برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1316 100 1

غزنین

/qaznin/

معنی غزنین در لغت نامه دهخدا

غزنین. [ غ َ ] (اِخ ) صحیح کلمه همان غزنین به نون آخر است و غزنه تلفظ عامه می باشد و مجموع بلاد آن را زابلستان گویند و غزنین قصبه ٔ آن است. شهری بزرگ و ولایت وسیعی در طرف خراسان است و آن حد میان خراسان و هند است در راهی که خیرات بسیاری دارد جز اینکه هوای آن بسیار سرد می باشد، گویند که در نزدیکی آن گردنه ای است به فاصله ٔ مسافت یک روزه راه که هرگاه مسافر آن را طی کند در هوای بسیار گرمی قرار میگیرد در حالی که از این سو سرمای سخت است. دانشمندان بسیاری از غزنین برخاسته اند و آن مقر بنی محمودبن سبکتکین بود تا آنگاه که منقرض شدند. ابوریحان بیرونی در ضمن قصیده ای گوید :
و لما مضوا واعتضت عنهم عصابة
دعوا بالتناسی فاغتنمت التناسیا
و خلّفت فی غزنین لحماً کمضغة
علی وضم للطیر للعلم ناسیا.
(از معجم البلدان ذیل غزنین و غزنة).
غزنین از اقلیم سیم است. طولش از جزایر خالذات فاک ، و عرض از خط استوا لج کا همچون عرض بغداد. شهر کوچک است و هوایش سرد است ، و اگر تغییر هوا به سبب عرضی بودی بایستی این هر دو موضع یک هوا داشتی ، بلکه تمام اقلیم اول و ثانی و ثالث که به ارتفاع آفتاب نزدیک اند گرم بودی ، و دیگرها که بعدی دارندسرد بودی. اما چون تغییر هوا جهت فراز و نشیب زمین است هرجا بلند است سرد است ، و هرجا پست است گرم میباشد. (نزهة القلوب چ لیدن صص 146 - 147). اسم شهری است در حدود افغانستان حالیه. (فرهنگ شاهنامه تألیف شفق ). نام ولایتی است مشهور در زابلستان که دارالملک محمود غزنوی پسر ناصرالدین سبکتکین بود، و سالها محمودغزنوی به آبادی و وسعت آن ولایت کوشید و آن را از بابت تعظیم «حضرت » می گفتند چنانکه مسعود سعد گفته :
چو کردم از هند آهنگ حضرت غزنین
بر آن محجل تازی نژاد بستم زین.
و ابوالفرج رونی در تهنیت ورود شاه به غزنین گفته :
شه باز به حضرت رسید هین
یک ران مرا برنهید زین.
و منسوب بدانجا را غزنوی گویند، زیرا غزنو مانند غزنه و غزنین نام آن شهر است. این شهر هزار باب مدرسه داشته است. (از آنندراج ) (انجمن آرا). حکیم سنائی غزنوی را غزنیچی گفته است. (آنندراج ) (انجمن آرا) و این ظاهراً منسوب غزنی (= غزنین ) می باشد. رجوع به غزنیجی و غزنیچی شود. رشیدی در فرهنگ خود ...

معنی غزنین به فارسی

غزنین
از شهرهای مرکزی افغانستان کنونی است که در سراشیبی مرتفعات سفید کوه که بسوی جنوب امتداد می یابد قراردارد . ۲۷٠۸۴ تن سکنه داد . خرابه های غزنین قدیم - پایتخت غزنویان در شمال شرقی همین شهر بفاصله ۵ کیلومتری قرار دارد و آن در قرنهای سوم تا ششم ه. اهمیت بسزایی داشته .
صحیح کلمه همان غزنین بنون آخر است و غزنه تلفظ عامه می باشد و مجموع بلاد آنرا زابلستان گویند و غزنین قصبه آنست
ده کوچکی از بخش مراوه تپه شهرستان گنبد قابوس

غزنین را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حشمت الله جوزغزی
طایفه غز یکی از طوایف افغانستان است که زبان این طایفه با هجوم چنگیز خان مغول دست خوش تغییر شد
زهرا 😍
پایتخت غزنویان غزنین بود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ولسوالی های غزنی   • دانشگاه غزنی   • نقشه غزنی   • والی غزنی   • غزنی چند ولسوالی دارد   • ولایت غزنی ولسوالی قره باغ   • غزنی قره باغ   • والی جدید غزنی   • معنی غزنین   • مفهوم غزنین   • تعریف غزنین   • معرفی غزنین   • غزنین چیست   • غزنین یعنی چی   • غزنین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی غزنین
کلمه : غزنین
اشتباه تایپی : yckdk
آوا : qaznin
نقش : اسم خاص مکان
عکس غزنین : در گوگل

آیا معنی غزنین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )