برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1280 100 1

غارت کردن


برابر پارسی: تاراج، تاراج کردن

معنی غارت کردن در لغت نامه دهخدا

غارت کردن. [ رَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) چپو کردن. چپاول کردن. یغما کردن. اغارة. (ترجمان القرآن ).

معنی غارت کردن به فارسی

غارت کردن
( مصدر ) تاراج کردن چپاول کردن اغاره .

غارت کردن در جدول کلمات

غارت کردن دارایی مسافران با زور و تهدید
راهزنی

معنی غارت کردن به انگلیسی

rob (فعل)
ربودن ، دزدیدن ، سرقت کردن ، دستبرد زدن ، غارت کردن ، لخت کردن ، چاپیدن
despoil (فعل)
دزدیدن ، چپاول کردن ، غارت کردن
harry (فعل)
ازردن ، بستوه اوردن ، ویران کردن ، غارت کردن ، لخت کردن ، چاپیدن
ravage (فعل)
ویران کردن ، غارت کردن ، تاخت و تاز کردن ، بلا زده کردن
ransack (فعل)
جستجو کردن ، چپاول کردن ، غارت کردن ، لخت کردن ، زیاد کاوش کردن
sack (فعل)
غارت کردن ، لخت کردن ، بیغما بردن ، اخراج کردن یا شدن ، در کیسه ریختن
harrow (فعل)
ازردن ، اشفته کردن ، غارت کردن ، جریحه دار کردن ، زخم کردن ، با چنگک زمین را صاف کردن
raven (فعل)
قاپیدن ، غارت کردن ، حرص زدن ، با ولع بعلیدن
pillage (فعل)
غارت کردن
plunder (فعل)
غارت کردن ، چاپیدن
pirate (فعل)
غارت کردن ، دزدی دریایی کردن ، دزدی ادبی کردن
loot (فعل)
غارت کردن ، چاپیدن
foray (فعل)
چپاول کردن ، غارت کردن ، تاخت و تاز کردن ، تهاجم کردن ، پیغام بردن
maraud (فعل)
چپاول کردن ، غارت کردن ، نهب و غارت کردن ، بقصد غارت حمله کردن ، دله دزدی یا تلاش کردن
spoliate (فعل)
دزدیدن ، چپاول کردن ، غارت کردن
reave (فعل)
ربودن ، ترکیدن ، غارت کردن ، بزور بردن ، منتزع شدن

معنی کلمه غارت کردن به عربی

غارت کردن
سلب , علف , غراب , غنائم , معي , نهب ، ابتِزار
غنيمة

غارت کردن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیدرضاداعی
چاپیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• غارت و چپاول در جدول   • معرکه   • غارت در جدول   • نگهبان چماق به دست   • نزدیک شدن   • سبکی در موسیقی در جدول   • معنی غارت کردن   • مفهوم غارت کردن   • تعریف غارت کردن   • معرفی غارت کردن   • غارت کردن چیست   • غارت کردن یعنی چی   • غارت کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی غارت کردن
کلمه : غارت کردن
اشتباه تایپی : yhvj ;vnk
عکس غارت کردن : در گوگل

آیا معنی غارت کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )