برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1312 100 1

عنبیه برداری

معنی عنبیه برداری به فارسی

عنبیه برداری
[iridectomy] [پزشکی] برداشتن بخشی از عنبیۀ چشم با جراحی
[therapeutic iridectomy] [پزشکی] نوعی عنبیه برداری که برای درمان بیماری چشم انجام می شود
[total iridectomy, sector iridectomy, complete iridectomy] [پزشکی] عمل جراحی برداشتن کامل بخش شعاعی عنبیه از ریشه تا حاشیه

عنبیه برداری را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی عنبیه برداری   • مفهوم عنبیه برداری   • تعریف عنبیه برداری   • معرفی عنبیه برداری   • عنبیه برداری چیست   • عنبیه برداری یعنی چی   • عنبیه برداری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عنبیه برداری
کلمه : عنبیه برداری
اشتباه تایپی : ukfdi fvnhvd
عکس عنبیه برداری : در گوگل

آیا معنی عنبیه برداری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )