انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری، مترجم یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 390 100 1

عیسی

/'isA/

معنی اسم عیسی

اسم: عیسی
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عبری
معنی: (تلفظ: isā) (در اعلام) فرزند حضرت مریم ملقب به مسیح و از پیغمبران اولوالعزم (قبل از رسول الله (ص) )، ملقب به روح الله - معرب از عبری، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت

معنی عیسی در لغت نامه دهخدا

عیسی. [ سا ] (اِ) یا گل عیسی. بته ای است به مقدار ذرعی که گلی زرد دارد و اول غروب گلهای آن با آوازی که دهد بشکفد. (یادداشت مرحوم دهخدا).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) نام چند تن از تابعیان و محدثان است. رجوع به منتهی الارب شود.

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ظاهراً نام بربطزنی بوده که رودکی در بیت ذیل از او نام برده است :
بربطعیسی و فرشهای فوادی
چنگ مدک نیرو نای چابک جانان.
رجوع به شرح احوال رودکی تألیف سعید نفیسی ص 506و 507 و 1010 و تاریخ سیستان ص 318 شود.

عیسی. [ سا ] (اِخ ) (میرزا...) مشهوربه میرزا بزرگ قائم مقام. از وزرای فتحعلی شاه ، و پدرمیرزا ابوالقاسم قائم مقام. رجوع به قائم مقام شود.

عیسی. [ سا ] (اِخ ) تیره ای است از شعبه ٔ جباره ٔ ایل عرب ، از ایلات خمسه ٔ فارس. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 87).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) دهی از بخش پشت آب شهرستان زابل با 441 تن سکنه. آب آن از رودخانه ٔ هیرمند و محصول آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن أبان بن صدقة، مکنی به ابوموسی. قاضی و از فقیهان بزرگ حنفی بود. وی روزگاری در خدمت منصور عباسی بود و مدت ده سال قضاء بصره را بر عهده داشت و بسال 221 هَ.ق. در آنجا درگذشت. او راست : اثبات القیاس ، اجتهاد الرأی ، الجامع در فقه و الحجة الصغیرة در حدیث. (ازالاعلام زرکلی از الفوائد البهیة و الجواهر المضیة و تاریخ بغداد). و رجوع به خاندان نوبختی ص 118 شود.

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن ابراهیم. محدث. رجوع به ابویحیی (عیسی...) شود.

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن ابراهیم ربعی ، مکنی به ابومحمد. وی لغوی و از اهالی یمن بود و بسال 480 هَ. ق. در «احاطة» درگذشت. او راست : نظام الغریب ، در لغت. (از الاعلام زرکلی از بغیةالوعاة و کشف الظنون ).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن ابراهیم سیار،مولی قریش. محدث. رجوع به ابوعمرو (عیسی...) شود.

عیسی. [ سا ](اِخ ) ابن ادریس بن محمدبن سلیمان حسنی طالبی ، مکنی به ابوالعیش. وی از امرای آل سلیمان بن عبداﷲ بود. در تلمسان متولد شد و شهر «جراوة» را بساخت و امارت آن را خود به عهده گرفت و در حدود سال 330 هَ. ق. در همان شهر درگذشت. (از الاعلام زرکلی از البکری ص 77).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن اسحاق بن زرعةبن مرقس بغدادی ، مکنی به ابوعلی. معاصر ابن الندیم. سال تولد او در الاعلام زرکلی 371 هَ. ق. و وفاتش 448 ضبطشده است. رجوع به ابن زرعة و ابوعلی و مآخذ ذیل شود:الاعلام زرکلی ج 5 ص 284، طبقات الاطباء ج 1ص 235، الامتاع و المؤانسة ج 1 ص 33، اللؤلؤ المنثور ص 365.

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن اسماعیل الظافربن حافظ عبیدی فاطمی ، مکنی به ابوالقاسم و ملقب به الفائز بنصر اﷲ. از خلفای فاطمی مصر بود. وی بسال 544 هَ. ق. در قاهره متولد شد و در سال 555 در همان شهر درگذشت. رجوع به فائز بنصر اﷲ و مآخذ ذیل شود: الاعلام زرکلی دول الاسلام ذهبی ج 2 ص 51، ابن خلکان ج 1ص 395، ابن خلدون ج 4 ص 75، ابن الاثیر ج 11 ص 72.

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن الملک العادل محمدبن ایوب ، ملقب به شرف الدین ایوبی. سلطان شام و از ملوک دانشمند بشمار میرفت. وی بسال 576 هَ. ق. در قاهره متولد شد. بلاد ساحل و غور و فلسطین و قدس و کرک و شوبک و صرخد و غیره را در حکومت خود داشت و غالباً بتنهایی به جنگ سپاه فرنگ میرفت و سپاهیان و ممالیک از پس او می آمدند. وی از علم عربیت و فقه حنفی اطلاع فراوان داشت و هر کس المفصل زمخشری را از بر داشت وی را یکصد دینار جایزه میداد. او راست : السهم المصیب فی الرد علی الخطیب ،که در رد اعتراض خطیب بغدادی بر ابوحنیفه است ، شرح الجامع الکبیر شیبانی در فروع فقه حنفی ، کتابی در عروض ، و دیوان شعر. عیسی بسال 624 هَ. ق. در دمشق درگذشت. (از الاعلام زرکلی از مرآةالزمان ، و البدایة و النهایة، ابن خلکان ، و النجوم الزاهرة، و ابن الاثیر).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن اوس بن عصبة، از بنی عبداﷲبن مالک ، از نزار. مکنی و مشهور به ابوالجُوَیریه ٔ عبدی. شاعری نیکوپرداز بود و مدتی در خراسان اقامت کرد و سپس ساکن عراق گشت. و در حدود سال 120هَ. ق. درگذشت. آمِدی نمونه ای از اشعار او را نقل کرده است. (از الاعلام زرکلی از المؤتلف و المختلف ).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن جریر صفری. از امرای صفریه در سجلماسه بود و بسال 155 هَ. ق. به دست برخی از یاران خود کشته شد. (از الاعلام زرکلی از ابن اثیر ج 6 ص 3).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن جعفربن منصور عباسی. از فرماندهان دولت بنی عباس و برادر زبیده و پسرعم هارون الرشید بود. وی در حدود سال 185 هَ. ق. در عمان کشته شد. رجوع به الاعلام زرکلی و تحفةالاعیان ج 1 ص 89 شود.

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن جنید شیرازی. وی پسر معین الدین ابوالقاسم جنید شیرازی مؤلف «شَدﱡالازار فی حط الاوزار عن زوار المزار» است که این کتاب پدر خود را به فارسی ترجمه کرده و نام آن را «ملتمس الاحباء خالصاً من الریاء» گذاشت که بین عامه به «هزارمزار» یا «هزارویک مزار» شهرت دارد. رجوع به مقدمه ٔ عباس اقبال بر شدالازار شود.

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن خالدبن ولید، از فرزندان حارث بن هشام مخزومی ، مکنی به ابوسعد. وی از شعرای نیکوپرداز بغداد بود و دعبل خزاعی را هجو کرد. عیسی در حدود سال 230 هَ. ق. درگذشت. (از الاعلام زرکلی از سمطاللاَّلی و المرزبانی ).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن دینار. محدث است. رجوع به ابوعلی (عیسی...) شود.

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن دیناربن واقد غاطفی ، مکنی به ابوعبداﷲ. ازفقیهان مشهور اندلس بود و یگانه فتوی دهنده ٔ عصر خویش بشمار میرفت. وی بسال 212 هَ. ق. در طلیطلة درگذشت. (از الاعلام زرکلی از بغیةالملتمس و ابن الفرضی ).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن روضة. از موالی و مصاحبان منصور خلیفه ٔ عباسی. ظاهراً او نخستین کس از متکلمان امامیه است و به تألیف کتابی درباب امامت پرداخت و در این باب با مخالفان این فرقه مناظره کرد. (از خاندان نوبختی ص 75 از رجال نجاشی ص 209).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن زیدبن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (ع )، مکنی به ابویحیی و ملقب به موتم الاشبال.سبب لقبش این بود که وی ماده شیری را بکشت لذا او را«یتیم کننده ٔ بچه شیران » نامیدند. تولد و پرورشش در مدینه بود و بهمراهی محمدبن عبداﷲ (النفس الزکیة) به مخالفت با منصور عباسی خروج کرد و چون محمد و برادرش ابراهیم به قتل رسیدند، پیشوائی خروج کنندگان به وی سپرده شد اما او بواسطه ٔ عدم اعتماد بر یارانش ، از ادامه ٔ شورش خودداری کرد و به کوفه گریخت و تا آخر عمر مخفیانه در آنجا بسر برد و بسال 168 هَ. ق. درگذشت. (از الاعلام زرکلی از مقاتل الطالبین و المصابیح ).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن سالم. محدث است. رجوع به ابوموسی (عیسی...) شود.

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن سلیمان شیزری. محدث است. رجوع به اموسی (عیسی...) شود.

عیسی. [ سا ](اِخ ) ابن سنجربن بهرام بن جبریل اربلی حاجری ، مکنی به ابویحیی و ملقب به حسام الدین. شاعری نیکوپرداز بود. اصل وی از ترکان میباشد و از اهالی اربل بوده است.و به سبب اینکه نام حاجر (از بلاد حجاز) را در اشعارخود بسیار به کار برده است بدین نام شهرت یافت. وی بسال 632 هَ. ق. در اربل بقتل رسید. او راست : دیوان شعر، مسارح الغزلان الحاجریة، نزهة الناظر و شرح الخاطر. (از الاعلام زرکلی از وفیات الاعیان ج 1 ص 398 و آداب اللغة العربیة ج 3 ص 24). و رجوع به حاجری شود.

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن شیخ بن سلیل ذهلی شیبانی ، مکنی به ابوموسی. ازفرماندهان دولت بنی عباس بود که بسال 252 هَ. ق. برتمام فلسطین مستولی گشت و چون فتنه ٔ ترکان در عراق روی داد وی دمشق و اعمال آن را تسخیر کرد. سپس از آنجا عزل شد و به ولایت ارمینیه و دیاربکر منصوب گشت و بسال 256 هَ. ق. در آنجا درگذشت. (از الاعلام زرکلی از الولاة و القضاة، و النجوم الزاهرة، و ابن الاثیر).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن صبیح ، ملقب به مزدار.از معتزلیان بود. رجوع به ابوموسی (عیسی...) شود.

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن صهاربخت (= چهاربخت ). از عیسویان گندیشاپور و از پزشکان وداروشناسان مشهور بغداد در قرن سوم هجری بود. وی برخی از رسایل جالینوس را بعربی ترجمه کرده است. (از فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی تألیف ذبیح اﷲ صفا ج 1 ص 66 و 82 و 86 شود.

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن عبدالعزیزبن عیسی بن عبدالواحد لخمی شریشی اسکندرانی ، مکنی به ابوالقاسم و ملقب به موفق الدین. بسال 550 هَ. ق. در اسکندریه متولد شد و در 629 درگذشت. او را تألیفات و تصنیفات بسیاری است که از آنجمله است : 1 - الاخبار بصحیح الاخبار. 2 - الامنیة فی علم العربیة. 3 - الازهار فی المختار من الاشعار. 4 - بیان مشتبه القرآن. 5- التبیین. 6 - حجةالمقتدی. 7 - دیوان شعر. 8 - المثال فی الجواب و السؤال. 9 - نهایةالاختصار فی مذاهب ائمةالامصار. 10 - الوسائل فی الرسائل. (از الاعلام زرکلی از بغیةالوعاة و غایةالنهایة و لسان المیزان ).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن عبداﷲ، مکنی به ابوعبدالنعیم و مشهور به طُوَیس. رجوع به طویس شود.

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن عبداﷲبن حکم. محدث است. رجوع به ابوموسی (عیسی...) شود.

عیسی. [ سا] (اِخ ) ابن علی. نام طبیبی است که ابن البیطار در مفردات از او روایت کرده است ، از جمله در شرح کلمات : بلاذر، بیش ، جوز ماثل و خربق. رجوع به مفردات ابن البیطار (ذیل کلمات بلاذر و بیش و جوز ماثل و خربق ) شود.

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن علی بن خلیفةبن سلمان بن احمد. از امرای آل خلیفه در بحرین. وی بسال 1265 هَ. ق. در آنجا تولد یافت و بسال 1286 به امارت آن ناحیه برگزیده شد و در سال 1892 م. بموجب عهدنامه ای بحرین را تحت الحمایه ٔ انگلستان ساخت. بسال 1341 هَ. ق. مشاجره ای بین یک تن ایرانی و یک تن نجدی رخ داد و دولت انگلستان آن را بهانه قرار داد و وی را از حکومت عزل کرد و حکومت را به پسرش حمد واگذاشت. عیسی بسال 1351 هَ. ق. در بحرین درگذشت. (از الاعلام زرکلی از التحفة النبهانیة و ملوک المسلمین المعاصرون ).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن علی بن داود الجراح. نویسنده ٔ یکی از قدیم ترین کتب لغت. رجوع به ابوالقاسم (عیسی...)، و الاعلام زرکلی ج 5 ص 290، و الامتاع و المؤانسة، و البدایة و النهایة شود.

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن علی بن عبداﷲبن عباس هاشمی. از دانشمندان عهد عباسی. بسال 83 هَ. ق. در مدینه متولد شد و بسال 164 در بغداد درگذشت. وی عم سفاح و منصور و شخص ناسک و گوشه گیری بود. هارون الرشید در حق او گفته است که عیسی بن علی ، راهب و عالم ما بود. نهر عیسی و قصر عیسی و قطیعه ٔ عیسی در بغداد به وی منسوب است.(از الاعلام زرکلی از تاریخ بغداد و تهذیب التهذیب ).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن عمر، مولای بنی ثقیف ، مکنی به ابوسلیمان. از علمای لغت و از اهالی بصره بود. وی استاد و شیخ سیبویه و ابن العلاء و خلیل ، و نخستین کس است که علم نحو را مرتب و مدون ساخت.او را در حدود هفتاد مصنف بود که اکثر آنها سوخته است ، از آن جمله است : الجامع، و الاکمال در علم نحو. (از الاعلام زرکلی از وفیات الاعیان و ارشاد الاریب و خزانةالادب و نزهةالالباء و صبح الاعشی و طبقات النحویین ).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن ماسه. طبیبی بوده است ، و ابن البیطار در مفردات خود، گاهی بدین صورت و گاهی بصورت «ابن ماسه » از او روایت میکند، از جمله در شرح کلمات : جوز ماثل ، حرمل ، حلبة و حصرم نام وی آمده است. او ظاهراً طبیب بیمارستان مرو بوده است چنانکه خود در خواص حرمل گوید: «و اما نحن فی بیمارستان مرو فانا نستعمله عند اخراج السوداء...». رجوع به مفردات ابن البیطار جزء 2 ص 15 شود.

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن محمد. محدث است. رجوع به ابومحمد (عیسی...) شود.

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن محمدبن ابی القاسم هَکّاری ، مکنی به ابومحمد و ملقب به شرف الدین. از فرماندهان و بزرگان دولت الظاهر بیبرس بود و در ادب و شعر نیز دست داشت. وی بسال 593 هَ. ق. در قدس متولد شد و در 669 در دمشق درگذشت. (از الاعلام زرکلی از النجوم الزاهرة).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن محمدبن ایوب ، ملقب به شرف الدین. رجوع به عیسی (ابن الملک العادل محمد...) شود.

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن محمدبن عبیداﷲ حسنی حسینی ایجی ، مکنی به ابوالخیر و ملقب به قطب الدین و مشهور به صفوی (منسوب به جد مادریش صفی الدین ). از متصوفه ٔ فاضل و شافعی مذهب بود. اصل وی از هندوستان است وبسال 900 هَ. ق. تولد یافت و سالها مجاور مکه بود و سرانجام در مصر سکونت کرد و بسال 953 هَ. ق. درگذشت. او راست : تفسیر قرآن از سوره ٔ عم تا انتهای آن ، شرح الغرة در منطق ، شرح الحدیث الاول من الجامع الصحیح للبخاری ، شرح الکافیه ٔ ابن حاجب در نحو و مختصرالنهایه ٔ ابن اثیر. (از الاعلام زرکلی از شذرات الذهب ).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن محمدبن عیسی حسنی طالبی هَکّاری ، مکنی به ابومحمد و ملقب به ضیاءالدین. مشاور سلطان صلاح الدین ایوبی. وی ابتدا در شهر حلب فقیه بود، سپس همراه امیر اسدالدین شیرکوه به مصر رفت وچون شیرکوه درگذشت ، وی در راه پایدار ساختن وزارت صلاح الدین ایوبی کوشش فراوان کرد، و از آن هنگام مورد احترام و طرف مشورت صلاح الدین قرار گرفت و بسال 585 هَ. ق. در نزدیکی عکا درگذشت و جسد او به قدس منتقل شد. عیسی لباس سپاهیان بر تن میکرد و عمامه ٔ فقیهان بر سر می گذاشت. (از الاعلام زرکلی از وفیات الاعیان ).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن محمد نوشَری ، مکنی به ابوموسی. از والیان و حاکمان شجاع و مدبر دولت بنی عباس بود. بسال 247 هَ. ق. از جانب منتصر والی دمشق شد، سپس به ولایت اصفهان منصوب گشت و بسال 287 هَ. ق. از جانب المکتفی باﷲ به ولایت مصر برگزیده شد و در 297 در آنجا درگذشت. (از الاعلام زرکلی از النجوم الزاهرة، و ابن الاثیر، و الولاة و القضاة).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن مردان کوفی. از علمای نحو بود. رجوع به ابن مردان (ابوموسی...) شود.

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن مریم. عیسی ̍ پیغامبر علیه السلام ، ملقب به روح اﷲ. از پیامبران بزرگ است. کلمه ٔ عیسی لغت عبرانی یا سریانی است و اسم وی مسیح است.(از منتهی الارب ) (از آنندراج ). اسمی است عبرانی یا سریانی ، و گویند مقلوب از یسوع است که آن نیز عبرانی باشد، و شاید تحریفی از عیسو است. عیسی نامی است که مسلمانان برای «سیّد» ما یسوع مسیح بکار برده اند. (از اقرب الموارد). ج ، عیسَوْن ، عیسَیْن. و کوفی ها مضموم کردن سین را پیش از واو و مکسور ساختن آن را قبل از یاء نیز جایز دانسته اند، اما بصری ها آن را جایز نمیدانند. نسبت بدان عیسوی ّ و یا به حذف الف یعنی عیسی ّ میباشد. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب ). عمروی 33 سال و روز تولد او مبداء تاریخ میلادی است که 622 سال قبل از تاریخ هجری میباشد (برابر 749 رومی ).(از ناظم الاطباء). مسیحیان وی را به لقب کریست (کرایست ) خوانند و غالباً او را پسر خدا نامند. مسلمانان او را در زمره ٔ پیغمبران اولوالعزم دانند. عیسی از مریم عذراء در اصطبلی متولد شد. و چون از جانب هردوس والی روم مورد تهدید بود، خانواده ٔ او وی را به مصر بردند. عیسی پس از بازگشت در «ناصرة» مستقر گردیدو جوانی خود را در آنجا گذرانید (بهمین مناسبت ملقب به ناصری نیز بود). در این اوان در کارگاه یوسف نجار بکار مشغول بود. به سن سی سالگی در «جلیل » شروع به تبلیغ عقیده ٔ خود کرد و سپس در اورشلیم مشغول تبلیغ شد. در شهر اخیر وی مورد عداوت روزافزون فریسیان بود. یکی از حواریان وی ، یهودا، در مقابل سی سکه نقره بدو خیانت کرد. پس از محاکمه وی را به صلیب آویختند. مسیحیان معتقدند که چند تن از زنان قدیسه وی را دفن کردند و وی سه روز بعد دوباره زنده شد و پس از چهل روز به آسمان صعود کرد. حواریان وی برای تبلیغ مسیحیت به اقطار جهان پراکنده شدند. در قرآن کریم آمده است : ماقتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم (قرآن 157/4)؛ یعنی او را نکشتند و بر دارنکشیدند، اما امر بر ایشان مشتبه شد. عمر او را 33 سال نوشته اند. و واقعه ٔ مصلوب شدن وی بسال سی ام تاریخ مسیحی جدید در بیت لحم رخ داد. بر طبق روایات اسلامی هنگامی که مریم از اهل خود دور شد روح القدس بصورت بشری بدو ظاهر گشت روح به مریم گفت : من فرستاده ٔ خدایم و پسری به تو بخشم. مریم گفت : چگونه ممکن است در حالی که بشری مرا مَس نکرده و من بدکار نیستم. روح پاسخ داد: خدای برای نشان دادن رحمت خود چنین فرموده است. پس روح در مریم دمید واو آبستن شد، ولی این واقعه را از مردم مخفی داشت تا هنگام زادن فرارسید. درد زاییدن مریم را سخت رنج میداد و او آرزوی مرگ میکرد. از شدت درد به درخت خرمای خشکی پناه برد. از جانب خدا ندا رسید که درخت خشک را حرکت ده تا برای تو خرمائی تازه ریزد، و چنین شد.پس عیسی متولد گردید. قوم مریم از زادن چنین کودکی از مریم دوشیزه در عجب شدند و گفتند: ای مریم پدر و مادرت هر دو از نیکان بودند، چگونه چنین کاری از تو سر زد، پدر این کودک کیست ؟ مریم از جانب خدا دستور داشت که با کس سخن نگوید. پس بسوی گهواره ٔ کودک اشاره کرد. کودک زبان گشود و گفت : من بنده و فرستاده ٔ خدایم از خداوند، بپرهیزید بجهت توهینهای ناروایی که به مادرم میکنید. (از فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به تفسیر ابوالفتوح رازی ج 3 ص 322 و تفسیر ابوالمحاسن جرجانی ج 2 ص 303 و حبیب السیر چ خیام ج 1 ص 138 و الموسوعة العربیة المیسرة (ذیل یسوع المسیح ) و مسیح شود.ازجمله ٔ القابش کلمةاﷲ است زیرا ایجادش از کلمه ٔ «کن » بدون پدر صورت گرفت. (از منتهی الارب ). روح. مسیح.(منتهی الارب ). روح اﷲ. مسیحا. ذوالنخلة :
جبرئیل آمد روح همه تقدیسی
کردم آبستن چون مریم بر عیسی.
منوچهری.
ای دردمند دور مشو خیره بر طبیب
زیرا نشسته بر در عیسی بن مریمی.
ناصرخسرو.
معنی ّ چشمه ٔ زمزمی
بل عیسی ِ بِن ْ مریمی.
ناصرخسرو.
عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده
حیران شد و بگرفت بدندان سر انگشت
گفتا که که را کشتی تا کشته شدی زار
تا باز کجا کشته شود آنکه تو را کشت.
ناصرخسرو.
سه بیت عربی ذیل در کتاب مواسم الادب و آثار العجم و العرب (ج 1 ص 201) آمده است و بسبب شباهت بسیاری که با دو بیت فوق از ناصرخسرو دارد میتوان گفت یکی ترجمه ٔ دیگریست :
رأی عیسی قتیلاً فی طریق
فعض علی أنامله طویلا
و قال لمن قتلت تراک حتی
غدوت کما نری ملقی قتیلا
و قاتلک الذی أو راک أیضا
یذوق القتل فلیطل العویلا.
رجوع به دیوان ناصرخسرو چ کتابخانه ٔ طهران ص 500 و امثال و حکم دهخدا ج 2 شود.
عیسی را علیه السلام گفتند تورا این ادب که آموخت ؟ گفت هیچکس ، همی هرچه از دیگری زشت دیدم از آن حذر کردم. (کیمیای سعادت ).
چو عیسی که غربت کند سوی بالا
بجز سوزنش رشته تائی نیابی.
خاقانی.
عیسی از گفتار نااهلان برآمد بر فلک
آدم از وسواس ناجنسی برون رفت از جنان.
خاقانی.
به جان آنکه چو عیسیم برد بر سر دار
نشست زیر و جهودانه میگریست بتاب.
خاقانی.
دور دور عیسی است ای مردمان
بشنوید اسرار کیش او به جان.
مولوی.
در درون سینه مهرش کاشتند
نایب عیسیش می پنداشتند.
مولوی.
جان دریغم نیست از عیسی ولیک
واقفم بر علم دینش نیک نیک.
مولوی.
همی میردت عیسی از لاغری
تو در بند آنی که خر پروری
به دین ای فرومایه دنیا مخر
تو خر را به انجیل عیسی مخر.
سعدی (بوستان چ یوسفی ص 146).
شنیدستم از راویان کلام
که در عهد عیسی علیه السلام...
سعدی.
از طعنه ٔ بدگویان ناچار گذر نَبْوَد
عیسی چه محل دارد جائی که خران باشند.
ابن یمین.
بنمای به صاحب نظران گوهر خود را
عیسی نتوان گشت به تصدیق خری چند.
صائب.
تن رها کن تا چو عیسی بر فلک گردی سوار
ورنه عیسی می نشاید شد ز یک خر داشتن.
قاآنی.
- امثال :
عیسی بافته ٔ مریم رشته ؛ صعب الحصول. بیت ذیل از اوحدی اشاره به این مثل است :
اوحدی خواهی که چون عیسی به خورشیدی رسی
آتشی درزن بسوز این دلق مریم رشته را.
(از امثال و حکم دهخدا).
عیسی بدین خود موسی به دین خود ؛ مردمان را در اختیار دین باید آزاد گذاشت. نظیر آیه ٔ: «لا اکراه فی الدین » و آیه ٔ: لکم دینکم و لی دین » . عقیده آزاد است. (امثال و حکم دهخدا).
عیسی ریشته ٔ مریم بافته . رجوع به «عیسی بافته ٔ...» و امثال و حکم دهخدا شود.
جان در کنف شاه است از حادثه نَهْراسد
عیسی زبر چرخ است از دار نیندیشد.
خاقانی.
- دم عیسی ؛ نفس عیسی. گویند نفس وی شفادهنده ٔ بیماران و زنده کننده ٔ مردگان بود. رجوع به ماده ٔ «عیسی دم » شود :
صبح وارم کآفتابی در نهان آورده ام
آفتابم کز دم عیسی نشان آورده ام.
خاقانی.
- مرغ عیسی ؛ خفاش. بیت ذیل از خاقانی اشاره بدان است :
چگونه ساخت از گل مرغ عیسی
چگونه کرد شخص عازر احیا.

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن مسعودبن منصور زواوی حمیری مالکی ، ملقب به شرف الدین. فقیه و محدث و از اهالی زَواوة در مغرب بود. بسال 664 هَ. ق. متولد شد و فقه را در بجایة و اسکندریه آموخت. مدتی در جامع ازهر تدریس کرد و بسال 743 در قاهره درگذشت. او راست : اکمال الاکمال در حدیث ، تاریخ که کتابی است قطور و فقط ده جلد از آن را نوشت ، شرح جامع الامهات در فقه مالکی و مناقب مالک. (از الاعلام زرکلی از الدرر الکامنة).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن مصعب بن زبیر. از شجاعان صدر اسلام بود و باپدرش به عراق رفت و بسال 71 هَ. ق. در آنجا با پدرش شهید گشت. (از الاعلام زرکلی از الکامل ابن اثیر).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن منصور رافقی. از والیان مصر بود. وی بسال 216 هَ. ق. به ولایت مصر برگزیده شد و چون در آنجا شورشی رخ داد، مأمون وی را مقصر دانست و او را عزل کرد و الواثق باﷲ دیگربار ولایت مصر را بدو سپرد و بسال 233 المتوکل او را عزل کرد، و او در همان سال درگذشت. (از الاعلام زرکلی از الولاة و القضاة، و النجوم الزاهرة).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن مودودبن علی بن عبدالملک ، مکنی به ابومنصور. حاکم و شاعر قرن ششم هجری. رجوع به فخرالدین (عیسی...) شود.

عیسی. [ سا ] (اِخ ) (میرزا...) ابن موسی. از رجال اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری است. وی در دوره ٔ ناصرالدین شاه قاجار وزیر تهران بود و بسال 1310 هَ. ق. در حدود 55سالگی به مرض وبا درگذشت. (از فرهنگ فارسی معین ).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن موسی بن محمد عباسی ، مکنی به ابوموسی. وی برادرزاده ٔ سفاح بود و از امیران و فرماندهان بشمار میرفت. بسال 102 هَ. ق. در حمیمة متولد شد و بسال 132 از جانب عم خود والی کوفه و سواد آن گشت و سفاح او را ولی عهد منصور کرد اما منصور بسال 147 او را از ولایت عهدی و از ولایت کوفه معزول ساخت و ولیعهدی فرزندش مهدی را به وی واگذاشت. و مهدی نیز بسال 160 او را از ولیعهدی خلع کرد، و وی بسال 167 درگذشت. (از الاعلام زرکلی از اشعار اولاد الخلفاء و الکامل ابن اثیر و الطبری و المرزبانی و دول الاسلام ذهبی ).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن موسی قرشی. محدث است. رجوع به ابومحمد (عیسی...) شود.

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن مهنابن مانعبن حدیثه ٔ طائی ، ملقب به شرف الدین. وی در بادیةالشام لقب ملک العرب داشت. و الملک الظاهر بیبرس او را امارت بادیه داد، و مدت بیست سال از جانب سلاطین مصر در این امارت باقی ماند. و بسال 683 هَ. ق. درگذشت. (از الاعلام زرکلی از السلوک مقریزی و النجوم الزاهرة و ابن خلدون و صبح الاعشی ).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن مینأبن وردان ، مشهور به قالون قاری. رجوع به ابوموسی و قالون ومآخذ ذیل شود: الاعلام زرکلی ، النجوم الزاهرة ج 2 ص 235، ارشادالاریب ج 6 ص 103، غایةالنهایة ج 1 ص 615.

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن یحیی جرجانی مسیحی ایرانی ، مکنی به ابوسهل. رجوع به ابوسهل مسیحی و الاعلام زرکلی و تاریخ حکماء الاسلام و طبقات الاطباء شود.

عیسی. [ سا ](اِخ ) ابن یزیدبن بکربن دأب لیثی بکری کنانی ، مکنی به ابوالولید. خطیب و شاعر و نسب شناس و راویه و از اهالی مدینه بود. اخبار وی با مهدی عباسی مشهور است و نزد هادی نیز تقرب داشت. گویند وی اشعار و داستانهایی میساخت و آنها را به عرب نسبت میداد. عیسی بسال 171 هَ. ق. درگذشت. (از الاعلام زرکلی از ارشادالاریب ،و البیان و التبیین ، و لسان المیزان. و المعارف ).

عیسی. [ سا ] (اِخ ) ابن یزید جلودی. از والیان حکومت عباسی. وی بسال 212 هَ. ق. نیابت ولایت مصررا به عهده داشت ، سپس از جانب مأمون عباسی والی آنجا گشت. پس از چندی شورش اهالی «حوف » رخ داد که به دست المعتصم برادر و ولیعهد مأمون ، خاموش گشت و عیسی نیز بجهت این شورش بسال 214 از امارت عزل شد. (از الاعلام زرکلی از النجوم الزاهرة، و الولاة و القضاة).

عیسی. [ سا ] (اِخ )ابن یونس بن عمرو سبیعی همدانی ، مکنی به ابوعمرو. ازثقات محدثان بود و در چهل وپنج غزوه (مخصوصاً با رومیان ) شرکت داشت و چهل وپنج بار حج کرد. وی را عادت براین بود که یک سال به حج میرفت و یک سال به غزوه. تولد او در کوفه بود و در حدث (نزدیکی بیروت ) سکونت کرد و بسال 187 هَ. ق. در حدث درگذشت. (از الاعلام زرکلی از تذکرةالحفاظ و تهذیب التهذیب و تاریخ بغداد).

معنی عیسی به فارسی

عیسی
ابن یحنی مسیحی جرجانی .
یا عیسی دهقان . شراب انگوری . یا عیسی ره نشین . ۱ - آفتاب . ۲ - شعاع پرتو آفتاب . ۳ - طبیب حاذق . یا عیسی شش ماهه . ۱ - میوه ای که تا شش ماه پخته شود و برسد ( عموما ) ۲ - انگور ( خصوصا ) . یا عیسی نه ماهه . ۱ - خوشه انگوری که از آن شراب سازند . ۲ - شراب انگوری . یا عیسی هر درد . شراب انگوری .
ابن یونس بن عمرو سبیعی همدانی مکنی به ابو عمرو از ثقات محدثان بود و در چهل و پنج غزوه شرکت داشت و چهل و پنج بار حج کرد
عیسی صفت
دارنده صفتی چون صفت عیسی عیسی مانند در زنده کردن مردگان
عیسی گرای
عیسی گراینده گراینده به عیسی
عیسی گولک
نام دیگری از ده عیسی گولی است
عیسی گولی
ده از دهستان چالدران بخش سیه چشمه شهرستان ماکو
عیسی مریم
عیسی پسر مریم عیسی بن مریم
عیسی نفس
( صفت ) آنکه دمی مانند عیسی دارد و مرده را زنده کند و بیماران را شفا دهد : ولی کامل .
عیسی نه ماهه
کنایه از خوشه انگور است خوشه انگوری که از آن شراب سازند
عیسی هر درد
کنایه از شراب انگور شراب
عیسی هنر
دارنده هنری چون هنر عیسی
عیسی وند
تیره ایست از هیهاوند از طایفه چهار لنگ ایل بختیاری
عیسی کده
۱ - خان. عیسی علیه السلام.۲- صومع. عیسی علیهالسلام . ۳ - آسمان چهارم ( بمناسبت آنکه گویند عیسی پس از صعود در آسمان چهارم مقیم شد ) .
یا عیسی دهقان . شراب انگوری . یا عیسی ره نشین . ۱ - آفتاب . ۲ - شعاع پرتو آفتاب . ۳ - طبیب حاذق . یا عیسی شش ماهه . ۱ - میوه ای که تا شش ماه پخته شود و برسد ( عموما ) ۲ - انگور ( خصوصا ) یا عیسی نه ماهه . ۱ - خوشه انگوری که از آن شراب سازند . ۲ - شراب انگوری . یا عیسی هر درد . شراب انگوری .
عیسی کند
ده از دهستان آختاچی بخش حومه شهرستان مهاباد
عیسی آباد
دهی است جزو دهستان بزچلو بخش کمیجان شهرستان اراک واقع در ۲ کیلومتری مغرب کمیجان سر راه عمومی کمیجان به همدان کوهستانی سرد و سردسیر ۷۶۷ تن سکنه قنات محصول غلات بنشن شغل زراعت .
ده از دهستان میزدج بخش حومه شهرستان شهرکرد
عیسی باغ
ده از دهستان بام بخش صفی آباد شهرستان سبزوار
عیسی بصری
نام طبیبی است که ابی البیطار در مفردات از او روایت کرده است از جمله در کلمه شقایق النعمان
عیسی بیگ لو
تیره ایست از ایل بهار لو از ایلات خمسه فارس
عیسی بیگلو
ده جزئ دهستان قشلاقات افشار بخش قیدار شهرستان زنجان
عیسی پرست
عیسی پرستنده پرستنده عیسی که مذهب عیسی دارد
عیسی حمدی
ابن احمد بن عیسی شهادی حسینی از اطبای دانشمند مصر بود بسال ۱۲۶٠ قمری در اسکندریه متولد شد و علم طب را در مصر و پاریس فراگرفت

معنی عیسی در فرهنگ معین

مرغ عیسی
( ~ِ سا) (اِمر.) شب پره ، خفاش .

معنی عیسی در فرهنگ فارسی عمید

عیسی دم
آن که دم و نفسی مانند دم و نفس عیسی دارد، عیسی نفس، مسیحادم، زنده کننده، شفابخش.

عیسی در دانشنامه ویکی پدیا

عیسی
عیسی مسیح یا عیسی ناصری یا عیسی بن مریم (عبرانی: ישוע ، یونانی باستان: Ἰησοῦς ) زادروز تولد او، آغاز سال میلادی می باشد که بدان روز کریسمس گویند یعنی نخستین روز سال یکم میلادی، که بعدها به اعتقاد پیروان کلیسای ارتدوکس شش روز به جلو کشیده شد یعنی «روز هفتم ژانویه سال نخست میلادی» که به اعتقاد مسیحیان ارتدوکس در روسیه، اوکراین، سرزمین مقدس و دیگر مکانها آن روز کریسمس می باشد ولی به اعتقاد پیروان کلیسای کاتولیک پنج روز به عقب کشیده شد یعنی «روز ۲۵ دسامبر» شد که آن روز را کریستمس می دانند و جشن می گیرند. عیسی مسیح شخصیت مرکزی در آیین مسیحیت و جزء پیامبران الهی در آیین اسلام است. در باور مسیحیان، عیسی تجسّم خدا در جسم انسانی و آغازگر مسیحیت است. او در شهر بیت لحم، از شهرهای ایالت ناصره منطقهٔ یهودیه به دنیا آمد. مسلمانان به عیسی به عنوان یک پیامبر الهی (اما نه پسر خدا) باور دارند و برخی از دیگر مذاهب نیز او را شخصیت مهمی در نظر می گیرند. مادر وی مریم به اراده خدا و بدون همسر باردار شد و پسری به دنیا آورد که مسیحیان وی را خداوند در جسم، و مسلمانان آنرا معجزه می دانند.
منابع اصلی برای بررسی زندگی عیسی چهار انجیل رسمی هستند، هرچند برخی محققان معتقدند که متن های دیگر چون انجیل توماس نیز به اندازه چهار انجیل سنتی برای ترسیم تاریخی عیسی اهمیت دارند. اکثر پژوهشگران معتقدند که عیسی یک یهودی از ناحیه «جلیل» در شمال فلسطین بود که از او به عنوان یک معلم و شفابخش یاد می شد. محققان اغلب اتفاق نظر دارند که او توسط یحیی غسل تعمید یافته و در اورشلیم تحت فرمان پنطیوس پیلاطس و به جرم آشوب گری علیه امپراتوری روم مصلوب شد. قطع نظر از اندک اتفاق نظرها و نتایج این چنینی، مطالعات آکادمیک در گاه نگاری وقایع، پیام مرکزی تعلیمات عیسی، طبقه اجتماعی وی و یا دلیل مصلوب شدنش تاکنون به نتایج قطعی نرسیده اند. گرچه خیلی از محققان به انجیل ها به عنوان منابع تاریخی با احتیاط نگریسته اند، ولی اکثر محققان منتقد معتقدند حداقل بخش هایی از آنچه در انجیل ها در خصوص زندگی عیسی بیان شده صحیح است.
نگاه مسیحیت به عیسی بر پایه اعتقاد به الوهیت عیسی، مسیح بودن او همان گونه که در عهد عتیق پیشگویی شده است و زنده شدن او پس از مصلوب شدنش است. مسیحیان غالباً عیسی را پسر خدا می دانند (که معمولاً اینطور تعبیر می شود که او خدای پسر، رکن دوم تثلیث است) که برای رستگاری و آشتی با خدا به روی زمین آمد. آنان همچنین به تولد معجزهوار عیسی از یک باکره، انجام معجزات، عروج به آسمان، و بازگشت مجدد او در آینده باور دارند. در حالی که اعتقاد به تثلیث به طور گسترده توسط مسیحیان پذیرفته شده است، گروه کوچکی، دیدگاه های غیر تثلیثی راجع به الوهیت عیسی دارند.
در آیین اسلام، عیسی یکی از پیامبران مهم خدا در نظر گرفته می شود که انجیل را به همراه خود آورده و برای اثبات نبوتش معجزاتی را به نمایش می گذاشت. عیسی همچنین عنوان مسیح دارد ولی از دیدگاه اسلامی این به معنی خداگونه بودن او نیست. اسلام مصلوب شدن و سپس برخاستن او پس از مرگ را انکار کرده و بر این نظر است که او جسماً به آسمان عروج نموده است. همچنین مسلمانان نیز مانند مسیحیان باور دارند که عیسی از یک دختر باکره و برگزیدهٔ خداوند به نام مریم به دنیا آمده است.
عیسی (ابهام زدایی)
عیسی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
عیسی (فیلم ۱۹۷۳)
عیسی (فیلم ۱۹۷۹)
عیسی (فیلم ۱۹۹۹)
عیسی (فیلم ۱۹۷۳)
«عیسی» (انگلیسی: Jesus (1973 film)) یک فیلم است که در سال ۱۹۷۳ منتشر شد.
عیسی (فیلم ۱۹۷۹)
«عیسی» (انگلیسی: Jesus (1979 film)) یک فیلم است که در سال ۱۹۷۹ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به یوسف شیلواخ اشاره کرد.
عیسی (فیلم ۱۹۹۹)
«عیسی» (انگلیسی: Jesus (1999 film)) یک فیلم به کارگردانی کورنبرگ یونگ است که در سال ۲۰۰۰ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به جرمی سیستو، دبرا مسینگ، ژاکلین بیسه، آرمین مولر-اشتال، و گری الدمن اشاره کرد.
عیسی ۱۴۸۵
سیارک ۱۴۸۵ (به انگلیسی: 1485 Isa، نامگذاری:1938OB) هزار و چهارصد و هشتاد و پنجمین سیارک کشف شده است که در ۲۸ ژوئیه ۱۹۳۸ و در هایدلبرگ کشف شد.
قدر مطلق سیارک برابر ۱۱٫۴۰ است.
عیسی آباد
عیسی آباد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
عیسی آباد (خاش)
عیسی آباد (زاهدان)
عیسی آباد (زرند)
عیسی آباد (سرباز)
عیسی آباد (سنندج)
عیسی آباد (فارسان)
عیسی آباد (نیک شهر)
عیسی آباد (خاش)
عیسی آباد (خاش)، روستایی از توابع بخش نوک آباد شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
عیسی آباد (زاهدان)
عیسی آباد (زاهدان)، روستایی از توابع بخش میرجاوه شهرستان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
عیسی آباد (زرند)
عیسی آباد (زرند)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان زرند در استان کرمان ایران است.
عیسی آباد (سرباز)
عیسی آباد (سرباز)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
عیسی آباد (سنندج)
عیسی آباد (سنندج)، روستایی از توابع بخش کلاترزان شهرستان سنندج در استان کردستان ایران است.
عیسی آباد (فارسان)
مختصات: ۳۲°۱۶′۴۷″ شمالی ۵۰°۳۱′۰۹″ شرقی / ۳۲.۲۷۹۷۲° شمالی ۵۰.۵۱۹۱۷° شرقی / 32.27972; 50.51917
عیسی آباد (فارسان)، روستایی از توابع بخش باباحیدر شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری ایران است.
عیسی آباد (قم)
مختصات: ۳۰°۵۹′۲۹″ شمالی ۵۶°۴۱′۵۴″ شرقی / ۳۰.۹۹۱۳۹° شمالی ۵۶.۶۹۸۳۳° شرقی / 30.99139; 56.69833
عیسی آباد، روستایی است از توابع بخش خلجستان شهرستان قم در استان قم ایران.
عیسی آباد (نیک شهر)
عیسی آباد (نیک شهر)، روستایی از توابع بخش لاشار شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
عیسی آل کثیر
عیسی آل کثیر بازیکن فوتبال اهل ایران است که در پست مهاجم برای باشگاه فوتبال نفت تهران در لیگ برتر خلیج فارس بازی می کند.
وی در زمان عضویت در تیم آلومینیوم هرمزگان، آقای گل رقابت های لیگ آزادگان ۹۴–۱۳۹۳ شد.
عیسی ابن امام
ابوموسی، عیسی تلمسانی شهرت یافته به ابن الامام، همراه برادرش عبدالرحمان به اولادِ امام (؟ -۱۳۴۸م) (نسب: عیسی بن محمد بن عبدالله، ابن الامام) فقیه مالکی و مجتهد الجزایری بود. همراه برادرش عبدالرحمان ابن امام از عالمان بزرگ مغرب شمرده می شدند. ابوموسی در شهر برشک (قورایهٔ کنونی) زاده شد، پدرش امامی در یکی از مساجد آن بود، از این رو هر دو برادر به ابن الامام شهرت یافتند. در تونس و مغرب درس خواند، سپس به الجزیره بازگشت و مدتی در ملیانه قضاوت را برعهد داشت. در سال ۷۲۰ق هردو به شرق سفر کنند و با ابن تیمیه مناظره ای سخت داشتند. ابوموسی هشت سال پس از درگذشت ابوزید به هنگام طاعون سال ۷۴۹ق درگذشت.
عیسی احمد (بازیکن فوتبال اماراتی)
عیسی احمد (انگلیسی: Eisa Ahmed؛ زادهٔ ۱۳ ژانویهٔ ۱۹۸۷(1987-01-13)) یک بازیکن فوتبال است.
عیسی از دیدگاه مسیحیان
مسیحیان بر این اعتقاد هستند که عیسی مسیح است، و باور دارند که عیسی پس از مرگ از مردگان برخاسته و به خدا می پیوندد و به زندگی ابدی می رود. این تعالیم تأکید بر آن دارد که عیسی بره خداوند است و با متحمل شدن درد بر روی صلیب در جلجتا به فرمان پدرش گناهان ایمان داران را شسته است.
اکثر مسیحیان بر این باوردند که عیسی هم از نطر الهی پسر خداوند است و هم از نطر جسمی. مشکلات زیادی در مورد ماهیت عیسی وجود دارد٬ مسیحیان اعتقاد به تثلیث دارند که متشکل از پدر، پسر و روح القدس است. عیسی مسیح از تمام جهات و صد درصد یک انسان بود مانند یک انسان درد می کشید رنج می برد و مثل انسانی فانی وسوسه می شد و با این حال او گناهی مرتکب نشد؛ و صد درصد نیز از تمام جهات او خدا بود او پس از مرگ نیز از مردگان برخاست و دوباره زندگی کرد. با توجه به کتاب مقدس، خدا او را از مردگان برخیزانید. سپس به آسمان صعود کرده و در بهشت در دست راست خداوند نشسته،" و در زمان مقرر شده برای پادشاهی بر روی زمین و آخرین داوری باز خواهد گشت.
عیسی ال عباس
عیسی ال عباس (عربی: عیسى آل عباس‎؛ زادهٔ ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۲(1982-09-17)) یک ورزشکار اهل عربستان سعودی است.
عیسی السباح
عیسی السباح (انگلیسی: Issa Al-Sabah؛ زاده ۲۵ دسامبر ۱۹۸۶(1986-12-25)) یک بازیکن فوتبال اهل اردن است.
ابراهیم ابن عیسی
ابراهیم ابن عیسی (۱۸۵۴–۱۹۲۵) (نام اصلی:ابراهیم بن صالح بن ابراهیم) تاریخ نگار نجدی بود. از قبلیهٔ بنی زید بود. در روستای اشیقر زاده شد و همان جا ابتدا دانش آموخت. به هند، احساء، بصره و دیگر جای ها سفرها داشت. سپس به اشیقر بازگشت و به آموزش اهالی پرداخت و تاریخ آنجا را نگاشت. بر او قضاوت پیشنهاد شد، نپذیرفت. به شهر عنیزه در استان قصیم کوچید و همان جا درگذشت. عقد الدرر دربارهٔ رویدادهای نجد اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری نگاشت. دیگر آثار او، به شکل نسخه های خطی است.
استاد عیسی
استاد عیسی شیرازی نقشه نویس یا عیسی خان طراح و معمار ایرانی بنای معروف تاج محل در هندوستان است.
استاد عیسی شیرازی از هنرمندان و معماران به نام شیرازی قرن یازدهم است.
عمده شهرت وی به خاطر آن است که طراحی واجرای بنای تاج محل در شهر آگرا هندوستان را به او نسبت می دهند. این بنا «آرامگاه ارجمند بانو» ملقب به «ممتاز محل» است؛ او ملکه ایرانی شاه جهان، پنجمین پادشاه گورکانی هند بود. گفته می شود برای ساخت این بنا بیست هزار کارگر، استاد کار، معمار، سنگ تراش، نقاش، فلزکار، وجواهر تراش به مدت بیست و دو سال کار کرده اند.
در متون تاریخی به نام «استاد عیسی شیرازی نقشه نویس» و «امانت خان شیرازی طغرانویس» اشاره شده است. اما در برخی از متن های جدیدتر، به شخصی به نام استاد احمد لاهوری به عنوان معمار تاج محل اشاره شده است.
انجمن عیسی
مختصات: ۴۱°۵۴′۴.۹″ شمالی ۱۲°۲۷′۳۸.۲″ شرقی / ۴۱.۹۰۱۳۶۱° شمالی ۱۲.۴۶۰۶۱۱° شرقی / 41.901361; 12.460611
انجمن عیسی (معروف به یسوعی ها و هم چنین ژزوئیت ها) فرقه ای مذهبی وابسته به کلیسای کاتولیک است. اعضای این فرقه را یسوعی، به معنی سربازان مسیح و پیاده نظام پاپ می نامند. علت این نام گذاری این است که مؤسس این فرقه که سنت ایگناتیوس لویولا نام دارد قبل از کشیش شدن شوالیه بوده است. منظور از یسوع معلمان مسیح است. یسوعی ها خود را سربازان سپاه دیانت می خواندند.
باب عیسی
باب عیسی، روستایی از توابع بخش جبالبارز جنوبی شهرستان عنبرآباد در استان کرمان ایران است.
بخش چم خلف عیسی
بخش چم خلف عیسی یکی از بخش های تابعه شهرستان هندیجان در استان خوزستان در جنوب غربی ایران است.
بنه عیسی
بنه عیسی، روستایی از توابع بخش چغامیش شهرستان دزفول در استان خوزستان ایران است.
بنی عیسی
بنی عیسی (به عربی: بنی عیسی) یک شهرداری در الجزایر است که در استان تیزی وزو واقع شده است.
پایگاه هوایی شیخ عیسی
پایگاه هوایی شیخ عیسی (به انگلیسی: Sheik Isa Air Base) یک فرودگاه نظامی است که یک باند فرود بتن و آسفالت دارد و طول باند آن ۳۸۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور بحرین قرار دارد و در ارتفاع ۴۱ متری از سطح دریا واقع شده است.
پی یر عیسی
پی یر عیسی (انگلیسی: Pierre Issa) بازیکن سابق فوتبال اهل آفریقای جنوبی و دارای اصالت لبنانی است که در حال حاضر به عنوان مدیر ورزشی در باشگاه فوتبال المپیاکوس فعالیت می کند.
از باشگاه هایی که در آن بازی کرده می توان به مارسی، چلسی و باشگاه فوتبال واتفورد اشاره کرد.
وی همچنین سابقه ی بازی برای تیم ملی فوتبال آفریقای جنوبی را دارد و در دو جام جهانی ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲ برای این تیم به میدان رفته است.
تپه چشمه عیسی
تپه چشمه عیسی در شهرستان گیلان غرب، بخش گواور، دهستان گواور، حاشیه جنوب و جنوب شرقی روستای چشمه عیسی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۱۸۱۳ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
تجلی عیسی
تجلی عیسی (یا دگرگونی سیمای مسیح) رویدادی گزارش شده در عهد جدید است که در آن چهره عیسی مسیح بر قله کوه تجلی تابشی شکوهمند می یابد. انجیل های هم نوا (متی، مرقس و لوقا) این داستان را روایت کرده اند و انجیل پطرس به آن اشاره کرده است. هم چنین این گمان وجود دارد که انجیل یوحنا در یوحنا ۱:۱۴ به آن اشاره می کند. پطرس، یعقوب پسر زبدی، یوحنا، عیسی، موسی و الیاس در کوه تجلی حضور داشته اند.
در این روایت، عیسی و سه حواریش پطرس، یعقوب پسر حلفا و یوحنا به کوهی(کوه تجلی) می روند تا نیایش کنند. در کوه، چهره عیسی را درخشش پرتوهای نور فرا می گیرد. سپس، موسی و الیاس در کنار او ظاهر می شوند و با او گفتگو می کنند. آن گاه شبیه داستان تعمید عیسی، ندایی از آسمان عیسی را «پسرم» می خواند.
تصلیب عیسی
آنچنان که از شواهد تاریخی بر می آید، عیسی مسیح تحت تاثیر تحریکات روحانیون وقت یهود به دست رومیان به صلیب کشیده شد؛ بر پایهٔ قوانین رومیان برخی از مجرمان باید به صلیب کشیده می شدند. مرگ مسیح بر بالای صلیب در تپه گلگتا رخدادیست که نویسندگان هر چهار انجیل به شرح آن پرداخته اند. بر اساس روایت این اناجیل خود عیسی نیز پیش از مرگش، به مصلوب شدن خویش اشاره کرده است. در مواعظِ حواریون مسیح نیز، این آموزه حضور فراگیری داراست. در آموزه های مسیحی، مصلوب شدن مسیح به عنوان کفارهٔ گناهان بشر از تعالیم بنیادین آن است. بر اساس عهد جدید مسیح در روز سوم پس از مرگش از میان مردگان قیام کرد و بسوی پدر صعود نمود. البته برخی از مسیحیان ناستیک قرون دوم و سوم میلادی، همچون پیروان باسیلید، معتقد بودند که چهره عیسی مسیح با شمعون قیروانی جابجا شد و شمعون قیروانی به جای عیسی به صلیب رفت.
جن گیری یک لال توسط عیسی
چاه حاجی عیسی
چاه حاجی عیسی، روستایی از توابع بخش کورین شهرستان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
چاه عیسی
چاه عیسی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
چاه عیسی (ایرانشهر)
چاه عیسی (خاش)
چشمه عیسی
چشمه عیسی، روستایی از توابع بخش گوار شهرستان گیلانغرب در استان کرمانشاه ایران است.
حماد بن عیسی
حماد بن عیسی (وفات 209 هجری قمری) از اصحاب امام جعفر صادق، امام موسی کاظم و امام علی بن موسی الرضا و راویان حدیث شیعه بود که به جهت وثاقت جزو اصحاب اجماع محسوب می شود. وی متولد کوفه و از اهالی بصره بود . در سده دوم هجری می زیست.
حوش عیسی
حوش عیسی نام شهر و شهرستانی در استان بحیره مصر است.
خالد عیسی
خالد عیسی (عربی: خالد عیسى‎؛ زادهٔ ۱۵ سپتامبر ۱۹۸۹(1989-09-15)) یک بازیکن فوتبال اهل امارات متحده عربی است.
ختنه کردن عیسی
یکی از رویدادهای زندگی عیسی ناصری که در انجیل لوقا آیه ۲:۲۱ از آن یاد شده است ختنه کردن وی می باشد. در این انجیل ذکر شده که عیسی ناصری در هشتمین روزی که از تولد وی (مشهور است که وی در اول ژانویه به دنیا می آید) می گذشت ختنه گردید.
طبق هلاخا (مجموعه قوانین شریعت یهود) طفل متولد شده اگر پسر باشد باید در هشتمین روز تولد طی مراسمی که می توان نام ختنه سوران بر آن گذاشت ختنه شود.چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

عیسی در جدول کلمات

لقب حضرت عیسی (ع)
مسیح
محکومی که حضرت عیسی (ع) به جای او به صلیب کشیده شد
باراباس
منسوب به شهر ناصره که موطن حضرت عیسی بوده است
نصرانی
مکانی که در آنجا حضرت عیسی (ع) را به صلیب کشیدند
جلجتا
نام حضرت عیسی (ع)
مسیح
نقاش | مجسمه ساز | معمار و شاعر ایتالیایی | صاحب مجسمه عیسی و موسی در موزه لوور
میکلانژ

معنی عیسی به انگلیسی

- اسم -
christ
مسیح ، عیسی
jesus
عیسی
star of bethlehem
عیسی ، ستاره بیتاللحم

معنی کلمه عیسی به عربی

عیسی
مسيح
صلیب عیسی
صورة المسيح المصلوب

پیشنهاد کاربران درباره معنی عیسی

علی بدری ١٠:٥٦ - ١٣٩٦/٠٥/٢٦
نام حضرت مسیح که درقران بارهاعیسی ذکرشده ولی درسایرمتون عربی غیراسلامیی یسوع المسیح ودرعبری یشوع تلفظ می شود البته مسیحیان فارسی زبان هم به تاسی ازمسلمانان عیسی بکارمیبرند هرچندکه درمتون اصلی مسیحی کلمه عیسی نیامده است

..... ١٦:٤٨ - ١٣٩٦/٠٥/٣٠
پیامبر دین مسیح

پیشنهاد شما درباره معنی عیسینام نویسی   |   ورود
فروشگاه کمپونرم افزاری مریم

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی عیسی
کلمه : عیسی
اشتباه تایپی : udsd
آوا : 'isA
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس عیسی : در گوگل
جستجوی معنی عبارات مرتبط با عیسی در گوگلآیا معنی عیسی مناسب بود ؟     بله - خیر     ( امتیاز : 97% )