برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1333 100 1

عنبیه فلجی هم حس

معنی عنبیه فلجی هم حس به فارسی

عنبیه فلجی هم حس
[sympathetic iridoplegia] [علوم پایۀ پزشکی] نارسایی در اتساع عنبیه در هنگام تحریک پوست

عنبیه فلجی هم حس را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• علت کوچک شدن یک چشم   • علت هم اندازه نبودن چشم ها   • التهاب عصب بینایی   • علت تاری دید در یک چشم   • علت کوچک شدن یک چشم نسبت به دیگری   • علت کوچک شدن مردمک چشم   • گشاد شدن مردمک چشم   • علت داغ شدن داخل چشم   • معنی عنبیه فلجی هم حس   • مفهوم عنبیه فلجی هم حس   • تعریف عنبیه فلجی هم حس   • معرفی عنبیه فلجی هم حس   • عنبیه فلجی هم حس چیست   • عنبیه فلجی هم حس یعنی چی   • عنبیه فلجی هم حس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عنبیه فلجی هم حس
کلمه : عنبیه فلجی هم حس
اشتباه تایپی : ukfdi tg[d il ps
عکس عنبیه فلجی هم حس : در گوگل

آیا معنی عنبیه فلجی هم حس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )