برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1302 100 1

غزالی محمد بن محمد

غزالی محمد بن محمد در دانشنامه اسلامی

غزالی محمد بن محمد
محمد بن محمد غزالی نام کاملش حجةالاسلام ابوحامد محمد بن محمد غزّالی طوسی است. وی در سال 450ق در طوس متولّد شد.
وی در آغاز زندگی در همان شهر نزد احمد رادکانی به تحصیل علوم دینی پرداخت و بعد به نیشابور رفت. در مجلس امام الحرمین ابی المعالی جوینی حاضر گردید و در مدّت کمی مراتب استعداد خود را در فراگرفتن مسائل علمی ظاهر ساخت. غزالی پس از احاطه به علوم مختلف به خدمت خواجه نظام الملک وارد شد و خواجه مقدم وی را گرامی داشت و محض امتحان و اختیار مراتب فضل او مجالس مباحثه ای از ائمه فضلا تشکیل داد و آن را به مناظره ها واداشت، غزالی در این مباحثات، مایه ی سرشار، و پایه ی بلند دانش خود را بنمود تا اینکه وزیر مزبور وی را در سال 484ق به تدریس علوم دینی در مدرسه نظامیه ی بغداد بگماشت. غزالی در بغداد مدّت چهار سال با جدّ تمام به کار تدریس مشغول بود و تا سال 488ق که شهرت خود را به درجه ی اعلی رسانید؛ به طوری که حدود سیصد نفر از اعیان علماء در مجلس درس وی حضور داشته و استفاده می کردند.
وی پس از رسیدن به اوج شوکت و شهرت دریافت که از این راه نمی توان به آسایش و آرامش روحی رسید. پس از تردید بسیار سرانجام دنباله روی صوفیان وارسته ی بی نام و نشان شد و در سال 488ق از بغداد حرکت نمود؛ در حالی که از جمیع علائق دنیوی صرفنظر کرد و از مال دنیا به آن قدر که معیشت عائله او را کفایت کند، اکتفا نمود و به بهانه ی زیارت بیت الله از بغداد بیرون رفت و با گمنامی به جهانگردی پرداخت. این مسافرت غزالی دو سال؛ یعنی از 488 تا 490ق به طول انجامید و پس از مراجعت به طوس مدّت نه سال در انزوا و عزلت بسر برد و در خانه خود که خانقاهی برای صوفیان و مدرسه ای برای طلاب بود، گوشه گرفت و به تألیف قسمت عمده کتب خود پرداخت. غزّالی چو دید که مرض جهل عمومی شده و اطباء نیز مریضند، به خود گفت که خلوت و عزلت به چه کار آید. هنگام آن است که داروی هدایت بکار داری تا این که در سال 499ق آهنگ نیشابور کرد و در آن جا به تدریس و وعظ و ارشاد مردم پرداخت و در سال 503ق دوباره به طوس بازگشت و این بار به کلی منزوی بود تا این که در سال 505ق در همان جا رحلت نمود و در طابران طوس مدفون گردید.
دانشمند مصری دکتر عبدالرحمن بدوی از مجموع پژوهش های خاورشناسان یاری می گیرد و به نگا ...

غزالی محمد بن محمد را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی غزالی محمد بن محمد   • مفهوم غزالی محمد بن محمد   • تعریف غزالی محمد بن محمد   • معرفی غزالی محمد بن محمد   • غزالی محمد بن محمد چیست   • غزالی محمد بن محمد یعنی چی   • غزالی محمد بن محمد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی غزالی محمد بن محمد
کلمه : غزالی محمد بن محمد
اشتباه تایپی : ychgd lpln fk lpln
عکس غزالی محمد بن محمد : در گوگل

آیا معنی غزالی محمد بن محمد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )