برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1312 100 1

فئودال

/fe'odAl/

مترادف فئودال: بزرگ مالک، زمیندار، ملاک

معنی فئودال به فارسی

فئودال
( صفت ) کسی که دارای ملکها و رعایای بسیار باشد و بر آنان تسلط کامل داشته باشد ملاک بزرگ عمده مالک فئودالها . ملوک الطوائف .

معنی فئودال در فرهنگ معین

فئودال
(فِ ئُ) [ فر. ] (ص .) مالک ، دارندة زمین های بسیار.

معنی فئودال در فرهنگ فارسی عمید

فئودال
۱. زمین دار بزرگ، به ویژه در اروپای قرون وسطی که از دسترنج کشاورزان و رعایا بهره برداری می کرد.
۲. خان، ارباب.

معنی فئودال به انگلیسی

feudalist (اسم)
فئودال
robber baron (اسم)
فئودال
seignior (اسم)
ارباب ، آقا ، فئودال ، صاحب تیول

فئودال را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد طاها
فئودال

(فِ ئُ) [ فر. ] (ص .) مالک ، دارندة زمین های بسیار.(معین)
---
فئودال تنها زمیندار نیست، بلکه تعریف این واژه در لاتین، گویای ان است که فئودال دارای رعیت است ( سیستم سرفاژ) و نه صرفا ً داشتن زمین

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فئودال کیست   • ملوک الطوایفی یعنی چه   • فئودالیسم در ایران   • ملوک الطوایفی چیست   • دانلود کتاب تکامل فئودالیسم در ایران   • فئودالیته   • بورژوازي   • سرواژ   • معنی فئودال   • مفهوم فئودال   • تعریف فئودال   • معرفی فئودال   • فئودال چیست   • فئودال یعنی چی   • فئودال یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فئودال
کلمه : فئودال
اشتباه تایپی : tm,nhg
آوا : fe'odAl
نقش : اسم
عکس فئودال : در گوگل

آیا معنی فئودال مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )