عضو کمیسیون صحت، تربیت بدنی، کار٬ کارگر و جوانان می باشد.
مسئول بنیاد دوستم.
تدریس در لیسه افغان-ترک در مزار شریف.
۶ سال همکاری با رادیو بی بی سی.
عنایت الله بابر فرهمند زاده ۱۳۵۶ از ولسوالی شبرغان ولایت جوزجان می باشد. ایشان تحصیلات ابتدایی خود را در لیسه جنرال عبدالحکیم قهرمان در شبرغان به اتمام رسانید. وی در سال ۱۳۸۴ توانست از دانشگاه بلخ مدرک لیسانس طب را کسب کند. وی از سال ۱۳۸۰ رئیس بنیاد دوستم بود و نقش نزدیکی تاکنون برای ایشان داشته است.
وی به همراه اسدالله سعادتی معاونین عبدالله عبدالله برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ بودند.
دیگر فعالیت های ایشان:
عنایت الله بخشی (متولد ۷ فروردین سال ۱۳۲۴ در طالقان) بازیگر ایرانی سینما، تئاتر و تلویزیون است.
آقای هالو (۱۳۴۹)
لوطی (۱۳۵۰)
صمد و قالیچهٔ حضرت سلیمان (۱۳۵۰)
صمد و سامی، لیلا و لیلی (۱۳۵۱)
ستارخان (۱۳۵۱)
خواستگار (۱۳۵۱)
تنگنا (۱۳۵۲)
تنگسیر (۱۳۵۲)
مسلخ (۱۳۵۳)
گوزن ها (۱۳۵۳)
صمد آرتیست می شود (۱۳۵۳)
اسرار گنج دره جنی (۱۳۵۳)
صمد خوشبخت می شود (۱۳۵۴)
شرف (۱۳۵۴)
زنبورک (۱۳۵۴)
ذبیح (۱۳۵۴)
میراث (۱۳۵۵)
چلچراغ (۱۳۵۵)
بت شکن (۱۳۵۵)
شب آفتابی (۱۳۵۶)
فریاد زیر آب (۱۳۵۶)
جای امن (۱۳۵۶)
بوی گندم (۱۳۵۶)
خیابانی ها (۱۳۵۷)
پرواز در قفس (۱۳۵۷)
موج طوفان (۱۳۵۹)
طلوع انفجار (۱۳۵۹)
انفجار (۱۳۵۹)
شمر (۱۳۵۹)
سردار جنگل (۱۳۶۲)
سناتور (۱۳۶۲)
تفنگدار (۱۳۶۲)
بنفشه زار (۱۳۶۲)
بالاش (۱۳۶۲)
بازجویی یک جنایت (۱۳۶۲)
مشت (۱۳۶۳)
صاعقه (۱۳۶۳)
سیاه راه (۱۳۶۳)
پیراک (۱۳۶۳)
یوزپلنگ (۱۳۶۴)
مدرک جرم (۱۳۶۴)
جدال (۱۳۶۴)
تفنگ شکسته (۱۳۶۴)
محموله (۱۳۶۵)
محکومین (۱۳۶۶)
شکار (۱۳۶۶)
خبرچین (۱۳۶۶)
ترن (۱۳۶۶)
ستاره و الماس (۱۳۶۷)
دلار (۱۳۶۷)
پنجاه و سه نفر (۱۳۶۸)
زندان دیو (۱۳۶۹)
مسافران (۱۳۷۰)
گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)
عشق من شهر من (۱۳۷۰)
دلشدگان (۱۳۷۰)
خانواده کوچک ما (۱۳۷۰)
انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)
قربانی (۱۳۷۰)
آخرین خون (۱۳۷۲)
روز واقعه (۱۳۷۳)
شیرین و فرهاد (۱۳۷۴)
دشمن (۱۳۷۴)
ساحره (۱۳۷۶)
فریاد (۱۳۷۷)
شراره (۱۳۷۸)
مسافر ری (۱۳۷۹)
سگ کشی (۱۳۷۹)
رستگاری در هشت و بیست دقیقه (۱۳۸۳)
رفقای خوب (۱۳۹۵)
او طی شش دهه کار هنری در بیش از ۱۷۰ اثر نمایشی ایفای نقش نموده و از بازیگران سرشناس ایفاگر نقش ضد قهرمان در تاریخ سینمای ایران است که روی به سوی نقش های خاکستری و مثبت داشته است. وی با کارگردانان متعددی همچون ابراهیم گلستان، بهرام بیضایی، علی حاتمی، امیر نادری، مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی و داوود میرباقری سابقه همکاری داشته و از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران گواهی نامه درجه ۱ هنری دریافت کرده است.
«بخشی» فعالیت در تئاتر را از سال ۱۳۳۸ در «گروه هنر ملی» و کار سینما را با بازی در فیلم «آقای هالو» (۱۳۴۹) به کارگردانی «داریوش مهرجویی» آغاز کرد و پس از آن در نقش های متعددی ایفای نقش کرده است. نقش آفرینی در آثار سینمایی چون ستارخان (۱۳۵۱)، تنگنا (۱۳۵۲)، گوزن ها (۱۳۵۳)، سناتور (۱۳۶۳)، شکار (۱۳۶۶)، مسافران (۱۳۷۰)، روز واقعه (۱۳۷۳)، مسافر ری (۱۳۷۹)، سگ کشی (۱۳۷۹) و آثار نمایشی تلویزیونی چون مرد اول (۱۳۵۵)، سربداران (۱۳۶۲)، سایه همسایه (۱۳۶۵)، امام علی (۱۳۷۵)، پهلوانان نمی میرند (۱۳۷۶)، ولایت عشق (۱۳۷۹)، و ریحانه (۱۳۸۴) از مهم ترین کارهای اوست.
عنایت اله بخشی در ۷ فروردین ۱۳۲۴ در شهرستان طالقان، شهری در غرب استان تهران، واقع در استان البرز کنونی متولد شد. او بازیگری را از سنین نوجوانی زیر نظر حمید سمندریان فرا گرفت و کار نمایش را در سال ۱۳۳۸ به شکل حرفه ای در گروه هنر ملی به دعوت و سرپرستی عباس جوانمرد آغاز نمود. سپس در کنار کارهای هنری به نیروی هوایی نیز ملحق شد و با گذراندن دوره های آموزشی در آنجا به تدریس الکترونیک و زبان انگلیسی پرداخت.
عنایت اله پوستچی در سال ۱۲۷۴ هجری شمسی متولد و در سال ۱۳۳۱ هجری شمسی وفات یافت.
از دوران حیات پوستچی اطلاعات دقیقی در دست نمی باشد، ولی بنا به اسناد و مدارک و شواهد موجود میرزا عنایت اله پوستچی چندی قبل از مرگ خود اقدام به وقف بخشی از اموال خود در جهت یاری رساندن به همنوعان خود نمود، پوستچی در خرداد ۱۳۳۱ ه‍.ش جهت معالجه و مداوای خود به انگلستان عزیمت و در طول مدت اقامت خود همواره با نزدیکان و آشنایان در خصوص احداث درمانگاه و بیمارستان چشم پزشکی صحبت می نماید و این امر را از نیات مهم خود می شمرد.
در ۱۳۳۱ ه‍.ش بیماریهای خطرناکی چون تراخم، آب مروارید و آب سیاه و بیماریهای قرنیه مزمن چشم در شهر شیراز و شهرستانهای تابعه اغلب مردم را رنج می داد و به دلیل امکانات محدود بهداشتی و پزشکی در برخی موارد به نابینایی افراد منجر می شد.
عنایت الله رحیمی(زاده مرودشت) سیاستمدار اصلاح طلب ایرانی، استاندار فارس است.نبو
عنایت الله رحیمی دانش آموخته دکتری شهرسازی است، وی مسئولیت های معاونت هماهنگی امور عمرانی فارس، شهرداری شیراز ومدیرکلی دفاتراستانداریفارس، شهرداری مرودشت و فرمانداری داراب را تجربه کرده است.
عنایت الله رضا (۲۸ خرداد ۱۲۹۹ در رشت – ۲۰ تیر ۱۳۸۹) فلسفه دان، نویسنده و مترجم و محقق تاریخ و جغرافیای تاریخی ایرانی بود. او برادر فضل الله رضا بود. وی در سال ۱۳۸۹ در سن ۹۰ سالگی درگذشت.
اورارتو
تمدن ایران ساسانی، نوشته لوکونین، تهران ۱۳۵۰
طبقه جدید تحلیلی از تحول جامعه کمونیست، نوشته میلوان جیلاس
اسرار مرگ استالین، نوشته آوتور خانوف
به زمامداران شوروی، نوشته سولژنیتسین
منابع کمونیسم روسی و مفهوم آن، نوشته نیکلای الکساندرویچ بردیایف، تهران ۱۳۶۰
نیکیتا خروشچف سال های حاکمیت به ضمیمه متن کامل گزارش خروشچف در جلسه سری کنگره *بدیستم شوروی ۱۳۶۲
گفتگو با استالین، نوشته میلوان جیلاس
سیزده روزی که کرملین را لرزاند (انقلاب مجارستان)، نوشته تیبور مرای
خاطرات بوریس باژانف رئیس دبیرخانه دفتر سیاسی حزب کمونیست اتحاد شوروی
تاریخ سری جنایت های استالین، نوشته الکساندر آرلوف
شهرهای ایران در دوران پارتیان وساسانیان نوشته پیگولوسکایا
اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران در سده های ۴–۶ میلادی، نوشته پیگولوسکایا
عنایت الله رضا در ۲۸ خرداد ۱۲۹۹ در رشت در خانواده ای روحانی که از دیرباز در گیلان صاحب نفوذ بودند متولد گردید. نام خانوادگی او منسوب به حاجی آقا رضاست که از مجتهدان گیلان بوده است. اجداد او، پدر و پدربزرگ همه از مراجع گیلان بودند. هنگام تولد او زمانی بود که روس ها قیام جنگل را تحت فشار قرار داده بودند و میرزا کوچک خان به کوهستان پناهنده شده بود. خانواده او که از میرزا حمایت می کرد ناچار شدند به دلیل ورود نیروهای بلشویک شوروی به گیلان، آنجا را ترک کنند. او کودکی چهل روزه بود که خانواده به تهران نقل مکان کردند. مدتی در تهران اقامت داشتند و بعد از پایان ماجرا به رشت برگشتند.
بعد دوباره موقعی که او ۵–۶ ساله بود، خانواده او مجدداً به تهران آمدند. او تحصیلات ابتدایی را گرچه از رشت شروع کرد ولی بلافاصله از کلاس دوم دبستان به تهران آمد و در مدرسه ادب در سرچشمه تحصیل کرد. از کلاس چهارم ابتدایی دوباره به رشت برگشت. دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه را هم در رشت تمام کرد. بعد از سال ۱۳۱۵ بود که به تهران آمد و در مدرسه دارالفنون به تحصیل پرداخت. بعد به نظام، به دانشکده افسری، رفت و در آنجا افسر شد. از آنجا که در سال ۱۳۱۸ رشته هوایی در دانشکده افسری به طور مستقل وجود نداشت، دانشجویانی که افسر می شدند اعلام می کردند که می خواهند به رشته دریایی یا هوایی بروند. او به رشته هوایی رفت و از آن زمان در نیروی هوایی خدمت کرد و افسر خلبان نیروی هوایی بود و بعد دانشکده دیده بانی نیروی هوایی را تمام کرد.
تحصیلات ابتدایی و متوسطه عنایت الله رضا در شهرهای رشت و تهران سپری شد و او در سال ۱۳۱۶ خورشیدی دیپلم متوسطه خود را در رشته ادبیات از دبیرستان دارالفنون اخذ کرد و سپس در همان سال در دانشکده افسری ثبت نام کرد و در سال ۱۳۱۸ به جرگه افسران ارتش ایران پیوست. پس از پایان رساندن دانشکده افسری در نیروی هوایی ارتش پذیرفته شد و در آنجا دوره خلبانی هواپیماهای جنگی را گذراند.
عنایت الله سمیعی (زادهٔ ۱۲۷۶ خورشیدی رشت - درگذشتهٔ ۵ اسفند ۱۳۱۶) ۶۲ اُمین وزیر امور خارجهٔ ایران در دولت محمود جم از ۲۵ فروردین ۱۳۱۵ تا اسفند ۱۳۱۶ بود. او از طرف ایران پیمان سعدآباد را امضا کرد. سمیعی مؤسس سفارت ایران در بغداد است. او تا بهمن سال ۱۳۰۹ وزیر مختار ایران در عراق بود. او همچنین کفالت وزارت اقتصاد ملی را در کابینه مهدی قلی هدایت بر عهده داشت.
رئیس معارف و اوقاف گیلان
مدیر کل ادارهٔ شرق وزارت کشور
مدیر کلی وزارت معارف
ریاست دفتر نخست وزیری و ریاست کابینه هیئت وزیران در دولت رضا خان سردار سپه
معاون وزارت کشور
وزیر مختاری ایران در برلن و ریاست هیئت اعزامی ایران در کمیسیون اختصاصی جهان
وزیر مختاری عراق در ۱۳۱۴
وزارت خارجه در کابینهٔ جم به جای باقر کاظمی
عبدالحسین انصاری در خصوص مرگ وی می گوید: «واقعهٔ خیلی تأسفآوری که در زمان ریاست تشریفات من رخ داد، مرگ نابهنگام مرحوم سمیعی وزیر خارجهٔ وقت بود. بر اثر عارضهٔ سرماخوردگی گوش وی چرک کرد و تحت عمل جراحی قرار گرفت؛ اما چرک گوش به خون سرایت کرده بود… یک هفته بعد بر اثر همین عارضه درگذشت.»
او که هنگام ریاست دفتر رضا شاه اعتماد وی را جلب کرده بود به آلمانی و فرانسوی تسلط داشت.
بریچه عنایت، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان اهواز در استان خوزستان ایران است.
این روستا در دهستان غیزانیه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۳۶ نفر (۸خانوار) بوده است.
بوستان تپه حاج عنایت یکی از پارک های شهر همدان است که در حاشیهٔ شرقی واقع شده است. از مزایای این پارک وجود رصدخانه ابن صلاح همدانی است که از نظر علمی و اخترشناسی یکی از مراکز خوب کشور و دانشگاه بوعلی سینا است.
رصدخانه ابن صلاح همدانی
حمید عنایت (زادهٔ هشتم شهریور ۱۳۱۱ در تهران – درگذشتهٔ ۱۳۶۱ خورشیدی)، پژوهشگر و مترجم حوزه علوم سیاسی و فلسفه سیاسی بود.
سیاست، ارسطو، ۱۳۳۷ (برنده جایزه بهترین کتاب سال در ترجمه)
فلسفه هگل، و. ت. ستیس، انتشارات علمی و فرهنگی
بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق، ایمانوئل کانت، ترجمه حمید عنایت و علی قیصری، انتشارات خوارزمی
عقل در تاریخ، هگل، ترجمه حمید عنایت، انتشارات شفیعی، چاپ اوّل، تابستان ۱۳۷۹، تهران
تاریخ طبیعی دین، دیوید هیوم، ۱۳۴۸
لوی اشتراوس، ادموند لیچ، ۱۳۵۰
خدایگان و بنده، فریدریش هگل، همراه با تفسیر الکساندر کوژو، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، ۱۳۵۸
قیصر و مسیح، ویل دورانت، ۱۳۴۱
سه آهنگ ساز: موزار، برلیوز، واگنر، رومن رولان، ۱۳۳۴
انتقام معجزه آسا، جرج برنارد شاو، گی دوموپاسان، جک لندن، ۱۳۳۳
سه داستان، جرج برنارد شاو، جک لندن و گی دوموپاسان، ۱۳۳۳
مارکوزه، السدر مک اینتایر، ۱۳۵۲
مادر حمید عنایت، منتسب به خاندان قاجار پدرش، سید علی عنایت، مردی وطن دوست و فرزند یکی از روحانیون دوران مشروطه بود. خانواده او، مذهبی و از طبقه متوسط رو به بالا بودند. پدرش همراه عموها که در پی آغاز برنامه یکسان سازی فرهنگی حکومت رضاخان، لباس روحانیت را کنار گذاشته بودند، با گرفتن پروانه دفتر اسناد رسمی، محضرداری می کرد بنابراین او در خانواده ای که با فرهنگ بیگانه نبود، در مسیر علم آموزی قرار گرفت. وی مدرک کارشناسی را از دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دریافت و برای ادامهٔ تحصیل به دلیل کسب رتبهٔ اول، بورسیهٔ دولتی می گیرد. وی مدرک کارشناسی ارشد خود را در زمینهٔ علوم سیاسی از مدرسهٔ اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه لندن و مدرک دکترای تخصصی را در از مدرسهٔ مطالعات شرق و آفریقای دانشگاه لندن دریافت می دارد.
عنایت در سال ۱۳۴۵ به ایران بازگشت و به واسطه سابقه تدریس پاره وقت در کالج های لندن و طی یک دوره یک ساله استادی در دانشگاه خارطوم، توانست به عنوان دانشیار در دانشکده حقوق دانشگاه تهران استخدام شود.
دکتر عنایت در ۱۳۵۱ ش. / ۱۹۷۲ م. جایزه تحقیقاتی دانشگاه تهران را از آن خود کرد و در سال بعد ۱۳۵۲ش. / ۱۹۷۳ م. بورس کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد را گرفت و در همان سال در دانشگاه تهران به سمت دانشیاری ارتقا یافت و ضمن تدریس در دانشگاه به تحقیق و تتبع ادامه داد. در اواسط دهه ۵۰، همزمان با تدریس و ترجمه کتاب های فلسفی، با نگارش مقالاتی در مجلات نگین، کتاب امروز، فرهنگ و زندگی، خرد و کوشش و نشریه دانشکده حقوق دانشگاه تهران، فعالیتش را در حوزه نشر نیز گسترش داد.
غزال عنایت زاده ۷ دسامبر۱٩٨٠ ،کابل افغانستان خواننده و ترانه سرای افغان است که در خارج از افغانستان در شهر تورنتو در کشور کانادا زندگی می کند.
بیوگرافی کامل غزال عنایت به انگلیسی
عنایت در سال ۱٩٨٠ در شهر کابل افغانستان به دنیا آمد. پدر و مادر وی اصالتاً پشتون هستند و در کودکی در پی حمله طالبان به افغانستان، به پاکستان مهاجرت کردند. او از ۱۷ سالگی خوانندگی را به صورت رسمی آغاز کرد. او در سال 2008، کار خود را به عنوان یک خواننده در افغانستان آغاز کرد اما به دلیل شرایط بحرانی و نامساعد برای خوانندگان زن در افغانستان، او هویت خود را به عنوان یک خواننده پنهان کرد. تا سال 2011، زمانی که به کانادا مهاجرت کرد، چهره و هویت خود را به عنوان یک خواننده حتی به خانواده اش نشان نمی داد. غزال تاکنون آهنگ های زیادی به زبان های فارسی، دَری و پَشتو اجرا کرده است. آهنگ «دوست بدتت می دارم» از مشهورترین و پر شنوده ترین آهنگ های وی می باشد. غزال کنسرت های زیادی در کانادا، شهرهای اروپا، آمریکا و تاجیکستان اجرا کرده است و از مشهورترین کنسرت های وی می توان به کنسرت مشترک غزل و صدرالدین نجم الدین، مطرح ترین خواننده تاجیکستانی در دوشنبه تاجیکستان نام برد.
عنایت الله عنایت سیاستمدار اهل افغانستان است. وی در دولت حامد کرزی به عنوان والی ولایت های فاریاب (از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴)، بادغیس (۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷) و سمنگان (از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰) فعالیت کرده است.
ویکی پدیای انگلیسی
عنایت در خانواده ای متمول از پدری ازبک و مادری پشتون در ولسوالی میمنه ولایت فاریاب به دنیا آمده است و به زبان های دری، پشتو و انگلیسی صحبت می کند. گفته می شود وی با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار مرتبط است. حزب اسلامی از احزاب جهادی افغانستان و از مخالفان سرخت حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان و دولت حامد کرزی است. عنایت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ افغانستان به عنوان معاون اول قطب الدین هلال شرکت کرده و مورد حمایت گلبدین حکمتیار قرار گرفت. هلال در این انتخابات تنها با ۲.۷ ٪ آراء در رتبه پنجم قرار گرفت.
عنایت الله عنایت دانش آموخته دانشگاه کابل است و در گذشته قاضی بوده است. وی از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۵ در دیوان عالی افغانستان کار می کرد اما در این سال به اتهام خرابکاری توسط حکومت کمونیستی افغانستان بازداشت شده و ۱۸ ماه را در زندان گذراند. عنایت پس از آن به پاکستان رفته و تا سال ۲۰۰۲ در آنجا باقی ماند تا اینکه حامد کرزی از او برای شرکت در لویه جرگه بزرگ دعوت کرد.
محمود عنایت (زاده ۱۳۱۱، تهران - درگذشت ۲۸ دی ۱۳۹۱، آمریکا) فعال سیاسی و روزنامه نگار ایرانی و برادر همزاد حمید عنایت بود. وی دارای مدرک دکترای دندان پزشکی از دانشگاه تهران بود، ولی از جوانی به فعالیت مطبوعاتی روی آورد. در جوانی از هواداران حزب ایران بود، در دوران قبل از انقلاب مسئول تهیهٔ برنامه ای رادیویی به نام پنج و سه دقیقه بود که بعدها به همه روز، همین ساعت، همین جا تغییر نام داد. این برنامه انتقاداتی را به حکومت وارد می کرد و برنامه ای پرطرف دار بود.
کیهان فرهنگی، شمارهٔ ۱۳۸، دی ۱۳۷۶، مروری بر حیات فرهنگی-سیاسی محمود عنایت، ناصر نیاکی
به گفتهٔ عنایت، او فعالیت مطبوعاتی خود را در تابستان ۱۳۳۰ از کوچهٔ خدابنده لو شروع کرد. کوچهٔ خدابنده لو کوچه ای بود در خیابان ناصرخسرو، تقریباً مقابل وزارت دارایی. در انتهای این کوچه چاپخانه ای بود که روزنامهٔ شاهد به مدیریت بقایی در آن چاپ می شد، وی بعدها سردبیری نشریهٔ ایران آباد را بر عهده گرفت، و از اسفند ۱۳۳۴ سردبیری نشریهٔ فردوسی را نیز عهده دار شد. وی در این نشریه با افرادی چون ابراهیم گلستان، جلال مقدم، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو که اکثراً از مخالفان شاه بودند، همکاری می کرد.
عنایت از سال ۱۳۴۴ امتیاز نشریهٔ نگین را نیز کسب کرد و از همان سال ها بیش تر به کاظم شریعت مداری نزدیک شد. در دوران نخست وزیری شاپور بختیار به عنوان مشاور وی انتخاب شد.
گفته می شود محمود عنایت در سال های پس از انقلاب، در شکل گیری حزب خلق مسلمان که هوادار کاظم شریعت مداری بود، نقش داشت. بعد از سرکوب حزب جمهوری خلق مسلمان و اعدام رهبران آن در تبریز، وی به اروپا و سپس آمریکا پناهنده شد و هم چنان به فعالیت مطبوعاتی مشغول بود.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

عنایت در دانشنامه آزاد پارسی

(در لغت به معنی توجه و مقصد و اراده) موهبتی است الهی که به بندگان خاصِّ خدا تعلّق می گیرد تا بدون تلاش و پیمودن راه های دشوار، به حقایق برسند و به صورت کشف و شهود و عین الیقین، حقایقی را، که دیگران از درک آن ها عاجزند، دریابند. این مانند کار پیامبران و اولیای بزرگ است که بدون تلاش و گذشتن از مدارج کمال در میان خلق، به آن دست یافته اند. بنابراین مقام رسالت و نبوت و ولایت مقامی عنایتی است و نه کسبی و اجتهادی.

عنایت در جدول کلمات

عنایت و توجه
اعتنا
ساخته اکبر صادقی با شرکت جمشید هاشمپور | اسماعیل محرابی و عنایت بخشی
بالاش
ساخته ترسناک رضا خطیبی با بازی حمید فرخ نژاد | عنایت شفیعی و چکامه چمن ماه
حریم
ساخته ترسناک رضا خطیبی با شرکت حمید فرخ نژاد | چکامه چمن ماه و عنایت اله شفیعی
حریم
ساخته رحیم رحیمی پور در سال 70 با حضور فرامرز قریبیان | عنایت بخشی و هوشنگ توکلی
انفجار در اتاق عمل
ساخته رسول صدرعاملی با حضور ابوالفضل پورعرب | داریوش ارجمند | نسرین مقانلو و عنایت بخشی
قربانی
ساخته رضا خطیبی با بازی حمید فرخ نژاد | چکامه چمن ماه و عنایت اله شفیعی
حریم
ساخته عبدا••• غیابی در سال 55 با بازی منوچهر احمدی | پوری بنایی و عنایت بخشی
میراث
ساخته مرحوم ناصر مهد یپور در سال 67 با بازی فرامرز قریبیان | صادق هاتفی و عنایت بخشی
دلار
ساخته ناصر محمدی در سال 66 با بازی عنایت بخشی | خسرو امیر صادقی و مرحومان نرسی کرکیا | رضا کرم رضایی | جمشید لایق و نعمت ا••• گرجی
محکومین

عنایت را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

. ٢١:٠٤ - ١٣٩٦/٠٧/١٦
بخشایش،لطف،توجه،احسان
|

کاوه ٢١:٤٣ - ١٣٩٦/٠٩/٢٠
لطف،احسان
|

منمنمن ٠٦:٤٠ - ١٣٩٧/٠٧/٠٢
Kindness , Kind attention
|

پارسا علوی ١٨:٠٦ - ١٣٩٨/٠٩/١٤
توجه
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کلمه عنایت   • معنی ظلمت   • عنایت یعنی چه   • انابت   • هم خانواده عنایت   • عنایت بخشی   • معنی اهتمام   • معنی عنایت   • مفهوم عنایت   • تعریف عنایت   • معرفی عنایت   • عنایت چیست   • عنایت یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی عنایت
کلمه : عنایت
اشتباه تایپی : ukhdj
آوا : 'enAyat
نقش : اسم
عکس عنایت : در گوگل


آیا معنی عنایت مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )