برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1310 100 1

عیار گرفتن

معنی عیار گرفتن در لغت نامه دهخدا

عیار گرفتن. [ گ ِ رِ ت َ ] (مص مرکب ) دینار و درهم را یک یک وزن کردن. مقدار باردینار را پیدا کردن. (از یادداشت مرحوم دهخدا). عیار کردن. تعییر کردن. واکندن. واکن کردن :
پدید شد ز فلک مهر چون سبیکه ٔ زر
که هیچ تجربه نتواند آن عیار گرفت.
مسعودسعد.
نیکان که تو را عیار گیرند
بر دست بدانْت برگرایند.
خاقانی.
گفت ای ایبک ترازو را بیار
تا که گربه برکشم گیرم عیار.
مولوی.
به قصد هرچه شوی پست سربلند شوی
گرفته ایم عیار بلند و پستیها.
صائب.
توان ز زخم گرفتن عیار جوهر تیغ
ز جوی شیر بود حال کوهکن روشن.
صائب (از آنندراج ).
و رجوع به عیار شود.

معنی عیار گرفتن به فارسی

عیار گرفتن
دینار و درهم را یک یک وزن کردن و مقدار بار دینار را پیدا کردن عیار کردن

معنی عیار گرفتن در فرهنگ معین

عیار گرفتن
( ~ . گِ رِ تَ) [ ع - فا. ] (مص م .) محک زدن ، درصد عیار سکه را سنجیدن .

معنی عیار گرفتن به انگلیسی

test (فعل)
ازمایش کردن ، محک زدن ، ازمودن ، عیار گرفتن ، امتحان کردن ، ازمودن کردن
prove (فعل)
اثبات کردن ، ثابت کردن ، عیار گرفتن ، در امدن ، نمونه گرفتن، محک زدن
assay (فعل)
ازمایش کردن ، سنجیدن ، محک زدن ، کوشش کردن ، چشیدن ، تحقیق کردن ، ازمودن ، عیارگیری کردن ، عیار گرفتن ، باز جویی کردن
titrate (فعل)
عیار گرفتن ، عیارچیزی را معین کردن

معنی کلمه عیار گرفتن به عربی

عیار گرفتن
تجربة

عیار گرفتن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی عیار گرفتن   • مفهوم عیار گرفتن   • تعریف عیار گرفتن   • معرفی عیار گرفتن   • عیار گرفتن چیست   • عیار گرفتن یعنی چی   • عیار گرفتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عیار گرفتن
کلمه : عیار گرفتن
اشتباه تایپی : udhv 'vtjk
عکس عیار گرفتن : در گوگل

آیا معنی عیار گرفتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )