برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1291 100 1

عنوان های زمین شناسی

عنوان های زمین شناسی در دانشنامه ویکی پدیا

عنوان های زمین شناسی
آژند
ائوسن
ائون (Eon)
آبخوان (aquifer)
ابر سوزان (nuee ardente)
آب زیستگاه (hydrobios)
آبشویی (leaching)
آذرین لایه (sill)
اردوویسین
الیگوسن
برگوارگی (foliation)
پاره ژرف سنگ (stock)
پاره گدازش
پارینه زیستی
پالئوسن
پرمین
پلیستوسن
پلیوسن
پنسیلوانین
پنوماتولیز
پیرازیستی
پیش زیستی
تریاسیک
تیرگی سنج (turbidimeter)
چینه شناسی
خاک آهک (pedocal)
خاک آهن (pedalfer)
خشکی زایی (epeirogeny)
دماشیب (thermocline)
دور (Epoch)
دوران (Era)
دوران های زمین شناسی
دوره (Period)
دوره چهارم زمین شناسی
دوره سوم زمین شناسی
دوونین
دیرین زیستی
رواناب (runoff)
ریزکره (spherule)
زمین
زمین اخترشناسی (geoastronomy)
زمین جنبایی (diastrophism)
زمین زیستگاه (geobios)
زمین ساخت
زمین شناسی اقتصادی (Economic geology)
زمین فشارسنج (geobarometer)
زیست آوار (bioclast)
ژئومورفولوژی
ژوراسیک
سست کره (asthenosphere)


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با عنوان های زمین شناسی

عنوان های زمین شناسی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی عنوان های زمین شناسی   • مفهوم عنوان های زمین شناسی   • تعریف عنوان های زمین شناسی   • معرفی عنوان های زمین شناسی   • عنوان های زمین شناسی چیست   • عنوان های زمین شناسی یعنی چی   • عنوان های زمین شناسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عنوان های زمین شناسی
کلمه : عنوان های زمین شناسی
اشتباه تایپی : uk,hk ihd cldk akhsd
عکس عنوان های زمین شناسی : در گوگل

آیا معنی عنوان های زمین شناسی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )