برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1328 100 1

غیثرة

معنی غیثرة در لغت نامه دهخدا

غیثرة. [ غ َ ث َ رَ ] (ع مص ) وعده ٔ عذاب و بیم دادن. وعده ٔ عذاب دادن و ترسانیدن. (از منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || لگدکوب کردن جنگجویان یکدیگر رادر جنگ. ابن اعرابی گوید: در عبارت کانت بین القوم غیثرة شدیدة، غیثره بمعنی لگدکوب کردن جنگجویان است یکدیگر را. و اصمعی گوید: ترکت القوم فی غیثرة و غیثمة؛ یعنی جدا شدم از قوم در حالی که در جنگ و اضطراب بودند. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ). || (ص ، اِ) فرومایه. (منتهی الارب ) (آنندراج ). سفله ٔ مردم. فرومایگان از مردم. (از اقرب الموارد). || گروه مردم آمیخته از هر جنس. (از منتهی الارب )(از آنندراج ). الجماعة المختلطة. (اقرب الموارد).

غیثرة را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی غیثرة   • مفهوم غیثرة   • تعریف غیثرة   • معرفی غیثرة   • غیثرة چیست   • غیثرة یعنی چی   • غیثرة یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی غیثرة
کلمه : غیثرة
اشتباه تایپی : ydevة
عکس غیثرة : در گوگل

آیا معنی غیثرة مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )